Politisk aftale skal sikre 775.000 grønne biler i 2030

Læsetid: 2 min.Bæredygtighed
Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om grøn omstilling af vejtransporten.
Del denne nyhed

Der er både planlagt omlægning af registreringsafgift, beskatning og andre elementer. Alt sammen for at forenkle afgiftssystemet og for at fremme den grønne omstilling.

Regeringen har med aftalen sat en målsætning om 775.000 grønnebiler i 2030 samt et stop for salg af fossildrevne biler ligeledes mod 2030.

Det skal blandt andet opnås ved:

 • Omlægning af registreringsafgift for person- og varebiler
 • Fortsat godtgørelse af elafgift på el til opladning af elbiler
 • CO₂ fortrængningskrav
 • En justering af beskatningsgrundlaget
 • Omlægning af de løbende grønne ejerafgifter

På nuværende tidspunkt er vi i LeasePlan ved at undersøge effekten af de foreslåede ændringer, så vi bedst muligt er i stand til at rådgive vores kunder og partnere. Da aftalen først bliver fremsat som lovforslag den 18. december, vil der dog indtil denne dato fortsat være en del usikkerhed forbundet med effekten, hvorfor vi tager forbehold for eventuelle justeringer mellem aftalens nuværende udformning og det endeligt fremsatte forslag.

Som aftalen på nuværende tidspunkt foreligger, ved vi dog at følgende vil være gældende:

 • Den nye registreringsafgift vil være gældende fra 18. december 2020 efter fremsat lovforslag.
 • Registreringsafgiften bliver omlagt, der indføres et nyt skalaknæk, og der vil i beregning af registreringsafgift i stedet blive lagt vægt på CO₂-udledning fremfor tillæg/fradrag på sikkerhed og km/l.
 • Ansatte, hvor arbejdsgiver har stillet fri bil og ladestander til rådighed, vil fra 1. juli 2021 ikke skulle beskattes af ladestander, ligesom der heller ikke skal ske beskatning af ladestanderen, hvis den overgår til privat brug efter udtræden af firmabilsordning. Dette kræver dog, at den ansatte har været beskattet af fri elbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
 • Der vil ske en justering af beskatningsgrundlaget, så det i højere grad tager højde for miljøtillæg end for anskaffelsesprisen på bilen. Regler og lovgivning for genberegning er fortsat gældende.
 • Udligningsafgiften på dieselbiler vil stige fra 2021, ligesom den grønne ejerafgift vil stige løbende frem mod 2026. Denne justering vil gælde alle afgiftspligtige biler fra tidspunktet for lovens vedtagelse – dermed også aktivt kørende biler.
 • Der vil ske en løbende justering og normalisering af afgifter frem mod 2030, således at incitamentet til at vælge grønne biler er størst i året for implementering af de nye regler.

Det er som nævnt tidligere fortsat for tidligt at fortælle om en detaljeret effekt på forskellige modeller, hvorfor vi anbefaler at holde jer opdateret på vores hjemmeside løbende.

Skatteministeriet har selv lavet en opgørelse over forventede følger af de aftalte ændringer, hvorfor vi henviser til disse foryderligere detaljer og dertilhørende eksempler. Læs mere her

Udgivet 10. december 2020
10. december 2020
Del denne nyhed

Relaterede artikler

MobilitetLeasePlan lancerer auktionsplatform til salg af brugte biler02 juni 2021 - Læsetid: 2 min.ArrowRight
MobilitetDe mest populære firmabiler i 202022 december 2020 - Læsetid: 3 min.ArrowRight
MobilitetFirmabilbrugerne vil have rummelige biler: To SUV’er og en MPV er blandt Danmarks ti mest populære firmabiler09 november 2018 - Læsetid: 3 min.ArrowRight