MY LEASEPLAN SERVICEVILKÅR

Sidst ændret: 3. september 2018

LÆS VENLIGST DISSE LICENSVILKÅR OMHYGGELIGT

1. Generelt

1.1 LeasePlan Digital B.V. (LeasePlan, vores, vi eller os) tilbyder en online platform og mobilapplikation (sammen: My LeasePlan), der tillader førere af et LeasePlan-leasingkøretøj til at forvalte deres leasingkøretøj, herunder gennemgang af bil- og kontraktoplysninger, opdatering af kilometertal, anmodning om vedligeholdelse eller udskiftning af dæk, håndtering af skader, anmodning om benzinkortTjenester, kontante krav og support.

1.2 Disse Vilkår og betingelser (Vilkårene) regulerer din adgang til og brugen af My LeasePlan og de relaterede produkter og Tjenester (Tjenesterne). Læs venligst vores Vilkår, så du forstår, hvilke Vilkår og betingelser, der gælder for din brug af My LeasePlan og Tjenesterne. Ved at tilgå eller bruge My LeasePlan eller Tjenesterne accepterer du at have læst, forstået og at du er bundet af disse Vilkår.[1]

1.3 Vi kan ændre eller opdatere nærværende Vilkår. Vi vil give dig besked om ændringer af vores Vilkår, hvor det er relevant, og opdatere datoen for "senest ændret" øverst i vores Vilkår. Din fortsatte brug af My LeasePlan og/eller vores Tjenester bekræfter din accept af vores Vilkår, som de er ændrede. Hvis du ikke accepterer vores Vilkår, som de er ændrede, skal du ophøre med at bruge vores Tjenester. Læs venligst vores Vilkår fra tid til anden.

1.4 Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores Vilkår kan frit overdrages af os til vores associerede selskaber eller i forbindelse med en fusion, erhvervelse, omstrukturering eller salg af aktiver, ved lov eller på anden måde, og vi må videreføre dine oplysninger til vores datterselskaber, efterfølgende enheder eller nye ejer.

1.5 My LeasePlan drives af LeasePlan Digital B.V., et aktieselskab, der er registreret i handelsregistret for de Hollandske Handelskamre under registreringsnummer 69780625, med kontor i Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam, Holland.

Hvis du har spørgsmål eller klager over My LeasePlan, disse Vilkår eller Tjenesterne, bedes du kontakte os på [info@leaseplan.dk].

2. Registrering

2.1 Du skal registrere dig hos My LeasePlan, før du har tilladelse til at bruge My LeasePlan og/eller Tjenesterne. Det er ikke muligt at bruge My LeasePlan anonymt. Vi vil give dig en invitation til registrering af din My LeasePlan-konto. Vi forbeholder os ret til at nægte oprettelse af en ny konto af en hvilken som helst årsag.

2.2 Du er forpligtet til at give os fuldstændige, nøjagtige og ajourførte oplysninger om dig selv. Du er ansvarlig for at indsende korrekte kontodata og for at holde disse oplysninger opdaterede.

2.3 Du skal holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolige til enhver tid og må ikke tillade andre at bruge din konto. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker fra din konto, herunder eventuelle autoriserede eller uautoriserede brugeres aktiviteter. Hvis du har viden eller mistanke om, at andre end dig kender din adgangskode, skal du straks ændre din adgangskode og underrette os.

3. Dit privatliv

Vi bruger kun personlige data, som vi indsamler gennem (din brug af) My LeasePlan og Tjenesterne på de måder, der er beskrevet i vores Fortrolighedspolitik.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i My LeasePlan-platformen og mobilapplikationen, Tjenesterne og den tilhørende dokumentation i hele verden tilhører os (eller vores licensgivere), og rettigheder i My LeasePlan-platformen og mobilapplikationen og Tjenesterne er licenseret (ikke solgt) til dig. Du har ingen intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til My LeasePlan, Tjenesterne og den tilhørende dokumentation, bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med nærværende Vilkår.

4.2 Vi giver dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overdragelig licens til at bruge My LeasePlan og vores Tjenester, underlagt og i overensstemmelse med vores Vilkår. Denne licens har udelukkende det formål at gøre det muligt for dig at bruge My LeasePlan og vores Tjenester på den måde, der tillades af vores Vilkår.

4.3 Vi gør ikke krav på ejerskab af de oplysninger, du indsender til din konto på My LeasePlan eller via vores Tjenester. Du skal have de nødvendige rettigheder til sådanne oplysninger, som du indsender til din konto eller via vores Tjenester, og retten til at tildele rettigheder og licenser i vores Vilkår.

4.4 For at kunne drive og levere My LeasePlan og vores Tjenester giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, under-licenserbar og overførbar licens til at bruge, reproducere, distribuere, skabe afledte værker af, vise og udføre oplysningerne (herunder indholdet), som du uploader, indsender, opbevarer, sender eller modtager på eller via My LeasePlan eller vores Tjenester. De rettigheder, du tildeler i denne licens, er kun til det begrænsede formål at drive og levere My LeasePlan og vores Tjenester.

4.5 Hvis du ønsker at indberette krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og anmode om, at vi fjerner ethvert krænkende indhold, vi er vært for (f. eks. en brugers profilbillede, profilnavn eller statusmeddelelse), skal du sende et udfyldt krav om krænkelse af ophavsret til [info@leaseplan.dk]. Før du anmelder et krav om krænkelse, kan du sende en besked til den relevante bruger, som du mener kan krænke dine rettigheder. Du kan muligvis løse problemet uden at kontakte os.

5. Brug af My LeasePlan

5.1 Vi giver dig personligt ret til at bruge My LeasePlan og Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår. Du må ikke overføre My LeasePlan eller Tjenesterne til en anden, hvad enten det er for penge, for noget andet eller gratis. Hvis du sælger en enhed, hvor My LeasePlan-mobilapplikationen er installeret, skal du fjerne My LeasePlan-mobileapplikationen fra den.

5.2 Du accepterer, at du vil: a. ikke udleje, lease, under-licensere, udlåne, levere eller på anden måde stille My LeasePlan eller Tjenesterne til rådighed i nogen form, helt eller delvist til nogen person uden forudgående skriftlig tilladelse fra os; b. ikke kopiere My LeasePlan, Tjenesterne eller den tilhørende dokumentation, undtagen som en del af den normale brug af My LeasePlan eller Tjenesterne, eller hvor det er nødvendigt med henblik på sikkerhedskopiering eller operationel sikkerhed

c. ikke oversætte, fusionere, tilpasse, variere, ændre eller modificere, hele eller dele af My LeasePlan, Tjenesterne eller relateret dokumentation eller tillade My LeasePlan eller Tjenesterne eller dele af dem til at blive kombineret med eller blive indarbejdet i andre programmer, undtagen som nødvendigt for at bruge My LeasePlan og Tjenesterne på udstyr som tilladt i disse Vilkår; d. i det omfang det er tilladt ved lov, ikke adskille, dekompilere, foretage 'reverse engineering' eller skabe afledte værker baseret på hele eller dele af My LeasePlan eller Tjenesterne eller forsøge at gøre sådanne ting.

5.3 Du må ikke: a. bruge My LeasePlan eller Tjenesterne, mens du kører et motoriseret køretøj, på en ulovlig måde, til ethvert ulovligt formål, eller på nogen måde i modstrid med nærværende Vilkår, eller handler svigagtigt eller skadeligt, for eksempel ved at hacke dig ind i eller indsætte skadelig kode, såsom som vira, eller skadelige data, i My LeasePlan, enhver Tjeneste eller ethvert operativsystem;

b. ikke krænke vores immaterielle rettigheder eller nogen tredjepart i forbindelse med din brug af My LeasePlan eller nogen Tjeneste, herunder ved indsendelse af materiale (i det omfang, at en sådan brug ikke er licenseret af disse Vilkår); c. ikke overføre materiale, der er ærekrænkende, krænkende eller på anden måde stødende i forhold til din brug af My LeasePlan eller enhver Tjeneste; d. ikke bruge My LeasePlan eller enhver Tjeneste på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere; og e. ikke indsamle eller høste nogen oplysninger eller data fra My LeasePlan eller enhver Tjeneste eller vores systemer eller forsøge at dechifrere transmissioner til eller fra de servere, der kører My LeasePlan eller enhver Tjeneste.

6. Vores Tjenester

6.1 Vores Tjenester kan blive afbrudt af årsager som vedligeholdelse, reparationer, opgraderinger, netværks- eller udstyrsfejl. Vi kan til enhver tid afbryde (nogle eller alle dele af) My LeasePlan eller vores Tjenester, herunder visse funktioner og understøttelse af visse enheder og platforme.

6.2 Vi kan ændre, suspendere eller opsige din adgang til eller brug af My LeasePlan eller vores Tjenester når som helst af en eller anden grund, såsom hvis du overtræder ånden i vores Vilkår eller skaber skade, risiko eller mulig juridisk eksponering for os, vores brugere eller andre. Følgende bestemmelser vil overleve enhver opsigelse af dit forhold til os: afsnit 3-5, afsnit 6.2 og afsnit 12-14.

7. Krav til operativsystemet

7.1 My LeasePlan kræver (i) en computer med internetadgang og en af følgende opdaterede browsere: Google Chrome, Internet Explorer eller Mozilla Firefox eller (ii) en mobil enhed med Android version 5 eller over eller iOS 9 eller over.

8. Support

8.1 Hvis du vil vide mere om My LeasePlan eller Tjenesterne eller har problemer med at bruge dem, så tag et kig på vores support-ressourcer på [www.leaseplan.dk].

8.2 Hvis du mener, at My LeasePlan eller Tjenesterne er defekte eller fejlagtigt beskrevne eller ønsker at kontakte os af andre årsager, bedes du sende vores kundeservice team en email på [info@leaseplan.dk].

9. Opdateringer og ændringer

9.1 Fra tid til anden kan vi automatisk opdatere My LeasePlan og ændre Tjenesterne for at forbedre ydeevnen, forbedre funktionaliteten, afspejle ændringer i operativsystemet eller løse sikkerhedsproblemer. Alternativt kan vi bede dig om at opdatere My LeasePlan-mobilapplikationen af disse årsager. Hvis du vælger ikke at installere sådanne opdateringer eller hvis du fravælger automatiske opdateringer, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge My LeasePlan og Tjenesterne.

10. Indsamling af lokaliseringsdata

10.1 Ved at bruge My LeasePlan mobil-applikationen eller nogen af Tjenesterne accepterer du, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om de browsere og enheder, gennem hvilke du bruger My LeasePlan og vores Tjenester på og relateret software, hardware og periferiudstyr til at forbedre vores produkter og levere tjenester til dig.

10.2 Vi kan gøre brug af lokaliseringsdata, der sendes fra dine enheder, forudsat at du har givet dit samtykke hertil. Du kan når som helst slå denne funktion fra ved at deaktivere indstillingerne for Lokalitetstjenester for My LeasePlan Mobil-applikationen på enheden. Hvis du bruger disse Tjenester, giver du dit samtykke til overførsel, indsamling, opbevaring, vedligeholdelse, behandling og brug af dine placeringsdata og forespørgsler til at levere og forbedre placeringsbaserede og vejtrafik-baserede produkter og Tjenester fra os.

11. Tredjepartsindhold

11.1 My LeasePlan eller enhver Tjeneste kan indeholde links eller interagere med andre uafhængige websites, der ikke leveres af os. Sådanne uafhængige websites er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for, har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold, vilkår for brug eller deres fortrolighedspolitik (hvis tilstede).

11.2 Du bliver nødt til at foretage din egen uafhængige vurdering af, om du vil bruge sådanne uafhængige websites, herunder køb af produkter eller tjenester, der tilbydes af dem.

12. Begrænsning af ansvar

12.1 Du bruger My LeasePlan og vores Tjenester på egen risiko og underlagt følgende ansvarsfraskrivelser. Vi leverer vores Tjenester på et "som det er"-grundlag uden nogen garantier. Vi garanterer ikke, at oplysninger fra os er nøjagtige, komplette eller nyttige, at vores Tjenester vil være operationelle, fejlfri, sikre eller at My LeasePlan eller vores Tjenester vil fungere uden afbrydelser, forsinkelser eller ufuldkommenheder.

12.2 Vi styrer ikke, og er ikke ansvarlige for at styre, hvordan eller hvornår vores brugere bruger My LeasePlan eller vores Tjenester eller funktionerne, Tjenesterne og grænsefladerne, som My LeasePlan eller vores Tjenester leverer. Vi er ikke ansvarlige for og er ikke forpligtede til at kontrollere vores brugeres eller andre tredjeparters handlinger eller oplysninger (herunder indhold). Du fritager os, vores associerede selskaber, direktører, medarbejdere, partnere og agenter fra ethvert krav, klage, årsag til handling eller tvist (sammen, krav) og skader, relateret til eller som udspringer af, eller på nogen måde er forbundet med sådanne krav, du har mod nogen tredjepart .

12.3 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig og for eventuelle skader relateret til, som følge af eller på nogen måde i forbindelse med vores Vilkår, My LeasePlan eller vores Tjenester. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

12.4 Du vil forsvare, skadesløsholde og afholde os fra og imod alle forpligtelser, skader, tab og udgifter af enhver art (herunder rimelige juridiske gebyrer og omkostninger) i forbindelse med, som følge af eller på nogen måde i relation til en af følgende: (a) din adgang til eller brug af My LeasePlan og vores Tjenester, herunder oplysninger, der gives i forbindelse hermed; (b) din misligholdelse eller påståede overtrædelse af vores Vilkår; eller (c) enhver vildledning foretaget af dig. Du vil samarbejde i den grad, det krævet af os i forsvaret eller afviklingen af ethvert krav.

13. Opsigelse

13.1 Vi kan til enhver tid ophøre din ret til at bruge My LeasePlan og Tjenesterne ved at kontakte dig, hvis du har brudt nærværende Vilkår på en alvorlig måde. Hvis det, du har gjort, kan rettes, vil vi give dig en rimelig mulighed for at gøre dette.

13.2 Hvis vi ophæver din ret til at bruge My LeasePlan og Tjenesterne: a. skal du stoppe alle aktiviteter, der er godkendt af nærværende Vilkår, herunder din brug af My LeasePlan og eventuelle Tjenester; og b. du skal slette eller fjerne My LeasePlan-mobilapplikationen fra alle enheder i din besiddelse og straks destruere alle kopier heraf.

14. Gældende lov og jurisdiktion

Disse Vilkår og eventuelle tvister eller krav, der opstår ud af eller i forbindelse med det eller dets genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Du kan anlægge retssag i forbindelse med disse Vilkår, My LeasePlan, Tjenesterne eller på anden måde ved domstolene i Danmark.