Familie med hund og bil

Ofte stillede spørgsmål

Know Your Customer

Generelt

Hvad betyder KYC? KYC står for “Know Your Customer” og er en del af hvidvaskloven. KYC benyttes af virksomheder der er underlagt hvidvaskloven. Virksomheder skal lære sine kunder at kende for at undgå alt fra hvidvaskning af penge, til at virksomheder ikke laver forretninger med kriminelle. Det er et krav for LeasePlan, at vi som virksomhed kan dokumentere, at vi kender vores kunder. Det indebærer bl.a. kontrol af identiteten og økonomiske aktiviteter, men også at kunne identificere den risiko, som de enkelte kunder udgør.Hvad er hvidvaskloven? Hvidvaskloven, også kendt som Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, er en lovgivning, der er designet til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Kundeidentifikation og verifikation

Hvad skal jeg som enkeltmandsvirksomhed bruge til oplysning af identifikation? I forbindelse med vores KYC- proces (kundeidentifikation og verifikation af dig som kunde), skal du som enkeltmandsvirksomhed eller den reelle ejer af virksomheden oplyse os følgende: - Fulde navn - Adresse - Fødselsdato Når der er tale om virksomheder, som bliver kunder hos en anden virksomhed, skal der indhentes følgende informationer: - Virksomhedens juridiske navn - Virksomhedens juridiske form - Registreringsnummer - Adresse - Oplysninger om den reelle ejer af virksomheden Hvilke dokumenter skal vi have tilsendt? Alt efter virksomhedstype, skal vi som udgangspunkt bruge følgende: - Vedtægter - Koncerndiagram (skal være dateret og underskrevet) - ID på følgende: MitID validering, alternativt pas/kørekort sammen med sundhedskort på administrerende direktører og/eller tegningsberettede personer. Derudover skal vi have fulde navn, fødselsdato og bopælsland fra reelle ejere

Ejerskab

Hvad er en reel ejer? En reel ejer er den eller de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden.Hvordan identificerer jeg, hvem der er den eller de reelle ejere? En reel ejer er en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Hvis virksomheden ejes af et andet selskab, gælder samme regel. Reelle ejere vil altid være en eller flere fysiske personer. Denne regel skal følges op gennem ejerstrukturen til den (eller de) fysiske person(er), som ejer mere end 25 % af den øverste virksomhed i organisationen. (Hvis man har et komplekst koncerndiagram, er det dog ned til en ejerandel på 10 %)Hvad hvis der ikke er en fysisk person, der ejer mere end 25% af virksomheden? Hvis der ikke er nogen fysisk person, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, betragtes den administrerende direktør eller bestyrelse i det selskab som ejer virksomheden som den reelle ejer.Hvad hvis der ikke er en fysisk person, der ejer mere end 25%, og der samtidig ikke er en administrerende direktør eller bestyrelse? For nogle virksomheder, for eksempel statsejede enheder, kommuner og foreninger, findes der muligvis ikke en administrerende direktør eller bestyrelse. I disse tilfælde er den reelle ejer den person, der kontrollerer virksomheden, for eksempel en borgmester.

Organisationsdiagram

Ejeroplysninger

Hvilke ejeroplysninger skal vi bruge fra dig? Når den eller de personer der ejer eller kontrollerer virksomheden, er blevet identificeret, skal følgende oplysninger indhentes: - Navn - Bopælsland - Fødselsdato Hvordan behandler og opbevarer I mine oplysninger? Alle oplysninger der leveres til LeasePlan, behandles naturligvis i henhold til gældende GDPR-lovgivning, som du kan læse mere om på vores hjemmeside [her](targetSelf:/da-dk/privatlivspolitik/).Skal alle kunder svare på jeres spørgsmål omkring hvidvaskning og PEP? Det afhænger af flere forskellige faktorer. Såfremt det bliver aktuelt, vil I få besked gennem Penneo. Hvad betyder PEP? Politisk eksponerede personer (PEP'er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

CVR-nummer, koncerndiagram og ejerbog

CVR-nummer ændres. Hvad skal jeg gøre? Hvis der er ændringer i virksomhedens CVR-nummer, skal vi have besked, da vi skal igangsætte en ny KYC-proces.Hvad er et koncerndiagram? Et koncerndiagram bruges til at give et overblik over en koncern. Et koncerndiagram er derfor en tegning, der illustrerer sammenhængen og ejerskabet af en eller flere virksomheder. Koncerndiagrammet viser de forskellige selskaber, ejere og ejerfordelingen. Vær opmærksom på, at koncerndiagramet skal være dateret og underskrevet. Hvad er en ejerbog? En ejerbog angiver: - Ejerbogen angiver ejere og deres andele - Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet. - Ejerens eller panthaverens navn og bopæl – og for virksomheder navn, CVR-nummer og hjemsted.

Vedtægter

Hvad er vedtægter? Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemmer hvordan et selskab skal drives, og indeholder oplysninger om blandt andet selskabets navn, formål og regnskabsår. Vedtægterne for et selskab skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser og oplysninger, som er beskrevet i selskabsloven. Foreninger, såsom andelsboligforeninger, ejerforeninger og beboerforeninger, har også vedtægter, men i modsætning til vedtægter for et selskab, er der ingen juridiske krav til, hvad vedtægter for en forening skal indeholde.

Penneo

Hvad er Penneo? Jeg har modtaget et link Penneo A/S er en virksomhed, hvis produkter håndterer workflows i forbindelse med digitale kontrakter, digitale underskrifter, og overholdelse af hvidvaskloven. Vi bruger dem, så vi på en sikker måde kan indsamle dokumenter på vores kunder. Penneo er en dansk softwarevirksomhed med hovedkontor i København, som er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen Main Market.

Vil du vide mere? Ring til os og vi hjælper dig videre!

Ring til os på 3673 8300
Du kan ringe til os fra mandag til torsdag mellem kl. 8.30 - 16.30 og fredag mellem kl. 8.30 - 16.00