Ansøgning om betalingshenstand

Vi forstår behovet for assistance i disse ekstraordinære tider. For at vi på passende vis kan vurdere jeres ansøgning om betalingshenstand, beder vi jer udfylde nedenstående formular og returnere til den LeasePlan.

Enhver ansøgning om betalingshenstand eller øvrig assistance skal være modtaget på skrift via nedenstående formular, som skal underskrives af en tegningsberettiget fra jeres virksomhed, og hvor I tydeligt beskriver, hvilken assistance I ansøger om.