Jämförelse av kostnader: Elbil jämfört med förbränningsmotor

Jämförelse av den totala ägandekostnaden

Kostnadsgapet mellan elbilar och bilar med förbränningsmotorer (ICE) krymper för varje år och i vissa situationer är elbilar till och med billigare att köra. När man jämför kostnader är det viktigt att titta på den totala ägandekostnaden. Vissa kostnadskomponenter är dyrare för elbilar som däck medan andra är mycket billigare som energi. Det är dock många faktorer som påverkar dessa besparingar. Den totala ägandekostnaden består av följande kostnadskomponenter.

 1. Avskrivning

  Elbilar tycks värderas lite högre än fordon med förbränningsmotor (ICE) på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Det är nästan säkert att elbilar är mer avancerade i slutet av ett två-, tre- eller fyraårigt leasingavtal. När kontraktet löper ut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen och tecknar ett nytt leasingavtal för en helt ny elbil med den senaste tekniken.

 2. Energi och bränslekostnader

  Om du laddar bilen hemma kommer din elräkning att öka, men hur mycket beror på faktorer som när du laddar och var du bor. Elkostnaderna kan variera kraftigt mellan olika regioner. Tänk på att om du laddar bilen över natten är det oftast en billigare taxa, ibland upp till 30 procent lägre pris. Offentliga laddningsstationer brukar vara dyrare än att ladda hemma. Kostnaden för att ladda din elbil vid en offentlig laddningspunkt beror på nätverket av laddningspunkter och var laddningspunkterna finns. Många lokala myndigheter erbjuder en metod för att betala per session för laddare på gatan. Kostnaderna för offentliga laddningsstationer varierar också beroende på effekt.

 3. Underhåll

  Elektriska och elektrifierade drivlinor har lägre underhålls- och reparationskostnader än drivlinor med förbränningsmotorer för alla fordonsstorlekar, i förhållande till fordonspriset. På grundval av vår TCO-rapport kan vi säga att den är 11 % lägre. Elbilar har färre rörliga delar jämfört med förbränningsmotorer, vilket innebär att servicekostnaderna för elbilar är betydligt lägre än för förbränningsmotorer. Trots det krävs fortfarande regelbundet underhåll som medför kostnader, till exempel däck och bromsar, vindrutor, torkarblad och spolarvätska, reparation eller byte av batteri (sällsynt!) och allmänt slitage.

 4. Däck

  Eftersom elbilar drivs av batterier måste däcken också bära batteriernas vikt. Därför bör däcken ha en solid konstruktion och en stark däcksammansättning för att klara av denna vikt. Däck för elfordon måste ha en starkare sidovägg och en robust blandning (nylon eller tyngre) för att klara av batteriets och bilens komponenter.

 5. Reparation av skador

  Alla fordon, även elfordon, blir allt mer komplexa med högteknologiska funktioner och mycket mer sofistikerad elektronik som är dyr att byta ut. Reparationsverkstäderna måste investera i ny utrustning och utbildning för att kunna arbeta med elfordon. Även om traditionella fordon har fler avancerade förarassistanssystem (ADAS), är elbilar ocksp fulla med dessa funktioner som är dyra att ersätta. Batteripacken gör elbilar tyngre än fordon av samma storlek fast med förbränningsmotor med avgasutsläpp. Det innebär att elbilar i större utsträckning använder sig av dyra, lätta och höghållfasta material för att försöka kompensera batterivikten. Det är dyrt att ersätta dessa material.

 6. Försäkringar och kostnader

  Generellt sett kostar elbilar cirka 12 % mer att försäkra än traditionella bilar på bensin och diesel. Eftersom elbilar är dyrare att både köpa och reparera tar försäkringsbolagen ut mer betalt för att täcka dem. Men besparingarna på bensin och skatteincitamenten kan mer än väl kompensera för den extra kostnaden.

 7. Skatter

  Skatter och avgifter är en del av totalkostnaden som ingår oavsett om du väljer att köra ett elfordon eller en bil med förbränningsmotor.

  Du kan läsa mer om skatteklasser för fordon här.

Slutsats

Är elbilar billigare att köra än bensin- och dieselbilar?

När det gäller elfordon är bränsle- och underhållskostnader de viktigaste faktorerna för att sänka totalkostnaden. Enligt vår undersökning är den totala kostnaden för elfordon - i de flesta situationer i Europa - redan billigare än för fordon med elektrisk drivmedel, om man utgår från att kostnaderna beräknas som ett genomsnitt för de fyra första åren av ägande och en årlig körsträcka på 30 000 km.

Vanliga frågor om kostnader

Vad är TCO? TCO är en akronym för "total ägandekostnad" (Total Cost of Ownership). Den totala ägandekostnaden omfattar de totala kostnaderna (direkta och indirekta) för att driva ett fordon och inte bara inköpskostnaden eller den initiala investeringskostnaden.Vilka är kostnaderna (elbil jämfört med bensin- och dieselbil)? Kostnadskategorierna för elfordon och fordon med förbränningsmotorer är densamma. Båda fordonen har avskrivningar, försäkringar, underhåll, energikostnader med mera. Kostnadsskillnaderna beror på skillnaderna i var och en av dessa kategorier.Finns det skillnader i underhåll (elbil jämfört med bensin- och dieselbil)? Elbilar har färre rörliga delar än en förbränningsmotor och behöver därför mindre underhåll, men mindre underhåll är inte detsamma som inget underhåll! Om du sköter underhållet av din EV kommer du att slippa mycket besvär på lång sikt.