Yellow PHEV plugged in and charging at office

Hur CO2 minskningar kan uppnås genom hybridfordon

3 minuters läsningHållbarhet
Övergången till eldrivna fordon (EV) är på god väg. Andelen fullt batteridrivna elbilar har fördubblats av det totala antalet sålda bilar inom EU 2020 jämfört med 2019. Plug-in hybridfordon har blivit än mer populära och nästan tredubblats baserat på den totala andelen sålda bilar under 2020i. Dessvärre finns en underliggande sanning bakom PHEV-tekniken som innebär att den inte är så hållbar som den kan se ut. Här bör regeringen ingripa för att skapa förbättring.
Dela det här

2020 års CO2-trösklar för fordon inom EU påverkar plug-in hybriders popularitet

Inom Europeiska unionen ersattes testcykeln NEDC (New European Driving Cycle) med WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) för att ge mer realistiska utsläppsresultat för fordon. EU fastställde också en maximal genomsnittlig koldioxidgräns på 95 g/km för alla bilar som säljs från och med 2020. Överskridande av denna tröskel skulle resultera i miljarder i böter för biltillverkare.

Som ett resultat tvingades biltillverkare att sälja lågemitterande fordon vilket var i linje med EUs avsedda resultat. Denna artikeli lyfter dock fram att det inte är andelen elbilar som ökat mest år för år, utan snarare andelen plug-in hybridbilar. Batteridrivna elbilar har visat en imponerande försäljningsökning på 108% medan plug-in hybrider ökat med hela 182%, vilket fortfarande är positivt eftersom dessa fordon också har ett lågt CO2 -värde så länge de går via el.

Verkliga utsläpp jämfört med WLTP

WLTP-cykeln behöver fortfarande förbättras. WLTP tar ett genomsnitt av "eldrivna"-mil och "fossildrivna"-mil och det har visat sig att detta genomsnitt skiljer sig från verklig data.

Travelcardii (ett nederländskt bränsle- och betalkortföretag som hanterar cirka 250 000 kort) har sammanställt data från varje bilmodell som är ute på vägen och kan på så sätt se det genomsnittliga bränslet som förbrukas av alla bilar av en viss bilmodell. Vi har lyft fram några plug-in hybrid-modeller och deras WLTP-rapporterade koldioxidutsläpp och jämfört med verkligt genomsnittligt koldioxidutsläpp baserat på data från Travel Card[ii](targetSelf:https://www.praktijkverbruik.nl/default.aspx#Uitvoering) som du kan se i grafen nedan.

Till exempel så har Ford Kuga PHEV en WLTP CO2 på 32 gram per km. När man tittar på den faktiska genomsnittliga CO2 -utsläppet från Travelcards data visar det dock på 159 gram per km.

Anmärkningsvärt är att det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en plug-in hybrid kan vara så lågt som det rapporterats från WLTP, så länge föraren kör de flesta av sina mil med el istället för fossila bränslen. Men så ser inte verkligheten ut baserat på data från Travelcardii.

Minska CO2-utsläpp från plug-in hybrider genom en förbättrad WLTP-cykel och genom att införa incitament för "eldrivna mil"

Trots att övergången till elbilar bör ligga i fokus för framtida EU-lagstiftningar är det orealistiskt att förvänta sig att hela marknaden i snabb takt ska övergå till elbilar. Detta på grund av att batteritekniken fortfarande kan bli dyrare jämfört med bensin- och dieselbilar i alla bilsegment .

Därför kan plug-in hybrider spela en viktig roll som övergångsteknik, särskilt i de bilsegment där elbilar fortfarande är för dyra. Utmaningen är då: Hur får vi biltillverkare att minska de faktiska utsläppen från plug-in hybrider och samtidigt få människor att köra med den eldrivna delen?

Den här utmaningen måste lösas och det är möjligt. Ett sätt är att förbättra WLTP-cykeln för att återspegla högre CO2-värden. Detta skulle i sin tur göra det svårare för biltillverkare att sänka det genomsnittliga CO2-värdet genom försäljning av plug-in hybrider. Det skulle ge böter på grund av för högt genomsnittligt CO2 mer sannolikt. Därför skulle det behövas ytterligare en förbättring av plug-in hybridtekniken för att uppnå faktiska lägre CO2-värden.

EU bör vidare fokusera på lagstiftningen för att främja körning av "eldrivna" mil istället för "fossildrivna" -mil. Till exempel, i stället för att ge en inköpsbonus vid köp av en plug-in hybrid kan regeringen subventionera de första 4 000 kWh. Förutom att få folk att köra med el i sin plug-in hybrid och därmed uppnå verklig CO2-minskning, kommer detta även att hjälpa förare att bekanta sig med laddningen. Denna metod har redan adapterats av vissa företag i form av gratis matleverans, biljettresor och beställning av produkter online. För närvarande arbetar den Europeiska kommissionen med de nya utsläppsnormerna 2025 för fordon (kallad EURO 7). Detta skulle också vara ett utmärkt tillfälle att revidera standarden för plug-in hybrid.

Plug-in hybridtekniken kan spela en viktig roll vad gäller övergången till elbil. Den nuvarande lagstiftningen för plug-in hybrider leder dock bara till lägre koldioxidutsläpp på papper. Det är upp till regeringarna att se till att branschen och bilköpare ”kör” i rätt riktning.

**Källor

i - Car sales base ii - Travel Card

Publicerad den 1 november 2021
Var den här artikeln hjälpsam?

1 november 2021
Dela det här

Relaterade artiklar

Fleet Management
Redo för el? Hur du förbereder dig för en övergång till elbilsflottan07 december 2023 - 3 minuters läsning
Fleet Management
En elbilsflotta: Vad tjänar jag på det?10 november 2023 - 3 minuters läsning
Hållbarhet
En nybörjarguide till elbilskörning31 augusti 2020 - 4 minuters läsning