Termeni și condiții de utilizare a site-ului web LeasePlan Corporation N.V.

Site-ul web www.leaseplan.com (site-ul web) și conținutul său sunt proprietatea și sunt gestionate de către LeasePlan Corporation N.V. cu sediul la Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME, Olanda (LeasePlan). Dacă aveți întrebări sau reclamații legate de acest site web, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact de pe acest site web.

1. Aplicabilitatea

1.1. Acești termeni și condiții de utilizare (termeni de utilizare) se aplică în cazul vizitării și utilizării de către dvs. a acestui site web, precum și a tuturor informațiilor, recomandărilor și-sau serviciilor furnizate dvs. prin intermediul sau pe acest site web (informații). În eventualitatea unui conflict între termenii și condițiile anumitor produse și servicii și acești termeni de utilizare, prevalează condițiile specifice acelor produse și servicii.

1.2. Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu aplicabilitatea termenilor de utilizare. Acești termeni de utilizare pot fi modificați în timp. Utilizatorii site-ului web sunt sfătuiți să citească în mod regulat termenii de utilizare pentru posibile modificări.

1.3. Acești termeni de utilizare au fost modificați ultima oară in 31 ianuarie 2018.

2. Informații și răspundere

2.1. LeasePlan controlează și întreține acest site web din Olanda și nu oferă nicio asigurare că informațiile furnizate pe sau prin intermediul acestui site web sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații. Dacă utilizați acest site web din alte locații, sunteți responsabil de respectarea legilor locale aplicabile.

2.2. Informațiile sunt doar pentru scopuri de informare generală și nu constituie recomandări. LeasePlan va păstra în mod rezonabil informațiile de pe acest site web și conținutul său corect și actualizat, dar nu garantează faptul că site-ul web și-sau informațiile nu conțin erori, defecte, malware și viruși sau că site-ul web și-sau informațiile sunt corecte, actualizate și exacte.

2.3. LeasePlan nu răspunde pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea (sau incapacitatea de a utiliza) site-ul web, inclusiv pagube cauzate de malware, viruși, incorectitudinea sau caracterul incomplet al informațiilor sau a site-ului web, cu excepția cazului în care astfel de pagube sunt rezultatul unor abateri intenționate sau neglijențe grave din partea LeasePlan.

2.4. De asemenea, LeasePlan nu răspunde pentru pagubele rezultate din utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (sau imposibilitatea de a le utiliza) cu acest site web, incluzând - dar fără a se limita la - daune rezultate din neîndeplinirea sau întârzierea livrării de comunicări electronice, interceptarea sau manipularea comunicațiilor electronice de către terți sau prin programe de calculator utilizate pentru comunicațiile electronice și transmiterea de viruși.

2.5. Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru anumite daune. Prin urmare, este posibil ca unele exonerări și limitări de răspundere să nu se aplice în cazul dvs. În măsura în care LeasePlan nu poate, din punctul de vedere al legislației aplicabile, să renunțe la orice garanție implicită sau să-și limiteze obligațiile, domeniul de aplicare și durata unei asemenea garanții, precum și amploarea răspunderii LeasePlan va fi la minimul permis de legislația aplicabilă.

3. Site-uri asociate

3.1. Acest site web oferă linkuri către site-uri externe pe Internet. LeasePlan nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor de pe Internet care au legături la acest site sau care sunt legate prin intermediul acestuia. Declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile nu se aplică în cazul colectării și prelucrării datelor dvs. personale pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri externe.

4. Declarația de confidențialitate și politica privind cookie-urile

LeasePlan colectează și procesează datele personale ale vizitatorilor site-ului web în conformitate cu Declarația de confidențialitate și Politica privind cookie-urile.

5. Proprietatea intelectuală

5.1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate drepturile asupra acestui site web și a informațiilor, inclusiv drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, sunt deținute de LeasePlan sau de licențiații săi. Utilizatorilor li se permite să citească site-ul web și informațiile și să facă copii pentru uz personal, de exemplu prin tipărire sau stocare. Orice altă utilizare a site-ului web sau a informațiilor, de exemplu stocarea sau reproducerea site-ului web (sau a unei părți din site-ul web) al LeasePlan pe orice site extern de pe Internet, este interzisă fără permisiunea expresă a LeasePlan. Extragerea de date (sau extragerea de date web) este interzisă fără acordul expres în scris al LeasePlan.

5.2. "Mărci de comerț" înseamnă mărci de comerț înregistrate ale companiei LeasePlan.

6. Idei nesolicitate

6.1. În cazul în care postați pe acest site idei și-sau materiale nesolicitate, fie că sunt alcătuite din texte, imagini, sunete, software, informații sau de alt fel (materiale) sau le trimiteți către LeasePlan prin e-mail sau în alt mod, LeasePlan are dreptul să utilizeze, să copieze și-sau să exploateze în mod comercial la maxim și gratuit aceste materiale și LeasePlan nu va trebui să respecte obligațiile de confidențialitate cu privire la aceste materiale.

6.2. Prin prezenta, protejați și exonerați de răspundere LeasePlan împotriva tuturor acțiunilor, pretențiilor și obligațiilor suferite, suportate sau cărora trebuie să le facă față LeasePlan ca urmare a utilizării și-sau exploatării materialelor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți sau care sunt ilegale în alt mod față de o terță parte.

7. Clauza de separabilitate

Dacă acești termeni de utilizare sunt sau devin parțial nevalabili, părțile vor continua să fie obligate de restul condițiilor. Părțile înlocuiesc partea nevalabilă cu dispoziții valabile și cu efect juridic care corespunde cât mai mult posibil cu cel al părții nevalabile, ținând cont de conținutul și scopul acestor termeni de utilizare.

8. Comunicarea online

Mesajele pe care le trimiteți către LeasePlan prin e-mail pot să nu fie sigure. Vă recomandăm să nu trimiteți prin e-mail nicio informație confidențială către LeasePlan. Dacă alegeți să trimiteți mesaje către LeasePlan prin e-mail, acceptați riscul ca acestea să fie interceptate, utilizate greșit și modificate de o terță parte.

9. Legislația aplicabilă și jurisdicția

9.1. Acești termeni de utilizare vor fi guvernați în exclusivitate de legislația olandeză, înțelegându-se faptul că utilizatorii site-ului web se pot baza în continuare pe dispoziții obligatorii care protejează consumatorul în conformitate cu legislația țării sale de domiciliu.

9.2. Toate litigiile apărute în legătură cu acești termeni de utilizare, inclusiv litigiile privind existența și valabilitatea acestora, vor fi soluționate exclusiv de instanța competentă din Amsterdam, înțelegându-se faptul că și utilizatorii pot depune contestații în legătură cu acești termeni de utilizare la instanța lor de domiciliu.

9.3. În cazul unei discrepanțe sau al unei diferențe de interpretare între diferitele versiuni lingvistice ale acestor termeni de utilizare, versiunea în limba engleză va prevala.