Declarație globală de confidențialitate

Ultima actualizare: 17 Mai 2021

LeasePlan se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează și prelucrează. Din acest motiv, practicile care asigură confidențialitatea și securitatea datelor au devenit parte integrantă a Serviciilor oferite de LeasePlan, a structurii de guvernanță corporativă, precum și a responsabilităților și procedurilor de administrare a riscurilor. Vom prelucra întotdeauna doar datele cu caracter personal necesare activităților noastre și pentru a putea oferi Serviciile LeasePlan relevante („Serviciile”).

Angajamentele de confidențialitate LeasePlan

Vom prelucra datele cu caracter personal, respectând următoarele principii:

• Transparența: Vă vom ajuta să înțelegeți modul în care vă sunt colectate și utilizate datele cu caracter personal.

• Confidențialitatea: Ne vom asigura că serviciile noastre respectă în permanență cerințele de confidențialitate.

• Controlul: Vă punem la dispoziție o manieră simplă de accesare, corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal.

• Siguranța: Datele cu caracter personal vor fi protejate cât mai bine și vor fi transmise terților doar atunci când este necesar și adecvat.

• Inovație și receptivitate: Avem în vedere în permanență modalități de îmbunătățire a serviciilor noastre și a nivelului de confidențialitate și suntem deschiși tuturor sugestiilor și reclamațiilor.

Această declarație de confidențialitate oferă informații referitoare la practicile de confidențialitate pe care le aplicăm. Accesați versiunea locală a acestei declarații de confidențialitate, în țara în care folosiți serviciile LeasePlan, pe site-ul entității locale LeasePlan.

Citiți cu atenție această Declarație de confidențialitate, pentru a înțelege modul în care vă colectăm și utilizăm datele cu caracter personal.

1. Domeniul de aplicare al acestei Declarații de confidențialitate

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

(sau potențiali Vizitatori pe site, Clienți persoane juridice, Utilizatori de autovehicule, Clienți de private leasing, Cumpărători de autovehicule rulate, Dealeri de autovehicule rulate și Furnizori; denumiți individual și împreună „dumneavoastră”)

Datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate în cadrul diferitelor servicii de leasing, management de flote și mobilitate, precum și în desfășurarea activităților noastre, conform descrierii din Secțiunea 1 („Servicii”). Această Declarație de confidențialitate nu se aplică societăților afiliate și/sau serviciilor de mai jos:

• Activitățile Euro Insurances DAC desfășurate sub denumirea LeasePlan Insurance sau alte activități de asigurare;

• Activitățile PowerD desfășurate sub denumirea LeasePlan Energy;

• CarNext BV și societățile sale afiliate;

• LeasePlan Bank din Olanda sau Germania.

Aceste servicii sunt guvernate de declarații de confidențialitate dedicate.

Alte servicii specifice pot fi guvernate de declarații de confidențialitate dedicate, la care se va face referire în termenii și condițiile aplicabile; de exemplu, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de servicii de telematică va face obiectul unei declarații de confidențialitate aplicabilă domeniului serviciilor de telematică.

Responsabilitățile clienților persoane juridice

În măsura în care Clienții persoane juridice, în calitate de angajatori, au acces la datele cu caracter personal ale angajaților, aceștia vor acționa în calitate de operatori de date cu caracter personal responsabili de prelucrarea și utilizarea respectivelor date. Această Declarație de confidențialitate nu se aplică prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor de autovehicule de către Clienții persoane juridice.

2. Despre noi

LeasePlan Romania SRL cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview, et. 12, Sector 2, Bucuresti este compania responsabilă (în calitate de operator de date cu caracter personal) de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin: LeasePlan Romania SRL poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către LeasePlan Corporation N.V. sau LeasePlan Global B.V., caz în care aceste entități acționează în calitate de operatori asociați:

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands

Entitatea LeasePlan Romania, LeasePlan Corporation N.V. și LeasePlan Global B.V. sunt denumite împreună „LeasePlan” și „noi”.

3. Cum colectăm date cu caracter personal

Majoritatea datelor cu caracter personal sunt colectate în legătură cu serviciile de administrare a autovehiculelor oferite utilizatorilor de autovehicule și Clienților persoane juridice care oferă angajaților autovehicule de serviciu, de la înmatricularea autovehiculului în leasing (incluzând, în numite situații, verificările prealabile de bonitate), la comunicările transmise în legătură cu serviciile oferite, de exemplu servicii periodice de întreținere și reparații. Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal și în momentul în care autovehiculele sunt implicate în accidente, pentru a vă asigura mobilitatea și pentru a ne ocupa de dosarele de daună, sau în cazul în care trebuie să ne ocupăm de amenzile primite în trafic de autovehiculele în leasing. În plus față de serviciile de leasing, oferim și alte servicii conexe, de exemplu servicii de e-mobilitate, carduri de combustibil, servicii de alimentare a autovehiculelor electrice, închirieri de autovehicule și asistență rutieră. Un alt serviciu oferit se referă la vânzarea de autovehicule rulate LeasePlan.

Colectăm date cu caracter personal și offline, de exemplu atunci când vizitați magazinele noastre, plasați o comandă prin telefon sau contactați un serviciu pentru clienți.

Primim date cu caracter personal și din alte surse, de exemplu:

Noi colectăm date cu caracter personal pentru a vă putea oferi Serviciile solicitate sau pentru a răspunde la sesizări, întrebări, comentarii sau reclamații referitoare la Serviciile noastre. În cazul în care nu ne oferiți informațiile solicitate, ne putem afla în situația de a nu vă putea oferi Serviciile. Prin prezenta, declarați că, în cazul în care, în relația cu noi sau furnizorii noștri, divulgați informații despre alte persoane, sunteți autorizat să acționați ca atare și ne permiteți să folosim respectivele informații în conformitate cu prevederile acestei Declarații de confidențialitate.

** Monitorizarea corespondenței** Cu respectarea legilor aplicabile, vom monitoriza și înregistra apelurile telefonice, e-mail-urile și celelalte forme de corespondență. Acest aspect este necesar pentru respectarea cerințelor de reglementare și a procedurilor și reglementărilor interne relevante pentru activitatea noastră, pentru prevenirea sau detectarea activităților infracționale, în interesul protejării securității sistemelor și proceselor noastre de comunicație, pentru asigurarea controlului calității și în scopul instruirii personalului.

De exemplu, în cazul în care un organism de reglementare ne solicită înregistrarea anumitor discuții telefonice (relevante), vom proceda ca atare. În plus, atunci când este cazul și se respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal, monitorizarea realizată de noi va avea ca scop verificarea caracterului adecvat al corespondenței. În anumite situații specifice și deloc frecvente, putem monitoriza cu multă atenție și pe o perioadă scurtă de timp activitățile dumneavoastră, în scopul intereselor noastre legitime sau pentru respectarea unor obligații legale. Putem acționa astfel, spre exemplu, în cazul în care avem motive să suspicionăm comiterea unei fraude, a unui alt tip de activitate ilegală sau a unei infracțiuni, monitorizarea fiind proporțională cu acțiunea suspicionată, sau în cazul în care suspectăm încălcarea prevederilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor. În acest sens, se pot înregistra cu precădere apeluri telefonice.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE VIZITATORILOR PE SITE

4.2 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR NOȘTRI

4.3 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR DE AUTOVEHICULE (ANGAJAȚII CLIENȚILOR NOȘTRI)

4.4 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR DE PRIVATE LEASING (INCLUSIV PERSOANE FIZICE AUTORIZATE) ȘI CLIENȚILOR POTENȚIALI

4.5 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOVEHICULE RULATE PERSOANE FIZICE

4.6 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOVEHICULE RULATE PERSOANE JURIDICE (Dealeri de autovehicule rulate)

4.7 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE FURNIZORILOR NOȘTRI

5. Transmiterea datelor cu caracter personal terților

In plus fata de cele indicate mai sus cu privire la comunicarea datelor cu caracter personal in scopurile anterior mentionate, este posibil sa comunicam date cu caracter personal:

De asemenea, utilizam si divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand este necesar sau adecvat, in cazul in care avem o obligatie legala sau un interes legitim:

6. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal

Având în vedere prezența globală a companiei și Serviciilor noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate și/sau prelucrate într-o țară alta decât țara dumneavoastră de reședință. Comisia Europeană consideră că anumite țări din afara Spațiului Economic European (SEE) oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor SEE (lista completă a acestor țări poate fi consultată aici.) În cazul în care există transfer transfrontalier de date din SEE către țări despre care Comisia Europeană consideră că nu asigură un nivel adecvat de protecție, LeasePlan implementează măsuri adecvate, de exemplu Regulile Corporatiste Obligatorii sau aranjamente contractuale încheiate cu terți. Pentru a obține copii ale acestor documente, ne puteți contacta prin acest formular.

7. Securitatea și stocarea datelor cu caracter personal

Din păcate, niciun sistem de transmitere sau stocare de date nu poate fi garantat ca fiind 100% sigur. În cazul în care aveți suspiciunea că interacțiunea cu noi nu este sigură (de exemplu, în cazul în care aveți motive să credeți că securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă), vă rugăm să ne informați imediat, utilizând în acest sens Datele de contact puse la dispoziție în această Declarație de confidențialitate.

8. Confidențialitatea datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Serviciile noastre nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

9. Drepturile dumneavoastră și datele noastre de contact

Drepturile dumneavoastră În cazul în care doriți să solicitați consultarea, corectarea, actualizarea, eliminarea, restricționarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, sau în cazul în care doriți să solicitați primirea unei copii electronice a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în scopul transmiterii acestora către o altă companie (în măsura în care legea aplicabilă vă oferă dreptul la portabilitatea acestor date), ne puteți contacta prin intermediul acestui link, disponibil pe site-ul entității LeasePlan locale, în scopul exercitării drepturilor care vă revin . Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Precizați cât mai clar care sunt datele cu caracter personal la care faceți referire în cererea dumneavoastră. În scopul asigurării unui nivel de protecție adecvat, vom da curs doar acelor solicitări care se referă la datele cu caracter personal asociate adresei de e-mail indicate în formularul de contact. Este posibil să fie necesară verificarea identității dumneavoastră anterior rezolvării solicitării. Vom depune toate diligențele pentru a da curs solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenelor legale.

Vă rugăm să rețineți că este posibil să fim nevoiți să păstram anumite informații pentru evidențele noastre interne și/sau pentru a putea finaliza operațiunile inițiate anterior solicitării modificării sau ștergerii datelor cu caracter personal. Există și posibilitatea ca anumite informații reziduale să rămână în bazele noastre de date sau în alte evidențe, fără ca acestea să fie șterse.

Informații suplimentare În cazul unor întrebări sau reclamații în legătură cu această Declarație de confidențialitate, ne puteți contacta prin intermediul acestui link, disponibil pe site-ul entității LeasePlan locale, în scopul exercitării drepturilor care vă revin. Deoarece comunicarea prin e-mail nu este tot timpul sigură, vă rugăm să nu includeți informații sensibile în e-mail-urile pe care ni le transmiteți.

Informații suplimentare pentru cetățenii din SEE Aveți, de asemenea, posibilitatea de a:

10. Modificarea acestei Declarații globale de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Declarație globală de confidențialitate în orice moment. Verificați mențiunea „Ultima actualizare” de pe prima pagină, pentru a vedea când a avut loc ultima revizie a acestui document. Toate modificările vor intra în vigoare în momentul atașării Declarației de confidențialitate revizuite la Termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor noastre.