Declarație globală de confidențialitate

Ultima actualizare: 17 Mai 2021

LeasePlan se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează și prelucrează. Din acest motiv, practicile care asigură confidențialitatea și securitatea datelor au devenit parte integrantă a Serviciilor oferite de LeasePlan, a structurii de guvernanță corporativă, precum și a responsabilităților și procedurilor de administrare a riscurilor. Vom prelucra întotdeauna doar datele cu caracter personal necesare activităților noastre și pentru a putea oferi Serviciile LeasePlan relevante („Serviciile”).

Angajamentele de confidențialitate LeasePlan

Vom prelucra datele cu caracter personal, respectând următoarele principii:

• Transparența: Vă vom ajuta să înțelegeți modul în care vă sunt colectate și utilizate datele cu caracter personal.

• Confidențialitatea: Ne vom asigura că serviciile noastre respectă în permanență cerințele de confidențialitate.

• Controlul: Vă punem la dispoziție o manieră simplă de accesare, corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal.

• Siguranța: Datele cu caracter personal vor fi protejate cât mai bine și vor fi transmise terților doar atunci când este necesar și adecvat.

• Inovație și receptivitate: Avem în vedere în permanență modalități de îmbunătățire a serviciilor noastre și a nivelului de confidențialitate și suntem deschiși tuturor sugestiilor și reclamațiilor.

Această declarație de confidențialitate oferă informații referitoare la practicile de confidențialitate pe care le aplicăm. Accesați versiunea locală a acestei declarații de confidențialitate, în țara în care folosiți serviciile LeasePlan, pe site-ul entității locale LeasePlan.

Citiți cu atenție această Declarație de confidențialitate, pentru a înțelege modul în care vă colectăm și utilizăm datele cu caracter personal.

1. Domeniul de aplicare al acestei Declarații de confidențialitate

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

(sau potențiali Vizitatori pe site, Clienți persoane juridice, Utilizatori de autovehicule, Clienți de private leasing, Cumpărători de autovehicule rulate, Dealeri de autovehicule rulate și Furnizori; denumiți individual și împreună „dumneavoastră”)

Datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate în cadrul diferitelor servicii de leasing, management de flote și mobilitate, precum și în desfășurarea activităților noastre, conform descrierii din Secțiunea 1 („Servicii”). Această Declarație de confidențialitate nu se aplică societăților afiliate și/sau serviciilor de mai jos:

• Activitățile Euro Insurances DAC desfășurate sub denumirea LeasePlan Insurance sau alte activități de asigurare;

• Activitățile PowerD desfășurate sub denumirea LeasePlan Energy;

• CarNext BV și societățile sale afiliate;

• LeasePlan Bank din Olanda sau Germania.

Aceste servicii sunt guvernate de declarații de confidențialitate dedicate.

Alte servicii specifice pot fi guvernate de declarații de confidențialitate dedicate, la care se va face referire în termenii și condițiile aplicabile; de exemplu, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de servicii de telematică va face obiectul unei declarații de confidențialitate aplicabilă domeniului serviciilor de telematică.

Responsabilitățile clienților persoane juridice

În măsura în care Clienții persoane juridice, în calitate de angajatori, au acces la datele cu caracter personal ale angajaților, aceștia vor acționa în calitate de operatori de date cu caracter personal responsabili de prelucrarea și utilizarea respectivelor date. Această Declarație de confidențialitate nu se aplică prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor de autovehicule de către Clienții persoane juridice.

2. Despre noi

LeasePlan Romania SRL cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview, et. 12, Sector 2, Bucuresti este compania responsabilă (în calitate de operator de date cu caracter personal) de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin: LeasePlan Romania SRL poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către LeasePlan Corporation N.V. sau LeasePlan Global B.V., caz în care aceste entități acționează în calitate de operatori asociați:

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands

Entitatea LeasePlan Romania, LeasePlan Corporation N.V. și LeasePlan Global B.V. sunt denumite împreună „LeasePlan” și „noi”.

3. Cum colectăm date cu caracter personal

Majoritatea datelor cu caracter personal sunt colectate în legătură cu serviciile de administrare a autovehiculelor oferite utilizatorilor de autovehicule și Clienților persoane juridice care oferă angajaților autovehicule de serviciu, de la înmatricularea autovehiculului în leasing (incluzând, în numite situații, verificările prealabile de bonitate), la comunicările transmise în legătură cu serviciile oferite, de exemplu servicii periodice de întreținere și reparații. Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal și în momentul în care autovehiculele sunt implicate în accidente, pentru a vă asigura mobilitatea și pentru a ne ocupa de dosarele de daună, sau în cazul în care trebuie să ne ocupăm de amenzile primite în trafic de autovehiculele în leasing. În plus față de serviciile de leasing, oferim și alte servicii conexe, de exemplu servicii de e-mobilitate, carduri de combustibil, servicii de alimentare a autovehiculelor electrice, închirieri de autovehicule și asistență rutieră. Un alt serviciu oferit se referă la vânzarea de autovehicule rulate LeasePlan.

Colectăm date cu caracter personal și offline, de exemplu atunci când vizitați magazinele noastre, plasați o comandă prin telefon sau contactați un serviciu pentru clienți.

Primim date cu caracter personal și din alte surse, de exemplu:

Noi colectăm date cu caracter personal pentru a vă putea oferi Serviciile solicitate sau pentru a răspunde la sesizări, întrebări, comentarii sau reclamații referitoare la Serviciile noastre. În cazul în care nu ne oferiți informațiile solicitate, ne putem afla în situația de a nu vă putea oferi Serviciile. Prin prezenta, declarați că, în cazul în care, în relația cu noi sau furnizorii noștri, divulgați informații despre alte persoane, sunteți autorizat să acționați ca atare și ne permiteți să folosim respectivele informații în conformitate cu prevederile acestei Declarații de confidențialitate.

** Monitorizarea corespondenței** Cu respectarea legilor aplicabile, vom monitoriza și înregistra apelurile telefonice, e-mail-urile și celelalte forme de corespondență. Acest aspect este necesar pentru respectarea cerințelor de reglementare și a procedurilor și reglementărilor interne relevante pentru activitatea noastră, pentru prevenirea sau detectarea activităților infracționale, în interesul protejării securității sistemelor și proceselor noastre de comunicație, pentru asigurarea controlului calității și în scopul instruirii personalului.

De exemplu, în cazul în care un organism de reglementare ne solicită înregistrarea anumitor discuții telefonice (relevante), vom proceda ca atare. În plus, atunci când este cazul și se respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal, monitorizarea realizată de noi va avea ca scop verificarea caracterului adecvat al corespondenței. În anumite situații specifice și deloc frecvente, putem monitoriza cu multă atenție și pe o perioadă scurtă de timp activitățile dumneavoastră, în scopul intereselor noastre legitime sau pentru respectarea unor obligații legale. Putem acționa astfel, spre exemplu, în cazul în care avem motive să suspicionăm comiterea unei fraude, a unui alt tip de activitate ilegală sau a unei infracțiuni, monitorizarea fiind proporțională cu acțiunea suspicionată, sau în cazul în care suspectăm încălcarea prevederilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor. În acest sens, se pot înregistra cu precădere apeluri telefonice.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE VIZITATORILOR PE SITE

4.1.1 SITE-URI 4.1.1.a Comunicarea  *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal atunci când ne contactați prin intermediul unuia dintre formularele noastre online, atunci când ne trimiteți întrebări, sugestii, mulțumiri sau reclamații, sau atunci când solicitați o cotație de preț pentru Serviciile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul executării unui contract încheiat cu noi, pentru a putea răspunde la o solicitare sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm date cu caracter personal precum numele complet, genul, formula de adresare, datele de contact (de serviciu) (inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon, denumirea companiei), numărul de înmatriculare sau numărul VIN, precum și orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați în câmpurile din formularul de contact prin care puteți adresa întrebări, formula o sugestie, adresa o mulțumire sau înainta o reclamație. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14)** . 4.1.1.b Chestionare sau alte comunicări (de marketing) *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal atunci când completați chestionare pe site-urile noastre cu opinia dumneavoastră referitor la site-urile și/sau Serviciile noastre, cu consimțământul dumneavoastră sau în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite comunicări de marketing, pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Pentru chestionare sau comunicări de marketing, veți fi contactat prin e-mail, telefon sau newslettere/broșuri/reviste (transmise prin poștă). În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:/ro-ro/contact/) . În funcție de vizitele efectuate pe site-urile LeasePlan, vă putem prezenta reclame personalizate în afara site-ului LeasePlan. Este posibil să folosim instrumente manuale și automate pentru analizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a înțelege ce este relevant pentru dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, precum și informații despre subiectele care v-ar putea interesa (conform celor indicate de dumneavoastră pe site-ul nostru). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.1.2 REȚELE SOCIALE **4.1.2.a Facilitarea funcționalităților de distribuire de informații** *Ce presupune acest scop?* Site-urile noastre pot cuprinde funcționalități de distribuire de informații pentru rețele sociale, de exemplu butoane de Facebook, Twitter sau LinkedIn, pe care, dacă vă dați consimțământul, le puteți folosi pentru a distribui informațiile de pe site-urile noastre pe rețelele sociale pe care le urmăriți. Site-urile noastre pot conține și link-uri către propriile noastre pagini de pe rețelele sociale, cum ar fi pagina de Facebook, paginile de LinkedIn sau feed-urile de pe Twitter ale LeasePlan, pe care le puteți utiliza pentru a posta diferite reacții. În mod similar, rețelele sociale precum Snapchat, Facebook, Twitter sau LinkedIn pot conține reclame LeasePlan, cu link-uri către site-urile noastre. Aceste rețele sociale ne pot, cu consimțământul dumneavoastră, transmite informațiile furnizate de dumneavoastră, atunci când urmați un link ca conduce la unul din site-urile noastre. Vă rugăm să rețineți că nu ne asumăm răspunderea pentru politicile și practicile de colectare, utilizare și divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv măsurile de securitate a datelor) implementate de alte organizații, de exemplu Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM sau orice alți dezvoltatori de aplicații, furnizori de aplicații, furnizori de platforme pentru rețele sociale, furnizori de servicii wireless sau producători de dispozitive, și nici pentru datele cu caracter personal pe care le divulgați altor organizații prin intermediul sau în legătură cu funcționalitățile noastre pentru rețele sociale/reclamele noastre. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi supusă politicilor și practicilor de confidențialitate aplicate de organizațiile mai sus menționate. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, fotografii, lista de contacte de pe rețelele sociale și orice alte informații care ne pot parveni în momentul în care folosiți aceste funcționalități pentru rețelele sociale. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?*Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.1.3 MODULELE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE Prelucrarea datelor cu caracter personal prin module cookie și/sau tehnologii similare se desfășoară în conformitate cu [Declarația privind utilizarea modulelor cookie](targetSelf:/ro-ro/politica-cookies/), disponibilă pe site-ul local al entității LeasePlan relevante.4.1.4 ACTIVITĂȚILE LEASEPLAN **4.1.4.a Raportarea internă ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, gen, data nașterii, adresa de domiciliu, codul poștal și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.1.4.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan ** *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar: (a)  conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni); (b) pentru respectarea procedurilor legale; (c)  pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale; (d) pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante; (e)  pentru protejarea operațiunilor noastre; (f)   pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și (g)  pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, date de contact, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).

4.2 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR NOȘTRI

4.2.1 ADMINISTRAREA CONTURILOR CLIENȚILOR **4.2.1.a Deschiderea, operarea și administrarea conturilor cliențilo**r *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal pentru a putea efectua activitățile zilnice de operare și administrare a conturilor Clienților, incluzând administrarea contractelor și furnizarea de informații referitoare la Servicii și alte informații relevante pentru contractele și conturile Clienților. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza executării contractului de leasing încheiat cu dumneavoastră sau în baza unei obligații legale. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm datele de contact de serviciu, precum și datele de înregistrare a Clienților în conturile de pe platformele noastre online. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea „Transmiterea datelor cu caracter personal terților”. **4.2.1.b Comunicarea ** *Ce presupune acest scop?* Clienții ne pot contacta prin diferite mijloace (e-mail, telefon sau site). În acest caz, vom folosi datele cu caracter personal pentru a răspunde întrebărilor/solicitărilor adresate. Este posibil să fiți contactat și în legătură cu activitățile zilnice de operare și administrare a contului de Client. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim referitor la executarea contractului de leasing încheiat cu dumneavoastră, sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume, datele de contact de serviciu, corespondența cu LeasePlan pe marginea întrebărilor/solicitărilor adresate, precum și toate celelalte informații puse la dispoziția noastră și/sau care sunt necesare pentru a vă putea răspunde. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.2.1.c Chestionare sau alte comunicări (de marketing)** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă transmite chestionare, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite și alte comunicări de marketing, pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Chestionarele vor fi transmise fie sub formă de e-mail-uri periodice, fie sub formă de e-mail prin care vă solicităm opinia cu privire la Serviciile noastre sau alte servicii conexe oferite în legătură cu autovehiculele. Este, de asemenea, posibil să vă trimitem newslettere/broșuri/reviste (prin poștă). Este posibil să folosim instrumente manuale și automate pentru analizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a înțelege ce este relevant pentru dumneavoastră. În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/201ea879-242d-4c18-a0ab-2b11b07c2364). Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume și datele de contact de serviciu. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.2.2 SEDIILE LEASEPLAN **4.2.2.a Accesul în sediile LeasePlan și controlul de securitate al accesului ** *Ce presupune acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal, atunci când ne vizitați sediile, pentru a putea asigura un nivel de securitate și control al accesului adecvat, în cazul în care avem un interes legitim în acest sens (respectiv, pentru siguranța și securitatea patrimoniului LeasePlan). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume, date de contact și numele persoanei pe care o vizitați. De asemenea, este posibil să prelucrăm date video și/sau audio obținute prin intermediul echipamentelor video/audio, de exemplu camere de luat vederi. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.2.3 RAPORTĂRI CĂTRE CLIENȚI **4.2.3.a MyFleet ** *Ce presupune acest scop?* LeasePlan pune la dispoziție instrumentul de raportare online ‘MyFleet’. Persoanele desemnate de Clienți se pot înregistra pe platforma online pentru a vizualiza statusul flotei de autovehicule, pentru a aviza daune și pentru a gestiona aspecte contractuale, cât și pentru a utiliza alte funcționalități de raportare, de exemplu modulul dashboard reporting, analiza tendințelor, kilometrajul și calculul duratei rămase până la încetarea contractelor de leasing. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim referitor la executarea contractului de leasing încheiat cu Clientul. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum datele de contact și funcția (de ex. (International) Fleet Manager) persoanei desemnate de Client, precum și datele de înregistrare pe platformă (de ex. nume de utilizator și parolă). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.2.4 ACTIVITATILE LEASEPLAN **4.2.4.a Raportarea internă ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra diferite date cu caracter personal colectate în contextul furnizării de Servicii către dumneavoastră (precum nume, date de contact, date de identificare a flotei etc.), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.2.4.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar: (a)            conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni); (b)           pentru verificarea bonității; (c)            pentru respectarea procedurilor legale; (d)           pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale; (e)           pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante; (f)             pentru protejarea operațiunilor noastre; (g)            pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și (h)           pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, data și locul nașterii și țara de origine a beneficiarului real al companiilor cărora LeasePlan intenționează să le ofere servicii; este, de asemenea, posibil să prelucrăm date precum numele, adresa, data și locul nașterii și țara de origine a persoanei(lor) care reprezintă companiile în relația cu LeasePlan, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).

4.3 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR DE AUTOVEHICULE (ANGAJAȚII CLIENȚILOR NOȘTRI)

4.3.1 CONTACTUL CU UTILIZATORII DE AUTOVEHICULE **4.3.1.a Comunicarea ** *Ce presupune acest scop?* Există posibilitatea de a ne contacta prin diferite mijloace (e-mail, telefon sau site). În acest caz, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă răspunde diferitelor solicitări/întrebări. Puteți fi contactați și în legătură cu autovehiculul utilizat sau alte aspecte conexe. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră) sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop*? Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, date de contact, corespondența cu LeasePlan referitoare la întrebările/solicitările dumneavoastră și alte date cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție și/sau care sunt necesare pentru a vă oferi un răspuns adecvat, incluzând aici și numărul de înmatriculare al autovehiculului dumneavoastră. De asemenea, în cazul în care avem un interes legitim, putem înregistra apelurile telefonice către serviciile pentru clienți, pentru asigurarea controlului calității și în scopul instruirii personalului. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.1.b Chestionare sau alte comunicări (de marketing) ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă transmite chestionare, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite și alte comunicări de marketing, pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Chestionarele vor fi transmise fie sub formă de e-mail-uri periodice, fie sub formă de e-mail prin care vă solicităm opinia cu privire la Serviciile noastre sau alte servicii conexe oferite în legătură cu autovehiculele. Este, de asemenea, posibil să vă trimitem newslettere/broșuri/reviste (prin poștă). Este posibil să folosim instrumente manuale și automate pentru analizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a înțelege ce este relevant pentru dumneavoastră. În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să utilizați formularul de contact. Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop? Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, precum și informații despre subiectele care v-ar putea interesa (conform celor indicate de dumneavoastră). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.3.2 SERVICII PENTRU AUTOVEHICULE **4.3.2.a Administrarea autovehiculelor ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea administra utilizarea autovehiculelor, în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop? Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail (de serviciu), categoria de autovehicul în leasing, numărul de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de service și datele persoanei de contact. În plus, este posibil să furnizați și alte date cu caracter personal în acest scop, prin intermediul portalului LeasePlan sau atunci când ne contactați telefonic. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal? Transmitem date cu caracter personal care se referă la administrarea autovehiculelor Clienților noștri (angajatorului dumneavoastră). Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.2.b Reparații, întreținere și anvelope** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă putea oferi Servicii de reparație și întreținere (programate) și Servicii de anvelope, precum și pentru a analiza, previziona și gestiona în mod proactiv lucrările de întreținere și reparații pentru autovehiculul dumneavoastră, în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop? Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail (de serviciu), numărul de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de service și datele persoanei de contact. În plus, este posibil să furnizați și alte date cu caracter personal în acest scop, prin intermediul portalului LeasePlan (de exemplu, numărul de telefon, atunci când faceți o programare în service pentru autovehiculul dumneavoastră) sau atunci când ne contactați telefonic. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele cu caracter personal sunt transmise Clienților noștri (angajatorul dumneavoastră) și terților care efectuează serviciile de întreținere/reparație sau schimbul de anvelope, de exemplu reprezentanțe auto, service-uri auto sau vulcanizări. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.2.c Managementul incidentelor ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în raportarea și gestionarea incidentelor rutiere în care dumneavoastră sau autovehiculele dumneavoastră ați fost implicați, pentru a asigura mobilitatea și pentru administrarea daunelor. Vom prelucra datele cu caracter personal pe care le veți pune la dispoziție (i) atunci când anunțați incidentele la Centrul de servicii pentru clienți, imediat după producerea acestora (ii) atunci când primiți servicii de asistență rutieră și/sau autovehicule de înlocuire și (iii) atunci când aveți nevoie de programare în service și de alte revizii ulterioare. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). Datele cu caracter personal pot fi utilizate și pentru a evalua reparațiile efectuate, pentru a ne asigura că acestea sunt conforme cerințelor formulate în politicile noastre de administrare a daunelor, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza unui interes legitim. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm următoarele date cu caracter personal: -Informații deținute de noi: număr de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de service și datele persoanei de contact. -Informații deținute de dumneavoastră: nume, date de contact, informații despre autovehicul, detalii despre incidentul rutier, descrierea daunei, fotografii de la fața locului, data nașterii, numărul de pasageri, declarațiile martorilor (dacă este cazul) și orice alte informații furnizate în legătură cu incidentul rutier (inclusiv informații referitoare la posibile cazuri de vătămare corporală). -Informații deținute de terți, de exemplu persoane implicate în incident sau societăți de asigurare: informații deținute de terți implicați in incidentul rutier (de exemplu, identitatea pasagerilor dumneavoastră, a șoferului și pasagerilor din celelalte autovehicule implicate, precum și identitatea terților implicați), informații deținute de alți terți (de exemplu, martori, agenți de poliție sau alte persoane), informații despre polițele de asigurare existente, detalii despre incident și pretențiile terților. -Informații deținute de autorități (de exemplu, organele de poliție): numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, numărul de înmatriculare, informații referitoare la incidentul rutier, rapoartele de anchetă ale poliției și declarațiile martorilor. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Datele cu caracter personal sunt transmise Clienților noștri (angajatorul dumneavoastră) prin intermediul platformei online MyFleet. Este posibil să comunicăm anumite informații și unor reprezentanțe auto, service-uri auto, vulcanizări, societăți de asigurare (care pot fi societăți de asigurare afiliate sau terțe), precum și experților angajați de noi sau de terți (de exemplu, avocați, medici, inspectori de daune etc.), pentru administrarea dosarelor de daună. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.2.d Gestionarea amenzilor de trafic sau parcare** *Ce presupune acest scop?* Situațiile în acest caz pot fi diferite, în funcție de țara în care au fost încălcate regulile de trafic și/sau parcare, dar este posibil ca LeasePlan să primească amenzile impuse de autoritățile locale (poliție sau primărie), în calitate de proprietar al autovehiculelor. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea procesa și administra plata amenzilor și pentru a recupera contravaloarea acestora de la Clientul nostru (angajatorul dumneavoastră), în baza unui interes legitim. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm informațiile primite de la autoritățile competente (de exemplu, poliție sau primării): numele dumneavoastră, adresa de domiciliu și numărul de înmatriculare al autovehiculelor, tipul, locul și data contravenției/incidentului rutier și amenda impusă. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Este posibil ca aceste informații să fie transmise Clientului nostru (angajatorul dumneavoastră) în anumite situații, de exemplu atunci când autovehiculele în leasing sunt utilizate în comun, iar LeasePlan nu cunoaște identitatea exactă a utilizatorului. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.2.e Cardul de combustibil, încărcarea autovehiculelor electrice și taxele de drum** *Ce presupune acest scop?* Serviciile noastre includ și un program de administrare a combustibilului, care permite, printre altele, plata la stațiile de alimentare prin intermediul unui mijloc de plată emis sau gestionat de LeasePlan. În cazul în care aveți autovehicul electric, este posibil să primiți un card pentru încărcarea autovehiculelor electrice, pe care îl veți utiliza pentru alimentarea autovehiculelor la stațiile de încărcare. Datele cu caracter personal sunt colectate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). Este posibil să colectăm date cu caracter personal și în scopul administrării plăților de taxe de drum pentru autovehiculele din flote. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm următoarele informații: nume, date de contact, adresă de e-mail, numărul cardului de combustibil sau de încărcare pentru autovehicule electrice, numărul stației de încărcare, adresa, numărul de telefon, numărul de înmatriculare, informații despre combustibil, kilometraj și costurile înregistrate. Este posibil, de asemenea, să colectăm informații referitoare la taxele de drum, de exemplu locația, data și ora plății și valoarea taxei. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* LeasePlan transmite aceste informații companiilor care pun la dispoziție cardurile de combustibil/cardurile de încărcare pentru autovehicule electrice/serviciile de plată. De asemenea, Clienții noștri (angajatorul dumneavoastră) pot avea acces la anumite date cu caracter personal obținute prin intermediul portalului nostru de internet/e-mobilitate sau instrumentului de raportare online „MyFleet”. Clienții pot accesa sistemul, pot vizualiza informațiile despre starea actuală a flotei (de ex. kilometrajul) și pot utiliza o serie de alte funcționalități de raportare (de ex. raportarea consumului de combustibil și a prețului acestuia, analiza tendințelor de consum etc). Prin intermediul platformei MyFleet, Clienții pot solicita și carduri de combustibil și carduri de încărcare pentru autovehiculele electrice. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.3.3 SERVICII DE MOBILITATE **4.3.3.a Închirierea de autovehicule ** *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal atunci când vă punem la dispoziție servicii de închiriere de autovehicule, de exemplu, atunci când luați legătura cu specialiștii noștri, prin intermediul Centrului de servicii pentru clienți, închiriați un autovehicul de la cel mai apropiat centru de închiriere sau primiți un autovehicul de închiriere livrat de LeasePlan. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră) sau în baza contractului încheiat cu dumneavoastră, dacă este cazul. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum nume, adresă de e-mail, număr de telefon mobil, număr de înmatriculare, costurile aferente, locația de livrare, durata închirierii și persoana de contact. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal? Informațiile sunt transmise specialiștilor (externi) care se ocupă de serviciile de închiriere. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.3.b Servicii de asistență rutieră** *Ce presupune acest scop?* Atunci când autovehiculele nu funcționează corespunzător, de exemplu în cazul în care aveți pană sau defecțiuni care duc la imobilizarea autovehiculului, LeasePlan poate asigura servicii de asistență rutieră oferite în cooperare cu furnizori externi. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum nume, adresă de e-mail, număr de telefon mobil, număr de înmatriculare și locul în care sunt solicitate și oferite serviciile de asistență rutieră. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Informațiile sunt transmise furnizorilor externi care oferă servicii de reparație la fața locului, servicii de tractare sau autovehicul de înlocuire. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.3.4 PROGRAME DE SIGURANȚĂ ÎN TRAFIC **4.3.4.a Pregătirea și gestionarea programelor de instruire** *Ce presupune acest scop?* LeasePlan oferă o serie de programe de instruire pe teme de siguranță în trafic și managementul riscurilor, pentru a analiza și îmbunătăți comportamentul conducătorilor auto, pentru a încuraja Clienții să promoveze un stil de condus precaut și o atitudine civică adecvată, pentru scăderea numărului de accidente, validarea eficacității programelor de siguranță în trafic promovate de Clienți, identificarea și comunicarea oportunităților de instruire. LeasePlan colaborează cu terți care se vor ocupa de administrarea și derularea acestor programe de siguranță în trafic, vor efectua evaluările necesare și vor derula programele efective de instruire (online sau la clasă). Toate datele cu caracter personal colectate de terți în acest scop se vor supune practicilor de confidențialitate ale terților respectivi. LeasePlan va primi informații despre „indicatorul de risc în trafic” calculat pentru fiecare utilizator (indicator care oferă informații despre riscurile potențiale identificate în procesul de evaluare) și despre programele de instruire recomandate și efectuate. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră) sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm/prelucrăm următoarele informații: -     Direct de la Clienți (angajatorul dumneavoastră): numele dumneavoastră, adresa de e-mail (de serviciu) și numărul de înmatriculare al autovehiculului. -     De la furnizorii externi: indicatorul de risc în trafic, programele de instruire recomandate și efectuate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Informațiile sunt transmise furnizorilor noștri angajați pentru gestionarea și derularea programelor de siguranță în trafic, precum și Clienților noștri (angajatorul dumneavoastră). Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.3.5 PORTALURI SI APLICAȚII ONLINE **4.3.5.a Portaluri și aplicații pentru utilizatorii de autovehicule** *Ce presupune acest scop?* În funcție de țară, LeasePlan pune la dispoziție diferite portaluri și aplicații cu o serie de funcționalități. De exemplu, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor noastre, puteți obține informații practice în legătură cu autovehiculele în leasing, puteți modifica numele, datele de contact și alte informații, aviza daune, programa online revizii sau schimburi de anvelope, puteți contacta Centrele de servicii, verifica și plăti amenzi și solicita decontarea cheltuielilor (cu combustibilul) și gestiona încărcarea autovehiculelor electrice. Este posibil să aveți la dispoziție și un tablou de bord cu informații despre autovehiculele din flota (de exemplu, eficiența medie a combustibilului, daune etc.). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră) sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* LeasePlan primește de la angajator (Clientul nostru) numele dumneavoastră și adresa de e-mail, pentru a vă putea pune la dispoziție datele necesare (nume de utilizator și parola temporara) accesării portalurilor și aplicațiilor online. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.5.b MyFleet** *Ce presupune acest scop?* MyFleet este un instrument de raportare ce presupune generarea unui tablou de bord care cuprinde datele raportate Clienților noștri (angajatorul dumneavoastră), la nivel local sau internațional. MyFleet permite, de exemplu, Clienților accesarea și evaluarea kilometrajului sau duratei rămase a contractului de leasing pentru fiecare autovehicul. Datele generate de acest instrument de raportare sunt utilizate și pentru a oferi Clienților noștri (angajatorul dumneavoastră) analize referitoare la administrarea flotei (de exemplu, analize de cost sau risc), în scopul asigurării unei abordări echilibrate (din punct de vedere al costurilor, impactului asupra mediului și siguranței), implementării politicilor de administrare a flotei, raportării emisiilor globale de carbon ca parte a obligațiilor de responsabilitate socială ale Clienților, evaluării eficacității schimbărilor de politici și comunicării imediate a schimbărilor apărute în cadrul flotelor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator (în executarea contractului de leasing încheiat cu angajatorul dumneavoastră). De exemplu, funcționalitatea de dashboard reporting descrisă mai sus oferă fiecărui Client acces la (i) diferite date referitoare la emisiile de CO2, per total flotă la nivel de țară și la (ii) măsurile recomandate de LeasePlan pentru reducerea impactului asupra mediului. LeasePlan și Clienții pot analiza și discuta despre politica de administrare a flotei/politica auto, pentru a stabili ținte de reducere sustenabilă a consumului de combustibil, emisiilor de CO2 și diverselor cheltuieli. Pe baza acestor informații, fiecare Client poate lua decizii informate, menite să conducă la scăderea emisiilor de CO2 într-o anumită țară, de ex. prin instruirea conducătorilor auto, în sensul promovării unui stil de condus ecologic, sau prin achiziționarea de autovehicule cu impact redus asupra mediului. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Sunt prelucrate următoarele informații: -     Informații deținute de Clienții noștri (angajatorul dumneavoastră): numele utilizatorului de autovehicule, codul de identificare a utilizatorului alocat de Client, numele și datele de contact ale persoanei de legătură, adresa (de e-mail), numărul de telefon, naționalitatea, codul numeric personal (opțional, doar în cazul în care este impus conform legislației în vigoare sau în scop fiscal) și utilizarea cardului de combustibil (opțional). -     Informații deținute de noi: date despre autovehicule (de ex. marcă, model, număr de înmatriculare, număr VIN), durata rămasă a contractului de leasing, daunele suferite de autovehicul, tipul de combustibil, numărul și tipul de card de combustibil, consumul de combustibil și detalii despre asigurare. -     Informații deținute de utilizatorii de autovehicule: kilometrajul și descrierea daunelor suportate de autovehiculele implicate în accidente rutiere. -     Informații primite de la alte părți implicate (de exemplu, organe de poliție, primării, service-uri auto): amenzi rutiere și/sau de parcare, kilometraj și informații despre lucrările de întreținere și reparație efectuate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Aceste informații sunt transmise Managerului (Internațional) de Flotă autorizat de Client. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.3.6 ACTIVITATILE LEASEPLAN **4.3.6.a Raportarea internă ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm diferite informații colectate în contextul furnizării de Servicii (de exemplu, nume, date de contact, datele autovehiculului), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.3.6.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar:  (a)conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni);  (b) pentru verificarea bonității; (c)pentru respectarea procedurilor legale;  (d)pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale;  (e)pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante;  (f)pentru protejarea operațiunilor noastre;  (g)pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și  (h)pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. În cazul în care dumneavoastră și angajatorul dumneavoastră vă dați consimțământul în acest sens, LeasePlan poate analiza și informațiile referitoare la autovehiculele în leasing contractate anterior cu LeasePlan, de exemplu pentru a stabili prețul noilor autovehicule în leasing. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm informații precum nume, date de contact, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte informații menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).

4.4 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR DE PRIVATE LEASING (INCLUSIV PERSOANE FIZICE AUTORIZATE) ȘI CLIENȚILOR POTENȚIALI

4.4.1 ÎNREGISTRAREA PE SITE-URI **4.4.1.a Acceptarea în calitate de client** *Ce presupune acest scop?* Vom colecta informații în momentul în care vă înregistrați (pe site-urile noastre) în calitate de client. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și executarea contractului de leasing, inclusiv pentru evaluarea, identificarea și acceptarea dumneavoastră în calitate de client și în scopul evaluării bonității. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum nume, gen, formula de adresare, adresa de domiciliu, datele de contact (inclusiv adresa de e-mail personală, numărul de telefon, permisul de conducere, adresa de livrare sau preluare, datele tranzacțiilor efectuate (de exemplu, sumele de plată, data plății), numărul de cont și împuternicirea acordata LeasePlan. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Vom transmite informațiile dumneavoastră furnizorilor cu care avem încheiate contracte pentru efectuarea de plăți online, de exemplu pentru plata garanțiilor și a ratelor lunare de leasing. Transmitem doar informații necesare în scopul efectuării plăților. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). ** 4.4.1. Portaluri și aplicații** *Ce presupune acest scop?* În funcție de țară, LeasePlan pune la dispoziție diferite portaluri și aplicații online. Prin intermediul portalurilor și aplicațiilor noastre, puteți obține informații practice în legătură cu autovehiculele în leasing, puteți modifica numele, datele de contact și alte informații, aviza daune, programa online revizii sau schimburi de anvelope, puteți contacta Centrele de servicii, verifica și plăti amenzi. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm date cu caracter personal precum numele dumneavoastră și adresa de e-mail, pentru a vă putea transmite o parolă temporară de care aveți nevoie pentru a utiliza portalurile și aplicațiile. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.4.2 PĂSTRAREA CONTACTULUI CU CLIENȚII **4.4.2.a Comunicarea ** Ce presupune acest scop? Ne puteți contacta prin diferite mijloace (e-mail, telefon sau site). În acest caz, vom folosi datele cu caracter personal pentru a răspunde întrebărilor/solicitărilor adresate. Este posibil să fiți contactați și în legătură cu contractul de private leasing. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, corespondența cu LeasePlan referitoare la întrebările/solicitările adresate și orice alte date cu caracter personal puse la dispoziție de dumneavoastră și/sau care sunt necesare pentru a vă putea răspunde în mod corespunzător (inclusiv numărul de înmatriculare al autovehiculului), termenii și condițiile contractului de private leasing încheiat cu dumneavoastră și obligațiile financiare față de noi. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.2.b Chestionare sau alte comunicări (de marketing)** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal atunci când vă transmitem chestionare periodice prin care vă solicităm opinia referitor la Serviciile noastre și alte servicii conexe, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite comunicări de marketing pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Pentru chestionare sau comunicări de marketing, veți fi contactat prin e-mail sau newslettere/broșuri/reviste (transmise prin poștă). Este posibil să folosim instrumente manuale și automate pentru analizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a înțelege ce este relevant pentru dumneavoastră. În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/201ea879-242d-4c18-a0ab-2b11b07c2364). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, precum și informații despre subiectele care v-ar putea interesa (conform celor indicate de dumneavoastră pe site-ul nostru). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.4.3 SERVICII PENTRU AUTOVEHICULE **4.4.3.a Administrarea autovehiculelor ***Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea administra utilizarea de zi cu zi a autovehiculelor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail (de serviciu), categoria de autovehicul în leasing, numărul de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de servicii și datele persoanei de contact. În plus, este posibil să furnizați și alte informații în acest scop, prin intermediul portalului LeasePlan, sau atunci când ne contactați telefonic. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.3.b Reparații, întreținere și anvelope** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă putea oferi Servicii de reparație și întreținere (programate) și Servicii de anvelope, precum și pentru a analiza, previziona și gestiona în mod proactiv lucrările de întreținere și reparații pentru autovehiculul dumneavoastră, în baza unui interes legitim, pentru executarea contractului de leasing. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail (de serviciu), numărul de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de servicii si datele persoanei de contact. În plus, este posibil să furnizați și alte informații în acest scop, prin intermediul portalului LeasePlan (de exemplu, numărul de telefon, atunci când faceți o programare în service prin intermediul portalului), sau atunci când ne contactați telefonic. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Datele cu caracter personal sunt comunicate terților care efectuează serviciile de întreținere/reparație sau schimbul de anvelope, de exemplu reprezentanțe auto, service-uri auto sau vulcanizări. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.3.c Managementul incidentelor ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în raportarea și gestionarea incidentelor rutiere în care dumneavoastră sau autovehiculele dumneavoastră ați fost implicați, pentru a asigura mobilitatea și pentru administrarea daunelor. Vom prelucra datele cu caracter personal pe care le veți pune la dispoziție (i) atunci când anunțați incidentele la Centrul de servicii pentru clienți, imediat după producerea acestora (ii) atunci când primiți servicii de asistență rutieră și/sau autovehicule de înlocuire și (iii) atunci când aveți nevoie de programare în service și de alte revizii ulterioare. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing. Datele cu caracter personal pot fi utilizate și pentru a evalua reparațiile efectuate, pentru a ne asigura că acestea sunt conforme cerințelor formulate în politicile noastre de administrare a daunelor, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza unui interes legitim. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm următoarele date cu caracter personal: -Informații deținute de noi: număr de înmatriculare, marca și modelul autovehiculului, istoricul de service și datele persoanei de contact. -Informații deținute de dumneavoastră: nume, date de contact, informații despre autovehicul, detalii despre incidentul rutier, descrierea daunei, fotografii de la fața locului, data nașterii, numărul de pasageri, declarațiile martorilor (dacă este cazul) și orice alte informații furnizate în legătură cu incidentul rutier (inclusiv informații referitoare la posibile cazuri de vătămare corporală). -Informații deținute de terți, de exemplu persoane implicate în incident sau societăți de asigurare: informații deținute de terți implicați in incidentul rutier (de exemplu, identitatea pasagerilor dumneavoastră, a șoferului și pasagerilor din celelalte autovehicule implicate, precum și identitatea terților implicați), informații deținute de alți terți (de exemplu, martori, agenți de poliție sau alte persoane), informații despre polițele de asigurare existente, detalii despre incident și pretențiile terților. -Informații deținute de autorități (de exemplu, organele de poliție): numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, numărul de înmatriculare, informații referitoare la incidentul rutier, rapoartele de anchetă ale poliției și declarațiile martorilor. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Este posibil să comunicăm anumite informații unor reprezentanțe auto, service-uri auto, vulcanizări, societăți de asigurare (care pot fi societăți de asigurare afiliate sau terțe), precum și experților angajați de noi sau de terți (de exemplu, avocați, medici, inspectori de daune etc.), pentru administrarea dosarelor de daună. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.3.d Cardul de încărcare pentru autovehicule electrice ** *Ce presupune acest scop?* În cazul în care aveți autovehicul electric, este posibil să primiți un card pentru încărcarea autovehiculelor electrice, pe care îl veți utiliza pentru alimentarea autovehiculelor la stațiile de încărcare. Datele cu caracter personal sunt colectate în baza unui interes legitim, ca parte a furnizării Serviciilor către dumneavoastră și angajator. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing. În plus, este posibil să furnizăm servicii asociate plasării de stații de încărcare. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm următoarele informații: nume, adresă de e-mail, numărul cardului de încărcare pentru autovehicule electrice, numărul de înmatriculare, kilometraj și costurile înregistrate. În cazul în care se efectuează deconturi, este posibil să colectăm și date privind conturile bancare. **Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?** LeasePlan transmite aceste informații companiilor care pun la dispoziție cardurile de încărcare pentru autovehicule electrice/serviciile de plată. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.3.e Gestionarea amenzilor de trafic sau parcare** *Ce presupune acest scop?* Situațiile în acest caz pot fi diferite, în funcție de țara în care au fost încălcate regulile de trafic și/sau parcare, dar este posibil ca LeasePlan să primească amenzile impuse de autoritățile locale (poliție sau primărie), în calitate de proprietar al autovehiculelor. Prelucrăm date cu caracter personal pentru a putea procesa și administra plata amenzilor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm informațiile primite de la autoritățile competente (de exemplu, poliție sau primării): numele dumneavoastră, adresa de domiciliu și numărul de înmatriculare al autovehiculelor, tipul, locul și data contravenției/incidentului rutier și amenda impusă. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.4.4 SERVICII DE MOBILITATE **4.4.4a Servicii de asistență rutieră ** *Ce presupune acest scop?* Atunci când autovehiculele nu funcționează corespunzător, de exemplu în cazul în care aveți pană sau defecțiuni care duc la imobilizarea autovehiculului, LeasePlan poate asigura servicii de asistență rutieră oferite în cooperare cu furnizori externi. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului de leasing. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum nume, adresă de e-mail, număr de telefon mobil, număr de înmatriculare și locul în care sunt solicitate și oferite serviciile de asistență rutieră. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Informațiile sunt transmise furnizorilor externi care oferă servicii de reparație la fața locului, servicii de tractare sau autovehicul de înlocuire. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.4.5 ACTIVITĂȚILE LEASEPLAN **4.4.5.a Raportarea internă ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, gen, data nașterii, adresa de domiciliu, codul poștal și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.4.5.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar: (a)conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni);  (b)pentru respectarea procedurilor legale;  (c)pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale;  (d)pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante;  (e)pentru protejarea operațiunilor noastre;  (f)pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și  (g)pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop*? Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, data și locul nașterii și țara de origine a beneficiarului real al companiilor cărora LeasePlan intenționează să le ofere servicii; este, de asemenea, posibil să prelucrăm date precum numele, adresa, data și locul nașterii și țara de origine a persoanei(lor) care reprezintă companiile în relația cu LeasePlan, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14)

4.5 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOVEHICULE RULATE PERSOANE FIZICE

4.5.1 ACHIZIȚII **4.5.1.a Achiziția unui autovehicul rulat LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm informații referitoare la achiziția (potențială) de către dumneavoastră a unui autovehicul rulat LeasePlan și informații referitoare la autovehicul și alte servicii, dacă este cazul. Sunt incluse aici informațiile care se referă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, livrarea Serviciilor și efectuarea plății. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru încheierea și executarea contractului, inclusiv pentru evaluarea și acceptarea dumneavoastră în calitate de client și pentru verificările prealabile de bonitate. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum nume, gen, formula de adresare, datele de contact (de serviciu) (inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon, denumirea companiei), informații despre autovehicul și detaliile necesare pentru finalizarea tranzacției, inclusiv datele de cont bancar. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Este posibil să comunicăm aceste informații partenerilor noștri care oferă servicii de vânzare de autovehicule rulate sau servicii financiare. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.5.2 CONTACTUL CU CUMPĂRĂTORII **4.5.2.a Comunicarea ** *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal atunci când ne contactați prin intermediul unuia dintre formularele noastre online (sau ne furnizați informații într-unul din centrele noastre specializate), de exemplu, atunci când ne trimiteți întrebări, sugestii, mulțumiri sau reclamații, sau atunci când solicitați o cotație de preț pentru Serviciile noastre. De asemenea, vă putem contacta în legătură cu achiziția (potențiala) a unui autovehicul rulat. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul executării unui contract încheiat cu noi sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum numele, genul, formula de adresare, datele de contact (de serviciu) (inclusiv adresa de e-mail, număr de telefon, denumirea companiei), precum și orice alte informații pe care le furnizați în câmpurile din formularul de contact prin care puteți adresa întrebări, formula o sugestie, adresa o mulțumire sau înainta o reclamație. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea „Transmiterea datelor cu caracter personal terților”. **4.5.2.b Chestionare sau alte comunicări (de marketing)** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal atunci când vă transmitem chestionare periodice prin care vă solicităm opinia referitor la Serviciile noastre și alte servicii conexe, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite comunicări de marketing pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Pentru chestionare sau comunicări de marketing, veți fi contactat prin e-mail sau newslettere/broșuri/reviste (transmise prin poștă). Este posibil să folosim instrumente manuale și automate pentru analizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru a înțelege ce este relevant pentru dumneavoastră. În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/201ea879-242d-4c18-a0ab-2b11b07c2364). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, precum și informații despre subiectele care v-ar putea interesa (conform celor indicate de dumneavoastră). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.5.3 ACTIVITĂȚILE LEASEPLAN **4.5.3.a Raportarea internă ** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, gen, data nașterii, adresa de domiciliu, codul poștal și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). ** 4.5.3.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar:  (a)conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni);  (b)pentru respectarea procedurilor legale;  (c)pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale;  (d)pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante;  (e)pentru protejarea operațiunilor noastre;  (f)pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și  (g)pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, data și locul nașterii și țara de origine a beneficiarului real al companiilor cărora LeasePlan intenționează să le ofere servicii; este, de asemenea, posibil să prelucrăm date precum numele, adresa, data și locul nașterii și țara de origine a persoanei(lor) care reprezintă companiile în relația cu LeasePlan, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).

4.6 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOVEHICULE RULATE PERSOANE JURIDICE (Dealeri de autovehicule rulate)

4.6.1 ÎNREGISTRARE ȘI ACHIZIȚII **4.6.1.a Înregistrarea în calitate de dealer de autovehicule rulate** *Ce presupune acest scop?* Pentru a putea cumpăra autovehicule rulate LeasePlan în cadrul licitațiilor sau prin intermediul unuia dintre site-urile noastre de vânzări de autovehicule rulate, dealerii de autovehicule rulate trebuie să fie înregistrați ca atare. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim (furnizarea de Servicii în executarea unui contract, inclusiv evaluarea și acceptarea dealerilor de autovehicule rulate sau verificarea bonității) sau în baza unei obligații legale. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm numele, datele de contact (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon), datele de identificare personale și datele companiei dumneavoastră, inclusiv certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului și codul de TVA. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea „Transmiterea datelor cu caracter personal terților”. **4.6.1.b Achiziția de autovehicule rulate LeasePlan** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm informații referitoare la achiziția (potențială) de către dumneavoastră a unui autovehicul rulat LeasePlan și de alte servicii prin intermediul licitațiilor sau al site-ului nostru de vânzare a autovehiculelor rulate. Sunt incluse aici informațiile care se referă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, livrarea Serviciilor și efectuarea plății. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui scop legitim (furnizarea de Servicii și încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm date personale precum numele, datele de contact (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon), datele de identificare personale și datele companiei dumneavoastră, inclusiv certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului și codul de TVA și datele necesare finalizării tranzacției, inclusiv datele de cont bancar. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.6.2 CONTACTUL CU DEALERII DE AUTOVEHICULE RULATE **4.6.2.a Comunicarea  ** *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal atunci când ne contactați prin intermediul unuia dintre formularele noastre online (sau ne furnizați informații într-unul din centrele noastre specializate), de exemplu, atunci când ne trimiteți întrebări, sugestii, mulțumiri sau reclamații, sau atunci când solicitați o cotație de preț pentru Serviciile noastre. De asemenea, vă putem contacta în legătură cu achiziția (potențială) a unui autovehicul rulat. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în baza unui interes legitim (furnizarea de Servicii în executarea unui contract încheiat cu Dealerul de autovehicule rulate) sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Sunt colectate informații precum numele, datele de contact (de serviciu), corespondența cu LeasePlan referitoare la întrebările/solicitările dumneavoastră și alte informații pe care ni le puneți la dispoziție și/sau care sunt necesare pentru a vă oferi un răspuns. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.6.2.b Chestionare sau alte comunicări (de marketing**) *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal atunci când vă transmitem chestionare periodice prin care vă solicităm opinia referitor la Serviciile noastre și alte servicii conexe, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite comunicări de marketing pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/201ea879-242d-4c18-a0ab-2b11b07c2364). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum nume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, precum și informații despre subiectele care v-ar putea interesa (conform celor indicate de dumneavoastră). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.6.3 ACTIVITĂȚILE LEASEPLAN **4.6.3. a Raportarea internă** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, gen, data nașterii, adresa de domiciliu, codul poștal și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.6.3.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor Lease**Plan *Ce presupune acest scop?* Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar: (a)  conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni); (b) pentru respectarea procedurilor legale; (c)  pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale; (d) pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante; (e)  pentru protejarea operațiunilor noastre; (f)   pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și (g)  pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, data și locul nașterii și țara de origine a beneficiarului real al companiilor cărora LeasePlan intenționează să le ofere servicii; este, de asemenea, posibil să prelucrăm date precum numele, adresa, data și locul nașterii și țara de origine a persoanei(lor) care reprezintă companiile în relația cu LeasePlan, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).

4.7 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE FURNIZORILOR NOȘTRI

4.7.1 ADMINISTRAREA CONTURILOR FURNIZORILOR **4.7.1.a Deschiderea, operarea și administrarea conturilor Furnizorilor** *Ce presupune acest scop?* Colectăm date cu caracter personal pentru a putea efectua activitățile zilnice de operare și administrare a conturilor Furnizorilor, incluzând administrarea contractelor și furnizarea de informații referitoare la Servicii și alte informații relevante pentru contractele și conturile Furnizorilor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza executării contractului de leasing încheiat cu dumneavoastră sau în baza unei obligații legale. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm datele de contact de serviciu, precum și datele de înregistrare a Furnizorilor în conturile de pe platformele noastre online. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). **4.7.1.b Comunicarea ** *Ce presupune acest scop?* Furnizorii ne pot contacta prin diferite mijloace (e-mail, telefon sau site). În acest caz, vom folosi datele cu caracter personal pentru a răspunde întrebărilor/solicitărilor adresate. Este posibil să fiți contactat și în legătură cu activitățile zilnice de operare și administrare a contului de Furnizor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim referitor la executarea contractului de leasing încheiat cu dumneavoastră, sau cu consimțământul dumneavoastră. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume, datele de contact de serviciu, corespondența cu LeasePlan pe marginea întrebărilor/solicitărilor adresate, precum și toate celelalte informații puse la dispoziția noastră și/sau care sunt necesare pentru a vă putea răspunde. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea „Transmiterea datelor cu caracter personal terților”. **4.7.1.c Chestionare sau alte comunicări (de marketing)** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă transmite chestionare, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date. Cu consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem un interes legitim, vă putem transmite și alte comunicări de marketing, pentru a vă informa în legătură cu evenimente, oferte speciale, oportunități, produse și servicii LeasePlan prezente sau viitoare. Chestionarele vor fi transmise fie sub formă de e-mail-uri periodice, fie sub formă de e-mail prin care vă solicităm opinia cu privire la Serviciile noastre sau alte servicii conexe oferite în legătură cu autovehiculele. Este, de asemenea, posibil să vă trimitem newslettere/broșuri/reviste (prin poștă). În cazul în care nu doriți să mai primiți chestionare sau comunicări de marketing, vă rugăm să luați legătura cu noi cu un click, [aici](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/201ea879-242d-4c18-a0ab-2b11b07c2364). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume și datele de contact de serviciu. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14). 4.7.2 SEDIILE LEASEPLAN **4.7.2.a Accesul în sediile LeasePlan și controlul de securitate al accesului ** *Ce presupune acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal, atunci când ne vizitați sediile, pentru a putea asigura un nivel de securitate și control al accesului adecvat, în cazul în care avem un interes legitim în acest sens (respectiv, pentru siguranța și securitatea patrimoniului LeasePlan). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal precum nume, date de contact și numele persoanei pe care o vizitați. De asemenea, este posibil să prelucrăm date video și/sau audio obținute prin intermediul echipamentelor video/audio, de exemplu camere de luat vederi. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.7.3 RAPORTĂRI CĂTRE CLIENȚI **4.7.3.a MyFleet ** *Ce presupune acest scop?* LeasePlan pune la dispoziție instrumentul de raportare online ‘MyFleet’. Persoanele desemnate de Clienți se pot înregistra pe platforma online pentru a vizualiza statusul flotei de autovehicule, pentru a aviza daune și pentru a gestiona aspecte contractuale, cât și pentru a utiliza alte funcționalități de raportare, de exemplu modulul dashboard reporting, analiza tendințelor, kilometrajul și calculul duratei rămase până la încetarea contractelor de leasing. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui interes legitim referitor la executarea contractului de leasing încheiat cu Clientul). *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Colectăm informații precum datele de contact și funcția (de ex. (International) Fleet Manager) persoanei desemnate de Client, precum și datele de înregistrare pe platformă (de ex. nume de utilizator și parolă). *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).4.7.4 ACTIVITĂȚILE LEASEPLAN **4.7.4. a Raportarea internă** *Ce presupune acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal în scopul desfășurării de diferite activități, atunci când avem un interes legitim pentru prelucrarea acestor date, de exemplu analize de date, audit, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor și Serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare, stabilirea eficacității campaniilor promoționale, derularea și extinderea activităților noastre. Pentru a facilita utilizarea serviciilor sau aplicațiilor noastre online, este posibil să analizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați mijloacele digitale și să le combinăm cu informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie. De exemplu, pentru a înțelege mai bine canalul digital (căutări Google, e-mail, rețele sociale) sau dispozitivul (desktop, tabletă sau telefon mobil) pe care îl preferați, putem optimiza sau limita comunicarea și activitățile de marketing în funcție de canalul digital sau dispozitivul relevant. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Putem prelucra date cu caracter personal precum nume, adresa de e-mail, adresa de IP, gen, data nașterii, adresa de domiciliu, codul poștal și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate sau puse la dispoziție în alt mod, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Consultați secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).** 4.7.4.b Respectarea prevederilor și obligațiilor legale și protejarea patrimoniului și intereselor LeasePlan *Ce presupune acest scop?*Pentru a respecta obligații legale sau în cazul în care avem un interes legitim, prelucrăm date cu caracter personal așa cum este adecvat sau necesar: (a)  conform legilor aplicabile, incluzând legile internaționale și bunele practici sectoriale (de ex. identificarea și verificarea clienților, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor infracțiuni); (b) pentru respectarea procedurilor legale; (c)  pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților de stat, inclusiv autoritățile publice și guvernamentale internaționale; (d) pentru aplicarea termenilor și condițiilor noastre, precum și a altor politici relevante; (e)  pentru protejarea operațiunilor noastre; (f)   pentru protejarea drepturilor, confidențialității, siguranței sau patrimoniului nostru și/sau al dumneavoastră sau al altor persoane; și (g)  pentru a urma căile legale existente de despăgubire sau limitare a prejudiciilor. *Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în acest scop?* Prelucrăm date cu caracter personal precum numele, datele de contact, data și locul nașterii și țara de origine a beneficiarului real al companiilor cărora LeasePlan intenționează să le ofere servicii; este, de asemenea, posibil să prelucrăm date precum numele, adresa, data și locul nașterii și țara de origine a persoanei(lor) care reprezintă companiile în relația cu LeasePlan, corespondența cu LeasePlan, utilizarea Serviciilor noastre și alte date cu caracter personal menționate în această Declarație de confidențialitate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor mai sus indicate. *Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?* Doar în cazurile impuse LeasePlan prin lege sau bunele practici sectoriale, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția organismelor de supraveghere, autorităților fiscale și organelor de anchetă. Consultați și secțiunea [Transmiterea datelor cu caracter personal terților](targetSelf:#5-Paragraph14).**

5. Transmiterea datelor cu caracter personal terților

In plus fata de cele indicate mai sus cu privire la comunicarea datelor cu caracter personal in scopurile anterior mentionate, este posibil sa comunicam date cu caracter personal:

De asemenea, utilizam si divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand este necesar sau adecvat, in cazul in care avem o obligatie legala sau un interes legitim:

6. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal

Având în vedere prezența globală a companiei și Serviciilor noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate și/sau prelucrate într-o țară alta decât țara dumneavoastră de reședință. Comisia Europeană consideră că anumite țări din afara Spațiului Economic European (SEE) oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor SEE (lista completă a acestor țări poate fi consultată aici.) În cazul în care există transfer transfrontalier de date din SEE către țări despre care Comisia Europeană consideră că nu asigură un nivel adecvat de protecție, LeasePlan implementează măsuri adecvate, de exemplu Regulile Corporatiste Obligatorii sau aranjamente contractuale încheiate cu terți. Pentru a obține copii ale acestor documente, ne puteți contacta prin acest formular.

7. Securitatea și stocarea datelor cu caracter personal

Din păcate, niciun sistem de transmitere sau stocare de date nu poate fi garantat ca fiind 100% sigur. În cazul în care aveți suspiciunea că interacțiunea cu noi nu este sigură (de exemplu, în cazul în care aveți motive să credeți că securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă), vă rugăm să ne informați imediat, utilizând în acest sens Datele de contact puse la dispoziție în această Declarație de confidențialitate.

8. Confidențialitatea datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Serviciile noastre nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

9. Drepturile dumneavoastră și datele noastre de contact

Drepturile dumneavoastră În cazul în care doriți să solicitați consultarea, corectarea, actualizarea, eliminarea, restricționarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, sau în cazul în care doriți să solicitați primirea unei copii electronice a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în scopul transmiterii acestora către o altă companie (în măsura în care legea aplicabilă vă oferă dreptul la portabilitatea acestor date), ne puteți contacta prin intermediul acestui link, disponibil pe site-ul entității LeasePlan locale, în scopul exercitării drepturilor care vă revin . Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Precizați cât mai clar care sunt datele cu caracter personal la care faceți referire în cererea dumneavoastră. În scopul asigurării unui nivel de protecție adecvat, vom da curs doar acelor solicitări care se referă la datele cu caracter personal asociate adresei de e-mail indicate în formularul de contact. Este posibil să fie necesară verificarea identității dumneavoastră anterior rezolvării solicitării. Vom depune toate diligențele pentru a da curs solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenelor legale.

Vă rugăm să rețineți că este posibil să fim nevoiți să păstram anumite informații pentru evidențele noastre interne și/sau pentru a putea finaliza operațiunile inițiate anterior solicitării modificării sau ștergerii datelor cu caracter personal. Există și posibilitatea ca anumite informații reziduale să rămână în bazele noastre de date sau în alte evidențe, fără ca acestea să fie șterse.

Informații suplimentare În cazul unor întrebări sau reclamații în legătură cu această Declarație de confidențialitate, ne puteți contacta prin intermediul acestui link, disponibil pe site-ul entității LeasePlan locale, în scopul exercitării drepturilor care vă revin. Deoarece comunicarea prin e-mail nu este tot timpul sigură, vă rugăm să nu includeți informații sensibile în e-mail-urile pe care ni le transmiteți.

Informații suplimentare pentru cetățenii din SEE Aveți, de asemenea, posibilitatea de a:

10. Modificarea acestei Declarații globale de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Declarație globală de confidențialitate în orice moment. Verificați mențiunea „Ultima actualizare” de pe prima pagină, pentru a vedea când a avut loc ultima revizie a acestui document. Toate modificările vor intra în vigoare în momentul atașării Declarației de confidențialitate revizuite la Termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor noastre.