mężczyzna laptop podatki

4 zmiany w podatku dochodowym, które wpłynęły na rozliczanie kosztów finansowania auta firmowego

Do przeczytania w 4 minutyPrawo
W 2019 roku Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o ujednoliceniu sposobu rozliczania kosztów samochodów firmowych, dostosowania limitów do aktualnych realiów gospodarczych, a także wspierania rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych, takich jak np. samochody elektryczne.
Udostępnij tę wiadomość

W 2019 roku Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o ujednoliceniu sposobu rozliczania kosztów samochodów firmowych, dostosowania limitów do aktualnych realiów gospodarczych, a także wspierania rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych, takich jak np. samochody elektryczne

Przypomnijmy, jak zmieniły się zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach i co po ich wprowadzeniu możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

1. Amortyzacja: nowe limity dla aut osobowych

Jako przedsiębiorca, który:

  • 1.
  • 2.

możesz wprowadzić samochód służbowy do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych, które pozwalają zmniejszyć wysokość podatku dochodowego.

Po nowelizacji ustawy, musisz się liczyć z ustanowionymi limitami podatkowej amortyzacji pojazdów, które kształtują się następująco:

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo, biorąc w leasing finansowy samochód o wartości 180 000 zł, czyli w kwocie przekraczającej przyjęty limit, nie możesz rozpoznać odpisów amortyzacyjnych jako koszt podatkowy w pełnej wysokości, a tylko częściowo.

Miesięczny odpis amortyzacyjny => 180 000 zł x 20%/12 = **3 000 zł

Wysokość odpisu amortyzacyjnego, który będzie stanowił koszt uzyskania przychodu =>** 150 000 zł / 180 000 zł x 3 000 = 2 500 złKwota niezaliczająca się w koszty uzyskania przychodu => 3 000 zł – 2 500 zł = **500 zł **

2. Ubezpieczenie: zmiany limitów w Autocasco

150 000 zł to również nowy limit kwotowy obowiązujący przy ubezpieczeniu typu Autocasco. Limit ten jest taki sam dla wszystkich samochodów osobowych, bez rozróżnienia na rodzaj ich napędu.

Przygotowaliśmy symulację tego typu ubezpieczenia dla samochodu o wartości 220 000 zł (wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia), gdzie roczna składka ubezpieczenia AC wynosi 3 700,00 zł.

Omawiany limit kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie ma zastosowanie nie tylko do samochodów osobowych przyjętych do użytkowania od 1 stycznia 2019 r., ale również i do tych pojazdów, które zarejestrowano przed tą datą.

3. Rata za użytkowanie auta

W sytuacji gdy bierzesz samochód służbowy w leasing operacyjny, najem lub dzierżawę to firma leasingowa / wynajmująca wprowadza samochód na swoje środki trwałe i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Ty płacisz stałą miesięczną ratę, którą zaliczasz do kosztów podatkowych firmy.

Podobnie jak w przypadku amortyzacji, także tu obowiązują nowe limity dot zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.

Przykład: Wartość samochodu: 180 000 zł Miesięczna rata = 2 000 zł* 150 000 zł / 180 000 zł x 2 000 zł = 1 666 zł

Wysokość raty miesięcznej, która stanowi koszt uzyskania przychodu = 1 666 złKwota niezaliczająca się w koszty uzyskania przychodu = 2 000 zł – 1 666 zł = 333 zł

*W przykładzie przyjęto założenie, że całkowita wartość raty stanowi wyłącznie spłatę wartości samochodu osobowego.

4. Eksploatacja: 75% vs. 100%

Omawiana nowelizacja zmieniła również oraz ujednoliciła zasady rozliczeń wydatków eksploatacyjnych auta. W przypadku kiedy jest ono wykorzystywane również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę (tzw. mieszane użytkowanie) odliczeniu będzie podlegać jedynie 75% poniesionych kosztów jego użytkowania. W koszty tego typu będzie można zaliczyć m.in. takie wydatki jak: koszty napraw, zakup części zamiennych, zakup paliwa, myjnia, opłaty parkingowe czy bilety autostradowe.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków jest możliwe jedynie wtedy, kiedy samochód służbowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest tu jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dla pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z danym pojazdem (gdy istnieje obowiązek prowadzenia ww. ewidencji).

Podsumowując, nowelizacja przepisów podatkowych dotyczących rozliczania kosztów związanych z samochodami osobowymi wprowadziła szereg zmian, które dla ułatwienia zebraliśmy dla Was jeszcze raz w przejrzystej tabeli:

Przykład dla samochodu z silnikiem spalinowym, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego:

Od 2019 - Wartość auta 150 000 zł
Od 2019 - Wartość auta 200 000 zł
OPŁATY LEASINGOWE UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
100%
75% (wyłącznie w odniesieniu do części stanowiącej spłatę wartości samochodu)
KOSZTY EKSPLOATACYJNE UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
75% lub 100% (pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT - jeśli taki obowiązek istnieje.)
75% lub 100% (pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT - jeśli taki obowiązek istnieje.)
KOSZTY UBEZPIECZENIA AC UZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
100%
75% (w proporcji w jakiej 150 tys. Zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia).
ODPISY AMORTYZACYJNE W PRZYPADKU ZAKUPU SAMOCHODU NA WŁASNOŚĆ
100%
75%
Opublikowano 27 listopada 2020
Czy ten artykuł był pomocny?

Więcej na ten temat
27 listopada 2020
Udostępnij tę wiadomość

Podobne artykuły

EV i hybrydy
Jak przejść na flotę eLCV?17 czerwca 2021 - Do przeczytania w 2 minutyArrowRight
ABC Wynajmu
Polityka flotowa w 1 godzinę w wersji polskiej i angielskiej!12 lutego 2021 - Do przeczytania w 1 minutyArrowRight
ABC Wynajmu
Potrzebujesz uwolnić zamrożony kapitał? Leasing zwrotny może być rozwiązaniem! 15 września 2020 - Do przeczytania w 1 minutyArrowRight