Global personvernerklæring

Sist oppdatert: 16-5-2021

LeasePlan er dedikert til å beskytte personopplysninger vi innhenter og behandler. God personvern- og datasikringspraksis er derfor integrerte komponenter i LeasePlans tjenester, eierstyring og selskapsledelse, ansvarlighet og risikostyring. Vi behandler kun de personopplysningene som er nødvendige for å kunne yte de relevante LeasePlan-tjenestene ("tjenestene").

LeasePlans personvernerklæring

Uansett når og hvordan vi behandler personopplysningene dine:

Denne personvernerklæringen informerer deg om vår personvernpraksis. Vennligst vær sikker på at du besøker den lokale versjonen av denne personvernerklæringen i landet du bruker LeasePlans tjenester, som du finner på den lokale nettsiden til LeasePlan.

Les nøye gjennom denne personvernerklæringen for å forstå hvordan vi innhenter og bruker personopplysningene dine.

1. Personvernerklæringens omfang

Den globale personvernerklæringen («erklæring») beskriver vår praksis i forbindelse med personopplysninger vi innhenter fra:

I. brukere av nettsiden («brukere av nettsiden») II. forretningskunder («kunder») III. kunders ansatte/sjåfører («sjåfører») IV. private leasingkunder (inklusiv enkeltpersonforetak) ("private leasingkunder") V. private kjøpere av bruktbiler ("kjøpere") VI. profesjonelle kjøpere av bruktbiler ("bilforhandlere") VII. leverandører av tjenester («leverandører»)

(eller potensielle kunder i forhold til overstående også betegnet som «du» eller «dere»)

Vi innhenter og bruker personopplysningene dine i forbindelse med våre ulike former for kjøretøy- og bilflåteleasing, administrasjon og mobilitetsløsninger og ved gjennomføring av vår forretningsaktivitet som beskrevet i del 1 («tjenester»).

Merk at erklæringen ikke gjelder følgende filialer og/eller tjenester:

Tjenestene som tilbys av disse tilknyttede selskapene er regulert av egne personvernerklæringer.

Vær også oppmerksom på at spesifikke tjenester kan være underlagt en egen personvernerklæring som det henvises til i de respektive vilkårene, for eksempel all behandling av dine personopplysninger via våre telematikktjenester som det finnes en egen personvernerklæring for.

Forretningskunders ansvar I den grad kunder (arbeidsgivere) har tilgang til personopplysninger, er kunden (arbeidsgiveren) behandlingsansvarlig med ansvar for behandling og bruk av personopplysninger. Erklæringen gjelder ikke kunders (arbeidsgiveres) behandling og bruk av personopplysninger.

2. Om oss

LeasePlan Norge AS er det selskapet som er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine (behandlingsansvarlig).Adresse: Brynsengveien 10, 0667 Oslo, Norge

LeasePlan Norge AS kan dele personopplysninger med LeasePlan Corporation N.V. eller LeasePlan Global B.V. og vil i slike tilfeller være behandlingsansvarlige i fellesskap:

Adresse: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland,

Den relevante, lokale LeasePlan-enheten og LeasePlan Corporation N.V. og LeasePlan Global B.V. betegnes i fellesskap som "LeasePlan" og "vi".

3. Slik samler vi inn dine personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører samler inn personopplysninger på en rekke måter, inkludert:

Vi må samle inn personopplysninger for å kunne levere de forespurte tjenestene til deg og for å håndtere spørsmål, forespørsler, kommentarer og klager relatert til våre tjenester . Hvis du unnlater å oppgi de forespurte opplysningene, kan det skje at vi ikke kan ikke tilby tjenestene. Hvis du utleverer personopplysninger knyttet til andre personer til oss eller våre tjenesteleverandører i forbindelse med tjenestene, godtgjør du at du har fullmakt til å gjøre det og tillate at vi bruker opplysningene i samsvar med denne erklæringen.

Overvåkning av kommunikasjon I henhold til gjeldende lovverk kan vi overvåke og registrere samtaler, e-post, tekstmeldinger og annen kommunikasjon vi har med deg. Vi gjør dette for å etterleve krav fra regulerende myndighet, som selvregulerende praksis eller som prosedyre relevant for vår virksomhet for å forhindre eller oppdage kriminalitet, for å beskytte sikkerheten til kommunikasjonssystemene og i prosessene våre, samt for kvalitetskontroll og personalopplæring.

For eksempel, der det kreves av myndighetene å lagre aktivitet på bestemte telefonlinjer (der det er relevant), vil vi gjøre det. I tillegg, der det er hensiktsmessig og med tanke på gjeldende lov om behandling av personopplysninger, vil overvåking av upassende innhold i kommunikasjonen foretas. Under svært begrensede og spesifikke omstendigheter kan vi gjennomføre kortvarig nøye kontrollert overvåking av aktivitetene dine der dette er nødvendig for våre legitime interesser eller for å overholde en juridisk forpliktelse. Vi kan gjøre dette for eksempel når vi har grunn til å tro at det begås svindel eller annen kriminalitet, der det er mistanke om lovbrudd og der overvåkingen er proporsjonal med typen overtredelse, eller der vi mistenker manglende overholdelse av hvitvaskingslov som vi er underlagt. Spesielt kan telefonsamtaler registreres for disse formålene.

4. Hvilke formål bruker vi dine opplysninger til

4.1 Opplysninger vedrørende brukere av nettstedet.

4.1.1 NETTSTEDER **4.1.1.a For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn personopplysninger når du kontakter oss via et av våre kontaktskjemaer på nettet, f.eks. når du sender oss spørsmål, forslag, ris eller ros, eller når du ber om et tilbud på våre tjenester. Denne behandlingen utføres for å oppfylle en avtale du har med oss, for å kunne respondere på en forespørsel, eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn fullt navn, kjønn, tittel, kontaktopplysninger for virksomheten (herunder e-postadresse, telefonnummer, foretaksnavn), skiltnummer eller registreringsnummer og eventuelle andre opplysninger du gir oss i det åpne feltet i  [kontaktskjemaet](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) der du for eksempel kan stille spørsmål, beskrive et forslag, gi ris eller ros.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «["Deling av data med tredjeparter"](targetBlank:#Paragraph14) **4.1.1.b For undersøkelser eller annen markedsføringskommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?*  Vi behandler dine personopplysninger når du fullfører en undersøkelse på vår nettside, for tilbakemelding på våre nettsider og/eller tjenester , og vi har berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via e-post, telefon eller i nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner i posten (postutsendelser). Hvis du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, ber vi deg kontakte oss via  [kontaktskjemaet.](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) Basert på ditt besøk på et av LeasePlans nettsteder kan vi vise deg personlig tilpassede annonser utenfor LeasePlans nettside. For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy til å analysere dine personopplysninger. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, adresse, e-postadresse og emner du kan være interessert i (som du kan ha angitt på nettstedet vårt).   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.1.2 SOSIALE MEDIER **4.1.2.a For å legge til rette for funksjonalitet for deling på sosiale medier.** *Hva innebærer dette formålet?* Nettstedene våre kan inneholde forskjellige funksjonaliteter for deling på sosiale medier, f.eks. Facebook-, Twitter- eller LinkedIn-knapper, som du, etter å ha gitt samtykke, kan bruke til å dele opplysninger på våre nettsteder med ønskede sosiale medier. Nettstedene våre kan også inneholde lenker til våre egne sider på sosiale medier, f.eks. LeasePlans Facebook- eller LinkedIn-sider eller vår Twitter-feed, som du kan velge å bruke til å sende tilbakemeldinger. Merk at vi ikke er ansvarlig for retningslinjer og praksis for innsamling, bruk og viderebringelse (herunder praksis for datasikring) i andre organisasjoner, f.eks. Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM eller eventuell annen apputvikler, appleverandør, plattformleverandør for sosiale medier, operativsystemleverandør, leverandør av trådløse tjenester eller enhetsprodusent, herunder personopplysninger du bringer videre til andre organisasjoner via eller i forbindelse med våre funksjonaliteter for sosiale medier. Behandling av personlig informasjon er underlagt disse organisasjonenes personvernregler og praksis.   *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, e-postadresse, IP-adresse, foto, liste over kontakter på sosiale medier og eventuelle andre opplysninger som kan være tilgjengelige for oss når vi bruker funksjonaliteter for sosiale medier. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.1.3 INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE TEKNOLOGI All behandling av personopplysninger via informasjonskapsler og/eller tilsvarende teknologi skjer i samsvar med vår  [informasjonskapselerklæring tilgjengelig her. ](targetSelf:/nb-no/retningslinjer-for-cookies/). 4.1.4 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL **4.1.4.a Ledelsesrapportering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger for forskjellige LeasePlan-forretningsrelaterte formål hvor vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene, for eksempel dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, utvidelse, forbedring eller endring av våre nettsteder og tjenester, identifisering av brukstrender, fastsettelse av effekten av våre kampanjer samt drift og utvidelse av vår forretningsvirksomhet.  For å lette bruken av våre elektroniske tjenester eller applikasjoner kan vi analysere dataene vi samler inn når du bruker våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. Et eksempel: For at vi bedre skal forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller hvilken enhet (stasjonær PC, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ditt navn, din e-postadresse, din IP-adresse, fødselsdato, bosted, siffer i postnummeret ditt og andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, eller som du på annen måte har gitt oss, hvis det er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.1.4.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b) for å overholde rettslig prosedyre, c) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, d) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer, e) for å beskytte driften vår, f) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og g) for å gjøre det mulig å anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, kontaktopplysninger, korrespondanse med LeasePlan, bruk av noen av våre tjenester og eventuelle andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, eller som vi har fått av deg på annen måte, dersom dette er påkrevd for et av formålene som ble nevnt i foregående avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater. Se også punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».

4.2 Opplysninger om kunder.

4.2.1 KUNDEFORHOLD **4.2.1.a For å levere, administrere og forvalte  tjenester som avtalt med kunder.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn personopplysninger for å håndtere daglig administrasjon og forvaltning av kundekontoene, f.eks. vedlikeholde kontrakter, og holde deg orientert om alle viktige tendenser vedrørende tjenestene og andre opplysninger som er relevante for kundekontrakten og -forholdet. Denne behandlingen utføres basert på oppfyllelse av leasingavtalen vi har med deg  eller basert på en lovpålagt forpliktelse. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle kontaktopplysningene til virksomheten og påloggingsdetaljene til kundens nettkontoer. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».  **4.2.1.b. For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Du kan kontakte oss på forskjellige måter (f.eks. på e-post eller telefon, eller via nettstedet vårt). I dette tilfellet bruker vi personopplysninger til å svare på spørsmål/forespørsler. Vi kan også kontakte deg, f.eks. vedrørende daglig administrasjon og forvaltning av kundekontoen. Denne behandlingen er basert på vår berettigede forretningsinteresse og relaterer til oppfyllelsen av leasingavtalen vi har med  deg, som kunde  eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navn, kontaktopplysninger til selskapet, korrespondanse med LeasePlan vedrørende spørsmål/forespørsler og alle andre personopplysninger vi får av deg, og/eller som er nødvendige for å svare deg tilfredsstillende. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.2.1.c For undersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg spørreundersøkelser hvor vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke eller i tilfeller der vi har en berettiget interesse kan vi også sende deg annen kommunikasjon, for eksempel for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter og nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Vi sender deg slike undersøkelser i form av enten en periodisk e-post eller en e-post for å be om tilbakemelding på våre tjenester og andre tjenester som utføres på bilen. Vi kan også sende deg nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner per post. For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy for å analysere din personlige informasjon. Dersom du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du kontakte oss via [kontaktopplysningene](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) i denne erklæringen.   For å gjøre det lettere for deg å bruke tjenestene eller applikasjonene våre på nettet, kan vi analysere data vi samler inn når vi bruker våre digitale medier og kombinere dem med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. For å bedre forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller enhet (stasjonær, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktivitetene våre etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navnet ditt og kontaktopplysningene til virksomheten.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.2.2 LEASEPLANS LOKALER **4.2.2.a Sikkerhet og adgangskontroll til LeasePlans lokaler.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi kan behandle dine personopplysninger når du besøker oss i våre lokaler for å sikre tilstrekkelig adgangskontroll og sikkerhet, noe vi har en berettiget interesse av (sikkerhet og trygghet for våre eiendeler).   *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navn, kontaktopplysninger og personen du besøker. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.2.3 KUNDERAPPORTERING. **4.2.3.a MyFleet og Fleetreporting** *Hva innebærer dette formålet?* Vi tilbyr det nettbaserte rapporteringsverktøy "MyFleet" og "Fleetreporting". Kundenes kontaktpersoner kan logge på disse verktøyene for å gjennomgå status for flåten deres, skaderapportering, kontraktshåndtering og bruke andre flåterapporteringsfunksjoner, f.eks. dashbordrapportering, trendanalyserapportering, kilometerstand og leasingperiodens slutt. Denne behandlingen skjer på bakgrunn av vår berettigede interesse og relaterer til oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med kunden vår. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn kontaktopplysninger og stilling (f.eks. MyFleet) for kundens kontaktperson samt påloggingsopplysninger (f.eks. brukernavn og passord).  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet  «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.2.4 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL **4.2.4.a Ledelsesrapportering** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler din personlige informasjon for forskjellige forretningsformål, der vi har en legitim interesse av å behandle disse dataene, for eksempel dataanalyse, revisjon, utvikling av nye produkter, forbedring, eller modifisering av tjenestene våre, identifisering av brukstrender, analysere effektiviteten til våre kampanjer og drift og utvidelse av forretningsaktivitetene våre. For å fasilitere din bruk av våre online tjenester eller applikasjoner, kan vi analysere data vi samler inn ved bruk av våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. For å bedre forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller enhet (stasjonær, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktivitetene våre etter kanal og enhet.*Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ulike opplysninger som vi samler inn i forbindelse med å tilby tjenestene våre (for eksempel navnet ditt, kontaktdetaljer, flåtedetaljer osv.), Etter behov for et av formålene beskrevet ovenfor. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?*Se punktet «[Deledata med tredjeparte](targetSelf:#Paragraph14)r» **4.2.4.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov  a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b) Kredittsjekker , c)for å overholde rettslig prosedyre, d) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, e) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer,  f)for å beskytte driften vår,  g) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og h) for å gjøre det mulig å anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navnet, kontaktinformasjonen, datoen, stedet og fødelandet til den faktiske eieren av motparten som LeasePlan ønsker å gjøre forretninger med. Vi kan også behandle navn, adresse og dato, sted og fødested for personen som representerer selskapet overfor LeasePlan, din korrespondanse med LeasePlan, din bruk av tjenestene og andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, hvis dette er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».

4.3 OPPLYSNINGER OM SJÅFØRENE (ansatte hos våre kunder).

4.3.1 KONTAKTOPPLYSNINGER FOR SJÅFØR **4.3.1. a For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Du kan kontakte oss på forskjellige måter (f.eks. på e-post eller telefon, eller via nettstedet vårt). I dette tilfellet bruker vi personopplysninger til å svare på spørsmål/forespørsler. Vi kan også kontakte deg i forbindelse med bilen eller andre relevante sjåførrelaterte saker. I forbindelse med dette vil  denne behandlingen bli  utført ut fra vår berettigede interesse og er en del av leveringen av tjenesten til deg eller  din arbeidsgiver for å oppfylle leasingavtalen med din arbeidsgiver eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, kontaktopplysninger, korrespondanse med LeasePlan vedrørende spørsmål/forespørsler og alle andre personopplysninger vi får av deg, og/eller som er nødvendige for å svare deg tilfredsstillende, deriblant registreringsnummeret ditt. For kvalitets- og opplæringsformål kan vi også ta opp telefonsamtalene dine med kundeserviceavdelinger på grunnlag av en legitim forretningsinteresse. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.1.b For undersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg periodiske undersøkelser hvor vi ber om tilbakemelding på våre tjenester og andre tjenester som utføres på bilen, og vi har berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner (postutsendelser) enten på e-post eller per post . For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy for å analysere din personlige informasjon. Hvis du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, ber vi deg kontakte oss via [kontaktskjemaet.](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe )  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, adresse, e-postadresse, registreringsnummer og interesser (som du kan ha angitt).    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.3.2 BILTJENESTER **4.3.2.a Administrasjon av bilen.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine opplysninger i forbindelse med administrasjon av din bruk av bilen og for å gjennomføre den daglige administrasjonen av bilen, noe vi har en berettiget interesse av og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av leasingavtalen vi har inngått med arbeidsgiveren din. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, adresse, (selskapets) e-postadresse, leasingkategori, registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. I tillegg kan du stille til rådighet visse opplysninger vedrørende biladministrasjon til oss via LeasePlan-portalen, eller når du ringer LeasePlan. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler opplysninger om administrasjon av bilen med våre kunder (din arbeidsgiver). Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.2.b Reparasjon, vedlikehold og dekk.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine opplysninger i forbindelse med utførelsen av (planlagte) reparasjons- og vedlikeholdstjenester og dekktjenester samt for å analysere forutsi og aktivt styre vedlikehold og reparasjoner for bilen din, noe vi har en berettiget interesse av og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen vi har med din arbeidsgiver. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn navn, adresse, (selskapets) e-postadresse, registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. I tillegg kan du stille til rådighet visse opplysninger til oss via LeasePlan-portalen (f.eks. telefonnummer for å bestille en avtale for vedlikehold av bilen), eller når du ringer LeasePlan.    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler opplysninger med kundene våre (din arbeidsgiver) og med tredjeparter som utfører vedlikehold/reparasjon på bilen eller skifter eller bytter dekk, f.eks. forhandlere/verksted, karosseriverksted eller bilmontører.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.2.c Ulykkeshåndtering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger ved å registrere og administrere ulykker som du og/eller bilen kan ha vært innblandet i, for å gjenopprette mobilitet og håndtere skade. Det gjør vi ved i) å gi deg en mulighet til å rapportere ulykker etter hvert som de inntreffer ved kundetelefonsenteret vårt, ii) eventuelt å stille til rådighet veihjelp og/eller en lånebil og iii) ordne med reparasjon og annen nødvendig oppfølging. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med arbeidsgiveren din. Vi kan også bruke disse opplysningene til å vurdere skadereparasjoner i henhold til retningslinjene for skadehåndtering og risikobegrensing noe som gir oss en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende personopplysninger:  - Vi: registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. - Fra deg: navn, kontaktopplysninger, bilopplysninger, ulykkesopplysninger, skadeopplysninger, bilder av hendelsen, fødselsdato, antall passasjerer i bilen, opplysninger fra vitner til ulykken (eventuelt) og eventuelle andre opplysninger du velger å gi oss i sammenheng med ulykken (herunder opplysninger om eventuelle skader). -Fra tredjeparter, f.eks. personer innblandet i ulykken eller forsikringsselskaper: opplysninger fra tredjeparter innblandet i ulykken/hendelsen (f.eks. identiteten til passasjerene, sjåfør og passasjerer i tredjepartsbiler og andre involverte tredjeparter), opplysninger fra andre tredjeparter (f.eks. vitner, politietterforskere og andre), forsikringsopplysninger, opplysninger om hendelsen og tredjepartskrav. - Fra myndigheter (f.eks. politi): navn, adresse, registreringsnummer, opplysninger om ulykken, politirapporter og vitneutsagn.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler disse opplysningene med vår kunde (din arbeidsgiver) via vårt verktøy (MyFleet og/eller Fleetreporting)  Vi kan også dele visse opplysninger med forhandlere/verksted, karosseriverksted, bilmontører, bilforsikringsselskaper (som kan være både tilknyttede og tredjeparts bilforsikringsselskaper) og sakkyndige som benyttes på våre vegne eller på vegne av tredjeparter (f.eks. advokater, sakkyndige leger, granskere, osv.) med tanke på erstatningsoppgjør. Se også punktet  «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».  **4.3.2.d Administrasjon av trafikk- og parkeringsbøter.** *Hva innebærer dette formålet?* Følgende kan avhenge av landet der sjåførene kan ha begått brudd på trafikk- og/eller parkeringsbestemmelser: Som registrert eier av bilene kan trafikk- og/eller parkeringsbøter sjåførene har pådratt seg, rettes til LeasePlan av myndigheten som utstedte en spesifikk trafikk- eller parkeringsbot (f.eks. politi eller kommune).  Vi behandler personopplysninger med sikte på å behandle og administrere betalingen av boten og eventuelt få refusjon fra vår kunde (din arbeidsgiver), noe som gir oss en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Vi behandler opplysninger vi mottar fra relevante myndigheter (f.eks. politi eller kommune): navn, adresse og registreringsnummer, den begåtte overtredelsens/hendelsens art, sted og tidspunkt og de ilagte bøtene. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* LeasePlan kan måtte dele disse opplysningene med sin kunde (din arbeidsgiver) i visse situasjoner, f.eks. når leasede biler brukes i samkjøring og LeasePlan ikke vet akkurat hvem som kjører en spesifikk bil. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:http:/#Paragraph14)». **4.3.2.e Drivstoffkort, ladebrikke og bompenger**   *Hva innebærer dette formålet?* Våre tjenester omfatter et drivstoffadministrasjonsprogram som gjør at du for eksempel kan betale for drivstoff på bensinstasjoner med en betalingsmekanisme utstedt eller administrert av LeasePlan. Hvis du har en elektrisk bil, kan du få et ladebrikke for å lade bilen din på ladestasjoner. Vi kan også arrangere installasjon av ladestasjoner. Denne behandlingen er basert på berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med arbeidsgiveren din. Vi kan videre samle inn visse opplysninger for å administrere bompengerelaterte tjenester for en flåte. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende opplysninger: navn, kontaktinformasjon e-post adresse, nummer på drivstoffkort eller ladebrikkenummer, ladestasjonsnummer, adresse og telefonnummer, bilens registreringsnummer, drivstoffopplysninger, kilometerstand og relaterte kostnader. Ved tilbakebetalinger kan det hende at vi også må innhente bankkontoopplysninger. Vi kan også samle inn bompengerelaterte opplysninger, f.eks. opplysninger om sted, tid og kostnader. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* LeasePlan må dele opplysningene med betalingsselskapene der det er utstedt drivstoffkort eller ladebrikker. Våre kunder (din arbeidsgiver) kan også ha tilgang til visse personopplysninger som vi har stilt til rådighet på vår Internett- eller e-Mobility-portal eller nettbaserte rapporteringsverktøy "(MyFleet.". Kundene kan logge på og gjennomgå status for flåten (f.eks. kilometerstand) og bruke andre flåterapporteringsfunksjoner (f.eks., dashbordrapportering på drivstofforbruk og drivstoffpris og trendanalyserapportering). Via Min Leasingbil på våre nettsider kan kunden også forespør nye drivstoffkort eller ladebrikker. Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».  4.3.3 MOBILITETSTJENESTER **4.3.3.a Leie.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn personopplysninger for å yte utleieprogramtjenester, slik at du for eksempel kan nå LeasePlans utleiespesialisert via kundekontaktsenteret vårt, leie en bil fra det mest hensiktsmessige utleiestedet eller få levert en leiebil til deg. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelsen av leasingavtalen vi har med din arbeidsgiver eller i samsvar med avtalen du har inngått med oss.   *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn: navn, e-post, mobiltelefonnummer, bilens registreringsnummer, relaterte kostnader, leveringssted, leietid og selskapets kontaktperson.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler personopplysninger med LeasePlans (eksterne) utleiespesialister. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.3.b Veihjelp.** *Hva innebærer dette formålet?* Når du opplever en feil på bilen, f.eks. et flatt dekk eller mekaniske vanskeligheter mens du er på veien, kan LeasePlan ordne med veihjelp i tett samarbeid med kontraherte tredjeparter. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med arbeidsgiveren din.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende opplysninger: navn, e-post, mobiltelefonnummer, registreringsnummer og sted der det var behov for og ble gitt hjelp.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler personopplysninger med tredjeparter som yter veireparasjonstjenester, slepetjenester eller lånebiltjenester. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».   4.3.4 FØRERSIKKERHETSPROGRAM **4.3.4.a For å forberede, administrere og forvalte kurs.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi tilbyr forskjellige sjåførsikkerhets- og risikostyringskurs for å analysere og forbedre kjøreatferd, fremme kundens proaktive engasjement for sikkerhet og virksomhetens gode medborgerskap, redusere ulykkesfrekvensen, validere effekten av kundens  samlede sikkerhetsinitiativer og kartlegge kommunikasjons- og opplæringsmuligheter. Vi engasjerer tredjeparter til å administrere og gjennomføre slike sikkerhetsprogrammer, og de vil kontakte deg for å initiere en sikkerhetsvurdering og gi de faktiske kursene (enten på nett eller i et klasserom). Alle personopplysninger som samles inn av tredjepart i forhold til dette, er underlagt personvernpraksis for gjeldende tredjepart. Vi får tilbake av disse tredjepartene din "sjåførrisikoindeks" (opplysninger om potensielle risikoer kartlagt via spørreskjema), anbefalte kurs, påmeldte kurs og fullførte kurs. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med arbeidsgiveren din. Eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn / behandler vi følgende personopplysninger: - Direkte fra kunder (din arbeidsgiver): ditt navn, (selskapets) e-postadresse og registreringsnummer.  - Fra tredjeparter engasjert av oss: sjåførrisikoindeks, anbefalte kurs, påmeldte kurs og fullførte kurs. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler personopplysninger med tredjeparter vi har engasjert til å administrere og gjennomføre sjåførsikkerhetsprogrammer samt med kundene våre (din arbeidsgiver). Se også punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.3.5 NETTPORTALER OG APPER. **4.3.5.a Forskjellige portaler og apper for førere.** *Hva innebærer dette formålet?* Avhengig av landet du bor i, tilbyr vi nettportaler og apper med en rekke funksjonaliteter. Via våre portaler og apper kan du for eksempel finne praktiske opplysninger om leasingbilen, endre navn, kontaktopplysninger og andre personopplysninger, rapportere skader på bilen, bestille avtaler for reparasjon, vedlikehold eller dekkskift via nettbaserte avtaleplanleggere, kontakt med kundeservice, vise og betale bøter og kreve (drivstoff)utgifter og, hvis du har et elektrisk kjøretøy, administrere lading. Vi kan også tilby deg en dashbordlignende oversikt som kan gi deg innsikt i hvordan du bruker bilen (f.eks. gjennomsnittlig drivstofforbruk, skader, osv.). Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelsen av leasingavtalen vi har med din arbeidsgiver) eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Vi mottar navn og e-postadresse fra din arbeidsgiver (vår kunde) for å gi deg LeasePlan-genererte påloggingsopplysninger (brukernavn og midlertidig passord), slik at du får tilgang til våre forskjellige nettportaler og apper.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.5.b Myfleet og/eller FleetReporting** *Hva innebærer dette formålet?* MyFleet innebærer dashbordrapportering på landsbasis og/eller internasjonalt nivå til våre kunder (din arbeidsgiver). MyFleet gir for eksempel kunder tilgang til og mulighet til å evaluere kilometerstanden eller den gjenværende leasingperioden for (individuelle) biler. Vi bruker også opplysningene i MyFleet-verktøyet til å gi kunder (din arbeidsgiver) (samlet) innsikt i viktige aspekter av flåteadministrasjonen i deres land (f.eks. kostnads- og risikoanliggender) for å balansere flåteadministrasjonen (kostnader, miljø og sikkerhet), administrere flåtens implementering av retningslinjer, ha mulighet til å rapportere om globale CO2-utslipp som en del av kundens samfunnsansvar og overholdelse av standarder, vurdere effekten av endringer i retningslinjene og proaktivt kommunisere relevante flåtetendenser. Denne behandlingen basert på vår berettigede interesse og dette er også relatert til levering av tjenesten til deg og din arbeidsgiver på bakgrunn av oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med arbeidsgiveren din . På grunnlag av slik dashbordrapportering har hver kunde eksempelvis tilgang til i) forskjellige opplysninger vedrørende CO2-utslipp fra sin bilflåte per land, og ii) tiltak foreslått av LeasePlan for å redusere flåtens miljøbelastning. LeasePlan og kunden kan deretter studere og snakke om selskapets flåte-/bilretningslinjer og fastsette mål for å oppnå en varig reduksjon av drivstoff, CO2-utslipp og andre bilutgifter. Basert på slike opplysninger kan hver kunde dermed treffe velbegrunnede beslutninger beregnet på å redusere CO2-utslipp i flåten i et bestemt land, f.eks. ved å gi kurs i økonomisk kjørestil til sine førere eller anskaffe mer klimanøytrale biler. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle følgende personopplysninger: - Fra vår kunde (din arbeidsgiver): Førernavn, kundegenerert sjåfør-ID, navn og kontaktopplysninger for kundens kontaktperson, (e-post)adresse, telefonnummer, nasjonalitet, trygdenummer (eventuelt: kun dersom det er påkrevd etter gjeldende lovgivning eller av skattehensyn) og bruk av bensinkort (eventuelt). - Vi: bilopplysninger (f.eks. merke, modell, registreringsnummer), gjenværende kontraktsvarighet, skader påført en bil, drivstofftype, antall og type bensinkort, drivstofforbruk og forsikringsopplysninger.  - Fra sjåfør: kilometerstand og beskrivelse av skader påført en bil som har vært innblandet i en bilulykke.  - Opplysninger som mottas fra andre (f.eks. politi, kommune, serviceverksted/-senter): trafikk- og/eller parkeringsbøter, kilometerstand og opplysninger om bilvedlikehold og -reparasjon.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler disse opplysningene med den autoriserte (internasjonale) flåteforvalteren hos kunden. Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».   4.3.6 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL. **4.3.6.a Ledelsesrapportering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger for ulike forretningsmessige formål hvor vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene, for eksempel til dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, utvidelse, forbedring eller modifisering av våre tjenester, identifisering av brukstrender, bestemmelse av effektiviteten av våre kampanjer samt drift og utvidelse av våre forretningsaktiviteter. For å fasilitere din bruk av våre online tjenester eller applikasjoner, kan vi analysere data vi samler inn når vi bruker våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. For å bedre forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller enhet (stasjonær, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktivitetene våre etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle forskjellige opplysninger vi samler inn i sammenheng med yting av tjenestene (f.eks. navn, kontaktopplysninger, bilopplysninger osv.), dersom det trengs til et av formålene nevnt ovenfor.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.3.6.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans eiendeler og interesser** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov  a)i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b)som en del av prosessen med kredittsjekk c) for å overholde rettslig prosedyre,  d) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland,  e) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer,  f) for å beskytte driften vår,  g) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og  h) for å gjøre det mulig å ta i bruk tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. Hvis du og din arbeidsgiver har gitt samtykke, kan LeasePlan også analysere informasjon om bilen din hvis du allerede har leaset en bil via LeasePlan, for eksempel for å bestemme leasingprisen på din nye leasingbil. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, kontaktopplysninger, korrespondanse med LeasePlan, bruk av noen av våre tjenester og eventuelle andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, dersom dette er påkrevd for et av formålene som ble nevnt i foregående avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 

4.4 Opplysninger om private leasingkunder.

4.4.1 REGISTRERING **4.4.1.a For å kunne godta deg som kunde** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn opplysninger når du registrerer deg (via vår nettside) som kunde. Denne behandlingen er nødvendig for å inngå og oppfylle leasingavtalen, deriblant vurdering, identifisering  og aksept av deg som kunde og for å foreta kredittsjekk *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet samler vi inn navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon (deriblant e-postadresse, telefonnummer, førerkortopplysninger, leveringsadresse eller hentested, transaksjonsdata (for eksempel ordre, beløp som skal betales, betalingsdato), bankkontonummer og godkjenning du gir til LeasePlan. Hvem deler vi personopplysninger med? Vi deler dine personopplysninger med en tredjepart som vi har en avtale med om å foreta elektroniske betalinger, for eksempel startbeløp og månedlige betalinger av leasingbeløpet. Vi deler bare opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføringen av betalingene. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».    **4.4.1.b Portaler og apper** *Hva innebærer dette formålet?* Avhengig av landet du befinner deg i tilbyr vi deg nettportaler eller apper. Via disse portalene eller appene finner du praktisk informasjon om leasingbilen din, din kontaktinformasjon og andre personopplysninger, og du kan rapportere inn endringer i dette, rapportere inn skader på bilen, registrere avtaler for reparasjon, vedlikehold eller dekkskift, kontakte vår kundeservice, be om råd og betale bøter. Denne behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av leasingavtalen eller  basert på ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet samler vi inn ditt navn og din e-postadresse for å sende deg et midlertidig passord som du trenger for å bruke plattformen og appene. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».    4.4.2 KONTAKT **4.4.2.a For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Du kan kontakte oss på forskjellige måter (f.eks. på e-post eller telefon, eller via nettstedet vårt). I dette tilfellet bruker vi personopplysninger til å svare på spørsmål/forespørsler. Vi kan også kontakte deg i forbindelse med privatleasingkontrakten. Denne behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av leasingavtalen og er basert på ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navn, kontaktopplysninger, korrespondanse med LeasePlan vedrørende spørsmål/forespørsler og alle andre personopplysninger vi får av deg, og/eller som er nødvendige for å svare deg tilfredsstillende, deriblant registreringsnummeret ditt, leasingkontraktens avtalte varighet og dine økonomiske forpliktelser overfor oss. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».    **4.4.2.b For undersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg periodiske undersøkelser hvor vi ber om tilbakemelding på våre tjenester og andre tjenester som utføres på bilen og vi har berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner (postutsendelser) enten på e-post eller i posten. For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy for å analysere din personlige informasjon. Hvis du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du klikke her for å kontakte oss.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, adresse, e-postadresse, registreringsnummer og emner du kan være interessert i (som du kan ha angitt på nettstedet vårt).    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.4.3 BILTJENESTER **4.4.3.a Administrasjon av bilen.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger i forbindelse med forvaltning av din bruk av bilen og håndtering av den daglige administrasjonen av bilen. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle leieavtalen. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navn, adresse, (selskapets) e-postadresse, leasingkategori, registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. I tillegg kan du stille til rådighet visse opplysninger vedrørende biladministrasjon til oss via LeasePlan-portalen, eller når du ringer LeasePlan. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.4.3.b Reparasjon, vedlikehold og dekk.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger i forbindelse med  leveringen av (avtalte) reparasjons- og vedlikeholdstjenester og dekktjenester for bilen og for å analysere, forutsi og proaktivt styre vedlikehold og reparasjoner. Denne behandlingen har vi en legitim forretningsinteresse og  er nødvendig for å oppfylle leasingavtalen. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn navn, adresse, (selskapets) e-postadresse, registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. I tillegg kan du stille til rådighet visse opplysninger til oss via LeasePlan-portalen (f.eks. telefonnummer for å bestille en avtale for vedlikehold av bilen), eller når du ringer LeasePlan.    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler opplysninger med tredjeparter som utfører vedlikehold/reparasjon på biler eller skifter dekk, som for eksempel forhandlere/verksteder, karosseriverksteder eller monteringsbedrifter. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.4.3.c Ulykkeshåndtering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger ved å registrere og administrere ulykker som du og/eller bilen kan ha vært innblandet i, for å gjenopprette mobilitet og håndtere skade. Det gjør vi ved i) å gi deg en mulighet til å rapportere ulykker etter hvert som de inntreffer ved kundetelefonsenteret vårt, ii) eventuelt tilby veihjelp og/eller en lånebil og iii) ordne med reparasjon og annen nødvendig oppfølging. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle leasingavtalen. Vi kan også bruke disse opplysningene til å vurdere skadereparasjoner i henhold til retningslinjene for skadehåndtering og risikotilbakeholdelse, noe som gir oss en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene.     *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende personopplysninger:  -Vi: registreringsnummer, merke og modell, servicelogg og kontakt med deg. -Fra deg: navn, kontaktopplysninger, bilopplysninger, ulykkesopplysninger, skadeopplysninger, bilder av hendelsen, fødselsdato, antall passasjerer i bilen, opplysninger fra vitner til ulykken (eventuelt) og eventuelle andre opplysninger du velger å gi oss i sammenheng med ulykken (herunder opplysninger om eventuelle skader). -Fra tredjeparter, f.eks. personer innblandet i ulykken eller forsikringsselskaper: opplysninger fra tredjeparter innblandet i ulykken/hendelsen (f.eks. identiteten til passasjerene, sjåfør og passasjerer i tredjepartsbiler og andre involverte tredjeparter), opplysninger fra andre tredjeparter (f.eks. vitner, politietterforskere og andre), forsikringsopplysninger, opplysninger om hendelsen og tredjepartskrav. -Fra myndigheter (f.eks. politi): navn, adresse, registreringsnummer, opplysninger om ulykken, politirapporter og vitneutsagn.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi kan dele visse opplysninger med forhandlere/verksted, karosseriverksted, bilmontører, bilforsikringsselskaper (som kan være både tilknyttede og tredjeparts bilforsikringsselskaper) og sakkyndige som benyttes på våre vegne eller på vegne av tredjeparter (f.eks. advokater, sakkyndige leger, granskere, osv.) med tanke på erstatningsoppgjør.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».   **4.4.3.d Ladebrikker** Hva innebærer dette formålet? Hvis du ønsker det, kan du få en ladebrikke til å lade bilen din på ladestasjoner. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylleavtalen. I tillegg kan vi tilby tjenester i forhold til installering av ladepunkter. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende opplysninger: navn, e-postadresse, ladebrikke-kortnummer, bilens registreringsnummer, kilometerstand og relaterte kostnader. Ved tilbakebetalinger kan det hende at vi også må innhente bankkontoopplysninger. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* LeasePlan må dele opplysningene med el-ladeselskapet/betalingsselskapet . Se avsnittet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.4.3.e Administrasjon av trafikk- og parkeringsbøter.** *Hva innebærer dette formålet?* Følgende kan avhenge av landet der du kan ha brutt trafikk- og/eller parkeringsreglene: Som registrert eier av bilene kan trafikk- og/eller parkeringsbøter sjåførene har pådratt seg, rettes til LeasePlan av myndighetene som utstedte en spesifikk trafikk- eller parkeringsbot (f.eks. politi eller kommune).  Vi behandler dine personopplysninger med formålet å behandle og administrere betalingen av bøter. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle leasingavtalen.   *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Vi behandler opplysninger vi mottar fra vedkommende myndigheter (f.eks. politi eller kommune): navn, adresse og registreringsnummer, den begåtte overtredelsens/hendelsens art, sted og tidspunkt og de ilagte bøtene. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.4.4 MOBILITETSTJENESTER **4.4.4.a Veihjelp.** *Hva innebærer dette formålet?* Når du opplever en feil på bilen, f.eks. et flatt dekk eller mekaniske vanskeligheter mens du er på veien, kan LeasePlan ordne med veihjelp i tett samarbeid med avtalepartere. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle leasingavtalen.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn følgende opplysninger: navn, e-post, mobiltelefonnummer, registreringsnummer og sted der det var behov for og ble gitt hjelp. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi deler personopplysninger med tredjeparter som yter veireparasjonstjenester, slepetjenester eller lånebiltjenester. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».  4.4.5 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL **4.4.5.a Ledelsesrapportering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger for forskjellige LeasePlan-forretningsrelaterte formål hvor vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene, for eksempel dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, utvidelse, forbedring eller endring av våre nettsteder og tjenester, identifisering av brukstrender, fastsettelse av effekten av våre kampanjer samt drift og utvidelse av vår forretningsvirksomhet.  For å lette bruken av våre elektroniske tjenester eller applikasjoner kan vi analysere dataene vi samler inn når vi bruker våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. Et eksempel: For at vi bedre skal forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller hvilken enhet (stasjonær PC, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ditt navn, e-postadresse, IP-adresse, kjønn, fødselsdato, bosted, postnummer og andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, eller som du på annen måte har gitt oss, hvis det er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.4.5.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b) for å overholde rettslig prosedyre, c) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, d) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer, e) for å beskytte driften vår, f) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og g) for å gjøre det mulig å anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet behandler vi navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, fødested og -land. Hvis det dreier seg om et selskap, gjelder disse opplysningene selskapets egentlige eier. Vi kan også behandle navn, adresse og dato, sted og fødested for personen som representerer selskapet overfor LeasePlan, din korrespondanse med LeasePlan, din bruk av tjenestene og andre opplysninger nevnt i denne erklæringen hvis dette er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».

4.5 Opplysninger om private kjøpere av bruktbiler

4.5.1 KJØP. **4.5.1.a Kjøp av en LeasePlan Bruktbil.**   *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt (potensielle) kjøp av en LeasePlan bruktbil, hvis det er relevant, innbytte av bilen din og andre tilhørende tjenester. Dette omfatter gjennomføring av kjøpsavtalen, levering av tjenester og oppgjør for betalingstransaksjonen. Denne behandlingen er nødvendig for å inngå og oppfylle leieavtalen, deriblant vurdering og aksept av deg som kunde og innledende kredittsjekk *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet samler vi navn, kjønn, tittel, kontaktinformasjon (for arbeidsstedet, inklusiv e-postadresse, telefonnummer, firmanavnet), opplysninger knyttet til din innbyttebil og opplysninger som trengs for å fullføre transaksjonen, inklusiv bankkontoopplysninger.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Vi kan dele disse opplysningene med innbytteparter eller samarbeidspartnere innenfor finansielle tjenester.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.5.2 KONTAKTOPPLYSNINGER FOR KJØPER **4.5.2.a For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn personopplysninger når du kontakter oss via et av våre kontaktskjemaer på nettet (eller oppgir opplysninger på et av våre bruktbil-sentre) f.eks. når du sender oss spørsmål, forslag, ros eller klager, eller når du ber om et tilbud på våre tjenester. Vi kan kontakte deg om et (potensielt) kjøp av en bil. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen du har inngått med oss og er basert på ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn navn, kjønn, tittel, kontaktopplysninger for virksomheten (herunder e-postadresse, telefonnummer, foretaksnavn) og eventuelle andre opplysninger du gir oss i det åpne feltet i kontaktskjemaet, der du for eksempel kan stille spørsmål, beskrive et forslag, gi en kompliment eller dele en klage.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.5.2.b For undersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg en undersøkelse for å be om tilbakemelding på våre tjenester og vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner (postutsendelser) enten på e-post eller i posten. For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy for å analysere din personlige informasjon.  Dersom du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du kontakte oss via [kontaktopplysningene](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) i denne erklæringen.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi ditt navn, din adresse, din e-postadresse og dine interesser (som angitt av deg).  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.5.3 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL **4.5.3.a Ledelsesrapportering.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler personopplysninger for forskjellige LeasePlan-virksomhetsrelaterte formål hvor vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene, for eksempel dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, utvidelse, forbedring eller endring av våre nettsteder og tjenester, identifisering av brukstrender, fastsettelse av effekten av våre kampanjer samt drift og utvidelse av vår forretningsvirksomhet.  For å lette bruken av våre elektroniske tjenester eller applikasjoner kan vi analysere dataene vi samler inn når vi bruker våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. Et eksempel: For at vi bedre skal forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller hvilken enhet (stasjonær PC, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktiviteter etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ditt navn, e-postadresse, IP-adresse, fødselsdato, bosted, postnummer og andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, eller som du på annen måte har gitt oss, hvis det er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet«[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».  **4.5.3.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b) for å overholde rettslig prosedyre, c) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, d) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer, e) for å beskytte driften vår, f) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og g) for å gjøre det mulig å anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet behandler vi navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, fødested og -land. Hvis det dreier seg om et selskap, gjelder disse opplysningene selskapets egentlige eier. Vi kan også behandle navn, adresse og dato, sted og fødested for personen som representerer selskapet overfor LeasePlan, din korrespondanse med LeasePlan, din bruk av tjenestene og andre opplysninger nevnt i denne erklæringen hvis dette er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater.  Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».

4.6 OPPLYSNINGER OM PROFESJONELLE KJØPERE AV BRUKTBILER (bilforhandlere)

4.6.1 REGISTRERING OG KJØP **4.6.1.a Registrering som profesjonell bilforhandler.** *Hva innebærer dette formålet?* For å kunne kjøpe LeasePlan bruktbilpå en auksjon eller kjøpe en bil via et av våre nettsteder må bilforhandlerne registrere seg hos LeasePlan som profesjonelle bilforhandlere. Denne behandlingen utføres basert på vår berettigede interesse (og også relatert til levering av tjenester ved oppfyllelse av en avtale, deriblant vurdering, aksept og kreditsjekker) eller basert på en lovpålagt forpliktelse. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet samler vi inn navn, kontaktinformasjon (inklusiv e-postadresse og telefonnummer), identifikasjonsopplysninger og opplysninger knyttet til firmaet, deriblant firmaattest og MVA-attest. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.6.1.b Kjøp av LeasePlan bruktbil.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine opplysninger i forbindelse med ditt (potensielle) kjøp av LeasePlan bruktbil og andre tilhørende tjenester via en auksjon eller via nettstedet. Dette omfatter gjennomføring av kjøpsavtalen, levering og oppgjør for betalingstransaksjonen. Denne behandlingen er basert på berettiget interesse (og også relatert til levering av tjenester ved inngåelse og oppfyllelse av kjøpsavtale). *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet samler vi inn navn, kontaktinformasjon (inklusiv e-postadresse og telefonnummer), dine identifikasjonsopplysninger og opplysninger knyttet til firmaet ditt, inklusiv firmaattest og MVA-attest, opplysninger som er nødvendige for å fullføre transaksjonen, inklusiv bankkontoopplysninger.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».   4.6.2 KONTAKTOPPLYSNINGER FOR BILFORHANDLER **4.6.2.a For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn personopplysninger når du kontakter oss via et av våre kontaktskjemaer på nettet (eller oppgir opplysninger på et av våre Bruktbil-sentre) f.eks. når du sender oss spørsmål, forslag, ros eller klager, eller når du ber om et tilbud på våre tjenester. Vi kan kontakte deg om et (potensielt) kjøp av en bil. Denne behandlingen er utført basert på vår berettigede interesse (og også relatert til levering av tjenester ved oppfyllelsen av avtalen vi har med bilforhandleren)  eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navn, kontaktopplysninger, korrespondanse med LeasePlan vedrørende spørsmål/forespørsler og alle andre personopplysninger vi får av deg, og/eller som er nødvendige for å svare deg tilfredsstillende.   *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».   **4.6.2.b For undersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg en undersøkelse for å be om tilbakemelding på våre tjenester og vi har en berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner (postutsendelser) enten på e-post eller i posten. Dersom du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du kontakte oss via [kontaktopplysningene](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) i denne erklæringen.  *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi ditt navn, din adresse, din e-postadresse og dine interesser (som angitt av deg).    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». 4.6.3 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL **4.6.3.a Ledelsesrapportering** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler din personlige informasjon for forskjellige forretningsformål, der vi har en legitim interesse av å behandle disse dataene, for eksempel dataanalyse, revisjon, utvikling av nye produkter, forbedring, eller modifisering av tjenestene våre, identifisering av brukstrender, analysere effektiviteten til våre kampanjer og drift og utvidelse av forretningsaktivitetene våre. For å fasilitere din bruk av våre online tjenester eller applikasjoner, kan vi analysere data vi samler inn ved bruk av våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. For å bedre forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller enhet (stasjonær, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktivitetene våre etter kanal og enhet. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ulike opplysninger som vi samler inn i forbindelse med å tilby tjenestene våre (for eksempel navnet ditt, kontaktdetaljer, flåtedetaljer osv.), Etter behov for et av formålene beskrevet ovenfor. *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)». **4.6.3.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser), b) for å overholde rettslig prosedyre, c) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, d) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer, e) for å beskytte driften vår, f) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og g) for å gjøre det mulig å ta i bruk tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet behandler vi navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, fødested og -land. Hvis det dreier seg om et selskap, gjelder disse opplysningene selskapets egentlige eier. Vi kan også behandle navn, adresse og dato, sted og fødested for personen som representerer selskapet overfor LeasePlan, din korrespondanse med LeasePlan, din bruk av tjenestene og andre opplysninger nevnt i denne erklæringen hvis dette er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.    *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater. Se punktet «[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)».

4.7 OPPLYSNINGER OM LEVERANDØRER

4.7.1 LEVERANDØRAVTALER **4.7.1.a Forvalte, håndtere og administrere leverandøravtaler.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi samler inn opplysninger for å håndtere den daglige administrasjonen av leverandøravtaler for eksempel til å inngå, justere og oppfylle innhold i kontrakten og holder deg informert om all viktig utvikling angående tjenestene du leverer samt annen informasjon som er relevant for leverandørkontrakten og samarbeidet. Denne behandlingen er basert på avtalen som vi har med deg eller basert på en juridisk forpliktelse. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn kontaktinformasjon og innloggingsdetaljer til våre leverandørkontoer Hvem deler vi personopplysninger med? Se punktet ‘[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.7.1.b For å kommunisere med deg.** *Hva innebærer dette formålet?* Du kan kontakte oss på forskjellige måter (for eksempel e-post eller telefon, eller via nettstedet vårt). I dette tilfellet bruker vi din personlige informasjon til å svare på spørsmålet / forespørselen din. Vi kan også kontakte deg, for eksempel angående den daglige administrasjonen og administrasjonen av leverandørkontoen din. Denne behandlingen er basert på avtalen som vi har med deg eller med ditt samtykke. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet behandler vi navn, kontaktinformasjon, korrespondanse med LeasePlan angående spørsmålet ditt / forespørselen din og all annen personlig informasjon du gir oss og / eller som er nødvendig for å svare deg riktig. *Hvem deler vi personopplysninger med?* Se punktet ‘[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.7.1.c Til spørreundersøkelser eller annen (markedsførings)kommunikasjon.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler dine personopplysninger når vi sender deg periodiske undersøkelser hvor vi ber om tilbakemelding på våre tjenester og andre tjenester som utføres på bilen, og vi har berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. Med ditt samtykke, eller dersom vi har en berettiget interesse, kan vi sende deg markedsføringsmateriell for å holde deg oppdatert om arrangementer, spesialtilbud, muligheter samt nåværende og fremtidige produkter og tjenester fra LeasePlan. Når vi kontakter deg i forbindelse med undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, gjør vi det via nyhetsbrev/brosjyrer/magasiner (postutsendelser) enten på e-post eller per post . For å forstå hva som er relevant for deg, kan vi bruke manuelle og automatiske verktøy for å analysere din personlige informasjon. Hvis du ikke lenger vil motta undersøkelser eller markedsføringskommunikasjon fra oss, ber vi deg kontakte oss via [kontaktskjemaet](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9411be4e-6277-47e8-9249-33efe0cf45fe ) *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* Til dette formålet behandler vi navn og kontaktdetaljer. *Hvem deler vi personopplysninger med?* Se punktet ‘[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.7.2 LEASEPLANS LOKALER. **4.7.2.a Sikkerhet og adgangskontroll til LeasePlans lokaler.** *Hva innebærer dette formålet?* Vi kan behandle dine personopplysninger når du besøker oss i våre lokaler for å sikre tilstrekkelig adgangskontroll og sikkerhet, noe vi har en berettiget interesse av (sikkerhet og trygghet for våre eiendeler). *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle navn, kontaktopplysninger og personen du besøker. Vi kan også behandle video- og / eller lydinformasjon om deg gjennom video- / lydopptaksutstyr, som for eksempel overvåkningskameraer. *Hvem deler vi personopplysninger med?* Se punktet ‘[Deling av data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.7.3 LEVERANDØRRAPPORTERING **4.7.3.a MyFlee og/eller Fleetreporting** *Hva innebærer dette formålet?* Vi tilbyr det nettbaserte rapporteringsverktøy "MyFleet". Kundenes kontaktpersoner kan logge på disse verktøyene for å gjennomgå status for flåten deres, skaderapportering, kontraktshåndtering og bruke andre flåterapporteringsfunksjoner, f.eks. dashbordrapportering, trendanalyserapportering, kilometerstand og leasingperiodens slutt. Denne behandlingen skjer på bakgrunn av vår berettigede interesse og relaterer til oppfyllelse av leasingavtalen som vi har med kunden vår. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet samler vi inn kontaktopplysninger og stilling (f.eksFleet Manager) for kundens kontaktperson samt påloggingsopplysninger (f.eks. brukernavn og passord).  *Hvem deler vi personopplysninger med?* Se punktet ‘[Deling av data med tredjeparte](targetSelf:#Paragraph14)r’. 4.7.4 LEASEPLANS FORRETNINGSFORMÅL. **4.7.4.a Ledelsesrapportering** *Hva innebærer dette formålet?* Vi behandler din personlige informasjon for forskjellige forretningsformål, der vi har en legitim interesse av å behandle disse dataene, for eksempel dataanalyse, revisjon, utvikling av nye produkter, forbedring, eller modifisering av tjenestene våre, identifisering av brukstrender, analysere effektiviteten til våre kampanjer og drift og utvidelse av forretningsaktivitetene våre. For å fasilitere din bruk av våre online tjenester eller applikasjoner, kan vi analysere data vi samler inn ved bruk av våre digitale medier og kombinere det med informasjon som samles inn via informasjonskapsler. For å bedre forstå hvilken digital kanal (Google-søk, e-post, sosiale medier) eller enhet (stasjonær, nettbrett eller mobil) du foretrekker, kan vi optimalisere eller begrense kommunikasjons- og markedsføringsaktivitetene våre etter kanal og enhet. *Hvilken personlig informasjon behandler vi for dette formålet?* For dette formålet kan vi behandle ulike opplysninger som vi samler inn i forbindelse med å tilby tjenestene våre (for eksempel navnet ditt, kontaktdetaljer, flåtedetaljer osv.), Etter behov for et av formålene beskrevet ovenfor. *Hvem deler vi personlig informasjon med?*Se avsnittet «[Dele data med tredjeparter](targetSelf:#Paragraph14)» **4.7.4.b Overholdelse av lovregler og juridiske forpliktelser og vern av LeasePlans ressurser og interesser.** *Hva innebærer dette formålet?* For å overholde rettslige forpliktelser eller hvis vi har en berettiget interesse, behandler vi dine personopplysninger hensiktsmessig eller etter behov  a) i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivning utenfor ditt bostedsland og medregnet sektoranbefalinger (f.eks. kundekontroll, hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser),  b) Kredittsjekker  c) for å overholde rettslig prosedyre,  d) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland,  e) for å håndheve våre vilkår og andre relevante retningslinjer,  f) for å beskytte driften vår,  g) for å ivareta rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss og/eller deg eller andre, og  h) for å gjøre det mulig å anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan påføres. *Hva slags personopplysninger behandler vi for dette formålet?* For dette formålet behandler vi navnet, kontaktinformasjonen, datoen, stedet og fødelandet til den faktiske eieren av motparten som LeasePlan ønsker å gjøre forretninger med. Vi kan også behandle navn, adresse og dato, sted og fødested for personen som representerer selskapet overfor LeasePlan, din korrespondanse med LeasePlan, din bruk av tjenestene og andre opplysninger som er nevnt i denne erklæringen, hvis dette er nødvendig for et av formålene som er omtalt i forrige avsnitt.  *Hvem deler vi dine personopplysninger med?* Bare dersom vi er pålagt ved lov eller sektoranbefalinger LeasePlan er underlagt, gir vi personopplysninger videre til tilsynsorganer, skattemyndigheter og granskningsetater. Se også punktet ‘[Deling av data med tredjeparte](targetSelf:#Paragraph14)r’.

5. Deling av data med tredjeparter

I tillegg til det som er angitt for hvert formål ovenfor angående deling av personopplysninger, kan vi også dele personopplysninger på følgende måter:

Vi bruker og oppgir også dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig, spesielt når vi har en lovpålagt forpliktelse eller en berettiget interesse for å gjøre det:

6. Overføring av personopplysninger over landegrensene

På grunn av vår organisasjons og våre tjenesters globale omfang kan personopplysningene dine bli oppbevart og/eller behandlet i et annet land enn landet du bor i. EU-kommisjonen har anerkjent at visse land utenfor EØS-området har et tilstrekkelig personvernnivå i henhold til EØS-standardene (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her.)For overføringer fra EØS til land som ikke anses av EU-kommisjonen å ha tilstrekkelig sikkerhet, har vi satt i verk passende tiltak, blant annet gjennom LeasePlans egne bindende konsernregler eller gjennom avtaler som er inngått med tredjepart. Du kan få en oversikt over disse tiltakene ved å kontakte oss via&nbspkontaktskjemaet.

7. Sikkerhet og oppbevaring

Slik sikrer vi personopplysningene Vi søker å bruke fornuftige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysninger i organisasjonen.

Dessverre finnes det ikke noe system for overføring og lagring av opplysninger som kan garanteres å være 100 prosent sikkert. Dersom du har grunn til å tro at kontakten med oss ikke lenger er trygg (f.eks. dersom du føler at sikkerheten for en konto hos oss kan ha blitt satt i fare), må du umiddelbart underrette oss om problemet ved å kontakte oss i henhold til kontaktopplysningene i denne erklæringen.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene? Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er påkrevd eller tillatt i lys av formålene som er omtalt i denne erklæringen og i samsvar med gjeldende lov. Kriteriene som bestemmer våre oppbevaringsperioder omfatter blant annet:

8. Barns personvern

Våre tjenester er ikke rettet mot enkeltpersoner under 18 år.

9. Dine rettigheter og kontakt med oss

Dine rettigheter

Hvis du vil be om å gå gjennom, rette, oppdatere, sperre, begrense eller slette dine personopplysninger behandlet av oss, fremme innsigelse mot behandling av personopplysningene, eller hvis du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å overføre disse til et annet selskap (i den grad du har rett til dataportabilitet etter gjeldende lov), kan du kontakte oss via kontaktskjemaet. Vi besvarer forespørselen din i tråd med gjeldende lov.

I forespørselen bør du gjøre det så klart som mulig hva slags personopplysninger forespørselen gjelder. Av hensyn til personvernet implementerer vi bare forespørsler med hensyn til personopplysninger forbundet med den særlige e-postadressen som du anga i kontaktskjemaet, og vi kan be deg om å dokumentere din identitet før vi iverksetter forespørselen din. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen så snart som rimelig mulig og uansett innen gjeldende lovfestede tidsrammer. Merk at vi kan måtte oppbevare visse opplysninger av loggføringshensyn og/eller for å fullføre transaksjoner som begynte før slik endring eller sletting ble anmodet. Det kan også ligge igjen opplysninger i våre databaser og andre logger, som ikke vil bli fjernet.

Spørsmål? Hvis du har spørsmål eller klager knyttet til denne erklæringen, ber vi deg kontakte oss viakontaktskjemaet Fordi e-postkommunikasjon ikke alltid er trygg, må du ikke ta med sensitive opplysninger i e-post til oss.

Ytterligere informasjon som gjelder EØS Du kan også:

10. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan når som helst endre denne erklæringen. Se informasjonen for "Sist oppdatert" øverst på denne siden for å se når denne erklæringen sist ble oppdatert. Eventuelle endringer i denne erklæringen får virkning når vi legger ut den reviderte erklæringen om tjenestene.