Åpenhetsloven

LeasePlans rapport etter Åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

LeasePlan Norge AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene innen 30.juni.

Rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2023. I rapporten redegjøres også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se «Rutine for behandling av krav om informasjon LeasePlan Norge AS 2023»

For rapportering og varsling ihht åpenhetsloven er det opprettet en egen epostadresse for dette formålet: apenhetsloven@leaseplan.no