Informasjon til verksteder og andre leverandører

På denne siden vil det til enhver tid være oppdaterte retningslinjer for bruk av Servicekort og kriterier for utførelse av verkstedstjenester

Alle LeasePlans kjøretøy har et unikt servicekort tilhørende bilen. I løpet av de siste årene har instruksen på baksiden av disse kortene endret seg, derfor kan sjåførene ha ulike versjoner av denne

Ved fremvisning av Servicekortet identifiserer sjåføren at bilen administreres av LeasePlan. Dette skal alltid vises frem ved rekvirering av varer og tjenester

Leverandøren må kontrollere at det står samme registreringsnummer på Servicekortet og kjøretøyet.

 1.  
  Bytting av telefonsystem

  Vi byttet telefonsystem mandag 27.september, og det kan dessverre oppstå perioder med nedetid. Alle henvendelser via email vil fungere som normalt. Saken har høyest prioritet.

  Dersom du ikke har mulighet til å sende e-post eller det haster så kan du benytte følgende nummer

 

Gjeldene kriterier fra 1.1.2020

Forhåndsgodkjennelse skal alltid innhentes fra LeasePlan Norge AS når kostnader for reparasjon overskrider 5000.-inkl. mva. For service foreskrevet av bilprodusent og skifte av klosser, eller skiver, er det ikke behov for forhåndsgodkjenning, men leverandøren må i ettertid kunne dokumentere behovet på forespørsel

Tilgjengelighet på telefon kan være noe begrenset da LeasePlan har tatt konsekvenser av korona-viruset og opererer med hjemmekontor på flest mulig ansatte.

Ta kontakt på mail eller telefon; *Dersom du ikke kan sende inn tilbudet pr pdf bruk skjema lenger ned på siden

Teknisk avdeling kjøretøy inntil 3500Kg Telefon: 23069778 Mail: teknisk@leaseplan.no

Teknisk avdeling kjøretøy over 3500Kg Telefon: 23069779 Mail: teknisk@leaseplan.no

Faktura skal merkes med reg.nr, kortnr og km-stand. Beløpet gjelder alle typer kjøretøy uavhengig av totalvekt.

Forsiden av kortet viser

 • Registreringsnummer
 • Kort-nummer (unikt som alltid skal stå på faktura)
 • Kort merket med Serviceavtale; her er det tegnet egen serviceavtale med en leverandør. Ta alltid kontakt med LeasePlan før arbeid startes
 • Gyldighetsdato (er dato overskredet, kontakt LeasePlan før arbeid startes)

Baksiden av kortet Til enhver tid gjeldende informasjonen på det nye kortet gjelder uansett hvilke av tidligere versjoner av servicekortene sjåføren har.

Retningslinjer for fakturering

Fakturering Alle fakturaer må følge Norsk Standard samt våre krav som følger:

 • Foretaks-/MVA-nummer
 • Bilregistreringsnummer
 • Bankkontonummer
 • Servicekortnummer
 • Fakturanummer
 • Km stand eller timeantall
 • Fakturadato
 • Totalbeløp
 • Spesifisert MVA

Fakturakrav

 • Faktura må stiles til LeasePlan Norge AS, eventuelle kunde/brukernavn kan fremkomme etter LeasePlan Norge AS. Fakturaer som ikke er stilet til LeasePlan Norge AS blir sendt i retur.
 • Det skal være én faktura pr bilregistreringsnummer.
 • De forskjellige arbeidsposisjonene må spesifiseres med deler og arbeid samt at delsummer må fremkomme.
 • Service/rep og skader/ruteskift skal faktureres separat.
 • Skadefakturaer skal inneholde LeasePlan’s skadenummer.
 • Det skal ikke belastes for fakturagebyr med mindre dette er spesielt avtalt med LeasePlan Norge AS
 • Mva beløpet av skader må faktureres separat og stiles til eier av kjøretøyet. Gjelder dette LeasePlan-eiet kjøretøy skal orginalfaktura på skade legges ved i samme PDF som MVA faktura.

Innsendelse av faktura

 • EHF: LeasePlan Norge er registrert i ELMA registeret med foretaksnummer 945 098 775.
 • PDF: Fakturaene kan sendes som et pdf dokument til: autopost@leaseplan.no - Siden dette er en automatisk mailtjeneste må hver pdf inneholde kun ett fakturanummer. Eventuelle vedlegg må ligge i samme pdf dokument.

Søknad om forhåndsgodkjennelse

Dette skjema skal bare brukes dersom du ikke kan sende inn tilbud pr pdf til e-posten ovenfor.