Informasjon til verksteder og andre leverandører

På denne siden vil det til enhver tid være oppdaterte retningslinjer for bruk av Servicekort og kriterier for utførelse av verkstedstjenester

Alle LeasePlans kjøretøy har et unikt servicekort tilhørende bilen. I løpet av de siste årene har instruksen på baksiden av disse kortene endret seg, derfor kan sjåførene ha ulike versjoner av denne

Ved fremvisning av Servicekortet identifiserer sjåføren at bilen administreres av LeasePlan. Dette skal alltid vises frem ved rekvirering av varer og tjenester

Leverandøren må kontrollere at det står samme registreringsnummer på Servicekortet og kjøretøyet.

 

Gjeldene kriterier fra 1.11.2018

Forhåndsgodkjennelse skal alltid innhentes fra LeasePlanNorge AS når kostnader for reparasjon utover normal service overskrider 5000.-inkl. mva.

Ta kontakt på mail eller telefon;

Teknisk avdeling kjøretøy inntil 3500Kg
Telefon: 23 06 97 78
Mail: teknisk@leaseplan.no

Teknisk avdeling kjøretøy over 3500Kg
Telefon: 23 06 97 79
Mail: teknisk@leaseplan.no

Faktura skal merkes med reg.nr, kortnr og km-stand.
Beløpet gjelder alle typer kjøretøy uavhengig av totalvekt.

Forsiden av kortet viser

 • Registreringsnummer
 • Kort-nummer (unikt som alltid skal stå på faktura)
 • Kort merket med Serviceavtale; her er det tegnet egen serviceavtale med en leverandør. Ta alltid kontakt med LeasePlan før arbeid startes
 • Gyldighetsdato (er dato overskredet, kontakt LeasePlan før arbeid startes)

Baksiden av kortet
Til enhver tid gjeldende informasjonen på det nye kortet gjelder uansett hvilke av tidligere versjoner av servicekortene sjåføren har.

Retningslinjer for fakturering

Fakturering
Alle fakturaer må følge Norsk Standard samt våre krav som følger:

 • Foretaks-/MVA-nummer
 • Bilregistreringsnummer
 • Bankkontonummer
 • Servicekortnummer
 • Fakturanummer
 • Km stand eller timeantall
 • Fakturadato
 • Totalbeløp
 • Spesifisert MVA

Fakturakrav

 • Faktura må stiles til LeasePlan Norge AS, eventuelle kunde/brukernavn kan fremkomme etter LeasePlan Norge AS. Fakturaer som ikke er stilet til LeasePlan Norge AS blir sendt i retur.
 • Det skal være én faktura pr bilregistreringsnummer.
 • De forskjellige arbeidsposisjonene må spesifiseres med deler og arbeid samt at delsummer må fremkomme.
 • Service/rep og skader/ruteskift skal faktureres separat.
 • Skadefakturaer skal inneholde LeasePlan’s skadenummer.
 • Det skal ikke belastes for fakturagebyr med mindre dette er spesielt avtalt med LeasePlan Norge AS
 • Mva beløpet av skader må faktureres separat og stiles til eier av kjøretøyet. Gjelder dette LeasePlan-eiet kjøretøy skal orginalfaktura på skade legges ved i samme PDF som MVA faktura.

Innsendelse av faktura

 • EHF: LeasePlan Norge er registrert i ELMA registeret med foretaksnummer 945 098 775.
 • PDF: Fakturaene kan sendes som et pdf dokument til: autopost@leaseplan.no - Siden dette er en automatisk mailtjeneste må hver pdf inneholde kun ett fakturanummer. Eventuelle vedlegg må ligge i samme pdf dokument.