EV Readiness Index 2022

Tar 3 min å leseLeasing
Å jobbe mot nullutslipp er dagens strategiske hovedmål for å oppnå bærekraftig mobilitet i bedrifter. Et økende antall bedrifter (både store og små) velger å kjøre elektrisk- denne trenden er noe EV Readiness Index for 2022 ser nærmere på.
Del dette

LeasePlans EV Readiness Index er utarbeidet for å gjøre beslutninger for flåteansvarlige enklere. Index`en gir en samlet rangering av land, detaljert data om fire nøkkelfaktorer (modenhet, lading, kostnader og statlig insentiver), og praktisk innsikt i hvordan hvert marked ligger an for elektrisk overgang. Nedenfor legger vi frem de viktigste funnene fra vår siste markeds-undersøkelse (22 land over hele Europa).

Overgangen til elektriske biler forbedres «overalt»

Sammenlignet med året før har generelt modenheten til elbilmarkedet økt betydelig (med et gjennomsnitt på 9%). Flere og bedre statlige insentiver, vekst i ladenettverk og forbedringer i de totale eiekostnadene sammenlignet med fossil-biler har ført til en betydelig økning i elbil-registreringer.

“Early adoptors” leder fremdeles veien mot nullutslipp i Europa

Alle landene fikk en totalscore seg imellom på 48 tilleggspoeng i index`en:

 • Topp 3 i EV Readiness Index er den samme  som i fjor: Norge #1, Nederland #2 og Storbritannia #3 (sammen med Østerrike).
 • Østerrike fikk seks ekstrapoeng sammenlignet med fjoråret, dette på grunn av et forbedret ladenettverk og langt flere elbil- registreringer. Disse forbedringene plasserer de på en tredjeplass sammen med Storbritannia.
 • Hellas har størst fremgang, fra 16 til 23 poeng i indexen. Dette er på grunn av en økt markedsandel og lavere TCO (Total Cost of Ownership) for elbiler. Hellas oppnådde nesten maksimalt med poeng i elbil- TCO indexen (kun Storbritannia scoret bedre på kostnadskomponenten), der rimelige elbilpriser ble fremhevet.
 • Sverige (opp 5 poeng) og Belgia (opp 4 poeng) har begge økt poengsummene takket være forbedret ladeinfrastruktur og mer gunstig statlig insentiver for elbiler.
 • De mest modne markedene (Norge og Nederland) viser en liten bedring i statlig insentiver.

Forklaring av de kritiske komponentene i EV Readiness Index

 • Poeng for elbil-modenhet

  En av nøkkelfaktorene i elbil-modenhet er de faktiske elbil-registeringene i et land. Norden og Vest-Europa viser høyest modenhet i el-registreringer. Østerrike og Hellas viser den største økningen mot 2021, etterfulgt av Storbritannia. Generelt har modenheten økt i alle land, bortsett fra Ungarn.

 • Poeng for ladeinfrastruktur

  Totalt sett får ladeinfrastrukturen den laveste poengsummen av alle kategoriene i index`en, en faktor som «bremser» elbil-overgangen. Selv markeder som Tyskland og Storbritannia, som er helt i toppen av indeksen, scorer dårlig her. Det er noen tegn til optimisme, siden land som Sverige, Østerrike, Tsjekkia og Sveits har forbedret lademulighetene sammenlignet med 2021.

 • Poeng for TCO (Total Cost of Ownership)

  Overgangen til elbiler styres i stor grad av totalkostnaden målt mot fossile alternativer i det definerte markedet. Indeksen viser at mange land gjennomfører betydelige insentiver, som for eksempel lavere firmabil-beskatning, som igjen resulterer i en lavere månedlig kostnad for elbilsjåfører.  Elbiler har blitt mer tilgjengelig prismessig over hele Europa, der Portugal, Spania, Hellas og Romania viser til størst økning i TCO-modenhet sammenlignet med 2021. Polen har størst nedgang i TCO-modenhet, mye på grunn av en høy beskatning.

 • Poeng for statlige insentiver

  Offentlige insentiver er en velprøvd metodikk for å stimulere registrering av elektriske kjøretøy på både tilbuds- og etterspørselssiden. Sammenlignet med fjoråret, har nye og bedre insentiver blitt innført i flere deler av Europa. Men, i Norge og Nederland (de to mest elbil-vennlige landene) har insentivene stagnert eller blitt redusert.

Velg elektrisk:

Trykk her for å laste ned EV Readiness Index 2022

Rundt 20% av de globale utslippene kommer fra veitransport, og omtrent halvparten av bilene på veien i dag er registrert hos bedrifter eller organisasjoner. Ved å elektrifisere bilflåtene kan man gi et betydelig bidrag til å håndtere klimaendringene. Derfor har bedrifter en viktig rolle i overgang til nullutslipp.Videre er overgang til en nullutslippsflåte en av de enkleste måtene for bedrifter å redusere sitt totale CO2-avtrykk som en del av bærekraftsmålene.

For flere bedrifter er det store spørsmålet «hvordan bør vi starte for å gå over til elbiler?». LeasePlan kan hjelpe dere med dette spørsmålet. Vi introduserte "bærekraft" og "nullutslipp" i flåteindustriens vokabular allerede i 2017. Siden den gang har vi fokusert på å utvikle en komplett løsning ved å tilby de riktige elbilene, også ladeløsninger og implementeringstjenester. LeasePlan sine elbil-spesialister kan gi deg gode råd om den beste overgangsstrategien for din bedrift.

Publisert den 4. mai 2022

4. mai 2022
Del dette

Relaterte artikler

LeasingTi elbiler som lanseres i 202201 desember 2021 - Tar 4 min å leseArrowRight
LeasingPosten kjører elektrisk varebil hele dagen – uten å lade26 august 2019 - Tar 2 min å leseArrowRight
LeasingElbilene som får deg til hytta på 1-2-323 mars 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight