Fleet Balance

Velkommen til Fleet Balance

Hva er deres optimale flåtestrategi?

Flåteadministrasjon påvirker ansatte, økonomi og miljø. På bare fem minutter, vil Fleet Balance tydeliggjøre om bedriftens optimale flåtestrategi er sjåførorientert, miljøorientert, kostnadsfokusert eller en kombinasjon av disse. Resultatet vil bli delt med deg via e-post.

Om det er av interesse, tilbyr LeasePlan i tillegg en avviksanalyse, der dere vil få presentert avviket mellom den nåværende og den ønskede flåtestrategien. Én av våre flåteeksperter vil deretter komme med forslag og rådgivning rundt hvordan bedriften kan endre sin nåværende blipolicy, slik at den matcher den optimale og ønskede flåtestrategien. Og, alt dette er helt gratis!

La oss få det til å matche!