LeasePlan tietosuojaseloste

Viimeisin versio: 17-05-2021 LeasePlan on sitoutunut huolehtimaan keräämiensä ja käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta. Vaatimusten mukaiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt ovat siksi erottamaton osa LeasePlanin palveluja, hallintotapaa, yhteiskuntavastuuta ja riskienhallintaa. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä LeasePlanin palvelujen ("LeasePlanin palvelut") tuottamiseen.

LeasePlanin yksityisyydensuojaa koskevat lupaukset

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

Läpinäkyvyys: Autamme sinua ymmärtämään, miten henkilötietojasi kerätään ja käytetään. Sisäänrakennettu tietosuoja: Varmistamme, että palvelumme ovat tietosuojaystävällisiä. Määräysvalta: Saat helpon pääsyn henkilötietoihisi ja voit korjata tai poistaa niitä helposti. Turvassa LeasePlanilla: Suojaamme henkilötietosi parhaan kykymme mukaan ja luovutamme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle vain, jos se on välttämätöntä, ja tarkkaan määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Innovaatiot: Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja niihin liittyvää tietosuojaa. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin ehdotuksiin ja reklamaatioihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan LeasePlanin tietosuojakäytännöistä. Kullakin LeasePlan maayhtiöllä on verkkosivuillaan paikallinen tietosuojaseloste, joten tutustuthan käyttämiesi palveluita tarjoavan maayhtiön verkkosivuilla julkaistuun selosteeseen.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, jotta ymmärrät, miten LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi.

Lataa LeasePlanin tietosuojaseloste klikkaamalla tästä.

1. Tietosuojaselosteen soveltuvuus

Tässä yleisessä tietosuojaselosteessa (”tietosuojaseloste”) on kuvattu käytännöt, joiden mukaan LeasePlan kerää henkilötietoja seuraavilta henkilöiltä:

I. Verkkosivuston vierailijat / käyttäjät (”Verkkosivustolla vierailijat”); II. Yritysasiakkaat (”Asiakkaat”); III. Asiakkaiden työntekijät/kuljettajat (”Kuljettajat”). IV. Yksityiset leasingasiakkaat (mukaan lukien yhden henkilön yritykset) (”Yksityiset leasingasiakkaat”) V. Käytettyjen autojen yksityiset ostajat (”Ostajat”) VI. Käytettyjen autojen ammattimaiset ostajat (”Välittäjät”); ja VII. Palveluiden ja tavaroiden toimittajat ("Toimittajat").

(Kaikkiin näihin henkilöihin sekä mahdollisiin tuleviin henkilöihin viitataan jäljempänä yksin ja yhdessä myös sanalla ”sinä” taivutusmuotoineen)

LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi ajoneuvojen leasing- ja hallinnointipalvelujen, kuljettajien liikennepalvelujen tarjoamisen yhteydessä sekä muihin LeasePlanin liiketoimintatarkoituksiin jäljempänä- tässä kohdassa 1 kuvatulla tavalla (”LeasePlanin palvelut”).

Tämä seloste ei koske seuraavia osakkuusyrityksiä ja/tai palveluja:

• Euro Insurances DAC, apu toiminimellä LeasePlan Insurance tai muut vakuutuksiin liittyvät toiminnot; • PowerD, aputoiminimellä LeasePlan Energy; • CarNext BV ja sen tytäryhtiöt; • LeasePlan Bank Alankomaissa tai Saksassa.

Edellä mainittuihin palveluihin sekä mahdollisiin muihin erillispalveluihin (kuten telematiikkapalvelut) sovelletaan erillisiä tietosuojaselosteita.

Yritysasiakkaiden velvollisuudet Mikäli asiakkaalla (työnantajalla) on pääsy henkilötietoihin, asiakas (työnantaja) on tällaisten henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä vastaava rekisterinpitäjä. Tämä seloste ei koske LeasePlanin asiakkaiden (työnantajien) suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

2. Keitä me olemme?

LeasePlan Finland Oy on yritys, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä (rekisterinpitäjä):

Osoite: Itsehallintokuja 6, PL 220, 02601 Espoo, Suomi.

LeasePlan Finland Oy saattaa tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietojasi konsernin emoyhtiölle, jolloin LeasePlan Corporation N.V. tai LeasePlan Global B.V. toimivat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjinä LeasePlan Finland Oy:n kanssa:

LeasePlan Corporation N.V. ja LeasePlan Global B.V. ovat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjiä:

Osoite: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Alankomaat.

Soveltuvasta paikallisesta LeasePlan maayhtiöstä sekä LeasePlan Corporation N.V.:stä ja LeasePlan Global B.V.:stä käytetään yhdessä nimitystä ”LeasePlan” ja ”me” (kaikkine taivutusmuotoineen).

3. Miten keräämme tietojasi?

LeasePlan ja sen käyttämät palveluntarjoajat keräävät henkilötietoja usealla eri tavalla. Seuraavassa on siitä muutamia esimerkkejä.

LeasePlanin on kerättävä henkilötietojasi voidakseen tuottaa pyytämäsi palvelut tai käsitelläkseen muita palveluihimme liittyviä kyselyitä, kysymyksiä, palautteita tai reklamaatioita. Jos et ilmoita pyydettyjä tietoja, LeasePlan ei ehkä pysty tuottamaan palveluja sinulle. Jos luovutat muiden ihmisten henkilötietoja LeasePlanille tai LeasePlanin käyttämille palveluntarjoajille palvelujemme yhteydessä, sitoudut samalla siihen, että sinulla on tällaisten henkilötietojen luovuttamiseen tarvittavat valtuudet ja että hyväksyt LeasePlanin käyttävän näitä tietoja tämän selosteen mukaisesti.

Viestinnän seuranta Seuraamme ja tallennamme soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulta vastaanottamiamme puheluita, sähköposteja ja tekstiviestejä sekä muuta viestintää. Teemme tätä noudattaaksemme meihin kohdistuvaa sääntelyä, rikollisen toiminnan tunnistamiseksi, viestintäjärjestelmiemme tietoturvan varmistamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi.

Mikäli esimerkiksi valvontaviranomainen edellyttää meiltä tiettyjen puhelinlinjojen puheluiden tallentamista, toimimme viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi, mikäli tarpeen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön salliessa, tarkastamme tallenteita epäasiallisen viestinnän varalta. Hyvin harvoissa ja rajatuissa tapauksissa saatamme lyhytaikaisesti seurata toimintaasi, mikäli se on tarpeen meidän oikeutetun edun nimissä tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Tämä saattaa olla tarpeen tilanteessa, jossa toiminta antaa aihetta epäillä petosta tai rikosta, seuranta on perusteltua epäillyn rikkomuksen moitittavuus huomioiden, tai mikäli epäilemme meihin kohdistuvaan rahanpesusääntelyyn liittyvää rikkomusta. Etenkin puheluita saatetaan tallentaa näihin tarkoituksiin.

4. Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

4.1 VERKKOSIVUSTOLLA VIERAILEVIEN TIEDOT

4.2 ASIAKKAIDEN TIEDOT

4.3 KULJETTAJIEN TIEDOT (LeasePlanin asiakkaiden työntekijät)

4.4 YKSITYISTEN LEASINGASIAKKAIDEN TIEDOT

4.5 KÄYTETTYJEN AUTOJEN YKSITYISTEN OSTAJIEN TIEDOT

4.6 KÄYTETTYJEN AUTOJEN AMMATTIMAISTEN OSTAJIEN TIEDOT (välittäjät)

4.7 TOIMITTAJIEN TIEDOT

5. Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

Edellä henkilötietojen jakamisesta eri tarkoituksissa kerrotun lisäksi LeasePlan voi jakaa henkilötietoja seuraavasti:

• Voimme jakaa henkilötietoja LeasePlan-konsernin sisällä tässä selosteessa kuvatuissa tarkoituksissa.

Lisäksi käytämme ja luovutamme henkilötietoja silloin, kun se on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista erityisesti oikeudellisen velvoitteen tai oikeutetun edun perusteella seuraavissa tarkoituksissa:

• Voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen

6. Henkilötietojen siirto ulkomaille

LeasePlanin organisaatio ja palvelut ovat kansainvälisiä, mistä syystä henkilötietojasi voidaan säilyttää ja/tai käsitellä asuinmaasi ulkopuolella.

Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan tason vastaavan riittävän hyvin ETA-standardeja tietyissä ETA-alueen ulkopuolisissa maissa (katso täydellinen luettelo näistä maista täältä). LeasePlan on ryhtynyt tarvittaviin toimiin varmistaakseen tietosuojan silloin, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueelta maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittämätön. Sovellamme näissä tapauksissa LeasePlanin yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä tai sopimusjärjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa. Voit pyytää tiedot tällaista toimista ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

7. Turvallisuus ja säilytys

Miten LeasePlan suojaa henkilötiedot? LeasePlan on ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin organisatorisiin, teknisiin ja hallinnollisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi organisaatiossaan.

Valitettavasti tietojen siirto- tai säilytysjärjestelmät eivät ole koskaan täysin turvallisia. Jos epäilet, että tietojenvaihtosi LeasePlanin kanssa ei ole enää turvallista (esimerkiksi epäilet, että LeasePlan-tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita siitä välittömästi meille ottamalla yhteyttä tässä selosteessa esitettyjä yhteystietoja käyttämällä.

Kuinka pitkään LeasePlan säilyttää henkilötietoja? LeasePlan säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tässä selosteessa määritetyt tarkoitukset edellyttävät noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy muun muassa seuraavien perusteella: • LeasePlanin ja sinun välisesi liikesuhteen kesto ja LeasePlanin palvelujen tuottamisaika (tietoja säilytetään esimerkiksi niin pitkään kuin käytät LeasePlanin autoa); • LeasePlania sitoo oikeudellinen velvoite (lainsäädäntö voi edellyttää, että säilytämme tietoja transaktioistasi tietyn ajan ennen niiden hävittämistä); tai • Tietojen säilyttäminen on suositeltavaa LeasePlanin oikeudellisen aseman vahvistamiseksi (esimerkiksi vastuunrajoituksien, riita-asioiden tai sääntelyn valmistelujen yhteydessä).

8. Lasten tietosuoja

LeasePlanin palveluja ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille.

9. Oikeutesi ja yhteyden ottaminen LeasePlaniin

Oikeutesi Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jos haluat tarkastaa, korjata, päivittää, rajata, oikaista tai poistaa LeasePlanin käsittelemiä henkilötietojasi, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sähköisessä muodossa olevan kopion henkilötiedoistasi niiden siirtämiseksi toiselle yritykselle (siinä laajuudessa kuin sovellettavassa laissa on säädetty oikeudesta tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen). Vastaamme pyyntöösi lain edellyttämällä tavalla.

Pyydämme ilmoittamaan selvästi henkilötiedot, joita pyyntösi koskee. Tietosuojasi varmistamiseksi täytämme pyynnöt vain yhteydenottolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen liittyvien henkilötietojen osalta. Voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön täyttämistä. Pyrimme täyttämään pyyntösi mahdollisimman pian noudattamalla aina laissa säädettyä aikarajaa.

LeasePlanin on ehkä säilytettävä joitakin tietoja arkistointitarkoituksia varten ja/tai ennen muutos- tai poistopyynnön esittämistä käynnistyneiden transaktioiden loppuun viemistä varten. Lisäksi LeasePlanin tietokannoissa ja muissa tietueissa voi säilyä jäännöstietoja, joita ei poisteta.

Kysymyksiä? Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Sähköpostiyhteydet eivät ole aina turvallisia, joten pyydämme, ettet sisällytä arkaluonteisia tietoja meille lähettämiisi sähköpostiviesteihin.

Lisätietoja Euroopan talousalueesta (ETA)

Voit lisäksi

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sivun yläreunassa on kohdassa Viimeisin versio ilmoitettu, milloin seloste on viimeksi tarkistettu. Tähän selosteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun julkaisemme palveluja koskevan tarkistetun selosteen.