Useimmin kysyttyä sähköautoilusta

Mitä haluaisit tietää?

Sähköautoilu on vielä uutta ja herättää monia kysymyksiä. Koostimme useimmin meiltä kysytyt kysymykset yhteen pakettiin ja vastasimme niihin.  

Kotilataus

Tässä osiossa käsitellään kotilatauslaitteen hankintaa, laskutusta ja verokohtelua sekä asennusta.

Latauslaitteet ja laitteen verokohtelu

1. Minulla on vapaa autoetu ja kotona lataamani sähkö pitäisi pystyä laskuttamaan työnantajalta LeasePlanin kautta. Miten tämä käytännössä onnistuu? Hankkimalla älykäs kotilatauslaite LeasePlanin kumppanilta. Tällöin täyttyy verottajan vaatimus sähkön luotettavasta mitattavuudesta, kun työsuhdeauton lataukset pystytään erittelemään mahdollisista muista kotona tapahtuvista latauksista. Auton käyttäjä maksaa kotilatauksen osana sähkölaskuaan ja latauslaitetoimittaja hyvittää ladattujen kWh:n perusteella auton käyttäjää kerran kuukaudessa käyttäjän määrittelemän kWh-hinnan perusteella. Sähkön hinta tulee verottajan mukaan perustua todelliseen auton käyttäjän kotisähköstään maksamaan hintaan.

2. Mikä on älykäs kotilatauslaite? Auton latauslaite, jolla pystytään mittaamaan, raportoimaan ja laskuttamaan kotona ladattu sähkö työnantajalta leasingyhtiön kautta. Laitteessa on sim-kortti ja modeemi, jotka mahdollistavat tiedon siirron ja etähallinnan. Lataus käynnistetään latauslaitteella tai applikaatiolla, näin voidaan ohjata pelkät työsuhdeauton lataukset työnantajalle. Latausavaimella/-applikaatiolla voi ladata myös palveluntuottajan julkisissa latauspisteissä kotilatauksen lisäksi. Älykäs kotilatauslaite on vapaaetulaisen laite, käyttöetulainen ei hyödy älystä koska maksaa kotona lataamansa sähkön joka tapauksessa itse.

3. Taloudessa on työsuhdeauto vapaalla autoedulla ja toinen auto oma. Molempia autoja ladataan älykkäässä latauslaitteessa. Miten saan käyttöön oman tilin/tilaan latausavaimen perheen omalle autolle, jonka latauslaskut maksamme itse? Veloituksetonta latausta varten tulee perustaa erillinen käyttäjätili rekisteröitymällä PlugitCloud (app.plugitcloud.com) palveluun ja sopimalla käyttöoikeudesta Plugitin asiakaspalvelun kanssa.

4. Olen hankkimassa ladattavaa autoa työsuhdeautoksi. Miksi tarvitsisin kotilatauslaitteen, jos voin ladata autoa normaalista pistorasiasta ja maksan itse lataussähkön joka tapauksessa? SESKOn (sähköteknisen alan standardointijärjestö) mukaan nykyiset lämmityspistorasiat ja muut kotitalouspistorasiat eivät sovellu pitkäaikaiseen suuritehoiseen lataukseen teknisten rajoitusten vuoksi. Autojen lataamiseen on käytettävä niiden lataamiseen suunniteltuja tai muutoin latauskäyttöön sopiviksi todettuja latauspisteitä. SESKOn lataussuositukset: https://www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat/lataussuositus.

Noudata aina latausjohdon, auton ja latausaseman valmistajan käyttöohjetta.

Vakuutusyhtiöt voivat asettaa vakuutusehdoissaan lisävaatimuksia kotitalouspistorasian käytölle auton lataamiseen.

5. Jatkuuko laitteen käsittely lisävarusteena autolta toiselle? Eli jos liisaan kolmannen auton LeasePlanilta, niin maksetaanko jatkuvasti kaikkien kohdalla korotettua verotusarvoa? Laitetta ei voi siirtää toisen auton verotusarvolle. Työsuhdeauton vaihtuessa kotilatauslaitetta ei lisätä uuden työsuhdeauton verotusarvoon lisävarusteena. Tämä on myös verottajan linjaus. Kun laitetta ei enää veroteta osana auton verotusarvoa, käyttäjän tulee lunastaa laite itselleen työnantajalta käypään hintaan. Jos kyseessä on älylaite ja käyttäjällä vapaa autoetu, niin kotilatauslaskut voidaan ohjata edelleen LeasePlaniin.

**6. Jos minulle ei tule uutta autoa LeasePlanin kautta, mitä latauslaitteelle sitten tapahtuu? **Latauslaite jää käyttäjälle, hänen tulee maksaa laitteesta työnantajalleen käypä arvo sen jälkeen, kun ei maksa enää verotusarvoa laitteesta. Jos kyseessä on älylaite ja laskutuksen ohjausta ei enää tarvita, niin älylaite toimii edelleen auton lataamiseen. Eli hallintapalvelu katkaistaan ja laite toimii kuten käyttöetulaisen laite. Jos älylaitteen laskutuksen ohjaus -ominaisuus halutaan säilyttää, niin auton käyttäjä/työnantaja/joku muu taho voi solmia oman hallintasopimuksen laitetoimittajan tai haluamansa operaattorin kanssa.

7. Onko latauslaitteessa dynaamista kuormanhallintaa? Latauslaitteen teho määritellään kiinteistöön soveltuvaksi asennusvaiheessa. Käyttöetulaisen laitteessa käyttäjällä on mahdollisuus myöhemmin säätää maksimi lataustehoa bluetooth-applikaatiota hyödyntämällä.

Älylaitteessa on valmius dynaamiselle kuormanhallinnalle. Ominaisuuden käyttöönoton edellyttää erillisen mittauksen asentamista kiinteistön pääkeskukselle. Tästä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat keskimäärin 500 – 700 € välillä. Kyseessä on kertainvestointi, joka saattaa olla hyvinkin tarpeellinen käyttäjälle, jolla normaalikulutus kiinteistössä ei mahdollista tehokasta lataamista.

**Lataussähkön laskutus

** **8. Taloyhtiössämme on latausmahdollisuus ja latauspisteissä mittarit, taloyhtiö laskuttaa sähkön ladattujen kilowattien perusteella. Minulla on vapaaetu, voinko pyytää taloyhtiötä ohjaamaan latauslaskuni LeasePlaniin? ** Sähkönlatauslaskujen osalta otamme vastaan vain yritysten tai taloyhtiöiden lähettämiä laskuja, jotka täyttävät yleiset laskuvaatimuksemme. Latauslaskujen tulee perustua mitattuihin latauksiin ja auton käyttäjä vastaa siitä, että laskutettavat lataukset koskevat vain käyttäjän työsuhdeautoa. Laskun liitteissä tulee olla eriteltynä rekisterinumero, latauksen paikka & ajanjakso, ladattu sähkö (kWh), summa ja alv peruste. Laskutus tulee tapahtua mahdollisimman pian latauspäivästä, kuitenkin viimeistään 3 kk tapahtumapäivän jälkeen. Edellytys menettelylle on, että yrityksesi autopolitiikka mahdollistaa tämän.

**

  • 1.

**

  • 1.

**Asennus ** **11. Olen hankkimassa ladattavaa autoa työsuhdeautoksi ja tarvitsen kotilatauslaitteen. Mistä tiedän, onko se mahdollista asentaa? **LeasePlanin sopimuskumppani soittaa sinulle ja tekee esikartoituksen asennuksesta puhelimitse. Mikäli asut taloyhtiössä, esikartoituksen yhteydessä käydään läpi myös tarvittavat dokumentit taloyhtiön hallitukselta. **

  • 1.

Perusasennuksen ulkopuoliset työt ja tarvikkeet laitetoimittaja veloittaa suoraan käyttäjältä, ellei toisin ole sovittu asiakkaan autopolitiikassa.

13. Hankin latauslaitteen auton lisävarusteeksi, mutta laitteen asennuksen maksan ja hankin itse. Mitä minun tulee huomioida? Latausasema on sähkölaite, jonka asentaminen edellyttää asiantuntijatyötä. Asennukselle tulee tehdä sähköturvallisuuslain edellyttämä käyttöönottotarkastus. Jos laite on hankittu LeasePlanin kumppanin kautta, käyttöönottotarkastustodistus ja asennusyhtiön nimi & y-tunnus tulee toimittaa laitetoimittajalle laitteen takuun säilymisen varmistamiseksi. Tämä korostuu erityisesti älylaitteiden osalta joiden palvelutuotanto on riippuvainen siitä että laite on asennettu oikein.

14. Hankin latauslaitteen autoliikkeen kautta, voiko asennuksen laskuttaa LeasePlanista? Jos latauslaite ja asennus hankitaan autoliikkeen kautta, ja autopolitiikka sallii tämän, niin laite ja asennus voidaan laskuttaa LeasePlanista kun laskuttaja on autoliike. LeasePlan käsittelee laitetoimittajakumppanien ja autoliikkeiden kautta tulleet asennuslaskut. ** **

Etkö löytänyt etsimääsi?    

 Ota meihin yhteyttä - autamme sinua sähköautoiluun liittyvissä kysymyksissä.