Arvojen mukainen autopolitiikka

7. toukokuuta 2020

Arvot ja strategia ohjaavat Valmetin autopolitiikkaa, joka on kiinnitetty myös autoilun muutokseen. Työntekijät heijastavat autovalinnoillaan Valmetin arvomaailmaa työskennellessään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Riikka Puupponen vastaa teknologiayhtiö Valmetin konsernihallinnossa henkilöstön etuuksista. Hän on luonut yhtiöön yhtenäisen ja läpinäkyvän autopolitiikan, joka perustuu vahvasti yrityksen arvoihin. ­ — Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme, myös autopolitiikkaa. Päästörajamme ovat hieman alemmat kuin yhtiöillä keskimäärin.

Vähäpäästöisyys suosiossa

Autoetuun liittyvä vastuullisuus konkretisoituu henkilöstölle päästörajoina ja vähäpäästöisyyteen kannustavina etuina.

— Henkilö, joka valitsee vähäpäästöisen auton itselleen, saa siitä kompensaation palkassaan. Näillä keinoilla olemme onnistuneet pitämään autoilumme päästöt mahdollisimman matalina, Puupponen kertoo.

Vähäpäästöisyyteen kannustaminen on puhutellut erityisen hyvin Valmetissa niitä henkilöitä, joilla ei ole autoille käyttötarkoituksen liittyviä erityisiä kriteerejä, muun muassa kuorman suhteen. Tästä joukosta noin kaksi kolmasosaa on ottanut Puupposen mukaan vähäpäästöisyyden keskeiseksi kriteeriksi auton valinnassa.

Autoetuun liittyvä päätöksenteon muutos on näkynyt selkeästi päästötilastoissa. Valmetin vuosittaiset autoilun hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 2-4 prosenttia vuodessa. Valmetin työsuhdeautokannasta Suomessa on tällä hetkellä 15 prosenttia hybrideja tai kaasuautoja, kun niitä oli 2 vuotta sitten 4 prosenttia.

Tarveperusteinen etu

Vaikka auto on Valmetilla osa palkitsemista, se ei ole statusssymboli. Valmetin brändiä tukee se, että autot ovat turvallisia, luotettavia ja keskiluokkaisia.

— Emme halua, että esimerkiksi myyjämme menisivät asiakkaan luokse isoilla pröystäilevillä katumaastureilla, Puupponen sanoo.

Rekrytoinnissa autoetu ei ole Valmetissa vetovoimatekijä, vaan itsestäänselvyys niille, jotka tarvitsevat autoa työssään.

Valmet ei houkuttele ihmisiä töihin autoedulla, vaan auto on rekrytoinnissa samanlainen itseselvä työväline kuin puhelin tai läppäri. Työntekijöitä ei myöskään sitouteta autolla.

Autoetu perustellaan uudelle työntekijälle tarveperusteisesti eli työtehtävien vaatimusten mukaan. Samalla kerrotaan merkkivalikoima ja päästörajat.

Tarveperusteisuus tarkoittaa sitä, että työtehtävä ratkaisee autoedun, ei asema organisaatiossa. Jos työ vaatii paljon matkustamista, autoetu on perusteltu.

Määriteltyjen merkkien sisällä työntekijät voivat valita käyttöönsä sopivan auton ja siihen 5000 eurolla lisävarusteita.

— Puhumme aina henkilön saamasta luontaisetuautosta, Puupponen tiivistää.

Rekrytoinnin yhteydessä uusi työntekijä saa kirjallisesti autopolitiikan perusteet ja käytännön pelisäännöt. Niiden perusteella hän voi lähteä valitsemaan autoa.

Yhtenäiset käytännöt

Valmetilla autoetu on osa kokonaiskompensaatiota. Henkilö valitsee tarpeidensa mukaisen auton, jonka verotusarvo vaikuttaa rahapalkkaan.

— Työnantajana meille on tärkeintä se, että tarjoamme työntekijöillemme uudet ja turvalliset autot, jotka vastaavat heidän tarpeitaan työssä ja vapaa-ajalla, Puupponen sanoo.

Globaalisti toimiva yritys soveltaa kaikissa toimintamaissaan autopolitiikkansa ydintä eli autojen vähäpäästöisyyttä. Euroopassa sovelletaan EU:n laskentamallia ja esimerkiksi Yhdysvalloissa paikallista laskentaa. Jos henkilö siirtyy uuteen maahan, häneen sovelletaan uuden maan autopolitiikan päästölaskentaa ja verotusta.

Kumppani sparraa kehittämään

Autopolitiikan kehittämisessä Puupponen on toiminut tiiviissä yhteistyössä LeasePlanin kanssa.

— Olemme saaneet LeasePlaniltä hyvää tietoa, jonka perusteella olemme luoneet ja kehittäneet autopolitiikkaamme. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppaninamme on toimija, jolla on asiakkaina samankokoisia ja samoja arvoja painottavia yrityksiä kuin me.

Autopolitiikan luonnissa on tärkeää analysoida markkinat ja siellä tapahtuvat muutokset. Autopolitiikan tulee Puupposen mukaan elää ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan erityisesti nyt kun autoalalla tapahtuu koko ajan mielenkiintoisia asioita.

— Olemme erittäin kiinnostuneita tulevaisuuden hybridiratkaisuista ja varsinkin kaasuautoista. Koska eräs liiketoiminta-alueemme liittyy kaasuun, on sen alueen henkilöistämme monet vaihtaneet kaasuautoihin, Puupponen kuvailee autovalintojen taustoja.

Moderni ja joustava autopolitiikka on yksi konkreettinen esimerkki Valmetin vastuullisuudesta. Se tuo yrityksen strategian työntekijöiden arkeen ja myös toisinpäin: työntekijät toteuttavat strategiaa omilla valinnoillaan.

— Autopolitiikka todentaa sen, että me toimimme niin kuin lupaamme, Puupponen sanoo.

Jaa tämä artikkeli