Euro 7 päästönormit: Millaisia muutoksia päivitetyt määräykset tuovat tullessaan?

Artikkelin lukuaika: 2 minSähköinen autoilu
Viime vuoden marrakuussa julkistettiin Euroopan komission ehdotus ajoneuvopäästöjä koskevista uusista standardeista, joita kutsutaan Euro 7 -normeiksi. Niillä on tarkoitus korvata Euro 6 -normit.
Jaa tämä artikkeli

Uusilta normeilta puuttuu vielä EU:n hyväksyntä, mutta odotettavissa on, että niitä tullaan soveltamaan kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin 1.7.2025 alkaen ja kuorma- ja linja-autoihin 1.7.2027 alkaen.

Euro 7 -normit siis astunevat voimaan alle kolmen vuoden päästä, joten tarkastellaanpa, millaisia vaikutuksia uusilla normeilla on ajoneuvoihin ja miten esimerkiksi yritysten autokannasta vastaavat Fleet Managerit voivat varautua muutoksiin.

Euro 7 -normeilla pyritään vähentämään henkilö- ja pakettiautojen päästöjä nykyvaatimusten tasolta seuraavin toimenpitein: 

 1. Päästötesteusta laajennetaan 

  WLTP-päästömittausten mittaussykliin sisällytetään ajonaikaisten päästöjen testausta (esimerkiksi jopa 45 celsiusasteen lämpötilassa ja lyhyillä ajomatkoilla), jolloin mittaustuloksissa nähdään entistä suurempia hiilidioksidiarvoja.

 2. Sääntelyä viedään pakokaasupäästöjä pidemmälle

  Euro 7 -normit ovat ensimmäiset päästöstandardit, joissa määritetään raja-arvot jarrujen hiukkaspäästöille ja säännöt renkaiden mikromuovipäästöille. Niitä sovelletaan kaikkiin ajoneuvoihin, myös akkukäyttöisiin täyssähköautoihin.

 3. Kaikki henkilöautot on varustettava polttoaineen kulutuksen valvontalaitteilla

  Polttoaineen kulutuksen ajonaikaisella valvonnalla varmistetaan päästöjen enimmäismäärien pysyvän laskennallisten arvojen puitteissa ja vältytään merkittäviltä vaihteluilta laboratoriotulosten ja todellisten päästöjen välillä.

 4. Ajoneuvojen on noudatettava sääntöjä pidempään kuin tähän mennessä

  Henkilö- ja pakettiautojen sääntöjenmukaisuus tarkastetaan 200 000 kilometriin ja 10 vuoden ikään saakka, kun ne aiemmin olivat 100 000 kilometriä ja 5 vuotta.

 5. Sähköautojen akkujen kestävyyttä säädellään 

  Sähkökäyttöisiin henkilö- ja pakettiautoihin asennettavat akut ovat riittävän laadukkaita kestämään kohtuullisen pitkään. Uusien sääntöjen uskotaan kasvattavan kuluttajien luottamusta sähköautoihin ja pidentävän akkujen käyttöikää.

Mitä tuloksia näillä uudistuksilla voidaan odottaa saavutettavan?

Uusilla päästönormeilla uskotaan aikaansaatavan suotuisia vaikutuksia ympäristön tilaan ja eurooppalaisten ihmisten terveyteen. Uusien normien toteutuksella arvioidaan voitavan välttää 70 000 ennenaikaista kuolemaa vuoteen 2035 mennessä. Uusiin päästönormeihin ovat kuitenkin reagoineet kielteisesti autoalan eturyhmät, kuten Euroopan autonvalmistajien yhdistys ACEA , minkä lisäksi eurooppalainen liikenne- ja ympäristöjärjestö Transport and Environment (T&E) on väittänyt normien paitsi olevan riittämättömiä myös ”viherpesevän 100 miljoonaa voimakkaasti saastuttavaa henkilöautoa”.

Euro 7 -normien vaikutukset ajoneuvoihin ja yritysautoihin 

Euro 7 -normit siis herättävät voimallistakin polemiikkia. Yhtä kaikki lienee selvää, että niiden vaikutus tulee näkymään ajoneuvojen hinnoittelussa. On arvioitu, että päästönormien vaatimat tekniset parannukset nostavat polttomoottorikäyttöisten henkilö- ja pakettiautoilla hintoja keskimäärin 300 eurolla ja kuorma- ja linja-autojen hintoja vastaavasti 2 700 eurolla. Fleet Managerien on hyvä muistaa, että syntyvä lisäkustannus voidaan toki allokoida tasaisesti 36–54 kuukauden leasingsopimuksen kokonaiskestolle.

Lisäksi uutena asiana on pidettävä silmällä autokannan hiilidioksidipäästöjen odotettavissa olevaa kasvua. Akkukäyttöisille täyssähköautoille määritetään ensi kertaa päästöarvo, joka kertoo muiden kuin pakokaasupäästöjen tasot. Samaan aikaan WLTP-päästömittauskriteereitä tiukennetaan. Tämä tulee vaikuttamaan erityisen merkittävästi ladattavien hybridien päästömittaustuloksiin. Polttomoottoriautojen tarjonnan huvetessa leasingasiakkaiden autopolitiikka perustuu vastaisuudessa yhä yleisemmin yksistään akkukäyttöisiin täyssähköautoihin.

Fleet Managereilla on vain rajallisesti aikaa valmistautua Euro 7 -normien voimaantuloon vuonna 2025, mikäli uudet normit ja niiden käyttöönottoaikataulu saavat EU:n hyväksynnän, kuten olettaa sopii. Näkemyksemme mukaan Fleet Managerien kannattaa alkaa vaiheittain luopua polttomoottoriautojen ja mahdollisesti myös ladattavien hybridien käytöstä ja siirtyä autopolitiikassaan yksinomaan akkukäyttöisiin täyssähköautoihin.

Lue lisää: Euro 7 -päästönormiaie: renkaiden ja jarrujen päästöt mukaan (moottori.fi)

Muutoksia on siis edessäpäin!

Oma asiakkuusvastaavasi auttaa sinua määrittämään sopivan autokannan tulevaisuuden liikkumista varten.

Mikäli asia askarruttaa, niin ota yhteyttä Drivalian kontaktihenkilöösi.

Julkaistu 2. helmikuuta 2023
Oliko tästä artikkelista apua?

Artikkeliin liittyviä aiheita
2. helmikuuta 2023
Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Tiedotteet
Sähköautovalmius nousussa Suomessa ja läpi Euroopan03 toukokuu - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Tiedotteet
Lähempänä palkkatasa-arvoa08 maaliskuu 2022 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Autoilun vinkit
Biovelvoite parantaa polttomoottoriautojen kilpailukykyä27 huhtikuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight