Globális adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 1-08-2021

A LeasePlan elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme iránt. Ezért a jogszerű adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatok lényegesen hozzátartoznak a LeasePlan szolgáltatásaihoz, vállalatirányításához, kockázatkezeléséhez és általános elszámoltathatóságához. A személyes adatokat kizárólag az üzleti tevékenységünkhöz és a LeasePlan szolgáltatásainak nyújtásához szükséges mértékben kezeljük.

A LeasePlan adatvédelmi vállalásai

Személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kattintson ide az Adatvédelmi nyilatkozat letöltéséhez.

1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Személyes adatait a különféle jármű- és flottalízing, üzemeltetési és járművezetői mobilitási szolgáltatásaink keretében, valamint üzleti tevékenységeink teljesítése során gyűjtjük és használjuk fel, az 1. fejezetben („Szolgáltatások”) bővebben leírtaknak megfelelően. Nem tartoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá az alábbi kapcsolt vállalkozások és/vagy szolgáltatások:

Ezen kapcsolt vállalkozások szolgáltatásaira külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatásokra külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik, amelyre az érintett feltételekben hivatkozunk. Ilyen például a telematikai szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan történő személyes adatkezelés, amelyet külön telematikai adatvédelmi nyilatkozat szabályoz.

**A Vállalkozói Ügyfelek felelőssége ** Amennyiben a munkáltatóként eljáró Ügyfelek hozzáférhetnek alkalmazottaik személyes adataihoz, úgy az Ügyfél az adatkezelő, aki az érintett adatok kezeléséért és ilyen minőségben történő felhasználásáért felel. Nem tartozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá a Járművezetők személyes adatainak az Ügyfelek által történő kezelése és felhasználása.

2. Bemutatkozunk

Személyes adatai kezeléséért a helyi LeasePlan vállalat felel (adatkezelő):

LeasePlan Hungária Zrt., Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134–146.

A helyi LeasePlan vállalat megoszthatja személyes adatait a LeasePlan Corporation N.V. vagy a LeasePlan Global B.V. társasággal. Ebben az esetben ezek közös adatkezelőként járnak el:

Cím: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia

Az érintett helyi LeasePlan vállalat és a LeasePlan Corporation N.V., valamint a LeasePlan Global B.V. a továbbiakban együttesen „LeasePlan”, „mi” vagy a többes szám első személy valamennyi alakja.

3. Hogyan gyűjtjük az Ön adatait

A személyes adatok gyűjtésére az igénybe vett Szolgáltatások biztosítása és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések, kérdések, megjegyzések, panaszok kezelése érdekében van szükség. Amennyiben Ön nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk a kért Szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatások kapcsán más személyekre vonatkozó személyes adatokat oszt meg velünk vagy szolgáltatóinkkal, Ön kijelenti, hogy jogában áll ezt megtenni, és engedélyezi nekünk, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználjuk az érintett adatokat.

A kommunikáció monitorozása

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében monitorozzuk és rögzítjük a hívásokat, e-maileket, szöveges üzeneteket és az egyéb módon folytatott kommunikációnkat. Ezt az üzleti tevékenységünket érintő szabályozói előírásoknak, a belső szabályozási gyakorlatoknak vagy eljárásoknak való megfelelés, a bűncselekmények megelőzése vagy felderítése, a kommunikációs rendszereink és eljárásaink biztonságának védelme érdekében, valamint a minőségellenőrzés és a munkatársak képzése céljából tesszük.

Például, amennyiben a szabályozó hatóság megköveteli tőlünk, hogy rögzítsünk bizonyos telefonvonalakat (esettől függően), annak eleget teszünk. Továbbá esettől függően és tekintettel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra, a monitorozást azért végezzük, hogy ellenőrizzük a kommunikáció során felmerülő helytelen tartalmakat. Igen korlátozott és sajátos körülmények között, rövid ideig, gondosan ellenőrzött módon monitorozhatjuk az Ön tevékenységeit, amennyiben azt jogos érdekeink vagy a jogszabályi kötelezettség teljesítése megköveteli. Például akkor tehetjük ezt, amikor okkal feltételezzük csalás vagy egyéb bűncselekmény elkövetését, szabálysértés gyanúja merül fel, vagy a monitorozás arányos a fegyelmi vétség típusával, illetve amikor a ránk nézve kötelező pénzmosás elleni jogszabályoknak való meg nem felelést gyanítunk. Különösen a telefonhívásokat rögzíthetjük e célból.

4. Milyen célokra használjuk fel az adatait

4.1 A HONLAP LÁTOGATÓIVAL KAPCSOLATOS ADATOK

4.1.1 HONLAPOK **4.1.1.a Az Önnel való kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön kapcsolatba lép velünk valamelyik online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, például amikor kérdést küld nekünk, javaslatot vagy panaszt nyújt be, elégedettségét fejezi ki vagy árajánlatot kér a Szolgáltatásainkra. Ez az adatkezelés a velünk kötött megállapodása teljesítése érdekében, egy kérés megválaszolása céljából vagy pedig az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük például a következő személyes adatokat: az Ön teljes nevét, nemét, beosztását, (üzleti) elérhetőségét (beleértve az e-mail-címét, telefonszámát, vállalata nevét), a forgalmi engedélye vagy törzskönyve számát és bármely más adatot, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlap szabadon kitölthető mezőjében megad, ahol például felteheti a kérdéseit, leírhatja a javaslatát, kifejezheti elégedettségét vagy panaszt tehet. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.1.1.b Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait akkor kezeljük, amikor a honlapunkon kitölt egy felmérést a honlapjainkkal és/vagy Szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzés adása céljából, hozzájárulását adta ahhoz vagy olyan esetben, amikor jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben felmérés vagy marketingkommunikáció céljából lépünk Önnel kapcsolatba, azt e-mailben, telefonon vagy postai úton (hírlevelek/brosúrák/magazinok útján) tesszük. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson [ide](targetBlank:mailto:mailto:rendezveny@leaseplan.com) a kapcsolatfelvételhez. A LeasePlan honlapján tett látogatása alapján személyre szabott reklámokat tudunk Önnek mutatni a LeasePlan honlapján kívül. Ahhoz, hogy megérthessük, mi fontos az Ön számára, manuális és automatikus eszközökkel elemezhetjük a személyes adatait. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail-címét és az Önt esetleg érdeklő témákat (amint azokat a honlapunkon jelezte). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.1.2 KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK **4.1.2.a A közösségi megosztási funkció támogatása érdekében ** *Mit jelent ez a cél?* Honlapjaink különböző közösségi megosztási funkciókat tartalmazhatnak, például Facebook, Twitter vagy LinkedIn gombokat, amelyek segítségével – az Ön hozzájárulásával – megoszthatja a honlapjainkon található információkat az Ön által választott közösségi felületen. A honlapjainkon elhelyezhetünk a saját közösségi oldalainkra, például a LeasePlan Facebook vagy LinkedIn oldalára vagy a Twitter-folyamunkra mutató hivatkozásokat, amelyeket szintén használhat visszajelzés adására. Hasonlóképpen, a különböző közösségi oldalak, például a Snapchat, a Facebook, a Twitter vagy a LinkedIn is tartalmazhatnak LeasePlan-reklámokat, amelyekben a honlapjainkra mutató hivatkozások szerepelnek. Ezek a közösségi oldalak az Ön hozzájárulásával megoszthatják velünk az Ön által közölt információkat, amikor úgy dönt, hogy rákattint az egyik honlapunkra mutató linkre. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem tartozunk felelősséggel más szervezetek, például a Facebook, az Apple, a Twitter, a Google, a Microsoft, az RIM vagy más alkalmazásfejlesztő, alkalmazásszolgáltató, közösségi platformszolgáltató, operációsrendszer-szolgáltató, vezeték nélküli szolgáltató vagy készülékgyártó adatgyűjtési, -felhasználási és -közzétételi szabályaiért és gyakorlataiért (többek között az adatbiztonsági gyakorlatokért), ideértve azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön tesz nyilvánossá más szervezetek számára a közösségi médiás funkcióinkon és/vagy reklámjainkon keresztül vagy azokkal kapcsolatban. A személyes adatok kezelésére az illető szervezetek adatvédelmi politikái és gyakorlatai vonatkoznak. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, fényképét, a közösségi felületen lévő ismerősei listáját és bármilyen más információt, amely számunkra elérhető a közösségi médiás funkciók használata során. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. 4.1.3 SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK A személyes adatainak sütiken és/vagy hasonló technológiákon keresztül történő kezelése a [Sütik használatára vonatkozó](targetSelf:/hu-hu/sutik/) nyilatkozatunknak megfelelően történik, amely az érintett LeasePlan vállalat helyi honlapján tekinthető meg.4.1.4 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.1.4.a Vezetőségi jelentések ** *Mit jelent ez a cél?* A személyes adatokat különféle, a LeasePlan üzleti tevékenységével kapcsolatos célból kezeljük, amelyhez kapcsolódóan jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez, mint például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, honlapjaink és Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például, annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, nemét, születési idejét, lakhelyét, irányítószámát és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy az Ön által egyébként megosztott adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett valamely cél megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.1.4.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme ** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a)az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b)a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c)a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d)szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e)tevékenységeink védelme érdekében; (f)jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g)lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, elérhetőségét, a LeasePlannel folytatott levelezését, bármely Szolgáltatásunk igénybevételét és bármely más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy Ön által megosztott adatot, amennyiben az előző bekezdésben említett valamely cél ezt megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

4.2. AZ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.2.1 AZ ÜGYFÉLFIÓK KEZELÉSE **4.2.1.a Az Ügyfélfiók biztosítása, kezelése és adminisztrációja ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait az Ügyfélfiókjának napi szintű kezelése és adminisztrációja, például a szerződések gondozása és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos összes fontos fejleményről és egyéb, az Ügyfélszerződés és az Ügyfélfiók szempontjából fontos információról való tájékoztatás céljából gyűjtjük. Az adatkezelés az Önnel kötött lízingszerződésünk vagy valamely bennünket terhelő jogi kötelezettség teljesítése alapján történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az üzleti kapcsolattartási adatokat és az online Ügyfélfiókhoz kapcsolódó bejelentkezési adatokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.2.1.b Az Önnel való kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Ön számos módon kapcsolatba léphet velünk (például e-mailben, telefonon vagy a honlapunkon keresztül). Ebben az esetben a személyes adatait arra használjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését/kérését. Kapcsolatba léphetünk Önnel például az Ügyfélfiókja napi szintű kezelésével és adminisztrációjával kapcsolatban is. Az adatkezelés jogos üzleti érdekünk alapján (az Önnel kötött lízingszerződésünk teljesítéséhez kapcsolódik) vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, a kérdése/kérése kapcsán a LeasePlannel folytatott levelezését és minden egyéb személyes adatot, amelyet megad nekünk és/vagy amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő választ adhassunk Önnek. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.2.1.c Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait azért kezeljük, hogy felméréseket küldjünk Önnek, amelyek esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk, például az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. A felméréseket küldhetjük időnkénti e-mail formájában vagy a Szolgáltatásainkkal és a járművön végzett egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzést kérő e-mailben. Továbbá postai küldeményeket is küldhetünk Önnek (hírlevelet/brosúrát/magazint). Ahhoz, hogy megérthessük, mi fontos az Ön számára, manuális és automatikus eszközökkel elemezhetjük a személyes adatait. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson ide a kapcsolatfelvételhez. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például, annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét és az üzleti kapcsolattartási adatait. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.2.2 LEASEPLAN ÉPÜLETEI **4.2.2.a A LeasePlan épületeibe való bejutás és biztonsági ellenőrzés ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait az ellenőrzött beléptetés és biztonság érdekében, jogos érdekünk alapján (eszközeink biztonsága és védelme érdekében) kezelhetjük az épületeinkben tett látogatásai során. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, elérhetőségét és az Ön által meglátogatott személy adatait. Továbbá kezelhetjük az Önről szóló videó- és/vagy hanganyagot a videó-/hangrögzítő berendezés, például a CCTV kamerás megfigyelőrendszer útján. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. 4.2.3 ÜGYFÉLJELENTÉSEK **4.2.3.a MyFleet ** *Mit jelent ez a cél?* „MyFleet” néven online jelentéskészítő eszközt biztosítunk. Az Ügyfelek kapcsolattartói bejelentkezhetnek ebbe az eszközbe, hogy áttekintsék flottájuk státuszát, a kárbejelentéseket és a szerződéseket, valamint használják az egyéb flottajelentési funkciókat, mint például a dashboard típusú jelentéseket, a trendelemzéssel kapcsolatos jelentéseket, a járművek futásteljesítményét és a lízing futamidejének végét jelző funkciót. Az adatkezelés a jogos érdekünk alapján, az Ügyfelünkkel kötött lízingszerződésünk teljesítése céljából történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ügyfél kapcsolattartójának elérhetőségeit és beosztását (például (nemzetközi) flottamenedzser) és bejelentkezési adatait (például felhasználónév és jelszó). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. 4.2.4 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.2.4.a Vezetőségi jelentések ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait különféle üzleti célból – például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése céljából –, jogos érdekünk alapján kezeljük. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például, annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból különféle adatokat kezelhetünk, amelyeket a Szolgáltatásaink nyújtása során gyűjtünk (például az Ön nevét, elérhetőségét, flottaadatokat stb.), amennyiben az a fentiekben meghatározott célok valamelyikéhez szükséges. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.2.4.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme ** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a) az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b) hitelellenőrzések céljából (c) a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (d) a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (e) szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (f) tevékenységeink védelme érdekében; (g) jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (h) lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük a LeasePlannel üzleti kapcsolatba lépő tényleges haszonhúzó fél nevét, elérhetőségét, születési idejét, helyét és országát; kezelhetjük továbbá a társaságot a LeasePlan felé képviselő személy nevét, címét, születési idejét, helyét és országát, az Ön LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által igénybe vett Szolgáltatásainkat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett célok valamelyike szükségessé teszi. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

4.3 A JÁRMŰVEZETŐKKEL (ÜGYFELEINK ALKALMAZOTTAIVAL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.3.1 JÁRMŰVEZETŐVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS **4.3.1.a Az Önnel való kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Ön számos módon kapcsolatba léphet velünk (például e-mailben, telefonon vagy a honlapunkon keresztül). Ebben az esetben a személyes adatait arra használjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését/kérését. Kapcsolatba léphetünk Önnel a járművét vagy egyéb járművezetőket érintő kérdéssel kapcsolatban is. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján (a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatások biztosítása céljából) vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, kapcsolattartási adatait, a kérdése/kérése kapcsán a LeasePlannel folytatott levelezését és minden egyéb személyes adatot, beleértve a járműve forgalmi rendszámát, amelyet megad nekünk és/vagy amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő választ adhassunk Önnek. Minőségbiztosítási és képzési célokból rögzíthetjük az ügyfélszolgálattal folytatott telefonhívásait, amihez jogos üzleti érdekünk fűződik. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.3.1.b Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait akkor kezeljük, amikor időnként felméréseket küldünk Önnek, hogy visszajelzést kérjünk a Szolgáltatásainkkal és a járművön végzett egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben felmérés vagy marketingkommunikáció céljából lépünk Önnel kapcsolatba, azt e-mailben vagy postai úton (hírlevelek/brosúrák/magazinok útján) tesszük. Ahhoz, hogy megérthessük, mi fontos az Ön számára, manuális és automatikus eszközökkel elemezhetjük a személyes adatait. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail-címét, járműve forgalmi rendszámát és az Önt érdeklő témákat (amelyeket megadott). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.3.2 JÁRMŰVEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK **4.3.2.a A jármű üzemeltetése ** *Mit jelent ez a cél?* A járműhasználat adminisztrációjával és a jármű napi szintű üzemeltetésével kapcsolatos adatait jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatások biztosítása céljából kezeljük. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, (céges) e-mail-címét, a lízing kategóriáját, a járműve forgalmi rendszámát, gyártmányát és modelljét, a szervizelőzményeket és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatokat. Továbbá Ön is megadhat bizonyos adatokat a járműüzemeltetéssel kapcsolatban a LeasePlan-portálon vagy telefonon keresztül. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* A járműüzemeltetéssel kapcsolatos adatokat Ügyfeleinkkel (az Ön munkáltatójával) osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.3.2.b Javítás, karbantartás és gumiabroncsok ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait a (tervezett) javítási és karbantartási Szolgáltatások és gumiabronccsal kapcsolatos Szolgáltatások, valamint a járműve karbantartásának és javításának elemzése, előrejelzése és proaktív kezelése kapcsán jogos érdekünk alapján kezeljük, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatások biztosítása céljából. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, címét, (céges) e-mail-címét, járműve forgalmi rendszámát, gyártmányát és modelljét, a szervizelőzményeket és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatokat. Továbbá Ön is megadhat bizonyos adatokat a LeasePlan-portálon (például a telefonszámát, hogy a jármű karbantartásával kapcsolatban időpontot tudjon egyeztetni) vagy telefonon keresztül. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Az adatokat az Ügyfeleinkkel (az Ön munkáltatójával) és a jármű karbantartását/javítását vagy gumicseréjét végző harmadik felekkel, például a márkakereskedőkkel/szervizekkel, karosszéria-javítással foglalkozó műhelyekkel vagy szerelőkkel osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.3.2.c Balesetek ügyintézése ** *Mit jelent ez a cél?* A mobilitás helyreállítása és a kárrendezés érdekében adatait azon balesetek tényének rögzítése és adminisztrációja révén kezeljük, amelyekben Ön és/vagy járműve érintett. Ezt úgy tesszük, hogy (i) Ügyfélszolgálatunkon keresztül lehetőséget biztosítunk Önnek a balesetek azonnali jelentésére, (ii) esettől függően közúti segélyszolgálatot és/vagy csereautót biztosítunk, és (iii) gondoskodunk a javításról, valamint egyéb szükséges utánkövető tevékenységről. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából történik. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk annak érdekében is, hogy a kárrendezési és kockázatkezelési szabályainknak megfelelően felmérjük a kár folytán felmerülő javítási igényeket, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból az alábbi személyes adatokat gyűjtjük: – Saját magunktól: forgalmi rendszám, gyártmány és modell, szervizelőzmények és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatok. – Öntől: az Ön neve, elérhetősége, a jármű adatai, a baleset adatai, a kár adatai, az incidensről készített fényképek, a jármű utasainak száma és születési ideje, a baleset szemtanúinak adatai (esettől függően) és bármilyen más információ, amelyet saját belátása szerint megoszt velünk a baleset kapcsán (beleértve az esetleges sérülésekkel kapcsolatos információkat is). – Harmadik felektől, például a balesetben érintett személyektől vagy a biztosítótársaságoktól: a balesetben/incidensben érintett harmadik felek adatai (például az utasok személye, a harmadik fél jármű vezetőjének és utasainak személye, valamint egyéb érintett harmadik fél), egyéb harmadik felek adatai (például szemtanúk, nyomozó rendőrfelügyelők és mások), a biztosítási információk, az incidenssel és a harmadik felek igényeivel kapcsolatos adatok. – A hatóságoktól (például a rendőrségtől): az Ön neve, címe, járműve forgalmi rendszáma, a balesettel kapcsolatos információk, a rendőrségi jelentések és tanúvallomások. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Ezeket az adatokat Ügyfelünkkel (az Ön munkáltatójával) osztjuk meg a MyFleet eszközünkön keresztül. Továbbá megoszthatunk bizonyos adatokat a márkakereskedőkkel/szervizekkel, karosszéria-javítással foglalkozó műhelyekkel, szerelőkkel, járműbiztosítókkal (kapcsolt vagy harmadik fél járműbiztosító társaságokkal) és az általunk vagy a harmadik felek által megbízott szakemberekkel (például ügyvédekkel, orvosi szakértőkkel, nyomozókkal stb.) a kár vagy kárigény rendezése érdekében. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.3.2.d Közlekedési és parkolási bírságok kezelése ** *Mit jelent ez a cél?* Az alábbiak függenek attól az országtól, amelyben a Járművezetők elkövették a közlekedési és/vagy parkolási szabálysértést: A járművek Járművezetőivel szembeni közlekedési és/vagy parkolási bírságokat a LeasePlannel mint a jármű regisztrált tulajdonosával szemben szabhatja ki a közlekedési vagy parkolási bírságot kivető hatóság (például a rendőrség vagy az önkormányzat). Személyes adatait azért kezeljük, hogy intézzük és kezeljük a bírság megfizetését, és adott esetben, megtéríttessük azt az Üzletfelünkkel (az Ön munkáltatójával). Ebben az esetben az adatkezelés jogos érdekünk alapján történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* Az illetékes hatóságoktól (például a rendőrségtől vagy az önkormányzattól) kapott adatokat kezeljük: az Ön nevét, címét, járműve forgalmi rendszámát, az Ön által elkövetett szabálysértés/incidens idejét és a kivetett bírságokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* A LeasePlannek bizonyos helyzetekben meg kell osztania ezeket az információkat az Ügyfelével (az Ön munkáltatójával), például amikor a lízingautó közös használatú, és a LeasePlan számára nem ismert a jármű tényleges vezetőjének személye. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.3.2.e Üzemanyagkártya, elektromos autótöltés és útdíjak ** *Mit jelent ez a cél?* Szolgáltatásaink közé tartozik egy üzemanyag-kezelési program, amely lehetővé teszi például, hogy tankoláskor a LeasePlan által kibocsátott vagy kezelt fizetőeszközzel fizessen. Amennyiben Ön elektromos járművel rendelkezik, kaphat egy elektromos töltőkártyát, amellyel feltöltheti a járművét a töltőállomásokon. Gondoskodhatunk egy elektromos töltőállomás elhelyezéséről is. Az adatkezelés a jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából történik. Továbbá gyűjthetünk bizonyos adatokat a flotta útdíjjal kapcsolatos műveleteinek kezelése érdekében. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból a következő adatokat gyűjtjük: az Ön neve, elérhetősége, e-mail-címe, az üzemanyag- vagy elektromos töltőkártya száma, a töltőállomás száma, címe, telefonszáma, a jármű forgalmi rendszáma, az üzemanyaggal kapcsolatos adatok, a futásteljesítmény és a kapcsolódó költségek. Visszatérítés esetén szükségünk lehet a bankszámlaadatokra is. Gyűjthetünk továbbá az útdíjjal kapcsolatos adatokat is, mint például a helyszínnel, időponttal és a költségekkel kapcsolatos adatok. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* A LeasePlannek meg kell osztania az adatokat az üzemanyagkártyát/elektromos töltési megoldást/fizetést kezelő társasággal. Továbbá Ügyfeleink (az Ön munkáltatója) szintén hozzáférhet bizonyos személyes adatokhoz, amelyeket az internetes vagy az e-mobilitási portálon vagy a „MyFleet” online jelentéskészítő eszköz révén bocsátottak a rendelkezésünkre. Az Ügyfelek bejelentkezhetnek a rendszerbe, és megtekinthetik a flottájuk státuszát (például a futásteljesítményt), valamint használhatnak egyéb, a flottával kapcsolatos jelentéskészítési funkciókat (például az üzemanyag-fogyasztásról és az üzemanyagárakról szóló dashboard típusú jelentések és a trendelemzési jelentések). A MyFleet révén az Ügyfelek igényelhetnek üzemanyagkártyát vagy elektromos töltőkártyát is. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.4.3.3 MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOK **4.3.3.a Bérlés** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatai gyűjtésére a bérlési programunkhoz tartozó szolgáltatásaink nyújtása érdekében van szükségünk; például, hogy elérhesse a LeasePlan autókölcsönzési szakembereit az Ügyfélszolgálatunkon keresztül, a legmegfelelőbb autókölcsönzőtől bérelhessen autót vagy a bérelt autót Önhöz szállítsák. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából vagy adott esetben, az Ön velünk kötött szerződése alapján történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból a következő adatokat gyűjtjük: az Ön nevét, e-mail-címét, mobiltelefonszámát, a jármű forgalmi rendszámát, a kapcsolódó költségeket, a kiszállítás helyét, a bérleti időt és a cég kapcsolattartójának nevét. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Adatait a LeasePlan (külső) autókölcsönzési szakembereivel osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.3.3.b Közúti segélyszolgálat ** *Mit jelent ez a cél?* Amikor gépjárműve meghibásodását észleli, például defektet kap, vagy mechanikai problémát tapasztal az úton, a LeasePlan gondoskodik a közúti segélyszolgálatról, amelynek során szorosan együttműködik a szerződő harmadik felekkel. Az adatkezelés a jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból a következő információkat gyűjtjük: az Ön neve, e-mail-címe, mobiltelefonszáma, a jármű forgalmi rendszáma és a helyszín, ahol a közúti segélyszolgálatra szükség volt, illetve ahol azt nyújtották. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Adatait a közúti javítási szolgáltatásokat, vontatást vagy csereautót biztosító harmadik felekkel osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.4.3.4 JÁRMŰVEZETŐI BIZTONSÁGI PROGRAM **4.3.4.a Képzések előkészítése, szervezése és adminisztrációja ** *Mit* *jelent ez a cél?* Számos járművezetői biztonsági és kockázatkezelési képzési programot biztosítunk a járművezetői viselkedés elemzése és fejlesztése, az Ügyfeleink biztonság és jó vállalati felelősségvállalás iránti proaktív elkötelezettségének támogatása, a balesetek előfordulásának csökkentése, az Ügyfelek általános biztonsági kezdeményezései hatékonyságának megerősítése érdekében, illetve a kommunikációs és képzési lehetőségek beazonosítása végett. Az ilyen biztonsági programok adminisztrációjával és lebonyolításával harmadik feleket bízunk meg, akik felveszik Önnel a kapcsolatot a biztonsági felmérés elindítása és a tényleges (online vagy tantermi) képzések nyújtása érdekében. A harmadik fél által ezzel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokra az érintett harmadik fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Ezektől a harmadik felektől visszakapjuk az Ön „járművezetői kockázati mutatóját” (a kérdőív feldolgozása során beazonosított potenciális kockázatokról szóló információ), az ajánlott képzéseket, azokat, amelyekre már beiratkozott, illetve amelyeket elvégzett. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján (a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából) vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból az alábbi személyes adatokat gyűjtjük/kezeljük: – Közvetlenül az Ügyfelektől (az Ön munkáltatójától): az Ön neve, (céges) e-mail-címe és a járműve forgalmi rendszáma. – Az általunk megbízott harmadik felektől: a járművezetői kockázati mutató, az ajánlott képzések, azok a képzések, amelyekre beiratkozott, illetve amelyeket elvégzett. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Adatait az Ügyfeleinkkel (az Ön munkáltatójával), valamint azokkal a harmadik felekkel osztjuk meg, akiket megbízunk a járművezetői biztonsági programok adminisztrációjával és lebonyolításával. Lásd még az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. 4.3.5 ONLINE PORTÁLOK ÉS APPLIKÁCIÓK **4.3.5.a Különféle járművezetőknek szóló portálok és applikációk** *Mit jelent ez a cél?* A lakóhelye szerinti országtól függően különféle funkciókkal rendelkező online portálokat és applikációkat kínálunk. Például a portálainkon és applikációinkon keresztül gyakorlati információkat kaphat a lízingjárművéről, módosíthatja a nevét, elérhetőségét és egyéb személyes adatát, bejelentheti a járművet ért kárt, időpontot kérhet a javításra, karbantartásra és gumiabroncs-cserére az online időpontkezelő segítségével, kapcsolatba léphet a Járművezetői Kapcsolattartási Központjainkkal, megtekintheti és kifizetheti a bírságokat, (üzemanyag-)költségtérítést igényelhet, és amennyiben elektromos járműve van, intézheti annak töltését. Ezenkívül dashboard típusú áttekintést is nyújthatunk Önnek, amelynek segítségével hasznos információkat kaphat a járműhasználatról (például az átlagos üzemanyag-hatékonyságról, az Önt ért károkról stb.). Az adatkezelés jogos érdekünk alapján (a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából) vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* Munkáltatójától (Ügyfelünktől) megkapjuk az Ön nevét és e-mail-címét annak érdekében, hogy elküldhessük Önnek a LeasePlan által generált bejelentkezési adatokat (felhasználónevet és ideiglenes jelszót), amelyekkel hozzáférhet a különféle online portálainkhoz és applikációinkhoz. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.3.5.b MyFleet** *Mit jelent ez a cél?* A MyFleet dashboard típusú jelentéseket biztosít Ügyfeleink (az Ön munkáltatója) számára országos és/vagy nemzetközi szinten. A MyFleet lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy például megtekintsék és értékeljék a futásteljesítményt vagy a fennmaradó lízingfutamidőt az (egyes) járművek esetén. A flottajelentési eszközben elérhető adatokat arra használjuk, hogy Ügyfeleink (az Ön munkáltatója) számára (aggregált) betekintést nyújtsunk az adott ország flottakezelésének főbb aspektusaiba (például a költségekbe és kockázatokba) annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott flottakezelési módszert alkalmazhassanak (a költség, környezetvédelem és biztonság tekintetében), kezeljék a flottaszabályzat alkalmazását, módjukban álljon jelentéseket készíteni a globális szén-dioxid-kibocsátásról az Ügyfél társadalmi felelősségvállalásához kapcsolódó kötelezettségek és megfelelés keretében, felmérhessék a szabályzati változások hatékonyságát és proaktívan kommunikálhassanak a releváns flottafejlesztésekről. Az adatkezelés a jogos érdekünk alapján, a munkáltatójával kötött lízingszerződésünk keretében az Ön és munkáltatója számára nyújtott Szolgáltatás biztosítása céljából történik. Például az ilyen dashboard típusú jelentések alapján minden Ügyfél hozzáférhet (i) a járműflottája CO2-kibocsátásaival kapcsolatos adatokhoz országos lebontásban és (ii) a LeasePlan által javasolt intézkedésekhez, amelyekkel csökkenthető a flotta környezetvédelmi hatása. Ezután a LeasePlan és az Ügyfél megvizsgálhatja és megtárgyalhatja a cég flottakezelési/járműüzemeltetési szabályzatait, és célokat tűzhet ki az üzemanyag-fogyasztás, a CO2-kibocsátás és az egyéb gépkocsival kapcsolatos költségek tartós csökkentésével kapcsolatban. Ezen adatok alapján minden egyes Ügyfél az adott országban tájékozottan hozhat döntéseket a flottáján belüli CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban, például azáltal, hogy gazdaságos vezetési stílusra vonatkozó képzést biztosít Járművezetőinek vagy klímasemlegesebb járműveket szerez be. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból az alábbi személyes adatokat kezelhetjük: - Ügyfelünktől (az Ön munkáltatójától): A Járművezető neve, az Ügyfél által generált Járművezetői azonosító, az Ügyfél kapcsolattartójának neve és elérhetősége, (e-mail)-cím, telefonszám, nemzetiség, TAJ-szám (opcionálisan: amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, illetve adózási célokból) és üzemanyagkártya-használat (opcionálisan). - Saját magunktól: a jármű adatai (például gyártmány, modell, a törzskönyv száma, forgalmi rendszám), a szerződés hátralévő futamideje, a járműt ért károk, az üzemanyag típusa, az üzemanyagkártya száma és típusa, üzemanyag-fogyasztás és biztosítási adatok. - A Járművezetőtől: futásteljesítmény és a balesetben érintett járművet ért károk leírása. - Másoktól (például rendőrségtől, önkormányzattól, szervizműhelytől/-központtól) kapott adatok: forgalmi és/vagy parkolási bírságok, futásteljesítmény, a jármű karbantartásával és javításával kapcsolatos adatok. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Ezeket az adatokat az Ügyfél engedélyezett (nemzetközi) flottamenedzserével osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. 4.3.6 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.3.6.a Vezetőségi jelentések ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait különféle üzleti célból – például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése céljából –, jogos érdekünk alapján kezeljük. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból különféle adatokat kezelhetünk, amelyeket a Szolgáltatásaink nyújtása során gyűjtünk (például az Ön nevét, elérhetőségét, a járműadatokat stb.), amennyiben az a fentiekben meghatározott célok valamelyikéhez szükséges. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.3.6.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme ** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a) az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b) a hitelellenőrzési folyamat részeként (b) a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d) szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e) tevékenységeink védelme érdekében; (f) jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g) lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. Amennyiben Ön és munkáltatója hozzájárulását adta, a LeasePlan elemezheti az Ön járművével/járműveivel kapcsolatos adatokat is, amennyiben már lízingelt autót a LeasePlantől, például az új lízingautója lízingdíjának megállapítása érdekében. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, elérhetőségét, a LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által igénybe vett Szolgáltatásokat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett célok valamelyike szükségessé teszi. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

4.4 A MAGÁNLÍZING-ÜGYFELEKKEL ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK (BELEÉRTVE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉS TÁRSULÁSOKAT)

4.4.1 FELIRATKOZÁS **4.4.1.a Annak érdekében, hogy Ügyfelünkké válhasson ** *Mit jelent ez a cél?* Adatokat gyűjtünk akkor, amikor Ön ügyfélként regisztrál (a honlapunkon keresztül). Ez az adatkezelés a lízingszerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges, beleértve az Önre vonatkozó értékelést, azonosítást és ügyfélként való elfogadását, illetve a hitelellenőrzéseket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, nemét, beosztását, címét, elérhetőségét (beleértve az Ön e-mail-címét és telefonszámát), a járművezetői engedélye számát, a szállítási címet vagy felvételi helyet, a tranzakciós adatokat (például a megrendelést, a fizetendő összeget, a teljesítés napját), az Ön bankszámlaszámát és a LeasePlannek adott meghatalmazását. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Adatait azokkal a harmadik felekkel osztjuk meg, akikkel szerződésben állunk az online fizetések teljesítésére, például a letét megfizetésének és a havi lízingdíjfizetések intézésére. Kizárólag a fizetések teljesítéséhez szükséges adatokat osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.4.1.b Portálok és applikációk ** *Mit jelent ez a cél?* A lakóhelye szerinti országtól függően online portálokat és applikációkat kínálunk Önnek. Ezeken a portálokon vagy applikációkon keresztül gyakorlati információkat kaphat a lízingautójáról, az elérhetőségéről és más személyes adatairól, jelentheti az adatait érintő változásokat, a járművét ért károkat, időpontot egyeztethet a javítás, karbantartás vagy gumicsere elvégzéséhez, kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálatunkkal, megtekintheti és megfizetheti a bírságokat. Ez az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét és e-mail-címét, amelyre a platformra és az applikációkba történő belépéshez szükséges ideiglenes jelszót küldjük. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.4.2 KAPCSOLATTARTÁS **4.4.2.a Az Önnel való kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Több módon is kapcsolatba léphet velünk (például e-mailben, telefonon vagy a honlapunkon keresztül). Ebben az esetben a személyes adatait arra használjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését/kérését. Kapcsolatba léphetünk Önnel a magánlízing-szerződést illetően is. Ez az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, kapcsolattartási adatait, a kérdése/kérése kapcsán a LeasePlannel folytatott levelezését és minden egyéb személyes adatot (beleértve a jármű forgalmi rendszámát, a magánlízing-szerződés megállapodott időtartamát és a velünk szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeit), amelyet megad nekünk és/vagy amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő választ adhassunk Önnek. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.4.2.b Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait akkor kezeljük, amikor időnként felméréseket küldünk Önnek, hogy visszajelzést kérjünk a Szolgáltatásainkkal és a járművön végzett egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben felmérés vagy marketingkommunikáció céljából lépünk Önnel kapcsolatba, azt e-mailben vagy postai úton (hírlevelek/brosúrák/magazinok útján) tesszük. Ahhoz, hogy megérthessük, mi fontos az Ön számára, manuális és automatikus eszközökkel elemezhetjük a személyes adatait. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson ide a kapcsolatfelvételhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail-címét, járműve forgalmi rendszámát és az Önt esetleg érdeklő témákat (amint azokat a honlapunkon jelezted). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.4.3 JÁRMŰVEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK **4.4.3.a A jármű üzemeltetése ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait a járműhasználat adminisztrációját illetően és a jármű napi szintű üzemeltetése érdekében kezeljük. Ez az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, (céges) e-mail-címét, a lízing kategóriáját, a járműve forgalmi rendszámát, gyártmányát és modelljét, a szervizelőzményeket és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatokat. Továbbá Ön is megadhat a járműüzemeltetéssel kapcsolatban bizonyos adatokat a LeasePlan-portálon vagy telefonon keresztül. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.4.3.b Javítás, karbantartás és gumiabroncsok ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait a (tervezett) javítási és karbantartási Szolgáltatások és gumiabronccsal kapcsolatos Szolgáltatások, valamint a járműve karbantartásának és javításának elemzése, előrejelzése és proaktív kezelése kapcsán, jogos üzleti érdekünk alapján és a lízingszerződés teljesítése céljából kezeljük. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, címét, (céges) e-mail-címét, járműve forgalmi rendszámát, gyártmányát és modelljét, a szervizelőzményeket és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatokat. Továbbá megadhat bizonyos adatokat (például a telefonszámát, hogy a jármű karbantartásával kapcsolatban időpontot tudjon egyeztetni) a LeasePlan-portálon vagy telefonon keresztül. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Az adatokat a jármű karbantartását/javítását vagy gumicseréjét végző harmadik felekkel, például a márkakereskedőkkel/szervizekkel, karosszéria-javítással foglalkozó műhelyekkel vagy szerelőkkel osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.4.3.c Balesetek ügyintézése ** *Mit jelent ez a cél?* A mobilitás helyreállítása és a kárrendezés érdekében adatait azon balesetek tényének rögzítése és adminisztrációja révén kezeljük, amelyekben Ön és/vagy járműve érintett. Ezt úgy tesszük, hogy (i) Ügyfélszolgálatunkon keresztül lehetőséget biztosítunk Önnek a balesetek azonnali jelentésére, (ii) esettől függően közúti segélyszolgálatot és/vagy csereautót biztosítunk, és (iii) gondoskodunk a javításról, valamint egyéb szükséges utánkövető tevékenységről. Az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk annak érdekében is, hogy a kárrendezési és kockázatkezelési szabályainknak megfelelően felmérjük a kár folytán felmerülő javítási igényeket, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?*E célból az alábbi személyes adatokat gyűjtjük: - Saját magunktól: forgalmi rendszám, gyártmány és modell, szervizelőzmények és az Önnel való operatív kapcsolattartási adatok. - Öntől: az Ön neve, elérhetősége, a jármű adatai, a baleset adatai, a kár adatai, az incidensről készített fényképek, a jármű utasainak száma és születési ideje, a baleset szemtanúinak adatai (esettől függően) és bármilyen más információ, amelyet saját belátása szerint megoszt velünk a baleset kapcsán (beleértve az esetleges sérülésekkel kapcsolatos információkat is). - Harmadik felektől, például a balesetben érintett személyektől vagy a biztosítótársaságoktól: a balesetben/incidensben érintett harmadik felek adatai (például az utasok személye, a harmadik fél jármű vezetőjének és utasainak személye, valamint egyéb érintett harmadik fél), egyéb harmadik felek adatai (például szemtanúk, nyomozó rendőrfelügyelők és mások), a biztosítási információk, az incidenssel és a harmadik felek igényeivel kapcsolatos adatok. - A hatóságoktól (például a rendőrségtől): az Ön neve, címe, járműve forgalmi rendszáma, a balesettel kapcsolatos információk, a rendőrségi jelentések és tanúvallomások. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Megoszthatunk bizonyos adatokat a márkakereskedőkkel/szervizekkel, karosszéria-javítással foglalkozó műhelyekkel, szerelőkkel, járműbiztosítókkal (kapcsolt vagy harmadik fél járműbiztosító társaságokkal) és az általunk vagy a harmadik felek által megbízott szakemberekkel (például ügyvédekkel, orvosi szakértőkkel, nyomozókkal stb.) a kár vagy kárigény rendezése érdekében. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.4.3.d Elektromos töltőkártya ** *Mit jelent ez a cél?* Amennyiben Ön elektromos járművel rendelkezik, kaphat egy elektromos töltőkártyát, amellyel feltöltheti a járművét a töltőállomásokon. Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges. Továbbá nyújthatunk a töltőállomás elhelyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat is. Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból? E célból a következő adatokat gyűjtjük: az Ön neve, elérhetősége, e-Mobility kártyaszáma, járműve forgalmi rendszáma, futásteljesítménye és a kapcsolódó költségek. Visszatérítés esetén szükségünk lehet a bankszámlaadatokra is. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* A LeasePlannek az adatokat az elektromos töltési megoldást kínáló/fizetéskezelő társasággal kell megosztania. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. **4.4.3.e Közlekedési és parkolási bírságok kezelése ** *Mit jelent ez a cél?* Az alábbiak függenek az adott országtól, amelyben esetleg elkövette a közlekedési és/vagy parkolási szabálysértést: A járművek Járművezetőivel szembeni közlekedési és/vagy parkolási bírságokat a LeasePlannel mint a jármű regisztrált tulajdonosával szemben szabhatja ki a közlekedési vagy parkolási bírságot kivető hatóság (például a rendőrség vagy az önkormányzat). Személyes adatait a bírság megfizetése és kezelése céljából kezeljük. Az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* Az illetékes hatóságoktól (például a rendőrségtől vagy az önkormányzattól) kapott adatokat kezeljük: az Ön nevét, címét, járműve forgalmi rendszámát, az Ön által elkövetett szabálysértés/incidens jellegét, helyét, idejét és a kivetett bírságokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is. 4.4.4 MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOK **4.4.4a Közúti segélyszolgálat** *Mit jelent ez a cél?* Amikor gépjárműve meghibásodását észleli, például defektet kap, vagy mechanikai problémát tapasztal az úton, a LeasePlan gondoskodik a közúti segélyszolgálatról, amelynek során szorosan együttműködik a szerződő harmadik felekkel. Az adatkezelés a lízingszerződés teljesítése érdekében szükséges. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból a következő információkat gyűjtjük: az Ön neve, e-mail-címe, mobiltelefonszáma, a jármű forgalmi rendszáma és a helyszín, ahol a közúti segélyszolgálatra szükség volt, illetve ahol azt nyújtották. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Adatait a közúti javítási szolgáltatásokat, vontatást vagy csereautót biztosító harmadik felekkel osztjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.4.4.5 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.4.5.a Vezetőségi jelentések ** *Mit jelent ez a cél?* A személyes adatokat különféle, a LeasePlan üzleti tevékenységével kapcsolatos célból kezeljük, amelyhez kapcsolódóan jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez, mint például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, honlapjaink és Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, nemét, születési idejét, lakhelyét, irányítószámát és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy az Ön által egyébként megosztott adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett valamely cél megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.4.5.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme ** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a) az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b) a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d) szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e) tevékenységeink védelme érdekében; (f) jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g) lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, elérhetőségét, születési idejét, helyét és országát, a társaság tényleges tulajdonosa esetén; kezelhetjük továbbá a társaságot a LeasePlan felé képviselő személy nevét, címét, születési idejét, helyét és országát; a LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által igénybe vett Szolgáltatásainkat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett célok valamelyike szükségessé teszi. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

4.5 A HASZNÁLT JÁRMŰVEKET VÁSÁRLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.5.1 VÁSÁRLÁS. **4.5.1.a LeasePlan használt autó vásárlása ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait valamely LeasePlan használt autó (potenciális) vásárlásával, adott esetben, a járműve beszámításával és egyéb kapcsolódó Szolgáltatásokkal kapcsolatosan kezeljük. Ide tartozik az adásvételi szerződés megkötése, a Szolgáltatások teljesítése és a fizetési ügylet elszámolása. Az adatkezelés a szerződés megkötése és teljesítése érdekében szükséges, beleértve az Önre vonatkozó értékelést, ügyfélként való elfogadását, illetve a hitelellenőrzéseket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, nemét, beosztását, (üzleti) elérhetőségét (beleértve az e-mail-címét, telefonszámát, cége megnevezését), a beszámított autóval kapcsolatos információkat és az ügylet teljesítéséhez szükséges adatokat, beleértve a bankszámlaadatokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Ezeket az adatokat az autó beszámításában érintett partnerekkel vagy a pénzügyi szolgáltató partnerekkel oszthatjuk meg. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.4.5.2 VÁSÁRLÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS **4.5.2.a Az Önnel való kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön kapcsolatba lép velünk valamelyik online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül (vagy amikor a használtautó-központunkban ad meg személyes adatokat), például amikor kérdést küld nekünk, javaslatot vagy panaszt nyújt be, elégedettségét fejezi ki vagy árajánlatot kér a Szolgáltatásainkra. Kapcsolatba léphetünk Önnel a (potenciális) gépkocsivásárlással kapcsolatban is. Az adatkezelés a velünk fennálló szerződése teljesítése érdekében szükséges, vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük például az Ön nevét, nemét, beosztását, (üzleti) elérhetőségét (beleértve az e-mail-címét, telefonszámát, cége nevét), és bármely más adatot, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlap szabadon kitölthető mezőjében megad, ahol például felteheti a kérdéseit, leírhatja a javaslatait, kifejezheti elégedettségét vagy panaszt tehet. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.5.2.b Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait akkor kezeljük, amikor felmérést küldünk Önnek, hogy visszajelzést kérjünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben felmérés vagy marketingkommunikáció céljából lépünk Önnel kapcsolatba, azt e-mailben vagy postai úton, hírlevelek/brosúrák/magazinok (postai küldemény) útján tesszük. Ahhoz, hogy megérthessük, mi fontos az Ön számára, manuális és automatikus eszközökkel elemezhetjük a személyes adatait. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson ide a kapcsolatfelvételhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail-címét és az Önt érdeklő témákat (amelyeket megadott). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.5.3 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.5.3.a Vezetőségi jelentések ** *Mit jelent ez a cél?* A személyes adatokat különféle, a LeasePlan üzleti tevékenységével kapcsolatos célból kezeljük, amelyhez kapcsolódóan jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez, mint például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, honlapjaink és Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, nemét, születési idejét, lakhelyét, irányítószámát és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy az Ön által egyébként megosztott adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett valamely cél megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.5.3.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme** Mit jelent ez a cél? Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a) az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b) a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d) szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e) tevékenységeink védelme érdekében; (f) jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g) lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, elérhetőségét, születési idejét, helyét és országát, a társaság tényleges tulajdonosa esetén; kezelhetjük továbbá a társaságot a LeasePlan felé képviselő személy nevét, címét, születési idejét, helyét és országát; a LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által igénybe vett Szolgáltatásainkat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett célok valamelyike szükségessé teszi. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

4.6 A HASZNÁLT JÁRMŰVEK SZAKMAI VÁSÁRLÓIVAL (KERESKEDŐKKEL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.6.1 REGISZTRÁCIÓ ÉS VÁSÁRLÁS **4.6.1.a Professzionális kereskedőként történő regisztráció** Mit jelent ez a cél? Ahhoz, hogy a kereskedők LeasePlan használt autót vásárolhassanak aukción vagy valamely újraértékesítési honlapunkon keresztül, regisztrálniuk kell professzionális kereskedőként a LeasePlannél. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk (és kapcsolódik a szerződés teljesítése során nyújtott Szolgáltatások biztosításához, beleértve az értékelést, elfogadást vagy hitelellenőrzést) vagy valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, elérhetőségét (beleértve az e-mail-címét, telefonszámát), azonosítóját és a cégadatait, beleértve a kereskedelmi kamarai okirattal és az áfa-bejegyzési igazolással kapcsolatos információkat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.6.1.b LeasePlan használt autó vásárlása** *Mit jelent ez a cél*? Adatait a LeasePlan használt autó(k) és egyéb kapcsolódó Szolgáltatások aukción vagy a használtautó-honlapunkon történő (potenciális) vásárlásával kapcsolatosan kezeljük. Ide tartozik az adásvételi szerződés megkötése, a szállítás és a fizetési ügylet elszámolása. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk (és kapcsolódik az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során nyújtott Szolgáltatások biztosításához). *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ön nevét, elérhetőségét (beleértve az e-mail-címét, telefonszámát), azonosítóját és a cégadatait, beleértve a kereskedelmi kamarai okirattal és az áfa-bejegyzési igazolással kapcsolatos információkat, valamint az ügylet teljesítéséhez szükséges adatokat, beleértve a bankszámlaadatokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.6.2 KERESKEDŐVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS **4.6.2.a Az Önnel való kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön kapcsolatba lép velünk valamelyik online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül (vagy amikor a használtautó-központunkban ad meg személyes adatokat), például amikor kérdést küld nekünk, javaslatot vagy panaszt nyújt be, elégedettségét fejezi ki vagy árajánlatot kér Szolgáltatásainkra. Kapcsolatba léphetünk Önnel a (potenciális) gépkocsivásárlással kapcsolatosan. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján (és a Kereskedővel kötött szerződésünk teljesítése során nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódik) vagy az Ön hozzájárulásával történik. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, a kérdése/kérése kapcsán a LeasePlannel folytatott levelezését és minden egyéb személyes adatot, amelyet megad nekünk és/vagy amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő választ adhassunk Önnek. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.6.2.b Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait akkor kezeljük, amikor felmérést küldünk Önnek, hogy visszajelzést kérjünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, amely esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben felmérés vagy marketingkommunikáció céljából lépünk Önnel kapcsolatba, azt e-mailben vagy postai úton, hírlevelek/brosúrák/magazinok (postai küldemény) útján tesszük. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson ide a kapcsolatfelvételhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, címét, e-mail-címét és az Önt érdeklő témákat (amelyeket megadott). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.6.3 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.6.3.a Vezetőségi jelentések** *Mit jelent ez a cél?* A személyes adatokat különféle, a LeasePlan üzleti tevékenységével kapcsolatos célból kezeljük, amelyekhez kapcsolódóan jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez, mint például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, honlapjaink és Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, nemét, születési idejét, lakhelyét, irányítószámát és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy az Ön által egyébként megosztott adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett valamely cél megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.6.3.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a)az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b)a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c)a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d)szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e)tevékenységeink védelme érdekében; (f)jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g)lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezeljük az Ön nevét, elérhetőségét, születési idejét, helyét és országát, a társaság tényleges tulajdonosa esetén; kezelhetjük továbbá a társaságot a LeasePlan felé képviselő személy nevét, címét, születési idejét, helyét és országát; a LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által igénybe vett Szolgáltatásainkat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett célok valamelyike szükségessé teszi. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.

4.7 A BESZÁLLÍTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

4.7.1 A BESZÁLLÍTÓI FIÓK KEZELÉSE **4.7.1.a A Beszállítói fiók biztosítása, kezelése és adminisztrációja ** *Mit jelent ez a cél?* Adatait a Beszállítói fiók napi szintű kezelése és adminisztrációja, például a szerződések gondozása és az Ön által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos összes fontos fejleményről és egyéb, a Beszállítószerződés és a Beszállítói fiók szempontjából fontos információról való tájékoztatás céljából gyűjtjük. Az adatkezelés alapja az Önnel kötött szerződésünk vagy valamely jogi kötelezettség teljesítése. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az üzleti kapcsolattartási adatokat és az online Beszállítói fiókhoz kapcsolódó bejelentkezési adatokat. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.7.1.b Az Önnel való kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Ön számos módon kapcsolatba léphet velünk (például e-mailben, telefonon vagy a honlapunkon keresztül). Ebben az esetben a személyes adatait arra használjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését/kérését. Továbbá kapcsolatba léphetünk Önnel például a Beszállítói fiókja napi szintű kezelését és adminisztrációját illetően. Az adatkezelés alapja az Önnel kötött szerződésünk vagy az Ön hozzájárulása. Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból? E célból kezelhetjük az Ön nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, a kérdése/kérése kapcsán a LeasePlannel folytatott levelezését és minden egyéb személyes adatot, amelyet megad nekünk és/vagy amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő választ adhassunk Önnek. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.7.1.c Felmérés vagy egyéb (marketing)kommunikáció céljából** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait azért kezeljük, hogy felméréseket küldjünk Önnek, amelyek esetén jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez. Hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, marketingkommunikációt küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk, például az eseményekről, különleges ajánlatokról, lehetőségekről és a LeasePlan jelenlegi és jövőbeli termékeiről és szolgáltatásairól. A felméréseket küldhetjük időnkénti e-mail formájában vagy a kommunikációnkat és a kapcsolatunkat érintő visszajelzést kérő e-mailben. Továbbá postai küldeményeket is küldhetünk Önnek (hírlevelet/brosúrát/magazint). Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több felmérést vagy marketingkommunikációs anyagot kapni tőlünk, kattintson ide a kapcsolatfelvételhez. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét és az üzleti kapcsolattartási adatait. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.7.2 A LEASEPLAN ÉPÜLETEI **4.7.2.a A LeasePlan épületeibe való bejutás és biztonsági ellenőrzés ** *Mit jelent ez a cél?* Személyes adatait az ellenőrzött beléptetés és biztonság érdekében, jogos érdekünk alapján (eszközeink biztonsága és védelme érdekében) kezelhetjük az épületeinkben tett látogatásai során. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, elérhetőségét és az Ön által meglátogatott személy adatait. Továbbá kezelhetjük az Önről szóló videó- és/vagy hanganyagot a videó-/hangrögzítő berendezés, például a CCTV kamerás megfigyelőrendszer útján. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.7.3 BESZÁLLÍTÓI JELENTÉSEK **4.7.3.a MyFleet ** *Mit jelent ez a cél?* „MyFleet” néven online jelentéskészítő eszközt biztosítunk. Az Ügyfelek kapcsolattartói bejelentkezhetnek ebbe az eszközbe, hogy áttekintsék flottájuk státuszát, valamint egyéb flottajelentési funkciókat használjanak, mint például a dashboard típusú jelentéseket, a trendelemzéssel kapcsolatos jelentéseket, a járművek futásteljesítményét és a lízing futamidejének végét jelző funkciót. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján történik (és az Ügyféllel kötött lízingszerződésünk teljesítése során nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódik). *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból gyűjtjük az Ügyfél kapcsolattartójának elérhetőségeit és beosztását (például (nemzetközi) flottamenedzser) és bejelentkezési adatait (például felhasználónév és jelszó). *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet.4.7.4 A LEASEPLAN ÜZLETI CÉLJAI **4.7.4.a Vezetőségi jelentések** *Mit jelent ez a cél?* A személyes adatokat különféle, a LeasePlan üzleti tevékenységével kapcsolatos célból kezeljük, amelyhez kapcsolódóan jogos érdekünk fűződik az adatok kezeléséhez, mint például adatelemzés, audit, új termékek fejlesztése, honlapjaink és Szolgáltatásaink bővítése, fejlesztése vagy módosítása, a használati trendek beazonosítása, promóciós kampányaink hatékonyságának mérése és üzleti tevékenységeink folytatása és bővítése. Az online szolgáltatásaink vagy alkalmazásaink használatának megkönnyítése céljából elemezhetjük a digitális médiánk használata során gyűjtött adatokat, és kombinálhatjuk azokat a sütik segítségével gyűjtött adatokkal. Például annak érdekében, hogy jobban megértsük, melyik digitális csatornát (Google-keresés, e-mail, közösségi média) vagy eszközt (asztali gép, tablet vagy mobilkészülék) részesíti előnyben, csatorna és készülék szerint optimalizálhatjuk vagy korlátozhatjuk a kommunikációs és marketingtevékenységeinket. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, e-mail-címét, IP-címét, nemét, születési idejét, lakhelyét, irányítószámát és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett vagy az Ön által egyébként megosztott adatot, amennyiben azt az előző bekezdésben említett valamely cél megkívánja. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet. **4.7.4.b Jogszabályi és jogi kötelezettségeknek való megfelelés és a LeasePlan eszközeinek és érdekeinek védelme** *Mit jelent ez a cél?* Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében vagy amennyiben jogos érdekünk fűződik hozzá, személyes adatait esettől függően vagy szükség szerint kezeljük: (a) az alkalmazandó jog szerint, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli jogszabályokat és ágazati ajánlásokat (pl. a partnerek átvilágítását, a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és egyéb bűncselekményeket illetően); (b) a törvényes eljárásnak való megfelelés érdekében; (c) a közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében, beleértve az Ön lakóhely szerinti országán kívüli közigazgatási és állami hatóságokat; (d) szerződéses feltételeink és más alkalmazandó szabályzatok érvényesítése érdekében; (e) tevékenységeink védelme érdekében; (f) jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk és/vagy az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; és (g) lehetővé téve, hogy érvényesítsük a rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat vagy enyhítsük az általunk elszenvedett károkat. *Milyen személyes adatokat kezelünk ebből a célból?* E célból kezelhetjük az Ön nevét, elérhetőségét, a születési idejét, helyét és országát azon partner tényleges tulajdonosának, amellyel a LeasePlan üzleti kapcsolatot szándékozik létesíteni; kezelhetjük továbbá a társaságot a LeasePlan felé képviselő személy nevét, címét, születési idejét, helyét és országát; a LeasePlannel folytatott levelezését, az Ön által nyújtott Szolgáltatásokat és bármilyen más, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban említett adatot, amennyiben az az előző bekezdésben említett valamely célból szükséges. *Kivel osztjuk meg a személyes adatait?* Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait a felügyeleti, adó- és nyomozó hatóságokkal, ha azt a LeasePlanre nézve kötelező erejű törvény vagy ágazati ajánlás megköveteli. Lásd az „[Adatok megosztása harmadik felekkel](targetSelf:#Paragraph14)” című fejezetet is.

5. Adattovábbítás harmadik fél részére

A személyes adatok megosztására vonatkozóan a fenti céloknál megadottakon túl a következőkkel oszthatjuk meg a személyes adatokat:

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a szolgáltatásainkat, gyakran szorosan együttműködünk a Szervizpartnerekkel és Szolgáltatókkal. Független Szervizpartnereink – beleértve a márkakereskedőket, a járműkarbantartás-szolgáltatókat, a karosszéria-javítással foglalkozó műhelyeket, a közúti segélyszolgálat-nyújtókat, de ugyanúgy a bérlési szolgáltatásokat nyújtó cégeket és a járművezetői biztonsági programjaink üzemeltetőit is – támogatnak minket abban, hogy lízing- és egyéb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek. A márkakereskedőknek vagy (elektromos) járműszállítóknak szükségük lehet a járművezető elérhetőségére ahhoz, hogy aktiválhassák a járművezető személyes fiókját, e nélkül ugyanis nem működik a jármű.

A Szolgáltatók üzleti működésünket elősegítő vállalatok, amelyek támogatnak minket abban, hogy például karbantartsuk az IT-hálózatunkat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, biztosítják a biztonságot, illetve a telephelyeinkre való beléptetést. Továbbá szükség szerint, a megfelelő mértékben felhasználhatjuk és közölhetjük személyes adatait különösen akkor, amikor erre vonatkozóan jogi kötelezettségünk van vagy jogos érdekünk fűződik hozzá:

6. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Szervezetünk és Szolgáltatásaink globális jellegéből adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívül tároljuk és/vagy kezeljük.

Az Európai Bizottság elismer az Európai Gazdasági Térségen kívül néhány országot, amely az EGT szabványainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (ezen országok teljes listája itt található.) Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek minősített országokba történő adattovábbítás esetén megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, például a LeasePlan saját kötelező erejű vállalati szabályai vagy a harmadik felekkel kötött szerződéses megállapodások révén. Ezen intézkedések másolatát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

7. Adatbiztonság és megőrzés

8. A gyermekek adatainak védelme

Szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak.

9. Az Ön jogai és elérhetőségeink

Az Ön jogai Amennyiben szeretné áttekinteni, helyesbíteni, frissíteni, korlátozni vagy törölni az általunk kezelt személyes adatait, vagy tiltakozni szeretne a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, illetve elektronikus másolatot szeretne kérni a személyes adatairól más társaság részére történő átadás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják az adatok hordozhatóságához való jogot), a jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Kérésére az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni. A kérelemben kérjük, a lehető legvilágosabban tüntesse fel, mely személyes adataira vonatkozik a kérelem. Védelme érdekében kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott konkrét e-mail-címmel kapcsolatos személyes adatokat érintő kéréseket teljesítjük, és a kérés teljesítése előtt személyazonossága igazolására kérhetjük fel. Törekszünk arra, hogy kérését a lehető leghamarabb teljesítsük, minden esetben a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos adatokat meg kell őriznünk nyilvántartási célokra és/vagy a módosítás vagy törlés kérelmezését megelőzően elkezdett ügyletek teljesítése végett. Továbbá adatbázisainkban és egyéb nyilvántartásainkban előfordulhatnak olyan fennmaradó adatok, amelyeket nem távolítunk el.

Kérdése van? Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése vagy panasza van, a jogai gyakorlása érdekében lépjen kapcsolatba velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Mivel az e-mailen keresztül történő kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük, ne közöljön érzékeny adatokat a nekünk címzett e-mailekben. További információk az EGT-állampolgárokkal kapcsolatban Továbbá:

10. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosításának dátumát lásd a dokumentum felső részében az „Utolsó frissítés dátuma” részben. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított Nyilatkozatot a Szolgáltatásoknál közzétesszük.

© 2021 LeasePlan