A LeasePlan Corporation N.V. honlapjának felhasználási feltételei

A www.leaseplan.com weboldal (Weboldal) és annak minden tartalma a LeasePlan Corporation N.V. (székhelye: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME, Hollandia (LeasePlan) tulajdonában és kezelése alatt áll. Ha kérdésed vagy panaszod merülne fel a weboldallal kapcsolatban, vedd igénybe a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot.

1. Alkalmazhatóság

1.1. Jelen felhasználási feltételek (Felhasználási feltételek) a Weboldalon tett látogatásra és a Weboldal felhasználására vonatkoznak, valamint a Weboldalon keresztül biztosított mindennemű információra, ajánlatra és/vagy szolgáltatásra (Információ). Amennyiben ellentmondás lenne az egyes termékek és szolgáltatások felhasználási feltételei és a jelen Felhasználási feltételek között,úgy az adott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételek irányadóak.

1.2. A Weboldalra való belépéssel, illetve annak használatával elfogadásra kerül a Felhasználási feltételek. A Felhasználási feltételek időről időre módosulhatnak. A Weboldal felhasználóinak érdemes rendszeresen elolvasni a Felhasználási feltételeket, hogy értesüljenek az esetleges változásokról.

1.3. A Felhasználási feltételek legutóbb 2018. január 31-én módosultak.

2. Információk és felelősség

2.1. A Weboldalt a LeasePlan Hollandiából ellenőrzi és tartja fenn, és nem vállal felelősséget arra , hogy a Weboldalon illetve azon keresztül nyújtott információk más helyszíneken is megfelelőek vagy elérhetőek. Ha más helyszínen kerül használatra a Weboldal, akkor a használó felelőssége a vonatkozó helyi jogszabályok betartása.

2.2. Az Információk csak általános tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők tanácsadásnak. A LeasePlan minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására, hogy a Weboldalán szereplő Információk helyesek és naprakészek legyenek, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal és/vagy az Információk nem tartalmazhatnak hibákat, rosszindulatú programokat és vírusokat, valamint hogy a Weboldal és/vagy az Információk helyesek, naprakészek és pontosak.

2.3. A LeasePlan nem vállal felelősséget a Weboldal használatából (vagy használhatatlanságából) eredő károkért, beleértve a rosszindulatú programok, vírusok, illetve az Információk vagy a Weboldal bármilyen helytelenségéből vagy hiányosságából származó károkat is, kivéve, ha ezek a károk szándékos kötelességszegésből vagy súlyos gondatlanságból származnak a LeasePlan részéről.

2.4. A LeasePlan továbbá nem vállal felelősséget a Weboldallal folytatott elektronikus kommunikáció használatából (vagy használhatatlanságából) eredő károkért, beleértve, de nem korlátozva az elektronikus kommunikáció hibáira vagy késedelmes kézbesítésére, az elektronikus kommunikáció lehallgatására vagy manipulációjára harmadik fél által illetve olyan számítógépes programok által, amelyeket elektronikus kommunikációra és vírusok továbbítására használnak.

2.5. Egyes joghatóságok nem engedélyezik bizonyos garanciák kizárását, illetve a felelősség korlátozását vagy kizárását bizonyos károkért. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a felelősségkizárások és korlátozások némelyike nem vonatkozik az adott használóra. Amennyiben a LeasePlan a vonatkozó jogszabályok szerint nem zárhatja ki valamely implikált garanciát vagy nem korlátozhatja felelősségét, a szóban forgó garancia mértéke és időtartama, valamint a LeasePlan felelősségének mértéke a vonatkozó helyi jogszabályban meghatározott minimális mértékű.

3. Hivatkozott weboldalak

3.1. A Weboldal külső internetes oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. A LeasePlan nem vállal felelősséget a jelen Weboldalra hivatkozó más internetes oldalak, illetve a Weboldalról hivatkozott más honlapok használatáért vagy tartalmáért. Adatvédelmi nyilatkozatunk és cookie (süti) szabályzatunk nem vonatkozik ezen külső weboldalakon illetve az ezeken keresztül történő személyes adatgyűjtésre és feldolgozásra.

  • 1.

A LeasePlan a Weboldal látogatói személyes adatainak gyűjtését és feldolgozását az Adatvédelmi nyilatkozat és a Süti szabályzat előírásainak megfelelően végzi.

5. Szellemi tulajdon

5.1. Amennyiben nincs másként feltüntetve, a Weboldal és az Információk minden joga, a szerzői és más szellemi tulajdonjogokat is beleértve, a LeasePlan vagy annak engedélyesei tulajdonában vannak. A felhasználók számára engedélyezett a Weboldal és az Információk elolvasása, azok másolása saját személyes felhasználásra például nyomtatása vagy tárolása. A Weboldal vagy az Információk minden egyéb célú felhasználása, például a LeasePlan weboldalának (vagy annak egy részének) tárolása illetve reprodukálása bármilyen külső internetes oldalon a LeasePlan kifejezett engedélye nélkül tilos. Tilos továbbá a screen-scraping (vagy web-scraping) is a LeasePlan kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

5.2. A "védjegyek" a LeasePlan bejegyzett védjegyei.

6. Kéretlen ötletek

6.1. Kéretlen ötleteket és/vagy anyagokat feltöltése, mely akár szöveg, kép, hang, szoftver, információ vagy egyéb formában (Anyagok) történik a a Weboldalra, illetve e-mailben vagy más formában a LeasePlan-hez megküldésre kerül , a LeasePlanjogosult ezek teljes egészét térítés nélkül felhasználni, lemásolni és/vagy kereskedelmileg hasznosítani , és a LeasePlan vállalatot nem köti titoktartási kötelezettség ezen Anyagokkal kapcsolatban.

6.2. Ezen feltételekkel a használó mentesíti és helytáll a a LeasePlan -nal szemben felmeülő minden olyan tevékenységgel, követeléssel és felelősséggel kapcsolatban, amelyeket a LeasePlan szenved el azon Anyagok felhasználása és/vagy hasznosítása által, amelyek bármely harmadik személy (szellemi tulajdon) jogait sértik, illetve más módon jogszerűtlenek valamely harmadik féllel szemben.

7. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Felhasználási feltételek részlegesen érvénytelenné válnak, az érvényben maradó részei továbbra is kötik a feleket. A feleknek kötelességük, amennyire lehetséges, olyan rendelkezésekkel pótolni az érvénytelenné vált részeket, amelyek joghatással bírnak, és megfelelnek az érvénytelenné vált részekben foglaltaknak, figyelembe véve a jelen Felhasználási feltételek tartalmát és célját.

**8. Online kommunikáció **

A LeasePlan-nek küldött e-mail üzenetek nem minden esetben biztonságosak. A LeasePlan azt javasolja, hogy e-mailben a LeasePlan számára bizalmas információkat ne juttasson el senki. Ha mégis úgy döntesz, hogy e-mailben küldesz üzenetet a LeasePlan-nek, elfogadod annak kockázatát, hogy azt egy harmadik fél esetleg lehallgathatja, visszaélhet vele és módosíthatja.

9. Alkalmazandó jog és joghatóság

9.1. Jelen Felhasználási feltételekre kizárólag a holland jog irányadó, azzal a feltétellel, hogy a Weboldalt használó fogyasztókra a saját lakóhelyük szerinti országban irányadó fogyasztóvédelmi jogszabályok is irányadóak.

9.2. A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatosan felmerülő minden vitás kérdés megoldásában, a Felhasználási feltételek létezésére és érvényességére vonatkozó jogvitákat is beleértve, kizárólag az amszterdami bíróság illetékes, azzal a feltétellel, hogy a fogyasztók a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos jogvitákat a lakóhelyük szerint illetékes hatóság elé is terjeszthetik.

9.3. A Felhasználási feltételek különböző nyelvű változatai közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.