Νομική Προστασία Οδηγού

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα «Νομική Προστασία Οδηγού» προσφέρεται μέσω των υπηρεσιών Fleet Management της LeasePlan Hellas στους πελάτες της από την Ασφαλιστική Εταιρία “LeasePlan Insurance” του Ομίλου LeasePlan Corporation N.V.

Ενεργοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται εφόσον προκύψουν απαιτήσεις κατά του εξουσιοδοτημένου οδηγού αυτοκινήτου του στόλου. Για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αποτέλεσμα της οδήγησης και ο οδηγός να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νομική Προστασία Οδηγού».

Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται το Πρόγραμμα

Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται το Πρόγραμμα

Είναι το/α πρόσωπο/α που έχει/ουν δηλωθεί στην LeasePlan Hellas ως Οδηγός/οι του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, οι καλύψεις ισχύουν για το πρόσωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο και για το οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη απαίτηση, εφόσον αυτό έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.

Παροχές του Προγράμματος

  • 1.
  • 2.

Ποια είναι τα νομικά έξοδα και οι σχετικές δαπάνες που καλύπτονται από το πρόγραμμα

Χώρες

Στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

Περιπτώσεις μη ενεργοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα δεν ενεργοποιείται όταν ο οδηγός:

Ενέργειες μετά το ατύχημα

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το ατύχημα είναι:

Η διαχειριστική Ομάδα ατυχημάτων της LeasePlan Hellas θα ενημερώσει τον οδηγό για όλες τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση του προγράμματος.