Νομική Προστασία Οδηγού

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα  «Νομική Προστασία Οδηγού» προσφέρεται μέσω των υπηρεσιών Fleet Management της LeasePlan Hellas στους πελάτες της από την Ασφαλιστική Εταιρία “LeasePlan Insurance” του Ομίλου LeasePlan Corporation N.V.

Ενεργοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται εφόσον προκύψουν απαιτήσεις κατά του εξουσιοδοτημένου οδηγού αυτοκινήτου του στόλου. Για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αποτέλεσμα της οδήγησης και ο οδηγός να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νομική Προστασία Οδηγού».

 

Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται το Πρόγραμμα

Είναι το/α πρόσωπο/α που έχει/ουν δηλωθεί στην LeasePlan Hellas ως Οδηγός/οι του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, οι καλύψεις ισχύουν για το πρόσωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο και για το οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη απαίτηση, εφόσον αυτό έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.

Παροχές του Προγράμματος

 • Κάλυψη Νομικών εξόδων ή εξόδων ειδικών εμπειρογνωμόνων καθώς και δαπάνες που απαιτούνται  μέχρι του ποσού των € 5.000, για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του οδηγού όταν:
 1. Ως οδηγός του αυτοκινήτου διεκδικεί αποζημίωση για τις Σωματικές του βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος, από τον υπαίτιο για το ατύχημα οδηγό και την ασφαλιστική του εταιρία ( διεκδίκηση αποζημίωσης δικαστικά ή εξωδικαστικά).
 2. Ως οδηγός του αυτοκινήτου, χρειάζεται υπεράσπιση σε ποινικό δικαστήριο ως υπαίτιος  για Σωματικές Βλάβες που προκλήθηκαν σε τρίτους  κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής μέχρι του ποσού των €350 όταν ως ο υπαίτιος για τροχαίο ατύχημα οδηγός του αυτοκινήτου πρέπει να παραστεί σε ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Ανάκτηση άδειας οδήγησης του οδηγού που έχει ανακληθεί λόγω εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα.
 • Κάλυψη των εξόδων για την συνδρομή διερμηνέα σε περίπτωση σύλληψης και κράτησης του οδηγού, λόγω εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ποια είναι τα νομικά έξοδα και οι σχετικές δαπάνες που καλύπτονται από το πρόγραμμα

 • Αμοιβές δικηγόρου που ανέλαβε την υπεράσπιση
 • Δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης
 • Νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων που έχουν κλητευθεί στο δικαστήριο
 • Νόμιμες αποζημιώσεις πραγματογνωμόνων που έχουν διορισθεί από το δικαστήριο
 • Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
 • Τυχόν  δικαστική δαπάνη του αντιδίκου
 • Αναγκαία για τη διεξαγωγή της δίκης λοιπά έξοδα

Χώρες

Στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. 

Περιπτώσεις μη ενεργοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα δεν ενεργοποιείται όταν ο οδηγός:  

 • Δεν έχει την νόμιμη άδεια οδήγησης
 • Δεν έχει την άδεια του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να το οδηγήσει
 • Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ η ναρκωτικών ουσιών
 • Χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο σε αγώνες, διαγωνισμούς ή δοκιμές

Ενέργειες μετά το ατύχημα

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το ατύχημα είναι:

 • Συμπλήρωση και αποστολή της Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος ( αν δεν έχει κληθεί η Φροντίδα Ατυχήματος)
 • Ενημέρωση της LeasePlan Hellas για το τροχαίο ατύχημα στη γραμμή επικοινωνίας οδηγού 210 6100050 μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος.

Η  διαχειριστική Ομάδα ατυχημάτων της LeasePlan Hellas θα ενημερώσει τον οδηγό για όλες τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για την ενεργοποίηση του προγράμματος.