Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama

1-Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (LeasePlan) ile iletişime geçtiğinizde veri sorumlusu sıfatı ile Leaseplan ile muhatap olursunuz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; tedarikçilerimiz ve anlaşmalı diğer kuruluşlar tarafından da mevzuat uyarınca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Gerekçeleri

KVKK’da belirtilen esaslar uyarınca kişisel veriler işlenebilecektir.

Kişisel veriler ve bu verileri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

3-Yurtiçindeki veya Yurtdışındaki 3. Kişilere Aktarım

Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuattan doğan haklarımız haricinde, müşterilerimize ait kişisel veriler, ancak rızaları dahilinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz LeasePlan Grubuna (Leaseplan Corporation N.V.’ye ve/veya bağlı kuruluşlarını ve bunların tüm şubelerini ifade eder.) Grubun ticari faaliyetlerini yürütebilmesi adına aktarılmaktadır.

Ayrıca tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve finans kuruluşlarına veri aktarımı yapılabilmektedir. Yine verilerin bulut ortamında saklanması, anket ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız ve anlaşmalı olduğumuz banka ve anket şirketleri gibi tüm tedarikçilerimize aktarım yapılabilmektedir.

Ayrıca, yabancı menşeili bir şirket olmamız sebebiyle bazı sistemlerimizin altyapısı yurtdışındadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin, bu sistemlere kaydedilmesiyle yurtdışında bulunan bu sunucular ile de paylaşılmış olacağını belirtiriz.

4-Kişisel Verilerinizin İşlendiği Yöntemler

Kişisel verileriniz, genel merkez, şubeler, anlaşmalı servisler, tedarikçiler, finans ve anlaşmalı diğer kuruluşlar ile çağrı merkezleri aracılığıyla temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri sözlü, yazılı ve elektronik veriler, yine müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlenmektedir.

Ayrıca, LeasePlan’e ait www.leaseplan.com ve www.tiklakirala.com internet sitesi kullanılan çerez (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

5-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Yukarıda açıklananlar kapsamında, LeasePlan’e KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKKnın 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Yanıtlarımız KVKK'nın 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formu

Ticari İleti Onayı

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğinde sayılan haller dışında, yukarıda yer alan bilgilendirmeye uyarınca kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde;

SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihlerinizi her zaman değiştirme hakkınız saklıdır.