Nya skatteregler 2022

2 minuters läsningSkatteregler
Ändringar i förmånsvärden samt Bonus Malus föreslås från och med den 1 juli 2022.
Dela det här

Miljödepartementet har publicerat en promemoria med en remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar, som tillsammans med det liggande förslaget om ändrad nedsättning av förmånsvärdet och justerade malusnivåer bildar ramverket för nya personbilar och lätta lastbilar.

Förslag på ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Om Finansdepartementet remiss om ändrad nedsättning av nybilspriset vid beräkning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar godkänns, innebär det följande nedsättningsbelopp:

• Elbilar och vätgasbilar: 350 000 kronor • Laddhybrider: 140 000 kronor • Gasbilar: 100 000 kronor

Nedsättningens storlek får inte överstiga 50% av bilens nybilspris så om en elbil har ett nybilspris på 500 000 kronor blir nedsättningen av förmånsvärdet 250 000 kronor.

Förslag på justerad bonus från och med 1 juli 2022

Regeringen har föreslagit följande punkter gällande klimatbonus.

• CO2-gräns för klimatbonusberättigande fordon sänks från 60 till 50 g CO2/km. • Bonus får ges för en bil vars nypris (det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden) uppgår till högst 700 000 kronor. • Högsta bonusbeloppet mer än halveras, från 45 000 kronor till 20 000 kronor*. • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås fortsatt vara 70 000 kr. • Gasbilar får en fortsatt bonus på 10 000 kr. • Det lägsta bonusbeloppet sänks från dagens cirka 10 000 kronor till 5 000 kronor.

Förslag på justerad bonus från och med 1 januari 2023

• CO2-gräns för klimatbonusberättigande sänks från 50 till 30 g CO2/km • Bonus ges till bilar med utsläpp om högst 30 g CO2/km • Högsta bonusbeloppet mer än halveras, från 20 000 kronor till 10 000 kronor**. • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås vara 50 000 kr • Gasbilar får fortsatt bonus på 10 000 kr • Det lägsta bonusbeloppet föreslås vara cirka 5 000 kr.

Förslag på justerad malus från och med 1 juni 2022

I början av februari lämnade regeringen en proposition om nya malusbelopp och malusnivåer som föreslås gälla från och med 1 juni 2022. Beloppen är oförändrade från tidigare remisser och skulle innebära att alla nya bilar, registrerade den 1 juni 2022 eller senare och släpper ut 76 g CO2 eller mer per km, blir föremål för malusskatt.

* Bonusen bestäms genom att först multiplicera talet 300 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut och sen subtrahera resultatet från talet 20 000. Som exempel får en bil med 1 g CO2/km en bonus på 20 000 minus 300 = 19 700 kr. En bil med 40 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus (40x300=12 000) = 8 000 kr.

** Bonusen bestäms genom att först multiplicera talet 167 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och sen subtrahera resultatet enligt 1 från talet 10 000. Dvs. en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus 167 = 9 833 kr. En bil med 20 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus (20x167=3 340) = 6 660 kr.

Publicerad den 16 mars 2022
16 mars 2022
Dela det här

Relaterade artiklar

SamarbetenLeasePlan och ALD06 januari - 1 minuters läsningArrowRight
SkattereglerFörändrade skatteregler 202103 juni 2021 - 3 minuters läsningArrowRight
SamarbetenLeasePlan presenterar det globala initiativet ChargeUpNow19 februari 2021 - 1 minuters läsningArrowRight