Ärendeformulär

Frågor och svar

Välj en kategori
Frågor

Arrow downKan jag få ersättning för elen jag laddar hemma?

Det beror på den bränslemodell er arbetsgivare har valt.

Komplementregeln: Gäller er som har bränsleförmån. Vi läser av den mängd el din laddstation har förbrukat och ersätter dig för elkostnaden i enlighet med den informationen du har angett vid konfigurering av laddstationen. Du kan uppdatera din kW kostnad i portalen i efterhand.

Huvudregeln: Gäller er som har personalbil eller förmånsbil men saknar bränsleförmån och betalar allt bränsle själva oavsett om det rör sig om mil körda i tjänsten eller privat. Ni betalar allt bränsle själva och kommer därför inte få någon ersättning för den el ni laddar hemma.

Delatmodellen: Gäller er som har förmånsbil men saknar bränsleförmån men betalar endast det bränsle ni använder privat. Vi läser av den mängd el din laddstation har förbrukat och ersätter dig för den elkostnaden. Vi kommer sedan att fakturera dig för den andel av elkostnaden som hör till dina privata mil enligt din km-rapportering. Ersättning betalas ut i enlighet med den informationen du har angett vid konfigurering av laddstationen. Du kan uppdatera din km-kostnad i portalen i efterhand.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downHur faktureras kostnaden för den el jag laddar hemma eller på allmän plats?

Elen faktureras av LeasePlan. Detta sker i enlighet med er bränslemodell och på samma sätt som övrigt bränsle, se nedan.

Komplementregeln: Gäller er som har bränsleförmån. Er arbetsgivare kommer få en faktura för den el ni har laddat med LeasePlan Charging-appen eller laddbrickan. Er arbetsgivare kommer att förmånsbeskatta er för den era privata mil i enlighet med er km-rapportering. Med andra ord fungerar det på samma sätt oavsett om ni tankar el, bensin eller diesel.

Huvudregeln: Gäller er som har personalbil eller förmånsbil men saknar bränsleförmån och betalar allt bränsle själva oavsett om det rör sig om mil körda i tjänsten eller privat. Ni som förare kommer få en faktura för den el ni har laddat med LeasePlan Charging-appen eller laddbrickan. Ni kommer kunna begära milersättning från er arbetsgivare i enlighet med er interna bilpolicy. Med andra ord fungerar det på samma sätt oavsett om ni tankar el, bensin eller diesel men fakturan kommer från LeasePlan Charging istället för er fossilbränsleleverantör.

Delatmodellen: Gäller er som har förmånsbil men saknar bränsleförmån men betalar endast det bränsle ni använder privat. Ni som förare kommer få en faktura för den andel av el ni har laddat med LeasePlan Charging appen eller laddbricka som ni har använt privat enligt er km-rapportering.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downVar kan jag ladda min elbil?

I LeasePlan Charging-appen som finns i AppStore samt GooglePlay, kan du se samtliga laddstationer samt pris, tillgänglighet och adress till laddstationen. Du kan navigera till adressen genom att trycka på bilikonen. Du kan dessutom ladda med hjälp av appen utan att ha med dig laddbrickan.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downVad är priset för att ladda och hur räknas det ut?

Priset varierar beroende på laddstationsoperatör, geografisk plats, typ av laddare osv. Du kan se priser på respektive station i LeasePlan Charging appen. Priset kan vara per minut eller kWh och är upp till stationen. Billigaste sättet att ladda är hemma eller på jobbet. Har du delatmodellen eller bränsleförmån kommer vi att ersätta dig för den elen du förbrukat när du laddat hemma. Zooma in på appen för att se samtliga laddningsstationer.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Ärendeformulär

Registrera alla ärenden i formuläret nedan. Kom ihåg att ange rätt kategori så att det hamnar hos rätt avdelning.