Fleet header - no people 2

Hur halvledarbristen påverkar billeveranser

3 minuters läsningFordonsbranschen
När efterfrågan på nya fordon börjar återhämta sig kan ett globalt underskott i de viktiga komponenter, som behövs för att bygga fordon, sannolikt störa leveranserna under 2021 och fortsätta under 2022. Här informerar vi om det du behöver veta.
Dela det här

Vad är en halvledare och hur används de i bilbranschen?

Halvledare är grunden för minnet och processorkretsarna i nästan alla elektroniska enheter och den globala marknaden ökar snabbt. Enligt Semiconductor Industry Association (SIA) uppgick den globala försäljningen till 439 miljarder dollar 20201, vilket innebär att den har mer än fördubblats i värde under de senaste 20 åren2.

Fordonsindustrin förlitar sig på halvledare, som en möjliggörare till några av de största trenderna inom nya fordon. Funktioner som att anslutna infotainmentsystem, sensorer för säkerhets- och assistansfunktioner och kraftelektronik för el- och hybriddrivlinor, kräver alla halvledare. Enligt Deloitte kommer elektroniken att stå för hälften av kostnaden för ett nytt fordon fram till 20303. Halvledare ensamt beräknas kosta $600 per fordon vid den tidpunkten jämfört med $312 år 2013.

Varför har det uppstått en global brist på halvledare?

Uppkomsten av Covid-19-pandemin hade stor effekt på bilindustrin. När restriktionerna för att kontrollera viruset nådde sin höjdpunkt stoppades produktionen i fordons- och komponentfabrikerna i Kina, Nordamerika och Europa4 med 90%. I kombination med nedstängning av bilhallar på många håll i Europa, halverades antalet europeiska registreringar under årets första sex månader5.

Biltillverkarna minskade i sin tur kraftigt inköpen av halvledare, precis som efterfrågan ökade för dator-, spel- och sjukvårdsprodukter. När halvledartillverkarna återupptog sin produktion hade den begränsade tillgängliga volymen redan prioriterats på andra håll6, vilket ledde till leveransbegränsningar för den växande bilindustrin under årets tredje kvartal7. Kort sagt, efterfrågan på halvledarberoende teknik ökar, men utbudet kämpar för att hänga med.

Något som förvärrade problemet ytterligare var att två av fem halvledartillverkare till bilindustrin – NXP8 och Infineon Technologies9 – var tvungna att avbryta produktionen vid sina anläggningar i Texas under vinterstormarna i februari. Det finns heller inga snabba lösningar - SIA uppger att det tar upp till 26 veckor för halvledarfabriker att leverera beställningarna till kunder10.

Hur påverkas fordonsleveranserna av bristen på halvledare ?

Fordonsförsörjningskedjan är nivåindelad och halvledare är en komponent i ett delsystem i fordonet – till exempel en display, ett infotainmentsystem eller en sensor. I bästa fall kan en brist orsaka att vissa funktioner eller att viss utrustning blir otillgänglig. I värsta fall kan det stoppa produktionen av en hel modellinje. Det är en särskild utmaning för en bransch som tenderar att inte hålla stora lager.

AutoForecast Solutions meddelade att halvledarbristen har minskat fordonsproduktionen med 202 000 enheter under 2021 och en fjärdedel av den förlorade volymen drabbar Europa11. Europeiska branschorganisationen ACEA räknar med att leveransbegränsningarna kvarstår, vilket resulterar i "betydligt lägre" produktionsvolymer och uppskjutna leveranser för resten av året12 och den rådande bristsituationen inom utbudet av halvledare kommer att bestå under hela 202213. Leveransförseningar har också påverkas av sociala distansåtgärder kring bemanning vid fabriker i hela leveranskedjan.

Majoriteten av tillverkare är drabbade. Ford förväntar sig att bristen på halvledare kommer att bestå till juni 202213, medan Volkswagen säger att bristen påverkar fordon på MQB-plattformen14 som används i stor utsträckning i ett flertal modeller. Nissan15 och Honda16 har pausat produktionen i vissa fabriker med hänvisning till leveransutmaningar, medan Daimlers ekonomichef Harald Wilhelm17 nyligen meddelade investerare att han förväntar sig att bristen kommer att pågå under 2022. Toyota gav i augusti besked om att 14 fabriker tvingas sänka takten18.

Vad kan jag göra för att minimera förseningar?

Halvledarmarknaden förblir oregelbunden, påverkad av global efterfrågan och skiftande trender inom konsumentelektronik19. Under tiden bör vagnparksansvariga överväga följande:

Publicerad den 6 september 2021
Var den här artikeln hjälpsam?

Mer om
6 september 2021
Dela det här

Relaterade artiklar

Fordonsbranschen
Insikter om eftermarknaden för fordonsindustrin28 mars 2022 - 4 minuters läsningArrowRight
Fleet Management
Hur företag kan minska effekten av Covid-19 i vagnparken09 april 2020 - 2 minuters läsningArrowRight