Tyre being changed

Insikter om eftermarknaden för fordonsindustrin

4 minuters läsningFordonsbranschen
Sedan Covid-19-pandemin drabbade oss för två år sedan stod det snart klart att vi var tvungna att göra säkerheten för våra kunder och förare (och för våra anställda och samarbetspartners) till vår högsta prioritet. Vårt budskap då var att stanna hemma i största mån för att skydda både sig själv och andra.
Dela det här

**Författare: **Erik Staat - Head of Global Operations

När verksamheten återgår till det normala ser vi en ökad fordonsanvändning, som i sin tur leder till ett ökad behov av service. Med detta i åtanke och osäkerheten kring den globala halvledarbristen, med störningar i leveranskedjan som följd, har ett partnerskap med en leasingleverantör aldrig varit viktigare för att säkerställa att företagens behov av tjänstebilar kan tillgodoses.

Det förflutna - Covid-19 och dess inverkan på bilanvändning och servicemöjligheter

Verkstäder, däckmontörer och karossverkstäder påverkades alla av pandemiutbrottet. Fordon var inlåsta i garage och kunde inte hämtas. Vi var i vissa fall tvungna att se till att berörda kunder fick en ersättningsbil för att säkerställa deras mobilitet.

Under de första tre månaderna av Covid-19 minskade antalet fordonsservice-tillfällen med hälften och antalet skadereparationer minskade ännu mer markant. Säsongsbetonade däckbyten försenades för att undvika för många besökare på däckbytesverkstäderna. Nya fordonsproblem dök upp som torkade torkarblad, batteribortfall, men också mer komplexa problem som att vatten kommer in i motorer från bränsletanken på grund av att fordonen stått stilla under en längre period.

**LeasePlan som första kontaktpunkt **Vi på LeasePlan har haft regelbunden kontakt med våra leasingförare och med vårt nätverk av verkstäder, för att kunna hålla reda på vilka fordon som var i drift och hur tillgängligheten för olika verkstäder såg ut. Det gjorde att vi kunde vägleda leasingförare till rätt verkstad för att undvika långa väntetider samt tillsammans med våra partners se till att serva fordon i enlighet med Covid-restriktionerna. Rengöring av fordon efter service sattes även som standard.

När restriktionerna gradvis släpptes i olika länder började förfrågningarna om fordonsservice sakta öka igen. På grund av begränsningar för maximala antalet förfrågningar var vi fortfarande tvungna att hantera inflödet av serviceförfrågningar noggrant för att minimera störningar i våra kunders dagliga liv. Vi kunde stötta förare på bästa möjliga sätt och erbjuda tjänster som garanterad servicetid, hämtning och leverans.

Nuet - Hantera företagets vagnpark baserat på hur den nuvarande eftermarknaden ser ut

Några saker blev tydliga vad gäller kunders fordonshantering och förartjänster under dessa två år av pandemin.

1. Partnerskap är avgörande Att hantera fordonsrelaterade händelser på ett friktionsfritt sätt kräver partnerskap. Partnerskap med dina leasingförare som vill köra ett säkert fordon, partnerskap med verkstäder som utför arbetet som säkerställer att fordon servas på bästa möjliga sätt och partnerskap med kollegor som hjälpte till med de utmaningar som Covid-19 innebar.

2. Inget slår en tydlig kommunikation Vid sidan av partnerskap är kommunikation en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Kommunicera öppet till alla inblandade parter, håll dina anställda, som kör en leasingbil, uppdaterade på ett regelbundet sätt och berätta för dem att LeasePlan finns där för att hjälpa till: "Du står för körningen, vi står för resten". Och det gör vi gärna!

3. Håll fordonet i form Vår vagnpark har åldrats under de senaste 2 åren och den genomsnittliga fordonsåldern är nu 27 månader mot 25 månader 2019. Kontrakt förlängs på begäran av våra kunder och samtidigt försenas leveranser av nya fordon (på grund av produktionsproblem orsakade av bland annat halvledarbristen) så att befintliga fordon får köra längre. En äldre vagnpark ökar chansen för tekniska problem och mer komplexa reparationer. Här räknar vi med våra leasingförare. Vi litar på att de behandlar sina fordon med omsorg och tar hand om dem på bästa sätt. Här är några tips på hur dina anställda kan hålla sin bil i bästa skick.

4. Låt din leasingpartner vägleda dig Vi ser att leverantörskedjan för bildelar störs på grund av halvledarbristen och andra logistiska utmaningar. Det påverkar reparationstider i verkstäderna och prissättningen av reservdelar. Längre reparationstid innebär att ditt fordon inte kan användas, vilket kan påverka din verksamhet. Rådet är att ta kontakt med din kontaktperson på LeasePlan som mer än gärna vägleder dig till rätt verkstad.

LeasePlan övervakar noggrant leveranskedjan och vi kommer att göra vårt yttersta för att välja ut de verkstäder som har tillgång till rätt reservdelar.

Framtiden: elektrifiering och uppkopplingstrender inom fordonsindustrin

En sak är säker, bilindustrin kommer att förändras och denna förändring har accelereras på grund av pandemin. Elektrifiering av vagnparken är den största förändringen som skett. Nya OEM-tillverkare kommer in i branschen och de traditionella parterna prioriterar eldrivna fordon i sin produktion. Detta kommer att påverka eftermarknaden. Fordon är mindre komplexa och kräver mindre service, men samtidigt behöver verkstadstekniker utbildas eftersom bilar håller på att bli en körande mjukvaruenhet. På grund av tekniken kommer skadereparationer att bli mer komplexa men samtidigt kommer denna teknik (t.ex. ADAS: Advanced driver-assistance systems) också att bidra till att minska antalet olyckor. Vi ser även att elfordon förbrukar fler däck. Elbilarna är betydligt tyngre än traditionella ICE-fordon (Internal Combustion Engine) och de har större vridmoment, vilket i slutändan leder till att gummit slits snabbare.

En annan utveckling som kommer att ta fart är det uppkopplade fordonet. Det går på något sätt hand i hand med vagnparkens elektrifiering, även om majoriteten av nya ICE-fordon som tillverkas också är anslutna. Uppkopplade fordon hjälper oss att agera mer proaktivt i hanteringen av din vagnpark. Det kommer att hålla den i bästa skick och vi kommer gemensamt att kunna hantera din vagnparks mobilitet genom att exempelvis undvika att fordon får underhåll när ni har som mest att göra. Vi kallar detta för att maximera drifttiden. Uppenbarligen måste datasekretess säkerställas när man hanterar anslutna fordonsdata, vilket är ytterligare ett ämne som står högt på LeasePlans agenda.

Det är viktigt att komma ihåg att Covid-19-pandemin inte är över än så håll koll på eventuella förändringar. Vi på LeasePlan kommer också att hålla dig uppdaterad kring förändringar och nya trender som kommer på eftermarknaden inom fordonsområdet.

Publicerad den 28 mars 2022
Var den här artikeln hjälpsam?

28 mars 2022
Dela det här

Relaterade artiklar

Fordonsbranschen
Hur halvledarbristen påverkar billeveranser06 september 2021 - 3 minuters läsning
Fleet Management
Hur företag kan minska effekten av Covid-19 i vagnparken09 april 2020 - 2 minuters läsning