Cenník služieb LeasePlan Slovakia

Cenník služieb poskytovaných v rámci operatívneho leasingu vozidiel určuje cenové podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s.r.o. nad rámec obsahu Rámcovej zmluvy a doplňuje ju aj Všeobecné podmienky operatívneho leasingu.

Otvoriť