DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CANDIDAȚILOR

Ultima actualizare:  25 mai 2018

Aceasta Declarație privind confidențialitatea datelor candidaților („Declarația”) descrie modul în care tratăm toate informațiile (Datele cu caracter personal) colectate online, din secțiunea „Cariere” din site-urile tuturor entităților LeasePlan, cât si offline, din aplicațiile pentru posturile vacante sau pentru internship în cadrul LeasePlan Corporation N.V. sau entităților afiliate [https://www.leaseplan.com] (denumite în continuare împreună LeasePlan). Secțiunea „Cariere” din site-urile entităților LeasePlan nu este destinată minorilor cu vârste sub 16 ani.

Datele cu caracter personal transmise în cadrul altor secțiuni de pe site-urile LeasePlan și ale entităților afiliate vor fi utilizate în conformitate cu documentul online intitulat <u>Declarație de confidențialitate</u>.

**

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM?** Colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție în aplicațiile transmise, inclusiv:

LeasePlan este un angajator care aplică o politică de egalitate de șanse, ceea ce înseamnă că tratăm în mod egal toți candidații. În anumite situații, suntem obligați să solicităm informații referitoare la rasa/originea etnică, gen și dizabilități pentru a ne putea monitoriza procesul de recrutare din punct de vedere al egalității de șanse. În cazul în care legea nu ne obligă în acest sens, putem solicita astfel de informații în scopul menționat, iar dvs. ne puteți oferi informațiile în mod voluntar. Cerințele postului vacant vor indica dacă furnizarea informațiilor de mai sus este obligatorie sau nu. În alte cazuri, vă recomandăm să nu oferiți date sensibile conform definiției din legislația în vigoare, decât dacă există o obligație legală în acest sens. Datele sensibile includ originea rasială, religia, originea etnică, naționalitatea sau cetățenia, vârsta, identitatea de gen, viața sexuală, practici sexuale sau orientarea sexuală, starea civilă, date medicale sau date privind starea de sănătate (inclusiv dizabilități), date genetice sau biometrice, elemente biometrice, convingeri politice sau filozofice, calitatea de membru în organizații profesionale sau sindicate, statutul de veteran, informații în baza cărora se pot efectua verificări, date precum cazierul judiciar sau informații privind alte proceduri judiciare sau administrative.

Informațiile transmise prin intermediul secțiunii „Cariere” de pe site vor fi corecte, complete și nu vor induce în eroare. Transmiterea de informații incorecte, incomplete și înșelătoare poate atrage respingerea aplicației dvs. pe durata procesului de recrutare sau acțiuni disciplinare, până la desfacerea imediată a contractului de muncă. În plus, aveți responsabilitatea de a vă asigura ca informațiile pe care le transmiteți nu încalcă drepturile unor terți.

În cazul în care ne oferiți Date cu caracter personal aparținând unei alte persoane, pentru recomandări sau în alt scop, aveți responsabilitatea de a obține consimțământul persoanei respective anterior transmiterii care noi a datelor relevante.

** CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?** Atât noi cât și furnizorii noștri de servicii colectăm Date cu caracter personal în diferite moduri, inclusiv:

** CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?** Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal din unul sau mai multe din motivele de mai jos:

În cazul în care colectarea sau prelucrarea Datelor cu caracter personal care vă aparțin se bazează pe consimțământului dvs., puteți refuza acordarea consimțământului sau vă puteți retrage consimțământul dat în orice moment, fără consecințe asupra candidaturii dvs. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate în baza consumantului dat anterior retragerii acestuia. Informațiile pe care le oferiți în secțiunea „Cariere” de pe site-uri vor fi utilizate în scopul implementării politicii globale LeasePlan de recrutare, management și planificare a resursei umane, conform legislației în vigoare:

În cazul în care sunteți angajat, Datele cu caracter personal care vă aparțin și pe care le colectăm din aplicația dvs. pot fi încorporate în sistemul nostru de resurse umane și utilizate pentru administrarea procesului aplicat noilor angajați; oricare dintre aceste informații pot deveni parte a dosarului de personal și pot fi folosite în viitor și în alte scopuri ce țin de calitatea dvs. de angajat.

Furnizarea de Date cu caracter personal prin intermediul secțiunii „Cariere” de pe site-urile noastre are caracter voluntar. Totuși, în cazul în care nu oferiți suficiente informații, LeasePlan se poate afla în imposibilitatea de a vă prelucra aplicația sau de a vă promova, transfera sau reloca ulterior, în cazul în care sunteți deja angajat.

** CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL?** Vom limita accesul la Datele cu caracter personal angajaților cărora li se aplica principiul nevoii de a cunoaște în scop profesional, conform prevederilor acestei Declarații, incluzând aici angajații din departamentele cu responsabilități de recrutare, resurse umane și IT, precum și din departamentele care vă intervievează și/sau în cadrul cărora se află postul pentru care candidați.

LeasePlan comunică Date cu caracter personal și terților furnizori de servicii, în scopul facilitării furnizării acestor servicii, inclusiv găzduirea și administrarea site-urilor, oferirea de asistență în procesul de recrutare și de verificare a candidaților anterior angajării.

DE CE DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI TRANSFERATE ÎN STATE TERȚE? LeasePlan este un furnizor global de servicii, care are clienți și sedii într-un număr mare de țări din întreaga lume. Datele cu caracter personal care vă aparțin și pe care noi le prelucrăm în scopul candidaturii dvs. pot fi transferate organizațiilor LeasePlan și furnizorilor de servicii din țări altele decât țara dvs. de reședință. Acest proces ne permite să vă avem în vedere candidatura și pentru alte posturi vacante din cadrul LeasePlan. Anumite țări sunt considerate jurisdicții care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal, conform standardelor UE. Puteți consulta lista acestor țăriaici. În cazul transferului de Date cu caracter personal către alte țări, LeasePlan a implementat masuri adecvate de protecție, precum regulile corporatiste obligatorii. Puteți obține o copie a măsurilor anterior menționate contactând-ne la adresa indicată în secțiunea „Cum ne puteți contacta și cum puteți înainta o reclamație?” de mai jos sau la acest link..

** CUI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?** Utilizăm și divulgăm Datele cu caracter personal care vă aparțin așa cum este necesar sau adecvat, mai ales atunci când avem o obligație legală sau un interes legitim în acest sens:

** CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?** Datele cu caracter personal aparținând persoanelor care candidează pentru un post vacant vor fi păstrate timp de maximum un an sau pe durate mai scurte de timp, conform cerințelor legislației în vigoare (cu excepția SUA). În cazul în care există o cerință legală în acest sens, LeasePlan va solicita consimțământul pentru păstrarea Datelor cu caracter personal pe o perioadă de timp care depășește perioada anterior menționata. La expirarea perioadei de păstrare, Datele cu caracter personal vor fi șterse. Legislația din Statele Unite solicită păstrarea datelor cu caracter personal care aparțin candidaților care aplică pentru posturi vacante în SUA pe o perioadă de doi ani.

** CUM ASIGURĂM SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?** Urmărim implementarea de măsuri tehnice, organizatorice și administrative rezonabile pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației. Din păcate, niciun sistem de transmitere sau stocare de date nu poate fi garantat ca 100% sigur. În cazul în care aveți suspiciunea că interacțiunea cu noi nu este sigură, vă rugăm să ne informați imediat, utilizând în acest sens datele din secțiunea „Date de contact” de mai jos.

În măsura permisă de legile locale, LeasePlan nu își asuma răspunderea în nume propriu sau în numele entităților afiliate și al contractorilor săi pentru cazurile în care Datele cu caracter personal colectate în legătură cu aplicația dvs. sunt pierdute, utilizate în mod neautorizat, accesate în mod ilegal, divulgate, modificate, distruse sau transmise cu întârziere secțiunii „Cariere” de pe site-uri.

** ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE SE APLICĂ ȘI SITE-URILOR TERȚILOR?** Această Declarație nu se referă la confidențialitatea, informațiile sau alte practici aparținând terților, incluzând aici și terții care administrează site-urile sau serviciile incluse în link-urile prezente în secțiunea „Cariere” de pe site-uri, iar LeasePlan nu își asumă răspunderea pentru acestea. Includerea unui link în secțiunea „Cariere” de pe site-uri nu implică avizarea de către LeasePlan sau entitățile afiliate a site-urilor respective sau a serviciilor oferite. **

CARE ESTE SITUAȚIA DACĂ OCUPAȚI DEJA UN POST ÎN CADRUL LEASEPLAN?**

Dacă lucrați deja pentru LeasePlan sau oricare din entitățile afiliate, puteți folosi secțiunea „Cariere” de pe site-uri pentru a aplica la diferite posturi vacante din cadrul LeasePlan. Dacă acceptați un post, beneficiile curente și politicile de resurse umane aplicabile pot suferi modificări. Consultați Managerul de Resurse umane pentru a verifica eligibilitatea candidaturii dvs., programul de beneficii și politicile de

Resurse umane aplicabile postului respectiv. Secțiunea „Cariere” de pe site-uri nu este destinată distribuirii sau utilizării de către persoanele sau entitățile din jurisdicții sau țări în care distribuirea sau utilizarea acesteia contravine prevederilor legislative în vigoare.

** MODIFICAREA ACESTEI DECLARAȚII** Ne rezervăm dreptul de a modifica această Declarație în orice moment, pentru a include modificările apărute pe site-urile LeasePlan, inclusiv în secțiunea „Cariere”, evoluțiile apărute în industrie sau schimbările legislative. Verificați mențiunea „Ultima actualizare” de pe prima pagină, pentru a vedea când a avut loc ultima revizie a acestei Declarații. Toate modificările vor intra în vigoare în momentul postării Declarației revizuite în secțiunea „Cariere” de pe site-uri.

** CUM NE PUTEȚI CONTACTA ȘI CUM PUTEȚI ÎNAINTA O RECLAMAȚIE?** Pentru întrebări, solicitări sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin intermediul <u>paginii de contact</u>. Deoarece comunicarea prin e-mail nu este tot timpul sigură, vă rugăm să nu includeți informații sensibile în e-mail-urile pe care ni le transmiteți.

** CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTUL DE ACTUALIZARE SAU CORECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ APARȚIN SAU SĂ VĂ OPUNEȚI UTILIZĂRII ACESTOR DATE?** Dacă vă înregistrați în secțiunea „Cariere” de pe site-uri, vă puteți accesa, revizui și modifica Datele cu caracter personal stocate, prin accesarea contului și actualizarea informațiilor care vă aparțin. Profilul actualizat va fi folosit pentru aplicațiile ulterioare prin intermediul contului online. Pentru a vă modifica Datele cu caracter personal deja transmise pentru a candida pentru un anumit post, actualizați-vă profilul și retransmiteți aplicația pentru postul respectiv. Vă recomandăm să vă actualizați imediat Datele cu caracter personal, în cazul în care acestea se modifică sau dacă sunt incorecte.

În cazul în care legea aplicabilă permite, puteți solicita acces la Datele cu caracter personal care vă aparțin sau o copie a acestor date, le puteți rectifica, șterge sau le puteți restricționa prelucrarea (dacă este cazul), puteți sa vă opuneți prelucrării acestora sau vă puteți exercita dreptul la portabilitatea acestor date. Transmiteți solicitările la adresa menționată în secțiunea „Cum ne puteți contacta și cum puteți înainta o reclamație?”. Exista posibilitatea ca LeasePlan să nu răspundă solicitărilor anterior menționate (parțial sau în totalitate), din diferite motive, incluzând (fără limitare) procesul de aplicare pentru un post vacant prin intermediul secțiunii „Cariere” de pe site-uri. În astfel de situații, vă vom informa în legătură cu motivele care ne împiedică să vă răspundem.

Solicitarea dvs. trebuie să indice în mod clar Datele cu caracter personal pe care doriți să le accesați, modificați sau ștergeți sau Datele cu caracter personal a căror prelucrare doriți să o restricționați.

Pentru protecția dvs., vom da curs doar acelor solicitări care se referă la datele cu caracter personal asociate adresei de e-mail indicate în formularul de contact. Este posibil să fie necesară verificarea identității dvs. anterior rezolvării solicitării. De reținut că anumite Date cu caracter personal nu pot face obiectul unor astfel de solicitări conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal și altor reglementări în materie.

Puteți de asemenea:

** CONFIRMARE **Confirm că am citit, analizat și înțeles prevederile acestei Declarații.