CSR (Corporate Social Responsibility) - społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania CSR

W LeasePlan chętnie angażujemy się w rozwiązania i inicjatywy, które przynoszą pozytywne zmiany, koncentrując się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, ekologii oraz wsparciu na rzecz najmłodszych. Wierzymy, że nasza aktywność na tym polu określa nas w równym stopniu jak oferowane produkty i usługi.

Kampania edukacyjna „Nie (przy)dzwoń za kierownicą”

Czy wiesz że:

Niestety świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, jest nadal niska. Najczęściej bagatelizujemy ten problem, świadomie odsuwamy zagrożenie od siebie. Stąd zaangażowanie naszej firmy w kampanię edukacyjną „Nie (przy)dzwoń za kierownicą”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem używania telefonów komórkowych podczas jazdy oraz zmotywowanie kierowców do zmiany złych nawyków drogowych. Akcja została przyjęta z entuzjazmem i zyskała szeroka promocję dzięki wsparciu Policji, gwiazd oraz kampanii w mediach społecznościowych.

„Wypadki na drogach – porozmawiajmy”

Zdajemy sobie sprawę, że edukacja z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze powinna zaczynać się już na etapie szkolnym, dlatego aktywnie włączyliśmy się również w promocję programu Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo.

W 2014 roku byliśmy głównym partnerem akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, która zainicjowała rozmowę o widoczności na drodze. W akcję zaangażowało się około 20 tysięcy uczniów i ponad 900 nauczycieli i wychowawców z całej Polski. Inicjatywa znalazła się w rankingu „Najlepszych inicjatyw CSR 2014” przygotowanym przez redakcję magazynu Home&Market.

SafePlan

W zakresie budowania bezpieczeństwa na drodze nie tylko wspieramy zewnętrzne kampanie, ale również sami wychodzimy z inicjatywą poprawy sytuacji na drogach.

Czy wiesz że:

Z doświadczenia wiemy, że wiele złych nawyków można wyeliminować z codziennej jazdy, budując świadomość kierowców i doskonaląc ich umiejętności, stąd uruchomiony przez nas program SafePlan. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników aut służbowych i jednocześnie ograniczenie szkodowości we flocie Klienta.

LeasePlan dla Programu Bezpieczny Transport w ramach inicjatywy ONZ

Jest to program w ramach ogłoszonej przez ONZ Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020. Celem tej inicjatywy jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Poprzez dialog międzysektorowy mamy możliwość wymiany doświadczeń i przyczynienia się do wdrażania rozwiązań, które służą poprawie jakości życia nas wszystkich.

Ekologia

LeasePlan Polska od lat angażuje się w działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, jedną z najstarszych tego typu organizacji pozarządowych.

Proekologiczne działania firmy doceniło też Ministerstwo Środowiska dwukrotnie wybierając LeasePlan do zarządzania flotą pojazdów oraz transportu najważniejszych uczestników Szczytu Klimatycznego ONZ. LeasePlan, jako pierwsza firma CFM w Polsce, zaoferowała swoim Klientom usługę ekologiczną dla flot - GreenPlan. Celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy firmowe. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku właściwy dobór aut, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń oraz szkolenia użytkowników pojazdów w zakresie ekologicznej jazdy. Jednocześnie w ramach GreenPlan Klienci i pracownicy LeasePlan przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, co roku sadzą drzewa, rekompensując w ten sposób negatywne dla przyrody skutki eksploatacji pojazdów.

Wsparcie najmłodszych

ChildPlan to nasz program o wymiarze globalnym, którego celem jest wspieranie działań na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z krajów rozwijających się. Inicjatywa ta powstała w 2006 roku, kiedy to przy współpracy z holenderską organizacją Net4kids, LeasePlan został sponsorem akcji na rzecz dzieci z krajów trzeciego świata. Dziś w wielu oddziałach LeasePlan funkcjonuje również mnóstwo lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc najmłodszym. LeasePlan Polska ze znaczącym udziałem i dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, wspiera domy dziecka i organizacje charytatywne.