31 maja 2021

Klient LeasePlan International firma Atos, postanowiła zmniejszyć ślad węglowy swojej floty, aby spełnić swoje korporacyjne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2025 roku. Nasz międzynarodowy zespół konsultantów współpracował z Atos w celu opracowania strategii biznesowej dotyczącej zmiany floty na elektryczną oraz zaktualizowania i dostosowania swojej polityki zarządzania flotą do obowiązujących przepisów UE.

Profil klienta: Wiodąca firma konsultingowa IT posiadająca około 5000 pojazdów  w 14 krajach Europy.

Wyzwanie: Znaczące ograniczenie emisji CO2 floty samochodowej, zgodnie ze strategią korporacyjną klienta.

Cel: Przeanalizowanie floty w 14 krajach Unii Europejskiej, aby określić, gdzie pojazdy elektryczne mogą zostać wprowadzone bez ponoszenia dodatkowych kosztów, oraz zaktualizowanie polityki flotowej w tych krajach.

Proces doradztwa LeasePlan

  1. Dostarczono branżowy benchmark porównujący flotę Atos z podobnymi firmami z branży, pod względem kluczowych wskaźników, podzielonych według krajów.
  2. Zebrano wszystkie istotne lokalne wymagania biznesowe i szczegóły dotyczące floty, aby zapewnić jej dokładną analizę.
  3. Zebrano dane dotyczące cen z każdego kraju i porównano całkowite koszty użytkowania nowych pojazdów w każdym segmencie.
  4. Na podstawie analizy TCO (Total Cost of Ownership) opracowano szereg scenariuszy, które spełniają strategiczne cele dotyczące ludzi, planety i zysków.
  5. Zaktualizowano politykę flotową firmy, aby uwzględnić wszystkie istotne tematy związane z pojazdami elektrycznymi oraz uwzględnić obowiązujące przepisy w danym kraju.

Wyniki

  • Z powodzeniem opracowano strategię dotyczącą całkowitego przejścia na pojazdy elektryczne do 2025 r.
  • Europejska polityka samochodowa została zaktualizowana, w celu uwzględnienia pojazdów elektrycznych i będzie ona służyć również jako podstawa polityki flotowej poza Europą
  • Od 2021 roku większość krajów europejskich firmy będzie oferować tylko pojazdy elektryczne. Pojazdy hybrydowe stanowią alternatywę w przypadku indywidualnych ograniczeń pracowniczych.