Large JPG-NL_21_5

De transitie naar duurzaam rijden is urgenter dan ooit... maar kabinet houdt de versnelling in zijn vrij

2 min leestijdPers
Vandaag maakt het kabinet bekend het huidige plafond op het gunstige bijtellingstarief voor elektrisch rijden niet te verhogen. De oplopende leveringstermijnen van nieuwe auto’s en de sterke inflatie duwen de kosten van nieuwe auto’s steeds verder omhoog. Door het behouden van het huidige prijsplafond, betaalt de Nederlandse leaserijder komend jaar meer voor dezelfde auto. LeasePlan roept het kabinet op om te anticiperen op deze ontwikkelingen in de markt om zo duurzaam vervoer te blijven stimuleren.
Deel dit bericht

Eerste reactie op kabinetsplannen Prinsjesdag 2022

Bij het leasen van een elektrische auto betaalt een leaserijder 16% bijtelling tot een cataloguswaarde van 30.000 euro. Over alles boven dit bedrag, betaalt de leaserijder 22% bijtelling. LeasePlan roept het kabinet op om te anticiperen op deze ontwikkelingen in de markt om zo duurzaam vervoer te blijven stimuleren. Helaas heeft het kabinet dit besluit niet genomen. De zeer beperkte korting op de bijtelling die de leaserijder nu krijgt weegt niet of nauwelijks op tegen de hogere catalogusprijzen die gelden voor elektrische auto’s. Volgens LeasePlan is dit een gemiste kans voor Nederland en de transitie naar duurzame mobiliteit. Wel wordt de vrijstelling voor ondernemers per 2025 afgeschaft en tegelijkertijd de grondslag van de bpm voor bestelauto’s omgevormd van cataloguswaarde naar CO2-uitstoot. LeasePlan ziet graag dat het kabinet ook de CO2-uitstoot van de auto’s bij het systeem van Betalen naar Gebruik centraal zet, in plaats van het huidige gewicht van de auto.

Alhoewel het aandeel elektrische auto’s sterker toeneemt dan van te voren bedacht, is er nog een lange weg te gaan voordat Nederland volledig elektrisch rijdt. Uit diverse onderzoeken zoals die van het RVO blijkt dat automobilisten steeds vaker hun keuze om elektrisch te rijden baseren op een gunstig kostenplaatje in plaats van klimaatoverwegingen. Om de versnelling door te zetten is het daarom van belang om de gunstige financiële voordelen van elektrisch rijden te behouden. Vanaf 2025 lopen de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden af, waaronder de subsidies voor elektrisch vervoer en de vrijstelling op BPM en wegenbelasting. Met dit vooruitzicht dreigt het animo voor emissievrij rijden de komende jaren af te nemen. Door het prijsplafond op een gunstig bijtellingstarief te verhogen, kon het kabinet de leaserijder blijven prikkelen om de overstap naar elektrisch rijden te maken.

LeasePlan als accelerator naar emissievrij rijden

Verduurzaming van de mobiliteit kan volgens LeasePlan niet snel genoeg gaan. Daarom heeft LeasePlan zichzelf de ambitie gesteld om vanaf 2030 een volledig emissievrij wagenpark te beheren en dus alleen gebruik te maken van elektrische auto’s. Ondanks de huidige plannen van het kabinet, blijft deze ambitie onverminderd overeind. Sterker nog, wij doen er zelfs extra gas bij. Sinds 2018 rijden al onze medewerkers met een leaseauto al elektrisch en wij helpen steeds meer klanten in hun transitie naar emissievrije mobiliteit.

Geplaatst op 20 september 2022
20 september 2022
Deel dit bericht

Andere artikelen

Awards en onderscheidingen
Winnaars Christmas Car Challenge bekend06 april - 2 min leestijdArrowRight
Awards en onderscheidingen
Automotive Innovation Award finalisten 202126 april 2021 - 2 min leestijdArrowRight
Awards en onderscheidingen
Project Sterk van LFB wint auto voor inzet activiteiten29 december 2016 - 1 min leestijdArrowRight