Zorgen over data houdt leaserijders bezig volgens nieuwe LeasePlan Mobiliteitsmonitor

LeasePlan heeft samen met onderzoeksbureau Ipsos, de Data en Privacy uitgave van haar jaarlijkse Mobiliteitsmonitor uitgebracht. Uit de jaarlijkse vragenlijst blijkt dat leaserijders zich het meest zorgen maken hoe de data uit auto’s wordt verzameld en door wie.

12 maart 2020
 

De belangrijkste uitkomsten van de Data en Privacy uitgave van de Mobiliteitsmonitor zijn:

  • De meeste ondervraagden maken zich zorgen over wie de data van hun auto bezit (53%). Ook maakt 52% zich zorgen over het achterlaten van persoonlijke gegevens in auto's nadat deze zijn ingeleverd/verkocht. 49% maakt zich zorgen over het delen van hun gegevens met derden.
  • Een grote groep ondervraagden wil gegevens (anoniem) delen als dit een voordeel voor hun rijervaring oplevert. Dit geldt vooral als het delen van gegevens zou leiden tot een verlaging van de files en de reistijd (70% van de ondervraagden), een verlaging van de brandstof- en onderhoudskosten (70%), een verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen (68%) of een verbetering van de prestaties van de auto (66%)
  • Anoniem blijven is een belangrijke randvoorwaarde voor leaserijders om hun gegevens te delen.

    De Mobiliteitsmonitor is een internationaal onderzoek onder meer dan 4.000 leaserijders in 16 verschillende landen naar de uitdagingen van leaserijders en de automotive industrie.

Data biedt kansen om het rijden veiliger en duurzamer te maken. Maar data moet alleen verzameld worden als leaserijders ervan op de hoogte zijn en ermee instemmen. De auto-industrie moet daarom een stapje harder lopen en het voor leaserijders veel makkelijker maken om te begrijpen welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Leaserijders moeten zich ook eenvoudig kunnen afmelden. Als ze hun persoonlijke gegevens willen verwijderen, moet dat mogelijk zijn. We zijn van mening dat iedereen kan profiteren van slimme auto’s en data, mits er een ‘neutraal netwerk' voor autodata komt. Dit zou de data anoniem samenvoegen en leaserijders veel meer controle geven over welke gegevens worden gedeeld, zodat geen enkel bedrijf het alleenrecht op deze data heeft. 

Tex GunningCEO van LeasePlan

Meer weten? Download dan het Mobiliteitsmonitor rapport Data & Privacy van dit jaar als PDF.

Download PDF

EINDE

Opmerkingen voor redacteuren

• De LeasePlan Mobiliteitsmonitor is een jaarlijks onderzoek naar de mening van leaserijders over de belangrijkste onderwerpen waarmee de auto-industrie te maken heeft, gemaakt in samenwerking met het onderzoeksbureau Ipsos. • Het onderzoek wordt internationaal uitgevoerd in 16 landen: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. • LeasePlan is van mening dat de data van de steeds slimmere auto’s niet in een zwarte doos terecht mogen komen, die alleen door de autofabrikant wordt gecontroleerd. In plaats daarvan moeten de gegevens naar een ‘neutraal netwerk' gaan. Niet de fabrikanten, maar een op zichzelf staande partij zou dan voor dit netwerk zorgen en het betalen. • Met een neutraal netwerk kunnen persoonlijke gegevens anoniem worden verzameld en gebruikt om de rijervaring te verbeteren. Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld de gegevens van auto's gebruiken om files in hun steden aan te pakken of om zogenaamde 'black spots' (plaatsen met een hoger aantal ongelukken) veiliger te maken. Voorwaarde is dat de neutrale server onafhankelijk is, onder toezicht staat en ieders privacy garandeert.  • LeasePlan verdedigde voor het eerst een op zichzelf staand netwerk in een artikel voor Het Financieele Dagblad, dat hier in het Engels te lezen is of hier in het Nederlands. • In 2019 heeft LeasePlan de EV's en Duurzaamheidsuitgave van haar Mobiliteitsmonitor uitgebracht, die hier gedownload kan worden.

Mediacontact Hayden Lutek  Tel.: +31 (0) 6 2137 0324 E-mail.: media@leaseplancorp.com

Over Leaseplan LeasePlan is leider in twee grote en groeiende markten: Car-as-a-Service voor nieuwe auto's via het bedrijf LeasePlan en de eersteklas markt voor tweedehandsauto's van drie tot vier jaar oud via het bedrijf CarNext.com. LeasePlans Car-as-a-Service koopt, betaalt en zorgt voor nieuwe auto's voor haar klanten en biedt een complete service voor een contractduur van gemiddeld vier jaar. CarNext.com is een digitale marktplaats in Europa voor eersteklas gebruikte auto's. Deze auto's komen uit het eigen wagenpark van LeasePlan en van partners. LeasePlan zorgt voor meer dan 1,9 miljoen auto's in meer dan 30 landen. Met meer dan 50 jaar ervaring is LeasePlans doel het bieden van what’s next in duurzame mobiliteit, zodat onze klanten zich kunnen richten op hun what’s next. Lees meer op www.leaseplan.com/corporate.

Disclaimer Deze inhoud is uitsluitend goedgekeurd door en is de verantwoordelijkheid van LeasePlan Corporation N.V. (“LPC”) op basis van de bronnen zoals hierin vermeld en door LPC verstrekte informatie. LPC geeft geen verklaring of garanties, expliciet noch impliciet, van welke aard dan ook, noch accepteert zij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie of meningen in dit materiaal.

De informatie in dit document is afgeleid van bronnen die niet onafhankelijk zijn geverifieerd. LPC doet geen toezegging en is geenszins verplicht de ontvanger toegang te verlenen tot eventuele aanvullende informatie of dit document bij te werken of eventuele onjuistheden erin die duidelijk blijken te corrigeren en zij behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, te allen tijde en in ieder opzicht de informatie die hierin beschreven is aan te passen of te beëindigen.

Behalve in het geval van bedrieglijke onjuiste weergave zal noch LPC, noch enige van haar gelieerde ondernemingen, adviseurs of vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of andere verliezen of schades met inbegrip van winstderving ontstaan door u of eventuele derde die voortvloeit uit het eventueel vertrouwen op (1) dit document of voor de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan of (2) voor enig ander schriftelijke of mondelinge informatie die door LPC  in verband hiermee beschikbaar is gesteld of (3) eventuele gegevens die dergelijke informatie genereert.