Voorwaarden 14 dagen bedenktermijn online

A. Koper mag de koop van de Occasion binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken (herroepen). Koper hoeft daarvoor geen reden op te geven.

B. Koper kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. Koper kan het ingevulde formulier dan per e-mail zenden aan occasions.breukelen@leaseplan.nl. Koper kan ook gewoon een e-mail sturen naar dat adres, waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

C. Binnen 14 dagen nadat Koper de koop ongedaan heeft gemaakt, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar de CarNext vestiging in Breukelen, aan het adres Corridor 15. Koper en CarNext maken daarvoor dan een afspraak.

D. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen, maar als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij CarNext meer dan 500 kilometer heeft gereden, vergoedt Koper aan CarNext de waardevermindering van de Occasion vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd.

E. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzondering van het kilometrage). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen extra schades aan exterieur en interieur. Als dat niet gebeurt, betaalt Koper de waardevermindering aan CarNext.

F. Als de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan CarNext het verschil.

G. CarNext betaalt Koper de volledige Koopprijs binnen 14 dagen na ongedaan making terug op de bankrekening die bij CarNext bekend is.

H. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.

I. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan CarNext over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als CarNext daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van.

J. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.

K. Indien Koper bedragen aan CarNext verschuldigd is, mag CarNext die verrekenen met de Koopprijs die Koper van CarNext terugkrijgt.

Download hier het modelformulier voor ontbinding / herroeping.