Privacyverklaring voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2022 Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("Verklaring") beschrijft onze werkwijzen met betrekking tot alle persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) die we via de Carrière-sectie van de websites van alle entiteiten van LeasePlan en offline verzamelen in verband met je sollicitatie naar een baan of stage bij LeasePlan Corporation NV of een van zijn groepsondernemingen waaronder LeasePlan België (hierna samen LeasePlan genoemd).

We wijzen erop dat deze Carrière-site niet bedoeld is voor minderjarige personen jonger dan 16 jaar.

Op andere plaatsen op de websites van LeasePlan en zijn groepsondernemingen doorgegeven Persoonsgegevens zullen worden gebruikt volgens onze algemene online Privacyverklaring.

Onderwerpen

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te wijzigen om toekomstige ontwikkelingen van LeasePlan, de Carrière-site of veranderingen in de sector of juridische trends te verwerken. In de "Laatst bijgewerkte" legende bovenaan deze Verklaring kun je zien wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring op de Carrière-site publiceren.

Hoe kan je contact met ons opnemen of een klacht indienen?

Aarzel niet om bij vragen, verzoeken of klachten contact met ons op te nemen via recruitment@leaseplan.com of via het Privacyrechten formulier. Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we je in je e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen om de informatie over mij bij te werken of te corrigeren, of om bezwaar te maken tegen het gebruik van die informatie?

Wanneer je je op de Carrière-site registreert, kun je jouw Persoonsgegevens bekijken, herzien en wijzigen door op de Carrière-site in te loggen en je accountinformatie bij te werken. Het bijgewerkte profiel zal de volgende keer als standaard worden gebruikt als je via je account online op een baan solliciteert. Om de Persoonsgegevens die je al hebt ingevuld voor een specifieke functie te wijzigen, moet je je profiel bijwerken en je sollicitatie voor die functie opnieuw indienen. We adviseren je jouw Persoonsgegevens direct bij te werken als ze veranderen of onjuist zijn.

Je mag, indien toegestaan volgens de wet, toegang vragen tot of een kopie van je Persoonsgegevens, deze laten rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan laten beperken (indien van toepassing), verzetten tegen de verwerking ervan of verzoeken om portabiliteit van je Persoonsgegevens. Stuur ons je verzoek door contact met ons op te nemen zoals op deze pagina beschreven. Houd er rekening mee dat als gevolg van (onder andere) de sollicitatieprocedure die je via de Carrièresite kunt inzetten, we mogelijk niet verplicht zijn om aan je verzoek te voldoen (of volledig te voldoen). In die gevallen zullen we je schriftelijk uitleggen waarom we daar niet aan kunnen voldoen.

Maak in je verzoek duidelijk welke Persoonsgegevens je precies wilt bekijken of wilt laten wijzigen of verwijderen, of laat ons anders weten welke beperkingen je van je Persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Voor je veiligheid behandelen wij alleen aanvragen met betrekking tot de informatie die bij het specifieke e-mailadres hoort zoals jij dat in het contactformulier hebt opgegeven, en we kunnen je vragen om verificatie van je identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We wijzen erop dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken op grond van toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming of andere wetten en voorschriften.

Je kunt ook:

  • Gebruik maken van het Privacyrechten formulier. Via dit formulier kun je ook contact opnemen met onze Privacy Officer.
  • Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de Data Protection Officer (DPO), via LeasePlan Corporation N.V., t.a.v. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland
  • Een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Bevestiging

Door het toesturen van mijn sollicitatie en cv aan LeasePlan bevestig ik, dat ik deze Verklaring heb gelezen en begrepen.