Wist u dit al over uw bedrijfswagen?

Uw LeasePlan-bedrijfswagen is voor u een steun en toeverlaat voor uw dagelijkse verplaatsingen. Maar weet u er wel alles over? Intentions lijstte voor u de belangrijkste vragen op.

16 maart 2017

Operationeel

Algemeen

Hoe zorg ik voor een optimaal dagelijks gebruik van mijn leasewagen?

Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken wanneer ik ziek ben of tijdskrediet neem? Het antwoord op deze vraag hangt van het type van schorsing af en het feit of je tijdens de beoogde schorsing het recht op loon behoudt. Het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen maakt immers deel uit van het loon en dus moet je de wagen enkel inleveren wanneer de verplichting van je werkgever om loon te betalen, eveneens geschorst is. Je behoudt dus het recht op het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen gedurende de jaarlijkse vakantie, tijdens de feestdagen en gedurende de ziektedagen waarvoor je recht hebt op gewaarborgd loon. Neem je echter een voltijds tijdskrediet of een verlof zonder wedde of ben je langdurig ziek en heb je dus geen recht meer op gewaarborgd loon, dan heeft je werkgever het recht om tijdens deze schorsing de tijdelijke teruggave van de wagen te eisen. Ga ten rade bij de vlootverantwoordelijke of lees de car policy voor meer informatie en voor eventuele uitzonderingen geldig in het bedrijf.

Kan de werkgever uw bedrijfswagen meteen opeisen bij ontslag? Moet je een opzegtermijn presteren, dan mag je de bedrijfswagen verder gebruiken tijdens de opzegperiode, aangezien het recht op loon blijft bestaan zolang de arbeidsovereenkomst loopt. Wordt je arbeidsovereenkomst beëindigd met betaling van een opzegvergoeding, dan stopt de arbeidsrelatie onmiddellijk en moet je de bedrijfswagen onmiddellijk teruggeven. Er moet bij de berekening van de opzegvergoeding wel rekening worden gehouden met het voordeel van de bedrijfswagen. Je vindt hier ongetwijfeld meer informatie over in de car policy van je werkgever.

Mag ik met mijn LeasePlan-wagen rijden naar en in het buitenland? Ja, dit mag. Je moet wel even controleren of het land van bestemming vermeld staat op de groene verzekeringskaart en of er geen speciaal document (douaneattest) vereist is. Je vindt hier ongetwijfeld meer informatie over in de car policy van je werkgever..

Mogen andere personen de wagen ook besturen in het buitenland? Moet ik dan ook in de wagen zitten? Voor LeasePlan mag iedereen met een geldig rijbewijs met de wagen rijden. Het is echter de car policy opgesteld door het bedrijf die bepaalt wie met de wagen mag rijden. Lees dus eerst goed de car policy of stem af met de vlootverantwoordelijke.

Ik heb een oproep voor de technische controle ontvangen. Waar mag ik me aanmelden? Ik heb een oproep voor de technische controle ontvangen. Waar mag ik me aanmelden? Je mag overal in België naar de technische controle gaan. Enkel bij een herkeuring als gevolg van een afkeuring, moet je teruggaan naar het station waar de wagen eerder werd afgekeurd. Zoek het dichtstbijzijnde keuringsstation via www.afsprakenautokeuring.be. Het document voor terugbetaling van technische controle vind je op My LeasePlan (www.leaseplan.be/myleaseplan). Druk het document af en neem dit zeker mee zodat je zelf ter plaatse niet hoeft te betalen.

Waar kan ik terecht voor een bandenwissel of -reparatie?

Bandenwissel

Op My LeasePlan kun je de gegevens van de bandencentrale terugvinden waar je zomer- of winterbanden gestockeerd zijn. Surf naar www.leaseplan.be/myleaseplan.

Bandenreparatie

Neem contact op met onze medewerkers van Driver Services op het nummer 078-150 600 of via mail naar drivercare@leaseplan.be. Je krijgt van hen de gegevens van de bandencentrale(s) waar je terecht kunt voor een herstelling. Je maakt dan zelf rechtstreeks een afspraak met de gewenste bandencentrale. De bandencentrale zorgt voor de goedkeuring en LeasePlan zorgt voor de administratieve afhandeling. Wat zijn de gevolgen van een te lage bandenspanning?

Eén op drie chauffeurs in Europa rijdt met een te lage bandenspanning. In België loopt dat aantal zelfs op tot negen op tien chauffeurs. De gevolgen van een te lage bandendruk zijn zowel voor de auto als voor het milieu verstrekkend. Een lage spanning zorgt ervoor dat de banden sneller dan normaal verslijten. De oorzaak daarvoor is dat de zijkanten van de band overbelast worden en dat er veel meer warmte in de band kan ontstaan. Doordat de band bij een lage spanning warmer wordt en vervormt, wordt de kans op schade, op een klapband bijvoorbeeld, automatisch groter. Een te lage druk op de banden zorgt er ook voor dat de aandrijving meer energie nodig heeft. Hierdoor gaan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot pijlsnel de hoogte in. Studies wezen uit dat wagens met een te lage bandendruk in heel Europa per jaar 3,9 biljoen liter brandstof verspillen. Ons milieu betaalt daarvoor de hoogste prijs. Er komt daardoor 9,2 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terecht. Per auto betekent dat een extra uitstoot van 3,45 g/km CO2.

Onderhoud

Wanneer moet ik op onderhoud gaan met mijn wagen ?

U kan deze informatie vinden in de gebruiksaanwijzing van uw wagen of u kan hiervoor contact opnemen met LeasePlan. Wist u trouwens dat vele constructeurs niet langer werken met vaste intervallen voor een onderhoud? Daarom blijft uw boordcomputer de beste maatstaf. Als deze meldt dat het tijd is voor een onderhoud, weet u met zekerheid hoe laat het is.

Waar moet ik op onderhoud gaan met mijn wagen? Via de booking tool op My LeasePlan (www.leaseplan.be/myleaseplan), kunt u rechtstreeks een afspraak boeken via enkele clicks. U kunt er trouwens ook zien welke service partner een pick-up & delivery en/of gratis wifiverbinding aanbiedt.

Ik heb mijn wagen overgenomen van een collega maar weet niet wanneer deze voor het laatst op onderhoud is geweest met de wagen, wat nu ? Neem contact op met onze dienst Driver Services op het nummer 078-150 600. Men kan dan voor u nakijken wanneer het laatste onderhoud heeft plaats gevonden.

Kan ik een vervangwagen reserveren bij uitvoering van een onderhoud ? Dit hangt af van de voorwaarden die werden afgesproken in het leasecontract. Neem eerst even contact op met LeasePlan Driver Services op het nummer 078-150 600. Hier kunnen ze namelijk snel controleren of een vervangwagen inderdaad voorzien is in het leasecontract. Indien dit niet het geval is, zijn er natuurlijk enkele alternatieven voor een vervangwagen:

Schade

Naar welk adres moet de ongevalsaangifte verstuurd worden? Indien de wagen verzekerd is via LeasePlan mag je de aangifte doormailen naar damage@leaseplan.be. Deze aangifte is in elk geval een noodzaak en zal ook altijd gevraagd worden indien er een telefonische aangifte wordt gedaan via de afdeling Driver Services op het nummer 078-150 600. Je kunt best ook een scan van de aangifte doormailen naar LeasePlan. Indien het een ongeval zonder tegenpartij betreft volstaat een mailtje met het relaas van de feiten.

Indien de verzekering niet via LeasePlan verloopt, neem je best even contact op met de vlootbeheerder.

Als ik in het binnenland te kampen krijg met autopech, diefstal van de wagen of een ongeval. Op welke dienstverlening kan ik dan rekenen? Bij immobilisatie in het binnenland (BELUX), hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op de woon- of werkplaats van de bestuurder, stuurt VAB binnen de 2 uur een bevoegd technicus ter plaatse om het voertuig ter plaatse opnieuw rijklaar te maken. Is het mogelijk om de wagen te herstellen, dan zorgt de technicus voor een voorlopige herstelling die minstens 24 uur standhoudt, zodat je steeds de normale dagactiviteiten kan vervolgen. Wanneer een voorlopige of definitieve herstelling onmogelijk is, zorgt LeasePlan-Assistance voor het overbrengen van het defecte voertuig naar een erkende garage/carrosserie. Indien de wagen in de garage blijft, heb je recht op een vervangwagen van VAB.

Ik heb een schade met gekende tegenpartij opgelopen in het buitenland. Hoe moet ik dit aangeven bij LeasePlan? Je vult samen met de tegenpartij het aanrijdingsformulier in en stuurt dit zo snel mogelijk naar LeasePlan, ter attentie van de schadedienst (per fax op het nummer 02-722 63 46 of per mail naardamage@leaseplan.be), of naar je verzekeraar indien de leasewagen niet via LeasePlan verzekerd is. Indien bij LeasePlan verzekerd, kun je ook reeds telefonisch een schadedossier laten openen bij LeasePlan Driver Services via het nummer +32-2-722 60 00. Opgelet: de schadedienst van LeasePlan heeft ook het originele formulier nodig!

Franchise: wie betaalt, de werknemer of werkgever? Dat hangt af van de car policy. Sommige bedrijven nemen de eerste franchise voor hun rekening en vanaf de tweede moet de chauffeur betalen. Andere bedrijven betalen de franchise wanneer hun chauffeurs een bepaalde periode ongevalvrij rijden en dan een schade rijden. Sommige koerierbedrijven nemen alle franchises voor hun rekening omdat de voertuigen frequent van chauffeur wisselen en het eigenlijk niet te achterhalen is wie de schade heeft gereden. In nog andere gevallen wordt ieder geval individueel bekeken in functie van de gemiddelde schadestatistiek.

Indien LeasePlan geen erkenning heeft van de aansprakelijkheid van de tegenpartij op het moment dat de herstelfactuur moet worden betaald dan zal de vrijstelling ook doorgerekend worden aan de klant. Het spreekt vanzelf dat de klant de vrijstelling gecrediteerd krijgt op het moment dat LeasePlan alsnog haar uitgaven kan recupereren.

EindecontractWaar moet ik op letten als ik mijn wagen inlever? Lever de wagen netjes en proper af. Vuile wagens brengen immers minder op en zullen dan ook op jouw kosten gereinigd worden. Let ook op dat je je persoonlijke bezittingen uit de wagen verwijderd hebt.

Ik moet mijn wagen inleveren. Echter, ik betaalde een aantal opties zelf. Kan ik deze behouden en wat zijn de eventuele kosten? Dit is mogelijk, maar niet voor alle opties. Het is enkel mogelijk indien de verwijdering van deze optie geen schade veroorzaakt aan de wagen (bijvoorbeeld een fietsrek, kinderzitje, trekhaak). De opties dienen voor de inlevering van de wagen verwijderd te zijn.

Hoe verloopt het eind van het leasecontract?

Op een aparte webpagina beschrijven we meer in detail waaraan je je kunt verwachten bij de inlevering van de wagen en op welke manier je je hierop het best kunt voorbereiden.

Deel dit bericht