20 mei 2019

“Jonge mensen zijn op zoek naar de grootst mogelijke vorm van mobiliteitflexibiliteit”

Een gesprek met Erwin Malcorps (CEO Sweco)

Mobility as a Service (MaaS): een term die vandaag niet meer weg te denken valt in menig mobiliteitsaanpak van ondernemingen. Zo ook bij ingenieurs- en adviesbureau Sweco, dat vorig jaar reeds zijn mobiliteitsbeleid onder de loep nam en volledig omgooide. Als adviesbureau voor o.a. duurzame oplossingen bij openbare aanbestedingen was het tijd om ook de interne mobiliteit grondig te herbekijken. Resultaat? Elektrische bedrijfswagens als deel van een breder mobiliteitskader. LeasePlan sprak met Erwin Malcorps, CEO van Sweco, over de drijfveer achter deze aanpak.

Op welke vlakken van de onderneming komt de nieuwe mobiliteitsaanpak tot uiting? Toen we onze mobiliteitsaanpak vorig jaar radicaal vernieuwd hebben, werden we overspoeld met lovende reacties van onze medewerkers en klanten. Als je kijkt naar de politieke debatten die er vandaag plaatsvinden, ziet het duurzame ondernemerslandschap er al helemaal anders uit. Nu moet je als onderneming mee op die kar springen, anders dreig je binnen enkele jaren hopeloos achter te lopen. Ook aan onze klanten bieden we mobiliteitsoplossingen aan als ingenieurs- en adviesbureau, zo zetten we erg in op mobiliteitsoplossingen voor openbare besturen.

Op welke manier dan precies? We werken meer op de vervoersregio Antwerpen waar we zowel op het niveau van de gemeentebesturen als op gewestelijk niveau mobiliteitsoplossingen uitwerken. Door middel van tellingen en impactanalyses onderbouwen we op een wetenschappelijke manier oplossingen voor het aanbod van openbaar vervoer en alternatieve mobiliteit op grote schaal

Als onderneming konden jullie zelf dan ook niet achterblijven? Vanuit een sterk maatschappelijk bewustzijn waren onze medewerkers zelf inderdaad vragende partij om verdere stappen uit te denken op het vlak van onze eigen mobiliteit. Dit hebben we gedaan door een paar grote principes te definiëren. Het eerste principe bestaat eruit verplaatsingen te vermijden. Hoewel dat wat simplistisch kan klinken, heeft dit reeds een grote impact. Zo worden medewerkers aangemoedigd om in een ander kantoor te gaan werken als dat beter uitkomt en ook thuiswerken is een evidentie geworden.

Als we de verplaatsing niet kunnen vermijden – dat is dan het tweede principe – moet er nagedacht worden op welke manier die zo duurzaam mogelijk kan gebeuren. Daarom promoten we het gebruik van openbaar vervoer en de (al dan niet elektrische) fiets. Om dat te faciliteren bevinden onze kantoren zich rond grote knooppunten van openbaar vervoer. Tot slot – en dat valt dan onder het derde principe – is er de vernieuwing van ons bedrijfswagenpark. We zijn een bureau dat vooral in de bouw actief is waardoor er nog steeds heel wat verplaatsingen met de wagen onvermijdelijk zijn. Die trachten we nu zo duurzaam mogelijk te maken door de medewerkers te stimuleren om elektrisch te gaan rijden.

Is het dan voor elk van jullie medewerkers mogelijk om voor een elektrische wagen te kiezen? Iedereen heeft vandaag inderdaad een elektrische optie. We werken niet met targets, maar willen onze medewerkers genoeg stimuleren om elektrisch te gaan rijden, zonder dat het een verplichting wordt. Bij de laatste bestelling valt enorm op dat er meer en meer voor de elektrische opties gekozen wordt, dus die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Werden er speciale acties op poten gezet om de stap naar elektrisch te vergemakkelijken? LeasePlan heeft ons enorm geholpen om door middel van advies en praktijkvoorbeelden de vooroordelen over elektrisch rijden te ontkrachten. Zo hebben we heel wat testritten met verschillende elektrische wagens georganiseerd op onze verschillende locaties. Op elk kantoor hebben we daarenboven ook de nodige laadpalen voorzien waardoor de drempel om over te stappen naar elektrisch rijden veel kleiner wordt. De klassieker die nog steeds een rem is op de switch naar elektrisch is uiteraard het rijbereik. Voor de dagelijkse verplaatsingen is dit nog te voorzien, maar met het oog op autovakanties lijkt dat veel moeilijker te liggen. Om daaraan tegemoet te komen, hebben we een intern poolsysteem op poten gezet waarbij medewerkers die nog steeds beschikken over een wagen met een klassieke verbrandingsmotor op vrijwillige basis hun wagen tijdens een vakantieperiode, als ze bijvoorbeeld zelf met het vliegtuig weg zijn, ter beschikking kunnen stellen van collega’s.

 

Krijgen de medewerkers die de overstap maken verdere omkadering, zoals bijvoorbeeld een laadpaal bij hen thuis? Een persoonlijke laadpaal is fiscaal moeilijker aangezien het lastig is om een investering uit te voeren op de privé-eigendom van een medewerker. We praten echter wel met verschillende leveranciers over een interessante groepsaankoop van laadpaalinfrastructuur voor onze medewerkers. Verder kan er elektrisch getankt worden via het publieke laadpaalnetwerk aan de hand van een ‘tankkaart’ en werken we met een split bill van de elektriciteitsfactuur.

Hoe zit de verdeling elektrische wagens en wagens met klassieke verbrandingsmotoren er momenteel uit in jullie vloot? Momenteel hebben we ongeveer 10 elektrische wagens in onze totale vloot van 500 bedrijfswagens, maar er zitten er op korte termijn heel wat aan te komen. Ik ben ervan overtuigd dat 1/4de à 1/3de van de nieuwe bestellingen vanaf nu elektrisch zullen zijn en binnen een jaar of vier à vijf is dat hopelijk geëvolueerd naar 100 procent.

Hoe zijn de reacties van de eerste overstappers? Diegenen die momenteel al de overstap gewaagd hebben, zijn wild enthousiast. Uiteraard zijn dat de echte believers en early adopters die vanuit een groot engagement de switch maken. Maar zelfs zij die aarzelden en uiteindelijk toch de stap naar een elektrische wagen genomen hebben, zeggen achteraf toch ook dat het gewoon een nieuwe manier van denken is. Zoals dat met je gsm het geval is, moet je systematisch wat bijladen. Maar eens je dat gewoon bent, is het zeer aangenaam om elektrisch te rijden.

Heeft u zelf ook al de switch gemaakt? Mijn overstap staat op de planning eens het leasecontract van mijn huidige bedrijfswagen is afgelopen op het eind van dit jaar. Momenteel ben ik volop aan het kijken welke wagen het wordt. Uiteraard staat al vast dat het geen hybride wordt, maar een volledig elektrisch aangedreven wagen.

Uit welke wagens kunnen de medewerkers momenteel kiezen? We beginnen met de elektrische smart, ik denk dat we er daarvan een stuk of acht hebben. Héél populair bij onze medewerkers vandaag is de e-Golf, die zie ik het meest besteld worden. Daarvoor was de BMW i3, waarvan er nu nog een heel deel in de vloot rijden, het meest populair. Momenteel kijken we een beetje verder aangezien het aanbod eindelijk toch wat groter begint te worden, zeker wat de managementfuncties betreft. Zo komt de Jaguar I-PACE zeker in aanmerking en ook naar de Tesla 3 wordt uitgekeken. Van de Audi e-tron wachten we nog even de prijzen af, maar die ziet er zeker ook veelbelovend uit. Hetzelfde geldt voor de Mercedes-Benz EQC.

Wat de andere mobiliteitsopties betreft: wordt er hiervoor gebruik gemaakt van mobiliteitsapps? Onze medewerkers kunnen dat op verschillende manieren doen. Er kunnen hier gewoon (trein)tickets besteld worden via de personeelsdienst, maar voor het gebruiksgemak bieden we ook het Olympus-platform aan. Hiermee kan je echt evolueren naar Mobility as a Service zodat mensen in functie van de dag en hun type verplaatsing de beste mobiliteitsoplossing kunnen kiezen. Uiteraard heeft dit zijn beperkingen omdat heel wat medewerkers door de werkweek heen op heel wat verschillende locaties moeten zijn. Dankzij het feit dat de meeste van onze kantoren gelegen zijn bij grote openbaarvervoersknooppunten is het gebruik van de trein wel al goed ingeburgerd. De combinatie met andere mobiliteitsoplossingen wordt dankzij zo’n apps echter zeker wel gefaciliteerd.

Hoe vaak wordt een app als Olympus dan momenteel gebruikt? Dankzij zo’n platform kunnen we goed in kaart brengen hoe duurzaam de verplaatsingen van onze medewerkers per kantoor vandaag de dag gebeuren. Uiteraard is het ene kantoor hiervoor al wat beter gelegen dan het andere en dat merk je natuurlijk ook in die cijfers. In ons kantoor in het centrum van Brussel zitten we rond de 90 procent van de verplaatsingen die duurzaam gebeuren. Voor ons kantoor in Antwerpen-Berchem dat in de zomer van 2018 geopend werd, hebben we heel sterk op de duurzame mobiliteit ingezet en daar zitten we nu al met een percentage van duurzaam gebruik van bijna 50 procent. Voor rond het Antwerpse is dat een vrij hoog percentage. In Gent zitten we trouwens ook met hoge cijfers.

Op welke manier worden de medewerkers gemotiveerd om hun verplaatsingen op een duurzame manier te doen? Vandaag heeft de bedrijfswagen nog steeds een enorm interessant fiscaal voordeel en blijven we die uiteraard ook aanbieden aan onze mensen, temeer omdat we nog steeds heel wat verplaatsingen in de bouw moeten uitvoeren. Het zal moeilijk zijn om de bedrijfswagen ooit te bannen en daar geloof ik ook niet in. Wat wij vooral als bedrijf willen doen, is het voor onze medewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken om te opteren voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Iemand die een firmawagen heeft, mag ook nog kiezen voor een treinabonnement of een fietsvergoeding. Al deze zaken proberen we maximaal te stimuleren. Uiteraard kost dat ons als onderneming extra geld omdat we daar niet meteen de fiscale voordelen uit halen, maar we geloven er wel sterk in dat als we onze mensen motiveren om zo veel mogelijk verplaatsingen duurzaam te laten verlopen, dit op termijn ook de goedkoopste – en alleszins meest duurzame – oplossing is …

Als ik praat met mensen werkzaam in andere bedrijven of hier sollicitanten over de vloer krijg, merk je dat heel wat bedrijven momenteel worstelen om alle andere alternatieven open te stellen, zeker voor mensen die met een bedrijfswagen rijden. Het is een firmawagen of al het andere. Dan krijg je als consequentie dat iedereen in de Leopold II-tunnel in zijn firmawagen zit aan te schuiven omdat mensen niet de mogelijkheid krijgen om ook eens met de trein te komen. Door het feit dat je alles openstelt en gemakkelijker maakt voor de medewerkers, zal het vaker voorvallen dat ze spontaan voor de alternatieve vervoersoplossingen zullen kiezen. Het is een filosofie die we als volledig bedrijf – en dus ook als directie – er sterk in peperen om dit zo maximaal te stimuleren naar de medewerkers toe. Je merkt nu reeds dat het langzaam begint door te dringen op elke laag van de organisatie.

Ik onthoud dat het bij jullie vooral draait om een en-enverhaal en geen of-ofverhaal. Inderdaad, en dat is iets wat je duidelijk hoort bij de jonge mensen die bij ons starten: zij zoeken net die flexibiliteit en souplesse. Er hoeven niet te veel regels opgelegd te worden. Ze willen vooral niet in een keurslijf gegoten worden: dat ze voor de ene of de andere oplossing moeten kiezen. Zeker nieuwe mensen zijn maximaal op zoek naar de grootst mogelijke vorm van flexibiliteit, ook op het vlak van mobiliteit.

Moeten er opofferingen gemaakt worden op andere vlakken als er voor deze flexibiliteit gekozen wordt? Neen, het is gewoon een extraatje. We hebben bijvoorbeeld ook een flex income plan waar de firmawagen een deel van kan uitmaken. Hiermee kan er bewust voor gekozen worden om die achterwege te laten waardoor het brutoloon hoger wordt: het begin van een mobiliteitsbudget als het ware. Het fiscale voordeel van de firmawagen is momenteel echter nog altijd zo groot dat de brutocompensatie die je er tegenover kunt stellen vaak niet altijd zo positief is, ook al bied je daarnaast ook alle andere mobiliteitsoplossingen aan. We zijn dus zeer benieuwd naar de manier waarop dit de komende jaren verder zal evolueren.

COPYRIGHT FOTO: Jurgen Dooms

Misschien ook interessant voor jou?

4 mei 2020

Hoe LeasePlan de coronacrisis de kop indrukt

Het coronavirus, of covid-19. Het heeft onze wereld flink op zijn kop gezet en onze levens door elkaar geschud. En het ziet ernaar uit dat het virus dat nog minstens één keer zal doen. Hoe gingen wij er tot nu mee om? Hoe hebben wij geprobeerd de crisis de kop in te drukken? En hoe kunnen we leren van elkaar zodat we de volgende keer beter voorbereid zijn?

4 mei 2020

Hoe LeasePlan de coronacrisis de kop indrukt

Het coronavirus, of covid-19. Het heeft onze wereld flink op zijn kop gezet en onze levens door elkaar geschud. En het ziet ernaar uit dat het virus dat nog minstens één keer zal doen. Hoe gingen wij er tot nu mee om? Hoe hebben wij geprobeerd de crisis de kop in te drukken? En hoe kunnen we leren van elkaar zodat we de volgende keer beter voorbereid zijn?

2 april 2020

Wat is de impact van COVID-19 op de auto-industrie?

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nemen de meeste autofabrikanten gecontroleerde maatregelen zoals de productie opschorten en orders on hold zetten. De COVID-19-pandemie is echter de zoveelste uitdaging in een lange rij van problemen waarmee de automobielsector te kampen heeft.