Alles wat je moet weten over het bedrijfswagenattest

In het kader van de mobiliteitsvergoeding, (ook cash4car genoemd) die in voege ging op 1 januari 2018, werd vanaf 6 januari 2019 een nieuw document in het leven geroepen : het bedrijfswagenattest.

Sinds 06 januari 2019 is een werkgever verplicht om bij uitdiensttreding van een werknemer die een bedrijfswagen of een mobiliteitsvergoeding ontving, een bedrijfswagenattest af te leveren.  Deze verplichting geldt ook indien de werkgever enkel bedrijfswagens toekent.  Een werknemer die bij zijn nieuwe werkgever een mobiliteitsvergoeding (opnieuw) wil verkrijgen, moet het bedrijfswagenattest aan zijn nieuwe werkgever bezorgen.  Veel van onze klanten worden hier momenteel van op de hoogte gebracht via hun sociaal secretariaat. 

Inhoudelijk dient het attest onderstaande elementen te vermelden ; de meeste sociaal secretariaten voorzien hiervoor een template :

  • Gegevens over de bedrijfswagen die voor de bepaling van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt: (1) de periode van de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen (2) de cataloguswaarde (3) de waarde van de CO2-uitstoot (4) het type brandstof
  • Desgevallend, de bevestiging dat de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt (bv. via de toekenning van een tankkaart);
  • Desgevallend, de eigen bijdrage die de werknemer betaalde voor het voordeel van de bedrijfswagen tijdens de laatste maand voor de inlevering ervan;
  • Desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen was gekoppeld aan een omzetting van loon (bv. toekenning van een bedrijfswagen in ruil voor een vermindering van het brutoloon);
  • Indien een mobiliteitsvergoeding werd toegekend: (1) het bedrag ervan op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst (2) alle elementen die het bedrag van de vergoeding bepalen (3) de datum waarop de bedrijfswagen werd ingeleverd in ruil voor mobiliteitsvergoeding

Dit bedrijfswagenattest dient door de werkgever opgesteld te worden, niet door de leasemaatschappij.  Enkel de werkgever kan bovenvermelde elementen in het kader van de relatie werkgever-werknemer bevestigen.  De gegevens over de bedrijfswagen (periode, cataloguswaarde etc.) kunnen onze klanten vinden in My Fleet , en dit in het rapport ‘Wagens per bestuurder’.

30 januari 2019
Deel dit bericht