Amper 1 op 4 kinderen correct vervoerd in wagen: maak jij de juiste klik?

3 min leestijdJe wagen: tips & tricks
Slechts 23% van de kinderen kleiner dan 1m35 wordt op een volledig correcte manier vervoerd in de wagen. Nog problematischer is dat 13% van de kinderen zelfs helemaal niet wordt vastgemaakt. Zo blijkt uit een grootschalige studie van het verkeersagentschap Vias institute. Intentions geeft enkele tips om de kinderen veiliger te vervoeren.
Deel dit bericht

Elke drie jaar voert Vias institute een nationale gedragsmeting uit over het correct gebruik van kinderzitjes. Voor deze laatste editie werd bij observaties in heel het land bij meer dan 1000 kinderen in detail bekeken hoe ze vervoerd werden.

Uit deze observaties blijkt dat iets minder dan 1 kind op 4 (23%) correct vastgemaakt is en vervoerd wordt in een zitje dat aangepast is aan hun gewicht of lengte. Het percentage kinderen dat correct is vastgemaakt ligt iets hoger in Brussel (26%) dan in Wallonië (24%) en Vlaanderen (21%). De helft van de kinderen (50%) zit wel in een juist zitje, maar is niet correct vastgemaakt. 1 op 7 (14%) zit in een zitje dat niet aangepast is aan hun lengte of gewicht, de helft daarvan is bovendien ook niet correct vastgemaakt. Nog opvallender: 13% van de kinderen wordt helemaal niet vastgemaakt!

Drie kwart denkt hun kind goed te hebben vastgemaakt

Bij deze studie werd ook aan de bestuurders gevraagd om zelf in te schatten of ze hun kind correct hadden vastgemaakt. 77% van de ondervraagde bestuurders was van mening dat ze hun kind correct en in het juiste zitje vervoerden. Vele mensen zijn dus niet op hoogte dat ze hun kind niet correct vastmaken.

Wanneer ze expliciet geconfronteerd werden met hun verkeerd gebruik van het zitje, werden de volgende redenen het vaakst opgegeven: onoplettendheid of tijdsgebrek (20%), het kind dat zichzelf vastmaakt of weerstand biedt (18%) en onwetendheid over een correcte installatie van het kinderzitje (14%).

Wat zijn de gevolgen van je kind niet goed vastmaken?

De gevolgen van je kind niet correct vast te maken verschillen van situatie tot situatie. Bij een kleine vorm van verkeerd gebruik (vb. verdraaide gordel) is de impact op de veiligheid uiteraard kleiner dan wanneer de gordel een totaal foutief traject volgt. Bij meer dan een derde van de kinderen is door een niet-correct gebruik de effectiviteit van het kinderbeveiligingssysteem zo aangetast dat bij een geval van een botsing het kind ernstige tot dodelijke verwondingen oploopt.

In het geval dat je kind helemaal niet is vastgemaakt zijn de gevolgen vaak zeer zwaar. Zo komt de impact bij een botsing met een snelheid van 50 km/u overeen met 35 maal het gewicht van de persoon. Een kind van 25 kg wordt dan een massa van bijna één ton.

Een botsing met een snelheid van 50 km/u is te vergelijken met een val van ongeveer 10 meter, dus van ongeveer 3 verdiepingen! Kortom: een niet-vastgeklikt kind vervoeren in de wagen is net alsof je het zou laten spelen op een balkon zonder leuning.

Wat zegt de wet?

Volgens het verkeersreglement moeten kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 1m35 vervoerd worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Sinds januari 2013 wordt het niet correct vervoeren van kinderen strenger bestraft. Het niet gebruiken van een aangepast kinderbeveiligingssysteem voor kinderen kleiner dan 1m35 wordt gezien als een overtreding van de derde graad. De boete voor deze inbreuk bedraagt 165 euro.

Meer info op www.kinderenindeauto.be

10 tips om foutief gebruik tegen te gaan

 1. Informeer je tijdig over welk zitje geschikt is voor jouw kind. De kinderzitjes zijn gehomologeerd ofwel volgens gewicht ofwel volgens lengte.
 2. Lees voor de installatie altijd aandachtig de handleiding.
 3. Zorg er altijd voor dat je het zitje in de juiste richting plaatst. Bij babyzitjes wil dit zeggen tegen de rijrichting in.
 4. Zorg dat de gordel steeds het juiste traject volgt.
 5. De gordel mag ook niet gedraaid zijn, zo verliest hij aan kracht.
 6. Als je kan kiezen voor een ISOFIX systeem, aarzel dan niet. Deze zijn gemakkelijker te installeren.
 7. Let erop dat er niet te veel speling op de riempjes zit, maximaal een dikke centimeter. Ook de gordel moet overal goed aanspannen.
 8. Zorg dat de riempjes of de gordel steeds mooi over de schouder lopen en dus niet achter de rug of onder de oksel doorlopen.
 9. Klik je kind niet alleen bij lange trajecten vast. Een ongeval kan ook bij korte trajecten gebeuren.
 10. Als je kind zichzelf vastklikt, controleer dan zeker nog eens dubbel of dat wel op een correcte manier gebeurde.

  Een niet-vastgeklikt kind vervoeren in de wagen is net alsof je het zou laten spelen op een balkon zonder leuning.

Gepubliceerd op 21 juni 2021
21 juni 2021
Deel dit bericht

Verwante artikelen

NieuwsHoe LeasePlan de coronacrisis de kop indrukt04 mei 2020 - 4 min leestijdArrowRight
Nieuws“Onze kinderen zijn al van jongs af aan bewust bezig met het klimaat en onze luchtkwaliteit."13 juni 2019 - 2 min leestijdArrowRight
Nieuws“Ik ga heel bewust met het verbruik van mijn wagen om.”01 januari 0001 - 3 min leestijdArrowRight