Nieuwe formule 2020

Nieuwe formule voor berekening van het fiscaal aftrekpercentage

Wagen- en brandstofkosten zijn gedeeltelijk of zelfs volledig aftrekbaar van je belastbare inkomen. In het verleden werd het fiscaal aftrekpercentage van deze kosten bepaald aan de hand van een staffel, vanaf 2020 wordt het aftrekpercentage berekend volgens een nieuwe formule (*) :

120% - (0.5 x coëfficiënt x CO2 g/km)

*coëfficiënt 1 voor diesel wagens en dieselvarianten, coëfficiënt 0.90 voor wagens op aardgas en coëfficiënt 0.95 voor alle andere brandstoftypes

Minimum en maximum grens

Het fiscaal aftrekpercentage van wagen- en brandstofkosten kent een minimum en een maximum grens. De wetgever bepaalde dat na toepassing van de nieuwe berekeningsformule 2020 de kosten minimum 50% en maximum 100% fiscaal aftrekbaar zijn (**).

**enkel voor wagens met een CO2-uitstoot hoger dan 200 g bedraagt het minimum plafond 40%

Gevolgen voor elektrische wagens

De instelling van de maximum grens van 100% heeft als gevolg dat elektrische wagens niet langer 120% maar 100% aftrekbaar zijn.

Brandstof- en interest kosten

De brandstofkosten, voorheen 75% aftrekbaar, volgen vanaf 2020 hetzelfde aftrekpercentage als dat van de wagenkosten.  Enkel de aftrekbaarheid van de interestkosten blijft 100%.

Financiële gevolgen met voorbeeld*

Autofiscaliteit 2019

  • Fiscaal aftrekpercentage : 80%
  • Fiscaal voordeel/maand in de vennootschapsbelasting : € 230
  • Netto kostprijs/maand: € 819
  • Voordeel Alle Aard/maand: € 188

Autofiscaliteit 2020

  • Fiscaal aftrekpercentage : 66%
  • Fiscaal voordeel/maand in de vennootschapsbelasting: € 162
  • Netto kostprijs/maand: € 886
  • Voordeel Alle Aard/maand: € 188

*De oefening is gebaseerd op de gemiddelde leasekosten van een middelgrote auto, met een gemiddelde kilometerstand en duur