De feiten op een rij

September 2017

De wetgever kondigt aan een onderscheid te zullen gaan maken tussen zogenaamde ‘valse’ en ‘echte’ plug-in hybride wagens. Meer bepaald zullen ‘valse’ plug-in hybride wagens aangekocht na 01/01/2018 vanaf 2020 fiscaal anders behandeld worden.

De wetgever maakt de parameters bekend die zullen bepalen of een plug-in hybride ‘echt’ of ‘vals’ is. Een plug-in hybride wordt als ‘vals’ beschouwd indien :   -   de batterijcapaciteit minder dan 0.5 kWh/100 kg wagengewicht bedraagt OF   -   de CO2-uitstoot hoger is dan 50 g/km

December 2017

De wetgever maakt de  nieuwe fiscale rekenregels voor ‘valse’ plug-in hybride modellen bekend. Voor de fiscale behandeling mag niet de lage CO2-uitstoot van de plug-in hybride wagen worden gebruikt. Wel dient de CO2-uitstoot van de ‘overeenstemmende’ auto in niet-hybride versie in rekening gebracht te worden.

Indien er geen overeenstemmende auto bestaat, dient de CO2-uitstoot van de ‘valse’ plug-in hybride met 2.5 vermenigvuldigd te worden.

September 2019

Er komt iets meer duidelijkheid rond de systematiek van het ‘overeenstemmende model’. Ook kondigt de wetgever de verplichting aan van de constructeurs/importeurs om een lijst met overeenstemmende modellen ter beschikking te stellen van FOD Financiën. De deadline hiervoor is 20/04/2020, eerder werd onhaalbaar geacht.

Wie doet wat?

 • Belastingplichtige werknemer of bedrijfsleider :

  Geen actie nodig.

 • Autofabrikant of -invoerder :

  Het is de verantwoordelijkheid van de autofabrikant of, wanneer die niet in België is gevestigd, van de invoerder om voor elke valse plug-in hybride de gegevens op het gelijkvormigheidsattest te vergelijken met de gegevens van gelijkaardige modellen op de markt. Op basis hiervan bepalen zij het “overeenstemmend” voertuig en maken zij de nodige technische informatie over aan de FOD Financiën.

         -    Voor nieuwe wagens die geïntroduceerd worden moet dit gebeuren bij de marktintroductie van de plug-in hybride.

         -    Voor wagens die reeds op de markt zijn, dient dit te gebeuren tegen 20-04-2020.

 • FOD Financiën :

  De FOD Financiën stelt een lijst ter beschikking met overeenstemmende voertuigen. De geactualiseerde versie zal men vanaf 20-04-2020 kunnen raadplegen op de website van de FOD Financiën. Bedoeling is de belastingplichtigen te informeren over de fiscale behandeling van de wagen waarover ze beschikken of die ze willen aanschaffen.

Gevolgen

Vanaf 1 januari 2020 worden ‘valse’ plug-in hybride modellen duurder voor zowel werknemer als werkgever. De CO2-uitstoot is immers de basis voor de berekening van het Voordeel Alle Aard en de fiscale aftrekbaarheid. Uitzondering op deze regel is de CO2-solidariteitsbijdrage (CO2-tax). De RSZ heeft bevestigd dat deze berekend zal blijven op basis van de officieel geattesteerde CO2-uitstoot van de ‘valse’ plug-in hybride wagen.