Vilkår og betingelser for bruk

av nettsiden til LeasePlan Corporation N.V.

Nettsiden www.leaseplan.com (Nettsted) og innholdet tilhører og administreres av LeasePlan Corporation N.V. i Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME, Nederland (LeasePlan). Hvis du har noen spørsmål eller klager tilknyttet denne nettsiden, ta kontakt med oss ved å fylle inn kontaktskjemaet på dette nettstedet.

1. Anvendelse

1.1. Disse vilkårene og betingelsene for bruk (Bruksvilkår) gjelder for ditt besøk på og din bruk av dette nettstedet, i tillegg til all informasjon, anbefalinger og/eller tjenester gitt deg på eller via dette nettstedet (Informasjon). Ved konflikt mellom vilkårene og betingelsene for spesifikke produkter og tjenester og disse bruksvilkårene, skal betingelsene som er spesifikke for de produktene og tjenestene gjelde.

1.2. Når du bruker denne nettsiden, samtykker du i våre bruksvilkår. Disse bruksvilkårene kan endres over tid. Brukere av nettstedet rådes til å lese gjennom bruksvilkårene med jevne mellomrom for mulige endringer.

1.3. Disse bruksvilkårene ble sist endret den 31. januar 2018.

2. Informasjon og ansvar

2.1. LeasePlan styrer og opprettholder dette nettstedet fra Nederland og garanterer ikke at informasjonen på eller via denne nettsiden er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre plasseringer, er du ansvarlig for å overholde lokale lover.

2.2. Informasjonen er kun til generell informasjon og utgjør ingen rådgivning. LeasePlan vil holde informasjonen og innholdet på dette nettstedet riktig og oppdatert, men garanterer ikke at nettstedet og/eller informasjonen er feil, mangelfull, har skadelig programvare og virus, eller at nettstedet og/eller informasjon er riktig, oppdatert og nøyaktig.

2.3. LeasePlan skal ikke holdes ansvarlig for noen skader som følge av bruk av (eller manglende evne til å bruke) nettstedet, inkludert skader forårsaket av skadelig programvare, virus eller uriktigheter eller ufullstendighet i informasjonen eller nettstedet, med mindre slike skader er et resultat av forsett eller grov uaktsomhet fra LeasePlan.

2.4. LeasePlan skal videre ikke være ansvarlig for skader som følge av bruk av (eller manglende evne til å bruke) elektroniske kommunikasjonsmåter med dette nettstedet, inkludert – men ikke begrenset til – skader som følge av feil eller forsinkelser i leveringen av elektronisk kommunikasjon, avskjæring eller manipulasjon av elektronisk kommunikasjon av tredjeparter eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

2.5. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for visse skader. Følgelig vil kanskje noen av fraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ikke gjelde for deg. I den grad at LeasePlan ikke, som følge av gjeldende lovverk, fraskriver seg alle implisitte garantier eller begrense sine forpliktelser, omfanget og varigheten av slike garanti og omfanget av Leaseplans ansvar skal være minimum tillatt under slike gjeldende lov.

3. Tilknyttede sider

3.1. Dette nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsider. LeasePlan skal ikke holdes ansvarlig for bruken av eller innholdet på nettsteder som lenker til dette nettstedet, eller som er lenket fra det. Vår personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler gjelder ikke for enhver innsamling og behandling av personlige opplysninger på eller via slike eksterne nettsteder.

4. Erklæring for personvern og informasjonskapsler

LeasePlan samler inn og behandler personopplysningene til besøkende på nettsiden i henhold til Personvernerklæringen og Retningslinjene for informasjonskapsler.

5. Immateriell eiendom

5.1. Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettigheter til dette nettstedet og informasjonen, inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, LeasePlan eller dets lisensgivere. Brukere har tillatelse til å lese nettstedet og informasjonen og lage kopier for egen personlig bruk, for eksempel ved å skrive ut eller lagre det. All annen bruk av nettstedet eller informasjonen, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) nettstedet til LeasePlan på et eksternt nettsted, er forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra LeasePlan. Skjermskraping (eller web-skraping) er forbudt uten skriftlig samtykke fra LeasePlan.

5.2. "Varemerker" er registrerte varemerker som tilhører LeasePlan.

6. Uoppfordrede ideer

6.1. Hvis du sender inn uoppfordrede ideer og/eller materiale som består av tekster, bilder, lyder, programvare, informasjon eller annet (Materialer) på dette nettstedet eller sender disse til LeasePlan via e-post eller på annen måte, skal LeasePlan ha rett til å bruke, kopiere og/eller utnytte kommersielt slike materialer i størst mulig utstrekning og vederlagsfritt. LeasePlan skal heller ikke være bundet av taushetsplikt med hensyn til slikt materiale.

6.2. Du holder herved LeasePlan frigjort, ansvarsløs og skadesløs fra og mot alle handlinger, fordringer og gjeld som påløper eller bæres av LeasePlan som følge av bruk og/eller utnyttelse av materialet eller krenkelse av materialene som bryter med (immateriell eiendom) rettighetene til noen tredjepart eller er ulovlig overfor en tredjepart på annen måte.

7. Krenkelse

Hvis disse vilkårene for bruk annulleres delvis, vil partene fortsette å være bundet av resten av de samme vilkårene for bruk. Partene skal erstatte den ugyldige delen med bestemmelser som er gyldige, som har juridisk virkning som tilsvarer den ugyldige delen i så stor grad som mulig, der det tas hensyn til innholdet og hensikten med disse vilkårene for bruk.

8. Kommunikasjon på nett

Meldinger du sender til LeasePlan med e-post, er kanskje usikre. LeasePlan anbefaler at du ikke sender konfidensiell informasjon til LeasePlan via e-post. Hvis du velger å sende meldinger til LeasePlan via e-post, godtar du risikoen for at de kan bli avskåret, misbrukt og endret av en tredjepart.

9. Gjeldende lov og jurisdiksjon

9.1. Disse vilkårene for bruk skal reguleres utelukkende av nederlandsk lov, med forståelse for at forbrukerne som bruker nettstedet fortsatt kan stole på obligatoriske bestemmelser som beskytter forbrukeren under lovene i hans/hennes hjemland.

9.2. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene for bruk, inkludert tvister om eksistensen og gyldigheten av disse, skal løses eksklusivt av den kompetente domstolen i Amsterdam, med forståelse for at forbrukerne også kan ta opp tvister i forbindelse med disse bruksvilkårene i gjeldende domstol der han/hun bor.

9.3. Ved motsigelse eller forskjell i tolkning mellom forskjellige språkversjoner av disse bruksvilkårene, skal versjonen på engelsk gjelde.