Hvordan og hvorfor elektrifisere bilflåten

Hvorfor elektrifisere bilflåten?

Vi er inne i et grønt skifte. Et grønt skifte i politikken, i bilbransjen og konsumentenes atferdsmønster. Det er flere grunner til at din bedrift bør følge strømmen.

 1. useofcar_LMiljøvennlig profil

  Veitrafikken representerer 10-15% av CO2-utslippene i verden. For å oppfylle Parisavtalen, og Norges klimamål i 2030, må klimagassutslippene reduseres. Elbiler bidrar også til bedre luftkvalitet lokalt.

 2. Electric Driving_LRimeligere

  Elektrisiteten som bedriften bruker til lading, er billigere enn fossilt brennstoff, samtidig som elektriske kjøretøy også går hånd i hånd med noen fordeler. Elektriske motorer krever også mindre vedlikehold.

 3. Happy Customer_LForutsigbarhet

  Elektriske biler vil ikke bli berørt av kjøreforbud! Nullutslippsmål vil medføre store konsekvenser for de som bor, arbeider og leverer varer/tjenester i byen.

 4. Innovation_LStadig større og bedre utvalg

  I dagens personbilsegment finnes det nå modeller i de aller fleste markedssegmenter og prisklasser. Det betyr at kundene kan sette mye større krav basert på hvilke behov de faktisk har, og velge biltype på bakgrunn av dette isteden.

 5. Happy Customer_LForventninger hos forbrukerne

  En av tre i dagens samfunn er opptatt av at biler med leveringstjenester også skal være en elbil.

Reell rekkevidde

Hvor langt kan man kjøre med elbil? Elbiler får stadig bedre rekkevidde, og antall nye modeller med lang rekkevidde blir stadig flere. Parallelt med dette har også antall ladestasjoner langs veien økt, som i sum bør bidra til å svekke det rasjonelle grunnlaget for rekkeviddeangst.

Men, mange elbilister spør seg; kan man egentlig stole på oppgitt rekkevidde (WLTP)

Hvert år tester NAF og Motor den faktiske rekkevidden til elbilene på det norske markedet, både på vinter- og sommerføre.

I den siste testen ble resultatene som følger:

Rekkeviddetest sommer 2022:

Flertallet av bilene klarte ikke oppgitt rekkevidde. Det var kun 12 av 32 biler som kjørte lengre enn oppgitt rekkevidde.

Rekkeviddetest vinter 2023:

Ingen av bilene klarte oppgitt rekkevidde. De 29 bilene som var med gikk mellom 10 til 35 prosent kortere enn produsentenes offisielle rekkevidde.

Sjekk ut NAF sine sider for resultatene.

WLTP

Elbilens rekkevidde og forbruk bestemmes i dag av en testsyklus som kalles WLTP (World Light Vehicle Test Procedure).

WLTP-prosedyren skal være en mer nøyaktig og realistisk målemetode enn den tidligere testsyklusen NEDC.

Testingen foregår delvis i et labatorium. I tillegg kjøres bilene en 23 kilometer lang veistrekning i fire hastighetsintervaller (opp til 56 km/t på det laveste intervallet, inntil 130 km/t i det høyeste). Kjøringen foregår i sommerlig temperatur.

"Det er stor forskjell mellom en kontrollert test og en kjøretur under vanlige norske forhold. En kjøretur til et norsk høyfjell er en annen realitet, og det er den vår test gir et innblikk i. For det finnes ikke én eneste elbil som har samme forbruk i WLTP-testen som den har på en reise fra Oslo til Dovrefjell. Hastighetene er annerledes, det er mer opp og ned bakker, og vi kjørte bilene i vinterlige temperaturer", (naf.no)

Hvordan elektrifisere bilflåten?

 1. Happy Customer_LBilbehov & kjøremønster

  Start med å kartlegge dagens bilbehov og kjøremønster. Hva er antall stopp og kjørte km per dag?

 2. Happy Customer_LLademuligheter

  Finnes det tilstrekkelig lademuligheter over natten? Er det mulig å legge tilrette for lading på jobb? Finnes det lokale støtteordninger for etablering av ladepunkter?

 3. Happy Customer_LElbilambassadører

  Identifiser elbilambassadører blant de ansatte til å fremsnakke endringen. For bedrifter som ønsker å elektrifisere bilflåten, kan misfornøyde bilbrukere gjøre elbiler utfordrende å fase inn. Det er derfor viktig å spille på lag med de som skal kjøre bilene,og la de føle at de er med på prosessen med å utforme bilpolicyen.

 4. Happy Customer_LStart i det små!

  Start gjerne med en pilot for et begrenset utvalg biler.

Presse

NAF og LeasePlan hjelper bilkjøpere å ta try…

Bilkjøp er blitt noe av en risikosport. Et samarbeid mellom forbrukerorganisasjonen NAF og biladministrasjonselskapet LeasePlan kan potensielt sikre …
30 august - Tar 2 min å lese
Presse

LeasePlans rapport etter Åpenhetsloven 2023

Vi har gleden av å publisere vår første rapport etter Åpenhetsloven som trådte i kraft i 01.07.2022
26 juni - Tar 1 min å lese
Presse

ALD Automotive fullfører oppkjøpet av LeaseP…

ALD Automotive har nå gjennomført oppkjøpet av LeasePlan, et av verdens ledende biladministrasjons- og mobilitetsselskap, fra et konsortium ledet av …
23 mai - Tar 2 min å lese
Leasing

EV readiness index 2023

Som i tidligere år har vi analysert flere faktorer knyttet til elbil-overgangen for å finne ut hvilket av våre 22 europeiske markeder som er best for…
02 april - Tar 3 min å lese
Presse

ALD selger datterselskap i Norge

ALD har inngått en avtale om å selge seks datterselskap, og har besluttet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 28. april 2023 for å godk…
22 mars - Tar 1 min å lese
Leasing

Nå tilbyr BYD disse tre imponerende elbilene…

BYD har ennå ikke bygget et rykte i vår del av verden, men Kinas tredje største bilprodusent har nå intensivert sin merkevarebygging. Dette er ikke m…
18 januar - Tar 2 min å lese
Leasing

10 elbiler du kan bestille i dag

Fjoråret var preget av chip-mangel, lage leveringstider og generell uforutsigbarhet. Selv om vi nå er inne i et nytt år, vil vi fremdeles merke ringv…
03 januar - Tar 4 min å lese
Presse

Siste oppdatering rundt fusjoneringen mellom…

28.november 2022:
28 november 2022 - Tar 1 min å lese