LEASEPLAN VILKÅR FOR TJENESTEN

Sist endret: 23. juni 2020

LES NØYE GJENNOM DISSE LISENSVILKÅRENE

1. Generelt

1.1 Disse vilkårene og betingelsene (vilkårene) styrer din tilgang til og bruk av applikasjoner, funksjoner, grensesnitt, nettsteder, innhold, produkter og tjenester, inkludert men ikke begrenset til My LeasePlan-plattformen, MyFleet-plattformen, Renewal application, Vehicle Availability Planner, verktøy for utleie og tilbud av bil (tjenestene) som gjøres tilgjengelige av LeasePlan Global B.V., et privat aksjeselskap som er registrert i det nederlandske foretaksregisteret med registreringsnummer 39043990 og kontorer i Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland (LeasePlan, vår, vi, oss). Les disse vilkårene slik at du forstår hvilke vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av tjenestene.

1.2 Ved å gå til eller bruke tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og vil følge disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, vil du ikke ha tilgang til eller kunne bruke tjenestene. 1.3 Ytterligere vilkår kan gjelde for visse tjenester, og du vil bli varslet om disse i tilknytning til den gjeldende tjenesten. Disse ytterligere vilkårene er et tillegg til, og skal anses som en del av, disse vilkårene for formålet med de gjeldende tjenestene. Hvis det oppstår en konflikt mellom slike ytterligere vilkår og disse vilkårene i henhold til de gjeldende tjenestene, vil de ytterligere vilkårene gjelde.

1.4 Vi kan fra tid til annen endre eller oppdatere disse vilkårene. Vi varsler deg om endringer i disse vilkårene som nødvendig, og vil oppdatere «Sist endret»-datoen øverst i disse vilkårene. Din fortsatte bruk av tjenestene bekrefter at du godtar disse vilkårene ved endring. Hvis du ikke godtar disse vilkårene ved endring, må du slutte på bruke tjenestene. Du må se gjennom disse vilkårene fra tid til annen.

1.5 Alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene kan fritt tildeles våre tilknyttede selskap eller ved fusjon, overtakelse, salg av aktiva, eller i kraft av loven eller på annen måte, og vi kan overføre informasjonen din til alle våre tilknyttede selskaper, etterfølgende enheter eller nye eiere.

1.6 Hvis du har spørsmål eller klager i tilknytning til disse vilkårene eller tjenestene, finner du kontaktinformasjon på nettstedet vårt www.leaseplan.com

2. Registrering

2.1 For å kunne bruke store deler av tjenestene, må du registrere deg og ha en aktiv kundekonto. For visse tjenester kan vi sende deg en invitasjon til å registrere kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg å opprette en ny konto uavhengig av grunn.

2.2 Du er forpliktet til å gi oss fullstendige, nøyaktige og aktuelle opplysninger om deg selv. Du har ansvar for å levere inn riktige kontoopplysninger og for å sikre at opplysningene er aktuelle.

2.3 Du må holde brukernavnet og kontoen din konfidensiell til enhver tid og skal ikke gi andre tillatelse til å bruke kontoen din. Du har ansvar for all aktivitet som skjer via kontoen din, inkludert enhver aktivitet av autoriserte eller uautoriserte brukere. Hvis du vet eller mistenker at andre personer enn deg kjenner til passordet ditt, må du øyeblikkelig endre passordet ditt og varsle oss.

3. Ditt personvern

Vi bruker bare personopplysninger vi samler inn via (din bruk av) tjenestene på måter som forklart i personvernerklæringen vår.

4. Opphavsrett

4.1 All opphavsrett i tjenestene og tilknyttet dokumentasjon globalt tilhører oss (eller lisenshaverne våre) og rettighetene i denne tjenesten lisensieres (og selges ikke) til deg. Du har ingen opphavsrett i eller til tjenestene og tilknyttet dokumentasjon med unntak av retten til å bruke dem i samsvar med disse vilkårene.

4.2 Vi gir deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-viderelisensierbar og ikke overførbar lisens til bruk av tjenestene, underlagt og i samsvar med disse vilkårene. Denne lisensen er kun tiltenkt for å la deg bruke tjenesten på den måten det er tillatt av disse vilkårene.

4.3 Vi krever ikke eierskap over informasjonen du sender inn for kontoen din eller via (din bruk av) tjenestene. Du må ha de nødvendige rettighetene til slik informasjon du oppgir for kontoen din eller via (din bruk av) tjenestene og retten til å gi disse rettighetene og lisenser i disse vilkårene.

4.4 For å kunne drive og levere tjenestene, gir du oss en global, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri, viderelisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, opprette avledede verk av, vise og utføre informasjonen (inkludert innholdet) som du laster opp, sender inn, lagrer, sender eller mottar på eller via tjenestene. Rettighetene du gir som del av denne lisensen er til det begrensede formålet å drive og levere tjenestene.

4.5 Hvis du vil rapportere brudd på opphavsrett og be om at vi fjerner innhold vi drifter som bryter opphavsretten (f.eks. brukeres profilbilde, profilnavn eller statusmeldinger), må du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen på www.leaseplan.com. Før du rapporterer et mulig brudd på opphavsretten, bør du vurdere om du vil sende en melding til brukeren du tror bryter rettighetene dine. Det kan hende at du kan løse problemet uten å måtte ta kontakt med oss.

5. Bruk av tjenestene

5.1 Vi gir deg personlig retten til å bruke tjenestene i samsvar med disse vilkårene. Du kan ikke overføre tjenesten til andre, verken i bytte mot økonomisk godtgjørelse eller gratis. Hvis du selger en enhet med en installert mobilapplikasjon som gjør det mulig å bruke tjenestene, må du fjerne slike mobilapplikasjoner fra den.

5.2 Du godtar at du:

(a) ikke vil leie, lease, viderelisensiere, leie ut, utlevere eller på annen måte gjøre tjenesten tilgjengelig i noen form, helt eller delvis, til en annen person uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss;

(b) ikke vil kopiere tjenestene eller tilknyttet dokumentasjon, med unntak av normal bruk av tjenestene eller der det er nødvendig for sikkerhetskopiering eller driftssikkerhet;

(c) ikke vil oversette, slå sammen, tilpasse, variere, endre eller modifisere hele eller deler av tjenestene eller tilknyttet dokumentasjon eller tillate at tjenestene eller deler av dem kombineres med eller blir del av andre programmer, med mindre det er nødvendig for å bruke tjenestene på enheter som tillatt i disse vilkårene;

(d) i den grad det er tillatt ved lov ikke vil ta fra hverandre, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller opprette avledende verk basert på hele eller deler av tjenestene eller forsøke å gjøre noe slikt.

5.3 Du skal ikke: (a) bruke tjenestene mens du kjører et kjøretøy, på ulovlig vis, til et ulovlig formål eller på en måte som ikke er i samsvar med disse vilkårene, eller handle uærlig eller med onde hensikter, for eksempel ved å hacke inn i eller sette inn skadelig kode som virus eller skadelige data i tjenester eller operativsystem;

(b) bryte vår opphavsrett eller tredjeparters opphavsrett i tilknytning til din bruk av tjenester, inkludert ved å utlevere materialer (i den grad slik bruk ikke er lisensiert av disse vilkårene);

(c) overføre materialer som er fornærmende, upassende eller på annen måte støtende i tilknytning til din bruk av tjenestene;

(d) bruke tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, begrense eller på annen måte skade systemene eller sikkerheten vår eller forstyrre med andre brukere; og

(e) samle eller hente inn informasjon eller data fra tjenester på systemene våre eller forsøke å avkode overføringer til eller fra serverne som driver tjenestene.

6. Våre tjenester

6.1 Våre tjenester kan bli avbrutt av årsaker som vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger eller nettverks- eller utstyrsfeil. Vi kan til enhver tid avslutte (noen eller alle deler av) tjenestene, inkludert visse funksjoner og støtten for visse enheter og plattformer.

6.2 Vi kan til enhver tid og uavhengig av grunn modifisere, suspendere eller avslutte tilgangen din til eller bruken din av tjenestene, for eksempel hvis du bryter bestemmelsene eller formålet med disse vilkårene eller forårsaker skade, risiko eller mulige juridiske følger for oss, brukerne våre eller andre. Følgende bestemmelser gjelder selv om du avslutter kontraktsforholdet med oss: klausul 3–5, klausul 6.2 og klausul 12–14.

7. Enheter og systemkrav

7.1 Bruk av tjenestene kan kreve kompatible enheter, Internett-tilgang og bestemt programvare, samt periodiske oppdateringer. Den nyeste versjonen av nødvendig programvare (som nettlesere eller operativsystem) kan forutsettes for visse tjenester.

8. Støtte

8.1 Hvis du vil vite mer opp tjenestene eller du opplever problemer når du bruker dem, kan du besøke støtteressursene våre på www.leaseplan.com. Hvis du tror at tjenestene inneholder feil eller er beskrevet feil, eller du vil ta kontakt med oss av andre årsaker, kan du sende en e-post til kundeserviceteamet vårt.

9. Oppdateringer og endringer

9.1 Vi kan fra tid til annen automatisk oppdatere og endre tjenestene for å forbedre ytelsen, funksjonaliteten, reflektere endringer i operativsystemet eller for å løse sikkerhetsproblemer. Alternativt kan vi av disse årsakene be deg om å oppdatere én eller flere mobilapplikasjoner. Det kan hende at du ikke kan fortsette å bruke tjenestene hvis du velger å ikke oppdatere slike oppdateringer eller velger bort automatiske oppdateringer.

10. Innsamling av plasseringsdata

10.1 Når du bruker én eller flere av mobilapplikasjonene eller tjenestene våre, godtar du at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om nettlesere, enheter, hvordan du bruker tjenesten og tilknyttet programvare, maskinvare og eksterne enheter til å forbedre produktene våre og levere tjenestene våre til deg. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker.

10.2 Vi kan bruke plasseringsdata som sendes fra enhetene dine, gitt at du har samtykket til dette. Du kan når som helst slå av denne funksjonen ved å deaktivere innstillingene for plasseringstjenester for den gjeldende mobilapplikasjonen eller enheten. Hvis du bruker disse tjenestene, godtar du av vi kan overføre, samle inn, oppbevare, vedlikeholde, behandle og bruke plasseringsdataene og forespørslene dine for å levere og forbedre stedsbaserte og trafikkbaserte produkter og tjenester.

11. Tredjepartsinnhold

11.1 Tjenestene kan inneholde lenker eller samhandle med andre uavhengige nettsteder som ikke leveres av oss. Vi har ingen kontroll over slike uavhengige nettsteder, og vi påtar oss intet ansvar for og har ikke kontrollert og godkjent deres innhold, vilkår for bruk eller personvernerklæringer (hvis aktuelt).

11.2 Du må selv avgjøre om du bør bruke slike uavhengige nettsteder, inkludert hvorvidt du bør kjøpe produkter eller tjenester som tilbys av disse.

12. Ansvarsbegrensning

12.1 Du bruker tjenestene på egen risiko og er underlagt følgende ansvarsfraskrivelser. Vi leverer tjenestene «slik de er» uten garantier. Vi kan ikke garantere at informasjon som leveres av oss er riktig, fullstendig eller nyttig, at tjenestene fungerer, er uten feil, sikre og at tjenestene kommer til å fungere uten avbrudd, forsinkelser eller ufullkommenhet.

12.2 Vi verken kontrollerer eller er ansvarlige for å kontrollere hvordan eller når brukerne våre bruker tjenestene. Vi er ikke ansvarlige for og ikke pålagt å kontrollere handlinger eller informasjon (inkludert innhold) av brukere eller andre tredjeparter. I den grad det er tillatt ved lov, fritar du oss, våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte, partnere og agenter fra alle krav, klager eller tvister (samlet kalt krav) og skader som resulterer fra, hevdes å resultere fra, eller er i forbindelse med følgende slike krav du retter mot tredjeparter.

12.3 Vi har intet ansvar overfor deg for skader som resulterer fra, hevdes å resultere fra, eller er i forbindelse med følgende disse vilkårene eller tjenestene. Den foregående ansvarsfraskrivelsen gjelder i maksimal grad tillatt ved gjeldende lov.

12.4 Du skal forsvare, holde uskyldig og frita oss fra alle forpliktelser, skader, tap og utgifter av alle slag (inkludert rimelige advokatavgifter) i den utstrekning det resulterer fra, hevdes å resultere fra, eller er i forbindelse med følgende: (a) din tilgang til eller bruk av tjenestene, inkludert informasjon som leveres i tilknytning til disse; (b) ditt brudd eller hevdet brudd på disse vilkårene; eller (c) feilaktige påstander fra deg. Du vil samarbeide i den grad det kreves av oss i å forsvare eller utligne et krav.

13. Avslutning

13.1 Vi kan når som helst oppheve din rett til å bruke tjenestene ved å ta kontakt med deg dersom du har handlet på en måte som innebærer et alvorlig brudd på disse vilkårene. Hvis du kan rette opp i handlingene dine, vil vi gi deg rimelig mulighet til å gjøre dette.

13.2 Hvis vi opphever din rett til disse tjenestene:

(a) må du slutte med alle aktiviteter som autoriseres av disse vilkårene, inkludert bruk av tjenester; og

(b) du må, hvis aktuelt, slette eller fjerne mobilapplikasjonene fra alle enheter du eier og øyeblikkelig destruere alle kopier av disse.

14. Gjeldende lov og jurisdiksjon

14.1 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i klausul 14.2, vil disse vilkårene og (alle (ikke-)kontraktsmessige tvister eller krav som resulterer fra) forholdet mellom deg og LeasePlan være underlagt lovgivningen i Nederland, med unntak av konflikter mellom lovbestemmelser. Du og LeasePlan samtykker til den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Amsterdam i Nederland. Vienna Convention on the International Sale of Goods fra 1980 (CISG) gjelder ikke.

14.2 Hvis du er en forbruker som bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller Sveits (forbruker), gjelder lovene i landet der du er bosatt for disse vilkårene og (alle (ikke-)kontraktsmessige tvister eller krav som resulterer av disse) forholdet mellom deg og LeasePlan, og domstolene i ditt bostedsland har jurisdiksjon. I tillegg til foregående vil forbrukere kunne rettsforfølge LeasePlan i domstolene i Amsterdam i Nederland. Forbrukere kan også søke nettbasert tvisteløsning via EU-kommisjonens klageportal (ODR), men vi vil her gjøre oppmerksom på at vi ikke er forpliktet til å delta i tvisteløsning via en forbrukervoldgiftsinstans.