Mottak av privatbiler

Denne foreløpige gjennomgangen må ikke betraktes som en endelig takst. NAF gjennomfører en uavhengig vurdering av bilens unormale slitasje ihht retningslinjene for tilbakelevering. Du vil motta takstrapporten pr. e-post så snart taksten er gjennomført. Vi takker for tillitten og håper du har vært fornøyd med din leasingbil!