Skattekalkulator

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til:

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak.

Unntak
Utregningen tar utgangspunkt i:
Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret
75 prosent av bilens listepris som ny
Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret
75 prosent av bilens listepris som ny
Elbil
80 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret
56,25 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil
60 prosent av bilens listepris som ny