Skattekalkulator

Grunnlaget for beskatningen (listepris inkludert utstyr) er noe endret for 2021.

Grunnlaget for beskatningen vil være listepris inkludert utstyr, og følgende satser skal benyttes ved beregning av inntektspåslag og skatt:

  • 30% av listepris inntil kr. 325 400,-
  • 20% av den del av listeprisen som overstiger kr. 325 400,

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • Biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret
  • Skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret (forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok).

Blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.