Ladepriser

Spar penger ved hurtiglading

Mange bedrifter får stadig flere elbiler i sin bilflåte, og pris per kWt er blitt en viktig kostnadskomponent.
Det er store forskjeller i prisene for hurtiglading, og man kan spare mye på å gjøre bevisste valg langs veien.

Den store prisvariasjonen skyldes ulike prismodeller hos de ulike ladeoperatørene. Noen tar betalt for lading per minutt, antall kWt eller en kombinasjon av minutt- og kWt.

Grafen nedenfor viser hva hurtiglading vil koste per kWt ved ulike ladeeffekter (kW). Prisgrunnlaget finner du i tabellen lenger ned.
Ionity skiller seg ut ved å være klart dyrest i de fleste tilfeller, mens Teslas egne superladere viser seg å være billigst.
(Merk! Prisene ble sist oppdatert 31. januar 2020)

Ladeeffekt vs pris per kWt

Med dette som bakgrunn, ønsker vi å videreformidle noen viktige råd til deg som kunde:

1) Så lenge sjåføren ikke hurtiglader på lav effekt, kan han/hun stort sett velge den operatøren som passer best

2) Bilen har en maksgrense for hvor mye effekt den kan motta. Velg derfor hurtiglader fremfor lynlader dersom elbilen uansett ikke kan lade høyere enn 50 kW.
Hurtiglading defineres som ladeeffekt fra 50 til 150 kW (DC), mens lynlading er fra 150 kW og oppover.

3) Når ladeeffekten daler ned mot 20 kW, øker prisene i de fleste tilfeller kraftig, og sjåføren bør avslutte hurtigladingen og kjøre videre.

Faktorer som påvirker ladeeffekten er:

  • Ladesystem i elbilen. Altså, den maksimale ladeeffekten den aktuelle elbilen kan motta
  • Batteritemperatur
  • Ladenivå på batteriet

(Kilde: Norsk elbilforening)

Operatør
Lynlading
Hurtiglading
Normallading
Fortum Charge & Drive
2 kr per minutt + 2,50 kr per kWt
3,10 kr per minutt
1 kr per minutt
Grønn Kontakt
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
0,10 kr per minutt + 2,50 kr per kWt
BKK
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
0,10 kr per minutt + 2,50 kr per kWt
Lyse
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
1,25 kr per minutt + 2,90 kr per kWt
0,10 kr per minutt + 2,50 kr per kWt
Tesla
1,70 kr per kWt
1,70 kr per kWt
*Ionity
8,40 kr per kWt (drop-in)
Circle K
4,99 kr per kWt
4,49 per kWt

Installasjon av elbillader -       hjemme & på jobb

LeasePlan har i dag avtale med flere leverandører av løsninger for lading av elbil, både hjemme og på arbeidsplassen.

Kontakt oss ved å sende en e-post til kundeservice@leaseplan.no, så vil vi sammen finne den løsningen som passer best for din bedrift og deres sjåfører.

Beskatning av hjemmelader

LeasePlan har brukt lang tid på å få avklart skattemessig håndtering av hjemmeladere dekket av arbeidsgiver.
Vi har nå fått et endelig svar fra Skatteetaten, og skattereglene vi må forholde oss til er som følger...

For personbiler må den ansatte fordelsbeskattes av verdien for hjemmelader ferdig installert.
Fordelsbeskatningen skjer ikke gjennom økt skattepris på bilen. Det vil si at inntektspåslaget ikke påvirkes, og at verdien av hjemmeladeren (med installasjon) må innberettes for seg selv.

For varebiler vil man ikke fordelbeskattes for hjemmelader, så lenge en ikke benytter varebilen privat.

Kort oppsummert:

  • Installasjon av hjemmelader påvirker ikke skattepris/inntektspåslag
  • Kunden er selv ansvarlige for å innrapportere fordelen den ansatte mottar
  • Personbiler beskattes, mens varebiler beskattes ikke