Refusjon av utlegg til hjemmelading uten automatisk refusjon

LeasePlan kan i utgangspunktet kun refundere dokumenterbare ladekostnader i forbindelse med hjemmelading fra en smart ladeboks med egen forbruksmåler. Vi kan ikke refundere kostnader ifm hjemmelading som ikke kan dokumenteres (for eksempel kopi av strømregning for hele husstanden godtas ikke som dokumentasjon).
Vi refunderer antall kWh brukt til hjemmelading etter gjeldende satser fra NordPool. Vi benytter Nordpools statistikk for kWh med månedlig gjennomsnittspris i hele Norges fem regioner som grunnlag for pris per kWh.) Det kan ta opptil 10 dager å få refundert utlegg. Refusjonsforespørsler med manglende dokumentasjon/skjema vil bli avvist.

Er dette ikke mulig å gjennomføre for bilbrukeren, må utleggskravet dokumenteres og signeres av bilansvarlig i bedriften og deretter sendes LeasePlan.

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.