Service

LeasePlan hjelper deg med å bestille service og EU-kontroll

Service skal utføres innenfor de intervaller som oppgis i bilens servicehefte, eller som vises i bilens digitale serviceindikator

Dersom bilen din har behov for service, kan du bestille service ved å ringe oss på tlf. 23 06 98 00 (tast 4), fylle ut bookingsskjema eller kontakte oss per epost. Vi vil hjelpe deg med å finne det beste avtaleverkstedet i ditt område, og bestille time for deg. Vi kan også sørge for at du får en påminnelse per SMS dagen før avtalt servicetidspunkt.

Gjennom vårt landsdekkende servicenettverk vil du få prioritet og kvalitet.

Fordeler for deg og din arbeidsgiver:

  • Redusert tidsbruk ved bestilling
  • Det er enkelt og smertefritt
  • Du får tid på et verksted i nærheten
  • Du får time raskt – VIP prioritet
  • Markedsledende mobilitetsgaranti
  • Lavere kostnad

NB! Er du bedriftskunde, ber vi deg å sjekke med din arbeidsgiver om bedriften din har egne avtaler, eller preferanser knyttet til servicebooking.

 

Servicekort

Dersom du har service og vedlikehold inkludert i dinleasingkontrakt, vil du få tilsendt et servicekort fra LeasePlan.
Kortets nummer er direkte tilknyttet bilen, og identifiserer at dinfirmabil administreres av LeasePlan.
Kortet skal brukes til å rekvirerevarer og tjenester i forbindelse med service, vedlikehold, dekkskift ogandre tjenester som hører inn under normal drift av bilen.

Servicekortetskal vises frem ved et hvert verkstedsbesøk slik at man sikrer atfakturaer stiles til LeasePlan.

 

Digitalt servicekort & verkstedoversikt

Ta i bruk LeasePlan-appen for sjåfører, og få blant annet tilgang til ditt digitale servicekort og oversikt over våre avtaleverksteder.
Dette finner du under "Service" eller "Leverandører" i hamburgermenyen i venstre hjørnet.

Har du ikke bruker? Alle som har en bil gjennom LeasePlan kan ta appen i bruk for sitt kjøretøy. Kravet er at man førstegangsregistrerer seg med navn, e-post og ordrenummer (servicekort-nummer).
**NB! **Hvis du opplever problemer med innlogging, kan du bestille bruker her!

EU-kontroll

I februar 2019 kom det nye regler for når bilen må inn til EU-kontroll. Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll.
Det nye er at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen. Kontrollfristen er endelig.

I praksis betyr dette at den kontrollfristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen.
Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvertår, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

LeasePlan kan hjelpe deg med å bestille time til kontroll
Dersom din bil må EU-godkjennes, kan du bestille time ved å ringeoss på tlf. 23 06 98 00 (tast 4), fylle ut bookingsskjema ellerkontakte oss per epost.Vi vil hjelpe deg med å finne det beste avtaleverkstedet i ditt område,og bestille time for deg. Vi kan også sørge for at du får en påminnelseper SMS dagen før avtalt kontrolltidspunkt.

NB! Er du bedriftskunde, ber vi deg å sjekke med din arbeidsgiver om bedriften din har egne avtaler, eller preferanser knyttet til booking av service og EU-kontroll.
**