Melde skade - Tyveri av kjøretøy
Disse skadene skal alltid meldes til politiet i nærheten av der skaden skjer. Bruker kan anmelde forholdet som den ansvarlige for bilen. LeasePlan må få kopi av anmeldelsen.