Hvorfor og hvordan elektrifisere bilflåten

Hvorfor elektrifisere bilflåten?

Vi er inne i et grønt skifte. Et grønt skifte i politikken, i bilbransjen og konsumentenes atferdsmønster. Det er flere grunner til at din bedrift bør følge strømmen...

 1. Miljøvennlig profil

  Veitrafikken representerer 10-15% av CO2-utslippene i verden. For å oppfylle Parisavtalen, og Norges klimamål i 2030, må klimagassutslippene reduseres. Elbiler bidrar også til bedre luftkvalitet lokalt.

 2. Rimeligere

  Elektrisiteten som bedriften bruker til lading, er mye billigere enn fossilt brennstoff, samtidig som elektriske kjøretøy også går hånd i hånd med gode avgiftsfritak. Elektriske motorer krever også mindre vedlikehold.

 3. Forutsigbarhet

  Elektriske biler vil ikke bli berørt av kjøreforbud! Nullutslippsmål vil medføre store konsekvenser for de som bor, arbeiderog leverer varer/tjenester i byen.

 4. Stadig større og bedre utvalg

  I dagens personbilsegment finnes det nå modeller i de aller fleste markedssegmenter og prisklasser. Det betyr at kundene kan sette mye større krav basert på hvilke behov de faktisk har, og velge biltype på bakgrunn av dette isteden.

 5. Forventninger hos forbrukerne

  Nær én av tre er opptatt av at også den bilen som kommer for å levere matvarene, postpakken eller en tjeneste, er en elbil.

Hvordan elektrifisere bilflåten?

 1. Bilbehov & kjøremønster

  Start med å kartlegge dagens bilbehov og kjøremønster. Hva er antall stopp og kjørte km per dag?

 2. Lademuligheter

  Finnes det tilstrekkelig lademuligheter over natten? Er det mulig å legge til rette for lading på jobb? Finnes det lokale støtteordninger for etablering av ladepunkter?

 3. Elbilambassadører

  Identifiser elbilambassadører blant de ansatte til å fremsnakke endringen. For bedrifter som ønsker å elektrifisere bilflåten, kan misfornøyde bilbrukere gjøre elbiler utfordrende å fase inn. Det er derfor viktig å spille på lag med de som skal kjøre bilene,og la de føle at de er med på prosessen med å utforme bilpolicyen.

 4. 4. Start i det små!

  Start gjerne med en pilot for et begrenset utvalg biler.

*LeasePlan har en miljøprofil som gjør at ansatte med firmabil kun kan velge elektrisk bil......

Rell rekkevidde

Hvor langt kan man kjøre med elbil?

Elbiler får stadig bedre rekkevidde, og antall nye modeller med lang rekkevidde blir stadig flere. Parallelt med dette har også antall ladestasjoner langs veien økt, som i sum bør bidra til å svekke det rasjonelle grunnlaget for rekkeviddeangst.

Men, mange elbilister spør seg; kan man egentlig stole på oppgitt rekkevidde (WLTP)?

I 20201/2022 testet NAF og Motor den faktiske rekkevidden til elbilene på det norske markedet, både på vinter- og sommerføre.

Resultatene ble som følger:

 • Rekkeviddetest sommer:

  Alle testbilene, unntatt én, kjørte lenger enn oppgitt rekkevidde. Årets modeller går i gjennomsnitt nesten 6 prosent lengre enn oppgitt rekkevidde på sommerføre.

 • Rekkeviddetest vinter:

  Ingen av bilene klarte oppgitt rekkevidde. De 31 elbilene som var med gikk mellom 11 og 32 prosent kortere enn produsentenes offisielle rekkevidde.

WLTP

Elbilens rekkevidde og forbruk bestemmes i dag av en testsyklus som kalles WLTP (World Light Vehicle Test Procedure).

WLTP-prosedyren skal være en mer nøyaktig og realistisk målemetode enn den tidligere testsyklusen NEDC.

Testingen foregår delvis i et labatorium. I tillegg kjøres bilene en 23 kilometer lang veistrekning i fire hastighetsintervaller (opp til 56 km/t på det laveste intervallet, inntil 130 km/t i det høyeste). Kjøringen foregår i sommerlig temperatur.

"Det er stor forskjell mellom en kontrollert test og en kjøretur under vanlige norske forhold. En kjøretur til et norsk høyfjell er en annen realitet, og det er den vår test gir et innblikk i. For det finnes ikke én eneste elbil som har samme forbruk i WLTP-testen som den har på en reise fra Oslo til Dovrefjell. Hastighetene er annerledes, det er mer opp og ned bakker, og vi kjørte bilene i vinterlige temperaturer", (naf.no)

ENOVA-støtte til elvarebiler

Som en del av Nullutslippsfondet, med mål om å kutte klimagassutslipp i næringstransporten, gir Enova støtte til kjøp av elektrisk varebil og tilhørende lader.

Forutsetninger for å motta støtte* De fulle kriteriene for støtteprogrammet ligger på sidene til Enova, men noen sentrale punkter er:

 • Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg
 • Du må søke Enova om støtte før bilen bestilles
 • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister, og som ikke er i økonomiske vansker, kan søke
 • Det er den virksomheten som skal stå oppført som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret som må søke. Bilforhandlere kan imidlertid søke på vegne av sine kunder
 • Skal du lease bil, kan du ikke søke Enova om støtte, men leasingselskapet kan gjøre dette for sine kunder
 • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen (ikke bruktbilkjøp eller import)
 

Hva med Leasing?

LeasePlan søker støtte på vegne av deg som kunde, da Enova kun gir investeringsstøtte til eier av kjøretøyet. Støtten kommer deg til gode i form av lavere leasingleie. LeasePlan kan også søke støtte for tilhørende lader til kjøretøyet, men dette søkes det først om når bilen er registrert.

Hva er støttesatsene?* Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell, fordi de baserer seg på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil. Dette kan variere over tid. Sjekk oppdaterte støttesatser i oversikten.

Finn ut hvilke fordeler du får ved å velge elbil

Les mer om fordelene

I tillegg gir også Enova støtte til lader til de bedrifter som har kjøpt, og fått levert, en elvarebil med Enova-støtte. Støttesatsen er kr 5.000,-. For å få støtte må man blant annet sende inn kopi av faktura, og fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder. Les alle forutsetninger her!

* Forutsetningene og støttesatsene er gjeldende per juni 2021. Enova kommer til å trappe ned støttesatsene over tid, men vil varsle endringer tre måneder i forkant.

LeasePlan blogg
LeasingEV Readiness Index 202204 mai - Tar 3 min å leseArrowRight
LeasingHar de stigene strømprisene noe å si for salget av elbiler?07 april - Tar 2 min å leseArrowRight
PresseFordelene med EV-telematikk15 mars - Tar 3 min å leseArrowRight
PresseFra mikrochips til COVID-19: Bilindustrien og historien om 2022 så langt01 mars - Tar 2 min å leseArrowRight
Leasing7 smarte forberedelser til vinterferien18 februar - Tar 3 min å leseArrowRight
LeasingNyttårsforsett for tryggere og mer bærekraftig kjøring15 januar - Tar 3 min å leseArrowRight
PresseLeasePlan og ALD går sammen og blir en ledende global aktør innen mobilitet06 januar - Tar 1 min å leseArrowRight
ØkonomiDette er endringene i Statsbudsjettet 2022 som har betydning for deg som har en bilflåte06 januar - Tar 4 min å leseArrowRight
ArrowRight
Arrow right
Arrow left

Vil du vite mer? Vi hjelper deg!

Mer informasjon

Er du interessert i elbil? Fyll ut kontaktinformasjonen din ved å trykke på «kontakt oss», så kontakter vi deg.